Πληροφορίες για τη μεταβίβαση περιήγησης

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Όταν δημιουργείτε νέες δευτερεύουσες τοποθεσίες, μπορείτε να καθορίσετε εάν αυτές τις τοποθεσίες μεταβίβαση περιήγησης εμφανίζονται από τη γονική τοποθεσία ή αν εμφανίζουν περιήγησης που είναι μοναδικός για την τρέχουσα τοποθεσία. Των επιλογών για τη ρύθμιση των παραμέτρων μεταβίβαση πλοήγησης διαφέρουν ανάλογα με το εάν έχουν ενεργοποιηθεί οι δυνατότητες δημοσίευσης στο Microsoft Office SharePoint Server 2007 για το συλλογή τοποθεσιών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαφορές περιήγηση μεταξύ τοποθεσίες δημοσίευσης και τοποθεσίες δημοσίευσης στο μη, ανατρέξτε στο θέμα Εισαγωγή στην περιήγηση τοποθεσίας.

Σημείωση: Για να διαχειριστείτε περιήγησης για μια τοποθεσία του SharePoint, πρέπει να έχετε το επίπεδο δικαιωμάτων πλήρους ελέγχου ή τη σχεδίαση για την τοποθεσία. Έχετε ένα από αυτά τα επίπεδα δικαιωμάτων, εάν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε σελίδα ρυθμίσεων τοποθεσίες για την τοποθεσία και δείτε την εντολή περιήγησης στην περιοχή Εμφάνιση και αίσθηση (σε τοποθεσίες δημοσίευσης στο μη, θα δείτε τη Γρήγορη εκκίνηση και την επάνω γραμμή συνδέσεων Οι εντολές στην ενότητα Εμφάνιση και αίσθηση αντί για Περιήγηση ).

Τι θέλετε να κάνετε;

Μάθετε πώς οι επιλογές περιήγησης διαφέρουν μεταξύ μιας τοποθεσίας δημοσίευσης και μια τοποθεσία δημοσίευσης στο μη

Μεταβίβαση περιήγησης για μια δευτερεύουσα τοποθεσία μέσα σε μια συλλογή τοποθεσιών δημοσίευσης

Μεταβίβαση περιήγησης για μια δευτερεύουσα τοποθεσία μέσα σε μια συλλογή τοποθεσιών δημοσίευσης στο μη

Μάθετε πώς οι επιλογές περιήγησης διαφέρουν μεταξύ μιας τοποθεσίας δημοσίευσης και μια τοποθεσία δημοσίευσης στο μη

Πριν να ξεκινήσετε την προσαρμογή της περιήγησης για την τοποθεσία σας, πρέπει να προσδιορίσετε ή όχι οι δυνατότητες δημοσίευσης είναι διαθέσιμη με Office SharePoint Server 2007 είναι ενεργοποιημένες για τις τοποθεσίες της συλλογής τοποθεσιών σας. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ή όχι την τοποθεσία σας είναι μια τοποθεσία δημοσίευσης, επειδή οι επιλογές προσαρμογής περιήγησης για μια τοποθεσία δημοσίευσης είναι πιο εκτεταμένη από αυτά που είναι διαθέσιμα για μια τοποθεσία δημοσίευσης στο μη.

Καθορίζουν ποιες επιλογές προσαρμογής περιήγησης που έχετε

Ανάλογα με τον τύπο της τοποθεσίας που έχετε, εμφανίζονται διαφορετικές επιλογές περιήγησης στη σελίδα "Ρυθμίσεις τοποθεσίας". Μπορείτε να καθορίσετε γρήγορα τον τύπο της τοποθεσίας με την οποία εργάζεστε με τον ακόλουθο τρόπο:

 1. Στο μενού Ενέργειες τοποθεσίας, επιλέξτε Ρυθμίσεις τοποθεσίας. Εάν είναι απαραίτητο, κάντε κλικ στην επιλογή Τροποποίηση όλων των ρυθμίσεων τοποθεσίας.

 2. Δείτε τη λίστα συνδέσεων στη σελίδα Ρυθμίσεις τοποθεσίας, στην περιοχή Εμφάνιση και αίσθηση.

  • Εάν δείτε μια σύνδεση με τίτλο περιήγησης, στη συνέχεια, εργάζεστε με μια τοποθεσία δημοσίευσης και μπορείτε να προσαρμόσετε την τοποθεσία σας χρησιμοποιώντας τη σελίδα Ρυθμίσεις περιήγησης τοποθεσίας.

