Περιστροφή ή αναστροφή μιας εικόνας, ενός σχήματος, ενός πλαισίου κειμένου ή αντικειμένου WordArt στο Excel 2007

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μπορείτε να αλλάξετε τη θέση των σχημάτων ή άλλων αντικειμένων περιστρέφοντας ή αντιστρέφοντάς τα. Η αντιστροφή ενός σχήματος, αναφέρεται, επίσης, ως δημιουργία ενός αντικατοπτρισμού ή αναστροφή.

Περιστροφή εικόνας, σχήματος, πλαισίου κειμένου ή αντικειμένου WordArt

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Όταν περιστρέφετε πολλά σχήματα, δεν περιστρέφονται ως ομάδα, αλλά κάθε σχήμα περιστρέφεται γύρω από το κέντρο του.

Περιστροφή σε οποιαδήποτε κατεύθυνση

 1. Κάντε κλικ στην εικόνα, στο σχήμα, στο πλαίσιο κειμένου, ή στο αντικείμενο WordArt το οποίο θέλετε να περιστρέψετε.

 2. Κάντε μία από τις εξής ενέργειες:

  • Σύρετε τη λαβή περιστροφής προς την κατεύθυνση που θέλετε να περιστρέψετε το σχήμα.

   Λαβή περιστροφής
   Κάντε κλικ στη λαβή περιστροφής στην κορυφή του αντικειμένου και στη συνέχεια σύρετέ το προς την κατεύθυνση που θέλετε.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για να περιορίσετε την περιστροφή του αντικειμένου στις 15 μοίρες, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT ενώ σύρετε τη λαβή περιστροφής.

  • Κάντε μία από τις εξής ενέργειες για να καθορίσετε την περιστροφή με ακρίβεια:

   • Για να περιστρέψετε μια εικόνα, στην περιοχή Εργαλεία εικόνας, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Τακτοποίηση, κάντε κλικ στην Περιστροφή, κάντε κλικ στο στοιχείο Περισσότερες επιλογές περιστροφής και, στη συνέχεια, στην καρτέλα Μέγεθος, καταχωρίστε πόσο θέλετε να περιστρέψετε το αντικείμενο στο πλαίσιο Περιστροφή.

    Καρτέλα "Εργαλεία εικόνας"

    Εάν δεν βλέπετε τις καρτέλες Εργαλεία εικόνας ή Μορφοποίηση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει μια εικόνα.

   • Για να περιστρέψετε μια εικόνα, ένα πλαίσιο κειμένου ή ένα αντικείμενο WordArt, στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Τακτοποίηση, κάντε κλικ στην Περιστροφή, κάντε κλικ στο στοιχείο Περισσότερες επιλογές περιστροφής και, στη συνέχεια, στην καρτέλα Μέγεθος, καταχωρίστε πόσο θέλετε να περιστρέψετε το αντικείμενο στο πλαίσιο Περιστροφή.

    Εργαλεία σχεδίασης, καρτέλα 'Μορφοποίηση'

    Εάν δεν βλέπετε τις καρτέλες Εργαλεία σχεδίασης ή Μορφοποίηση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει ένα σχήμα, ένα πλαίσιο κειμένου ή ένα αντικείμενο WordArt.

Περιστροφή κατά 90 μοίρες προς τα αριστερά ή δεξιά

 1. Κάντε κλικ στην εικόνα, στο σχήμα, στο πλαίσιο κειμένου, ή στο αντικείμενο WordArt το οποίο θέλετε να αναστρέψετε.

 2. Κάντε μία από τις εξής ενέργειες:

  • Για να περιστρέψετε μια εικόνα, στην περιοχή Εργαλεία εικόνας, κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφοποίηση.

   Καρτέλα "Εργαλεία εικόνας"

   Εάν δεν βλέπετε τις καρτέλες Εργαλεία εικόνας ή Μορφοποίηση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει μια εικόνα.

  • Για να περιστρέψετε ένα σχήμα, ένα πλαίσιο κειμένου ή ένα αντικείμενο WordArt, στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφοποίηση.

   Εργαλεία σχεδίασης, καρτέλα 'Μορφοποίηση'

   Εάν δεν βλέπετε τις καρτέλες Εργαλεία σχεδίασης ή Μορφοποίηση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει ένα σχήμα, ένα πλαίσιο κειμένου ή ένα αντικείμενο WordArt.

 3. Στην ομάδα Τακτοποίηση, κάντε κλικ στο στοιχείο Περιστροφή και, στη συνέχεια, κάντε μία από τις εξής ενέργειες:

  • Για να περιστρέψετε το αντικείμενο 90 μοίρες προς τα δεξιά, κάντε κλικ στην επιλογή Περιστροφή 90° δεξιά.

  • Για να περιστρέψετε το αντικείμενο 90 μοίρες προς τα αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Περιστροφή 90° αριστερά.

Συμβουλή: Για να περιστρέψετε ένα γραφικό SmartArt, αντιγράψτε το γραφικό SmartArt, επικολλήστε τα ως εικόνα και, στη συνέχεια, να περιστρέψετε την εικόνα.

Αρχή της σελίδας

Αναστροφή εικόνας, σχήματος, πλαισίου κειμένου ή αντικειμένου WordArt

Όταν αναστρέφετε ένα σχήμα, ή άλλο αντικείμενο, δημιουργείτε μια αντιστραμμένη εικόνα του σχήματος, της εικόνας ή του αντικειμένου.

Συμβουλή: Μπορείτε να δημιουργήσετε αντικατοπτρισμό ενός αντικειμένου κάνοντας ένα αντίγραφο και, στη συνέχεια, αναστρέφοντάς το. Σύρετε το αντίγραφο σε μια θέση όπου αντικατοπτρίζει το αρχικό αντικείμενο

 1. Κάντε κλικ στην εικόνα, στο σχήμα, στο πλαίσιο κειμένου, ή στο αντικείμενο WordArt το οποίο θέλετε να αναστρέψετε.

 2. Κάντε μία από τις εξής ενέργειες:

  • Για να αναστρέψετε μια εικόνα, στην περιοχή Εργαλεία εικόνας, κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφοποίηση.

   Καρτέλα "Εργαλεία εικόνας"

   Εάν δεν βλέπετε τις καρτέλες Εργαλεία εικόνας ή Μορφοποίηση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει μια εικόνα.

  • Για να αναστρέψετε ένα σχήμα, ένα πλαίσιο κειμένου ή ένα αντικείμενο WordArt, στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφοποίηση.

   Εργαλεία σχεδίασης, καρτέλα 'Μορφοποίηση'

   Εάν δεν βλέπετε τις καρτέλες Εργαλεία σχεδίασης ή Μορφοποίηση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει ένα σχήμα, ένα πλαίσιο κειμένου ή ένα αντικείμενο WordArt.

 3. Στην ομάδα Τακτοποίηση, κάντε κλικ στο στοιχείο Περιστροφή και, στη συνέχεια, κάντε μία από τις εξής ενέργειες:

  • Για να αντιστρέψετε το αντικείμενο κατακόρυφα, κάντε κλικ στην επιλογή Κατακόρυφη αναστροφή.

  • Για να αντιστρέψετε το αντικείμενο οριζόντια, κάντε κλικ στην επιλογή Οριζόντια αναστροφή.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×