Πιο προσβάσιμες συσκέψεις με το Skype για επιχειρήσεις

Μπορείτε να κάνετε όλες τις συσκέψεις σας πιο προσβάσιμες για άτομα με ειδικές ανάγκες, χρησιμοποιώντας απλά το Skype για επιχειρήσεις και ακολουθώντας αυτές τις βέλτιστες πρακτικές.

Εξάλλου οι συσκέψεις γίνονται ώστε να συμπεριλαμβάνονται όλοι.

Κάθε σύσκεψη μπορεί να γίνει σύσκεψη Skype

Με το Skype για επιχειρήσεις μπορείτε να τους συμπεριλάβετε όλους στη σύσκεψη, ακόμα και αν βρίσκονται στην ίδια αίθουσα.

 • Όσοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες όρασης, μπορούν να λάβουν το κοινόχρηστο περιεχόμενο στον δικό τους υπολογιστή. Έτσι έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τις αγαπημένες τους τεχνολογίες υποβοήθησης, όπως πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης ή μεγεθυντικό φακό.

 • Μπορείτε να εγγράψετε τη σύσκεψη, ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση της σύσκεψης μελλοντικά.

 • Τα άτομα με δυσκολίες ακοής μπορούν να ζητήσουν υπηρεσίες μεταγραφής σε πραγματικό χρόνο, μέσω του CART (Communication Access Realtime Translation). Το CART διατίθεται σε πολλές γλώσσες σε όλο τον κόσμο.

Σε αυτό το άρθρο

Γρήγορη εκκίνηση μιας σύσκεψης στο Skype για επιχειρήσεις

Μην χάνετε πολύτιμο χρόνο για να ξεκινήσετε μια ηλεκτρονική σύσκεψη.

 • Όταν προγραμματίζετε τη σύσκεψη, επιλέξτε να είναι σύσκεψη Skype. Θα υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής στη σύσκεψη από μια σύνδεση ή μια υπενθύμιση στο Outlook ή απευθείας συμμετοχής μέσω του Skype για επιχειρήσεις.

 • Για ad-hoc συσκέψεις ή για συσκέψεις που δεν είχαν προγραμματιστεί να γίνουν ηλεκτρονικά:

  • Επιλέξτε Άμεση σύσκεψη από το εικονίδιο ημερολογίου στο κύριο παράθυρο του Skype για επιχειρήσεις.

  • Επιλέξτε το εικονίδιο Πρόσκληση περισσότερων ατόμων από το παράθυρο "Συνομιλία" και προσκαλέστε τα άτομα που θέλετε.

Συμβουλή: Αν τα άτομα της σύσκεψης περιλαμβάνονται σε μια λίστα διανομής ή ομάδα του Exchange, προσθέστε την ομάδα στις επαφές σας. Στη συνέχεια, απλά επιλέξτε το όνομα της ομάδας, ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος (με δεξιό κλικ ή με Shift+F10) και επιλέξτε Έναρξη κλήσης βίντεο.

Συμπερίληψη βίντεο για ενίσχυση της κατανόησης

Ως άνθρωποι εργαζόμαστε καλύτερα όταν λαμβάνουμε ερεθίσματα και πληροφορίες από διάφορες αισθητηριακές πηγές. Οι εκπαιδευτές και οι ψυχαγωγοί χρησιμοποιούν αυτό το βασικό γεγονός όταν επιλέγουν το βίντεο ως μέσο για τις δραστηριότητές τους. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε με μια τηλεφωνική κλήση ή μια σύσκεψη.

 • Το βίντεο επιτρέπει στους κωφούς συμμετέχοντες να χρησιμοποιούν διερμηνέα νοηματικής.

 • Το βίντεο βελτιώνει την κατανόηση του λόγου σε όλο το φάσμα. Αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για άτομα με προβλήματα ακοής ή που εξαρτώνται από την ανάγνωση του λόγου.

Συμβουλή: Κατά τη διάρκεια μιας σύσκεψης μέσω βίντεο, ελέγξτε την οθόνη προεπισκόπησης βίντεο για να βεβαιωθείτε ότι σας βλέπουν καθαρά. Για παράδειγμα, το πού κάθεστε σε σχέση με την κάμερα μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Πρόσκληση ενός μεταγραφέα CART για άτομα που δεν ακούν

Προσκαλέστε ένα μεταγραφέα CART σε σύσκεψη ή τηλεφωνική κλήση στο Skype για επιχειρήσεις για να προετοιμάσει λεζάντες σε πραγματικό χρόνο. Στο τέλος της σύσκεψης, ζητήστε το αντίγραφο για να το δώσετε στους συμμετέχοντες.