  • Εάν βλέπετε συνδέσεις με τίτλο επάνω γραμμή συνδέσεων και Γρήγορη εκκίνηση, στη συνέχεια, εργάζεστε με μια τοποθεσία δημοσίευσης στο μη και έχετε ένα πιο περιορισμένο σύνολο ρύθμισης παραμέτρων περιήγησης επιλογές που είναι διαθέσιμες σε εσάς.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Μεταβίβαση περιήγησης για μια δευτερεύουσα τοποθεσία μέσα σε μια συλλογή τοποθεσιών δημοσίευσης

Εάν οι δυνατότητες δημοσίευσης είναι ενεργοποιημένες για τις τοποθεσίες της συλλογής τοποθεσιών σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σελίδα Ρυθμίσεις περιήγησης τοποθεσίας για τη μεταβίβαση περιήγησης τόσο για την επάνω γραμμή (καθολική περιήγηση) συνδέσεων και γρήγορη εκκίνηση (τρέχουσα περιήγηση) για την τοποθεσία σας. Υπάρχουν πολλοί τρόποι που μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους περιήγησης και δεν χρειάζεται να εφαρμόσετε τις ίδιες ρυθμίσεις για την επάνω γραμμή συνδέσεων και τη Γρήγορη εκκίνηση.

Για παράδειγμα, εάν ρυθμίζετε τη μεταβίβαση περιήγησης για πολλές δευτερεύουσες τοποθεσίες σε μια συλλογή τοποθεσιών, και θέλετε να έχετε συνεπή καθολική περιήγηση αυτών των τοποθεσιών, αλλά μπορείτε επίσης να θέλετε να παρέχουν οι επισκέπτες της τοποθεσίας με έναν τρόπο για να περιηγηθείτε σε τοποθεσίες, χώρους εργασίας, λίστες, και βιβλιοθήκες μέσα σε μεμονωμένες δευτερεύουσες τοποθεσίες, μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των τοποθεσιών να μεταβιβάσετε την επάνω γραμμή συνδέσεων που (καθολική περιήγηση) από την τρέχουσα τοποθεσία, ενώ ρυθμίζετε τις παραμέτρους της γρήγορης εκκίνησης (τρέχουσα περιήγηση) για κάθε δευτερεύουσα τοποθεσία για να εμφανίσετε στοιχεία περιήγησης κάτω από την τρέχουσα τοποθεσία .

Μεταβίβαση περιήγησης για την επάνω γραμμή συνδέσεων

Αναπτυσσόμενο μενού στην επάνω γραμμή συνδέσεων που εμφανίζει δευτερεύουσες τοποθεσίες στην τρέχουσα τοποθεσία

 1. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Στο μενού Ενέργειες τοποθεσίας, κάντε κλικ στην εντολή Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

  • Από το μενού Ενέργειες τοποθεσίας, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις τοποθεσίας και κάντε κλικ στην επιλογή Τροποποίηση όλων των ρυθμίσεων τοποθεσίας.

 2. Στη στήλη Εμφάνιση και αίσθηση, κάντε κλικ στην επιλογή Περιήγηση.

  Σημείωση: Η εντολή περιήγησης εμφανίζεται στην περιοχή Εμφάνιση και αίσθηση μόνο εάν οι δυνατότητες δημοσίευσης είναι ενεργοποιημένες για την τοποθεσία σας και να έχετε τα πλήρους ελέγχου ή το επίπεδο δικαιωμάτων "Σχεδίαση".

 3. Στην ενότητα Καθολική περιήγηση, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να εμφανίσετε την ίδια επάνω γραμμή συνδέσεων με τη γονική τοποθεσία, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση των ίδιων στοιχείων περιήγησης με τη γονική τοποθεσία.

   Ορίστε αυτήν την επιλογή εάν θέλετε να παρέχετε στους επισκέπτες της τοποθεσίας με έναν εύκολο τρόπο για να μεταβείτε σε άλλες τοποθεσίες της συλλογής τοποθεσιών και θέλετε να έχετε μια συνεπή εμφάνιση και αίσθηση με άλλες τοποθεσίες της συλλογής τοποθεσιών αυτής της τοποθεσίας.

