Πληροφορίες για την αυτόματη σύνδεση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Business Contact Manager

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μπορείτε να συνδέσετε αυτόματα μηνύματα εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας (συμπεριλαμβανομένων των προσκλήσεων σε σύσκεψη και στους οποίους έχουν ανατεθεί εργασίες) με το ιστορικό επικοινωνίας συγκεκριμένους λογαριασμούς, επαγγελματικές επαφές και επαγγελματικά έργα.

Σημείωση: Συνημμένα σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν είναι συνδεδεμένες με εγγραφές μαζί με τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μπορείτε να αποθηκεύσετε ένα συνημμένο αρχείο ως αρχείο και, στη συνέχεια, μπορείτε να συνδέσετε το αρχείο με το ιστορικό επικοινωνίας της εγγραφής Business Contact Manager.

Για να βεβαιωθείτε ότι η εξερχόμενη αλληλογραφία συνδέεται σωστά, ενεργοποιήστε την επιλογή στο Outlook ώστε να αποθηκεύει αυτόματα αντίγραφα των σταλθέντων (εξερχόμενων) μηνυμάτων σας.

Πώς γίνεται;

 1. Από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές.

 2. Στην καρτέλα Προτιμήσεις, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αποθήκευση αντιγράφων των μηνυμάτων στο φάκελο "Απεσταλμένα".

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Εάν τα μηνύματά σας είναι αποθηκευμένα σε διαφορετικούς προσωπικούς φακέλους, θα πρέπει να συνδέσετε και αυτούς τους φακέλους.

Πώς γίνεται;

 1. Στο μενού Business Contact Manager, κάντε κλικ στην εντολή Διαχείριση αυτόματης σύνδεσης βάσης δεδομένων.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Φάκελοι.

 3. Επιλέξτε τους φακέλους και τους υποφακέλους που θέλετε να συνδέσετε.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Για να ενεργοποιήσετε την αυτόματη σύνδεση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κάντε ένα από τα εξής:

 • Από ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πρόσκληση σε σύσκεψη ή ανάθεση εργασίας

  1. Ανοίξτε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την πρόσκληση σε σύσκεψη ή την εκχωρημένη εργασία.

  2. Στην Κορδέλα, στην ομάδα Business Contact Manager, κάντε κλικ στο στοιχείο Αυτόματη σύνδεση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

  3. Κάντε ένα από τα εξής:

   • Για σύνδεση με ένα λογαριασμό ή με μια επαγγελματική επαφή, στο παράθυρο διαλόγου Αυτόματη σύνδεση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην καρτέλα Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιλέξτε μία ή περισσότερες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι οποίες περιέχονται στο μήνυμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

    Το επιλεγμένο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και όλα τα μελλοντικά μηνύματα - εισερχόμενα και εξερχόμενα - που περιέχουν την καθορισμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είναι πλέον συνδεδεμένα με αυτήν την εγγραφή λογαριασμού ή επαγγελματικής επαφής.

    Συμβουλή: Εάν η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν είναι συνδεδεμένη με μια εγγραφή λογαριασμού ή επαγγελματικής επαφής, δημιουργείται μια νέα εγγραφή επαγγελματικής επαφής.

    Η σύνδεση εμφανίζεται στην ενότητα "Ιστορικό Επικοινωνίας" της εγγραφής αυτής.

   • Για σύνδεση με ένα επαγγελματικό έργο, στο παράθυρο διαλόγου Αυτόματη σύνδεση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην καρτέλα Έργα του Business Contact Manager, επιλέξτε ένα ή περισσότερα επαγγελματικά έργα και, στη συνέχεια, πατήστε OK.

    Σημείωση: Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θέλετε να συνδέσετε αυτόματα δεν χρειάζεται να αποθηκευθεί στο βιβλίο διευθύνσεων ή στη λίστα επαγγελματικών επαφών προτού εγκαταστήσετε μια αυτόματη σύνδεση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 • Για διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιλαμβάνονται στις εγγραφές λογαριασμού ή επαγγελματικής επαφής

  1. Από το μενού Business Contact Manager, κάντε κλικ στο στοιχείο Διαχείριση αυτόματης σύνδεσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

  2. Στην καρτέλα Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επιλέξτε διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από μια λίστα όλων των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιλαμβάνονται στις εγγραφές λογαριασμών ή επαγγελματικών επαφών.

  3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Φάκελοι.

  4. Επιλέξτε τους φακέλους ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στους οποίους θέλετε να κάνετε αναζήτηση των επιλεγμένων διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι συνδεδεμένα με τις εγγραφές λογαριασμών ή επαγγελματικών επαφών και περιλαμβάνονται στο ιστορικό των εγγραφών.

   Η μέθοδος αυτή συνδέει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν ληφθεί στο παρελθόν με αυτά που λαμβάνονται τώρα καθώς και με αυτά που πρόκειται να ληφθούν στο μέλλον.

Σημείωση: Εάν Business Contact Manager for Outlook έχει ρυθμιστεί ώστε πολλούς χρήστες να έχουν πρόσβαση στη βάση δεδομένων, από προεπιλογή, τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που συνδέονται με τους λογαριασμούς και επαγγελματικές επαφές γίνεται επίσης κοινή χρήση με αυτούς τους χρήστες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συνέπειες αυτής της επιλογής στην προστασίας προσωπικών δεδομένων και την ασφάλεια, ανατρέξτε στο θέμα εφέ της κοινής χρήσης βάσης δεδομένων του Business Contact Manager σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αυτόματης σύνδεσης.

Διακοπή αυτόματης σύνδεσης μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την αυτόματη σύνδεση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για όλες τις εγγραφές ή για μεμονωμένους λογαριασμούς ή επαγγελματικές επαφές.

Απενεργοποίηση της αυτόματης σύνδεσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για όλες τις εγγραφές

 1. Από το μενού Business Contact Manager, κάντε κλικ στο στοιχείο Διαχείριση αυτόματης σύνδεσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Διαχείριση αυτόματης σύνδεσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην καρτέλα Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κάντε κλικ στην επιλογή Απαλοιφή όλων.

Απενεργοποίηση της αυτόματης σύνδεσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για ένα λογαριασμό ή μια επαγγελματική επαφή

 1. Από το μενού Business Contact Manager, κάντε κλικ στα στοιχεία Λογαριασμοί ή Επαγγελματικές επαφές.

 2. Κάντε κλικ στην εγγραφή για την οποία θέλετε να διακόψετε την αυτόματη σύνδεση με τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 3. Από τη γραμμή εργαλείων Business Contact Manager, κάντε κλικ στο εικονίδιο Αυτόματη σύνδεση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 4. Κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου για τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η οποία δεν θέλετε να συνδέεται αυτόματα με την εγγραφή.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×