Περιστροφή ή αναστροφή ενός σχήματος σε γραφικό SmartArt

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μπορείτε να αλλάξετε τη θέση των σχημάτων μέσω περιστροφής ή αναστροφής τους. Αντιστροφή ενός σχήματος είναι επίσης αναφέρεται ως δημιουργία ειδώλου ή αναστροφή. Όταν περιστρέφετε πολλά σχήματα, δεν περιστρέφονται ως ομάδα, αλλά αντί για αυτό κάθε σχήμα περιστρέφεται ξεχωριστά γύρω από το κέντρο. Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε το γραφικό σας SmartArt σε μια εικόνα, ώστε να μπορείτε να κάνετε Περιστροφή ή αναστροφή ως ένα αντικείμενο, για παράδειγμα εάν θέλετε να δημιουργήσετε έναν αντικατοπτρισμό για να δημιουργήσετε ένα t-shirt μεταφορά.

Εάν θέλετε να περιστρέψετε ή να αναστρέψετε ένα σχήμα, σε αντίθεση με ενός σχήματος σε γραφικό SmartArt, ανατρέξτε στο θέμα Περιστροφή ή αναστροφή μιας εικόνας, σχήματος ή αντικειμένου WordArt.

Τι θέλετε να κάνετε;

Περιστροφή ενός σχήματος σε γραφικό SmartArt σε οποιαδήποτε γωνία

Περιστροφή κατά 90 μοίρες ενός σχήματος σε γραφικό SmartArt

Εφαρμογή μια περιστροφή 3-δ σε ένα σχήμα γραφικού SmartArt

Αναστροφή ενός σχήματος σε γραφικό SmartArt

Περιστροφή ή αναστροφή ενός ολόκληρου γραφικού SmartArt

Περιστροφή ενός σχήματος σε γραφικό SmartArt σε οποιαδήποτε γωνία

 1. Κάντε κλικ στο σχήμα που θέλετε να περιστρέψετε.

  Εάν θέλετε να περιστρέψετε ένα μεγάλο σχήμα το οποίο αποτελείται από συνδυασμένα, συσχετισμένα σχήματα, επιλέξτε όλα τα σχήματα που απαρτίζουν το μεγαλύτερο σχήμα. Για να επιλέξετε πολλά σχήματα, κάντε κλικ στο πρώτο σχήμα, πατήστε το πλήκτρο CTRL και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στα πρόσθετα σχήματα.

  Λίστα καμπύλων 1 ενός γραφικού SmartArt που δείχνει επιλεγμένα συσχετισμένα σχήματα
  Εικόνα 1: Καμπής διάταξη λίστα έμφασης εικόνων που δείχνει επιλεγμένα συσχετισμένα σχήματα στο γραφικό SmartArt
 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Σύρετε το λαβή περιστροφής προς την κατεύθυνση που θέλετε να περιστρέψετε το σχήμα.

   Λαβή περιστροφής

   Συμβουλή: Για να περιορίσετε την περιστροφή του σχήματος σε γωνίες των 15 μοιρών, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT ενώ σύρετε τη λαβή περιστροφής.

  • Πατήστε τα πλήκτρα ALT + είτε το ΔΕΞΙΌ ή ΑΡΙΣΤΕΡΌ ΒΈΛΟΣ.

   Αυτό θα περιστροφή του σχήματος προς την επιθυμητή κατεύθυνση κατά 15 μοίρες. Για να περιστρέψετε το σχήμα 1 μοιρών, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ πατάτε το πλήκτρο ALT + στα ΔΕΞΙΆ του πλήκτρου ή ΑΡΙΣΤΕΡΌ ΒΈΛΟΣ πλήκτρα.

Αρχή της σελίδας

Περιστροφή κατά 90 μοίρες ενός σχήματος σε γραφικό SmartArt

 1. Κάντε κλικ στο σχήμα που θέλετε να περιστρέψετε.

  Εάν θέλετε να περιστρέψετε ένα μεγάλο σχήμα το οποίο αποτελείται από συνδυασμένα, συσχετισμένα σχήματα, επιλέξτε όλα τα σχήματα που απαρτίζουν το μεγαλύτερο σχήμα. Για να επιλέξετε πολλά σχήματα, κάντε κλικ στο πρώτο σχήμα, πατήστε το πλήκτρο CTRL και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στα πρόσθετα σχήματα.

  Λίστα καμπύλων 1 ενός γραφικού SmartArt που δείχνει επιλεγμένα συσχετισμένα σχήματα
  Εικόνα 2: Καμπής διάταξη λίστα έμφασης εικόνων που δείχνει επιλεγμένα συσχετισμένα σχήματα στο γραφικό SmartArt
 2. Στην περιοχή Εργαλεία SmartArt, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Τακτοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Περιστροφή.

  Εικόνα καρτέλας Εργαλείων Μορφοποίησης SmartArt

  Εάν δεν βλέπετε το καρτέλες Εργαλεία SmartArt ή Μορφοποίηση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει ένα γραφικό SmartArt.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να περιστρέψετε το σχήμα κατά 90 μοίρες προς τα δεξιά, κάντε κλικ στην επιλογή Περιστροφή κατά 90 ° δεξιά.