  • Για να εμφανίσετε μια γραμμή επάνω γραμμή συνδέσεων που είναι μοναδικός για την τρέχουσα τοποθεσία, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση των στοιχείων περιήγησης κάτω από την τρέχουσα τοποθεσία

   Ορίστε αυτήν την επιλογή εάν θέλετε αυτή η τοποθεσία για να εμφανίσετε τις επιλογές περιήγησης που έχουν σχέση μόνο για την τρέχουσα τοποθεσία.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Μεταβίβαση περιήγησης για τη Γρήγορη εκκίνηση

Περιήγηση γρήγορης εκκίνησης

 1. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Στο μενού Ενέργειες τοποθεσίας, κάντε κλικ στην εντολή Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

  • Από το μενού Ενέργειες τοποθεσίας, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις τοποθεσίας και κάντε κλικ στην επιλογή Τροποποίηση όλων των ρυθμίσεων τοποθεσίας.

 2. Στη στήλη Εμφάνιση και αίσθηση, κάντε κλικ στην επιλογή Περιήγηση.

  Σημείωση: Η εντολή περιήγησης εμφανίζεται στην περιοχή Εμφάνιση και αίσθηση μόνο εάν οι δυνατότητες δημοσίευσης είναι ενεργοποιημένες για την τοποθεσία σας και να έχετε τα πλήρους ελέγχου ή το επίπεδο δικαιωμάτων "Σχεδίαση".

 3. Στην ενότητα Τρέχουσα περιήγηση, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να εμφανίσετε τα ίδια στοιχεία περιήγησης με τη γονική τοποθεσία, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση των ίδιων στοιχείων περιήγησης με τη γονική τοποθεσία.

   Ορίστε αυτήν την επιλογή εάν θέλετε να παρέχετε στους επισκέπτες της τοποθεσίας με έναν εύκολο τρόπο για να μεταβείτε σε άλλες τοποθεσίες της συλλογής τοποθεσιών και θέλετε να έχετε μια συνεπή εμφάνιση και αίσθηση με άλλες τοποθεσίες της συλλογής τοποθεσιών αυτής της τοποθεσίας.

  • Για να εμφανίσετε συνδέσεις περιήγησης για την τρέχουσα τοποθεσία, στοιχείων κάτω από την τρέχουσα τοποθεσία και για τις τοποθεσίες που είναι αδέλφια στην τρέχουσα τοποθεσία, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση της τρέχουσας τοποθεσίας, των στοιχείων περιήγησης κάτω από την τρέχουσα τοποθεσία, και αδέλφια στην τρέχουσα τοποθεσία.

   Ορίστε αυτήν την επιλογή εάν θέλετε οι επισκέπτες της τοποθεσίας να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσετε τη Γρήγορη εκκίνηση και τα δύο για να περιηγηθείτε σε στοιχεία κάτω από την τρέχουσα τοποθεσία και για να μεταβείτε σε ομοειδή δευτερεύουσες τοποθεσίες της συλλογής τοποθεσιών.

  • Για να εμφανίσετε στοιχεία περιήγησης κάτω από την τρέχουσα τοποθεσία, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση μόνο των στοιχείων περιήγησης κάτω από την τρέχουσα τοποθεσία.

   Ορίστε αυτήν την επιλογή εάν θέλετε η γραμμή γρήγορης εκκίνησης για να εμφανίσετε μόνο τα στοιχεία κάτω από την τρέχουσα τοποθεσία.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Μεταβίβαση περιήγησης για μια δευτερεύουσα τοποθεσία μέσα σε μια συλλογή τοποθεσιών δημοσίευσης στο μη

Εάν οι δυνατότητες δημοσίευσης δεν είναι ενεργοποιημένες για τη συλλογή τοποθεσιών σας, μπορείτε να ρυθμίσετε τη μεταβίβαση περιήγησης μόνο για την επάνω γραμμή συνδέσεων. Γρήγορη εκκίνηση για δευτερεύουσες τοποθεσίες στη συλλογή τοποθεσιών σας θα είναι πάντα μοναδικά προς τις μεμονωμένες δευτερεύουσες τοποθεσίες.