 • Οι υπηρεσίες CART είναι διαθέσιμες διεθνώς και σε πολλές γλώσσες. Το CART επιτρέπει σε κωφά ή βαρήκοα άτομα να συμμετέχουν πλήρως σε μια σύσκεψη ή τηλεφωνική κλήση.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: 

 • Προσθέστε ένα τηλέφωνο διάσκεψης ως συμμετέχοντα χρησιμοποιώντας το εικονίδιο Πρόσκληση περισσότερων ατόμων. Απλά πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου. Το τηλέφωνο μπορεί να είναι ένα τηλέφωνο διάσκεψης με πολυμεσικές δυνατότητες που υπάρχει στην αίθουσα ή μπορεί να είναι κάποιο έξυπνο τηλέφωνο.

 • Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να λένε το όνομά τους όταν συμμετέχουν. Αυτό βοηθάει τα κωφά ή βαρήκοα άτομα να παρακολουθούν τη σύσκεψη.

 • Βεβαιωθείτε ότι μιλάει από ένα άτομο τη φορά.

Προσθήκη άμεσων μηνυμάτων για ενίσχυση της προφορικής επικοινωνίας

Η ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων σάς προσφέρει πληροφορίες για τη σύσκεψη σε εναλλακτικές μορφές.

 • Πληκτρολογήστε το άμεσο εναλλακτικό κείμενο για το περιεχόμενο οθόνης στα άμεσα μηνύματα.

 • Ζητήστε από τους διερμηνείς να δημοσιεύσουν πρόσθετες πληροφορίες στο άμεσα μηνύματα, για να τις διαβάσουν οι κωφοί συμμετέχοντες.

 • Επικολλήστε λεπτομερείς πληροφορίες, όπως τις διευθύνσεις URL προς έγγραφα και ιστοσελίδες, μέσα στο κείμενο. Οι λεπτομέρειες δεν πρόκειται να χαθούν και οι συμμετέχοντες θα ανοίγουν το συνδεδεμένο περιεχόμενο απευθείας στους δικούς τους υπολογιστές. Αν είναι απαραίτητο, οι συμμετέχοντες μπορούν να χρησιμοποιήσουν μεγεθυντικούς φακούς ή προγράμματα ανάγνωσης οθόνης για βελτίωση της κατανόησης.

 • Δημοσιεύστε σημαντικές δηλώσεις, αποφάσεις και στοιχεία δράσης σε άμεσα μηνύματα.

 • Όσοι πάσχουν από διαταραχές της ομιλίας και όσοι επεξεργάζονται τις ακουστικές πληροφορίες με διαφορετική ταχύτητα, μπορούν να πληκτρολογούν ερωτήσεις ή απαντήσεις στα άμεσα μηνύματα.

Κοινή χρήση περιεχομένου για τη δυνατότητα χρήσης υποβοηθητικών τεχνολογιών

Με το Skype για επιχειρήσεις, όλοι μπορούν να έχουν προσωπική άποψη του περιεχομένου της σύσκεψης.

 • Κοινή χρήση επιφάνειας εργασίας

  Κάντε κοινόχρηστη την επιφάνεια εργασίας σας σε μια σύσκεψη αντί απλά να προβάλετε το περιεχόμενο σε μια οθόνη. Αυτό επιτρέπει στους συμμετέχοντες να χρησιμοποιούν μεγεθυντικό φακό για το περιεχόμενο.

 • Κοινή χρήση προγράμματος ή εφαρμογής

  Για να εμφανίσετε μια μεμονωμένη εφαρμογή, μοιραστείτε ένα παράθυρο εφαρμογής, αντί για ολόκληρη την επιφάνεια εργασίας. Έτσι το κοινόχρηστο περιεχόμενο είναι μεγαλύτερο, όταν το προβάλλουν.

 • Χρήση ενός πίνακα του Skype για επιχειρήσεις

  Χρησιμοποιήστε έναν πίνακα του Skype για επιχειρήσεις αντί για έναν κανονικό πίνακα, ώστε όλοι να βλέπουν το περιεχόμενο του πίνακα στους υπολογιστές ή στις συσκευές τους. Όσοι έχουν κινητικές αναπηρίες μπορούν να κάνουν προσθήκες σε έναν πίνακα του Skype ηλεκτρονικά, ενώ τα άτομα με ασθενή όραση μπορούν να χρησιμοποιήσουν μεγεθυντικό φακό.

Συμβουλή: Αντί να κάνετε κοινή χρήση του περιεχομένου, μπορείτε να φορτώσετε τις παρουσιάσεις PowerPoint και άλλα αρχεία στη σύσκεψη και έπειτα να τα παρουσιάσετε από το Skype για επιχειρήσεις. Έτσι όλοι θα έχουν το περιεχόμενο στον δικό τους υπολογιστή, όπου μπορούν να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία υποβοήθησης που προτιμούν, όπως πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης ή τον αγαπημένο τους μεγεθυντικό φακό.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×