  • Για να περιστρέψετε το σχήμα κατά 90 μοίρες προς τα αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Περιστροφή κατά 90 μοίρες προς τα αριστερά.

Αρχή της σελίδας

Εφαρμογή μια περιστροφή 3-δ σε ένα σχήμα γραφικού SmartArt

 1. Κάντε κλικ στο σχήμα που θέλετε να εφαρμόσετε μια περιστροφή 3-δ σε.

  Εάν θέλετε να περιστρέψετε ένα μεγάλο σχήμα το οποίο αποτελείται από συνδυασμένα, συσχετισμένα σχήματα, επιλέξτε όλα τα σχήματα που απαρτίζουν το μεγαλύτερο σχήμα. Για να επιλέξετε πολλά σχήματα, κάντε κλικ στο πρώτο σχήμα, πατήστε το πλήκτρο CTRL και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στα πρόσθετα σχήματα.

  Λίστα καμπύλων 1 ενός γραφικού SmartArt που δείχνει επιλεγμένα συσχετισμένα σχήματα
  Εικόνα 3: Καμπής διάταξη λίστα έμφασης εικόνων που δείχνει επιλεγμένα συσχετισμένα σχήματα στο γραφικό SmartArt
 2. Στην περιοχή Εργαλεία SmartArt, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Στυλ σχήματος, κάντε κλικ στην επιλογή Εφέ σχήματος.

  Εικόνα της ομάδας 'Στυλ σχήματος'

 3. Τοποθετήστε το δείκτη περιστροφή 3-δ και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να εφαρμόσετε μια περιστροφή 3-δ, κάντε κλικ στην επιλογή που θέλετε.

  • Για να προσαρμόσετε μια περιστροφή 3-δ, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές περιστροφής 3-δ και, στη συνέχεια, ορίστε τις επιλογές που θέλετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για να καταργήσετε μια περιστροφή 3-δ, κάντε κλικ στη μικρογραφία στην περιοχή Χωρίς περιστροφή.

Αρχή της σελίδας

Αναστροφή ενός σχήματος σε γραφικό SmartArt

 1. Κάντε κλικ στο σχήμα που θέλετε να αναστρέψετε.

  Εάν θέλετε να αναστρέψετε ένα μεγάλο σχήμα το οποίο αποτελείται από συνδυασμένα, συσχετισμένα σχήματα, επιλέξτε όλα τα σχήματα που απαρτίζουν το μεγαλύτερο σχήμα. Για να επιλέξετε πολλά σχήματα, κάντε κλικ στο πρώτο σχήμα, πατήστε το πλήκτρο CTRL και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στα πρόσθετα σχήματα. Ανεστραμμένο κάθε σχήμα μεμονωμένα, όχι το σύνολο των συσχετισμένων σχημάτων.

  Λίστα καμπύλων 1 ενός γραφικού SmartArt που δείχνει επιλεγμένα συσχετισμένα σχήματα
  Εικόνα 4: Καμπής γραφικού SmartArt λίστας έμφασης εικόνων που δείχνει επιλεγμένα συσχετισμένα σχήματα
 2. Στην περιοχή Εργαλεία SmartArt, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Τακτοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Περιστροφή.

  Εικόνα καρτέλας Εργαλείων Μορφοποίησης SmartArt

  Εάν δεν βλέπετε το καρτέλες Εργαλεία SmartArt ή Μορφοποίηση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει ένα γραφικό SmartArt.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να αναστρέψετε το σχήμα κατακόρυφα, κάντε κλικ στην επιλογή Κατακόρυφη αναστροφή.

  • Για να αναστρέψετε το σχήμα οριζόντια, κάντε κλικ στην επιλογή Οριζόντια αναστροφή.

Αρχή της σελίδας

Περιστροφή ή αναστροφή ενός ολόκληρου γραφικού SmartArt

 1. Κάντε κλικ στο γραφικό SmartArt για να το επιλέξετε.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + X για αποκοπή στο γραφικό SmartArt.

 3. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Πρόχειρο, κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται στην περιοχή Επικόλληση και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ειδική επικόλληση.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Εικόνα (PNG) ή Εικόνα (JPEG) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK για να μετατρέψετε το γραφικό SmartArt σε ένα αντικείμενο γραφικών.

 5. Κάντε κλικ στο γραφικό για να το επιλέξετε και, στη συνέχεια, στην περιοχή Εργαλεία εικόνας, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Τακτοποίηση, κάντε κλικ στο κουμπί περιστροφής.

  Κουμπί "Περιστροφή"

 6. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να περιστρέψετε το γραφικό κατά 90 μοίρες, κάντε κλικ στην επιλογή Περιστροφή δεξιά ή Περιστροφή προς τα αριστερά.

  • Για να αναστρέψετε το γραφικό οριζόντια, κάντε κλικ στην επιλογή Οριζόντια αναστροφή.

  • Για να αναστρέψετε το γραφικό κατακόρυφα, κάντε κλικ στην επιλογή Κατακόρυφη αναστροφή.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για να περιστρέψετε το γραφικό σε οποιαδήποτε γωνία, σύρετε το λαβή περιστροφής προς την κατεύθυνση που θέλετε να περιστρέψετε το σχήμα.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×