Ρύθμιση των παραμέτρων μεταβίβασης για την επάνω γραμμή συνδέσεων

Όταν δημιουργείτε μια νέα τοποθεσία σε μια συλλογή τοποθεσιών για το οποίο δεν είναι ενεργοποιημένες οι δυνατότητες δημοσίευσης, μπορείτε να επιλέξετε αν θέλετε να συμπεριλάβετε στην τοποθεσία στην την επάνω γραμμή συνδέσεων της γονικής τοποθεσίας και αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την επάνω γραμμή συνδέσεων από τη γονική τοποθεσία στη σελίδα νέα τοποθεσία του SharePoint. Αυτό σας παρέχει με τρεις διαφορετικές επιλογές ρύθμισης παραμέτρων για την τοποθεσία σας:

 • Μεταβίβαση και συμπερίληψη στην γονική     Η τοποθεσία συμπεριλαμβάνεται ως στηλοθέτης στην άνω γραμμή σύνδεσης και χρησιμοποιεί την ίδια άνω γραμμή σύνδεσης με την γονική τοποθεσία. Η άνω γραμμή σύνδεσης δεν μπορεί να προσαρμοστεί σε αυτό το επίπεδο χωρίς πρώτα να σπάσει την μεταβίβαση από την γονική τοποθεσία.

 • Inherited δεν περιλαμβάνονται στο γονικό στοιχείο     Η τοποθεσία χρησιμοποιεί την ίδια επάνω γραμμή συνδέσεων με τη γονική τοποθεσία, αλλά δεν περιλαμβάνεται ως μια καρτέλα στην την επάνω γραμμή συνδέσεων της γονικής τοποθεσίας. Την επάνω γραμμή συνδέσεων δεν μπορεί να προσαρμοστεί σε αυτό το επίπεδο χωρίς διακοπή πρώτη τη μεταβίβαση από τη γονική τοποθεσία.

 • Μοναδική     Η τοποθεσία δεν συμπεριλαμβάνεται ως στηλοθέτης στην άνω γραμμή σύνδεσης και δεν χρησιμοποιεί την ίδια άνω γραμμή σύνδεσης με την γονική τοποθεσία. Η άνω γραμμή σύνδεσης μπορεί να προσαρμοστεί σε αυτό το επίπεδο και είναι απόλυτα ξεχωριστή από την γονική τοποθεσία.

Σημείωση: Εάν η τοποθεσία μετονομαστεί από τη σελίδα "Τίτλος", "Περιγραφή" ή "Εικονίδιο", το όνομα της τοποθεσίας δεν ενημερώνεται στην επάνω γραμμή συνδέσεων. Για να αλλάξετε το όνομα που εμφανίζεται στην επάνω γραμμή συνδέσεων πρέπει να επεξεργαστείτε την επάνω γραμμή συνδέσεων.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Αλλαγή ρυθμίσεων τη μεταβίβαση για την επάνω γραμμή συνδέσεων

Από προεπιλογή, όταν δημιουργείτε μια νέα τοποθεσία μέσα σε μια συλλογή τοποθεσιών δημοσίευσης στο μη, εμφανίζεται η τοποθεσία σε την επάνω γραμμή συνδέσεων από τη γονική τοποθεσία και τη νέα τοποθεσία μεταβιβάζονται την επάνω γραμμή συνδέσεων της γονικής τοποθεσίας. Για να διακόψετε τη χρήση την επάνω γραμμή συνδέσεων από τη γονική τοποθεσία, μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση οποιαδήποτε στιγμή και να χρησιμοποιήσετε ένα προσαρμοσμένο επάνω γραμμή συνδέσεων για τη δευτερεύουσα τοποθεσία.

 1. Στην αρχική σελίδα για την τοποθεσία, επιλέξτε το μενού Ενέργειες τοποθεσίας Εικόνα κουμπιού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

  Σημείωση: Σε μια τοποθεσία για την οποία έχετε προσαρμόσει το μενού Ενέργειες τοποθεσίας, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις τοποθεσίας, και στη συνέχεια κάντε κλικ στις ρυθμίσεις που θέλετε να προβάλετε.

 1. Στη στήλη Εμφάνιση και αίσθηση, κάντε κλικ στην επιλογή Επάνω γραμμή συνδέσεων.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες συνδέσεις για την τοποθεσία, κάντε κλικ στην εντολή Διακοπή της μεταβίβασης συνδέσεων.

  • Για να χρησιμοποιείτε τις ίδιες συνδέσεις με την γονική τοποθεσία, κάντε κλικ στην εντολή Χρήση συνδέσεων από την γονική.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×