Περιορισμός ή άδεια πραγματοποίησης αλλαγών μορφοποίησης

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Όταν διανέμετε ένα έγγραφο για επεξεργασία από άλλους και δεν θέλετε να αλλάξετε την εμφάνιση του εγγράφου, μπορείτε να περιορίσετε όλα ή ορισμένα από τα θέματα και στυλ.

Σημειώσεις: 

Από προεπιλογή, όλα τα στυλ είναι διαθέσιμες και μπορεί να αλλάξει από άλλους χρήστες. Μπορείτε να περιορίσετε τα άτομα να αλλάξουν τη μορφοποίηση ή το στυλ για τμήματα του εγγράφου σας ή για ολόκληρο το έγγραφο.

 1. Στην καρτέλα κεντρική, στην ομάδα στυλ, κάντε κλικ στην επιλογή Εκκίνηση παραθύρου διαλόγου στυλ.

  Πρόγραμμα εκκίνησης πλαισίου διαλόγου στυλ

 2. Στο παράθυρο εργασιών " στυλ ", κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση στυλ Διαχείριση στυλ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Περιορισμός.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου σειρά ταξινόμησης, επιλέξτε τη σειρά ταξινόμησης από τη λίστα για να δείτε στυλ (για παράδειγμα, αλφαβητική σειρά).

 4. Κάντε κλικ στα μεμονωμένα στυλ που θέλετε να περιορίσετε ή επιλέξτε ομάδες στυλ κάνοντας κλικ σε μία από τις ακόλουθες επιλογές.

  • Επιλέξτε ορατό      Κάντε κλικ σε αυτήν την επιλογή για να επιλέξετε το στυλ που εμφανίζονται από προεπιλογή στη λίστα προτεινόμενων. Για να δείτε τη λίστα των προτεινόμενων στυλ, κάντε κλικ στην καρτέλα συνιστούμε να.

   Συμβουλή: Για να προσθέσετε στυλ σε αυτήν τη λίστα, στην καρτέλα συνιστάται, επιλέξτε το στυλ που θέλετε να προσθέσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση.

  • Επιλέξτε ενσωματωμένα      Κάντε κλικ σε αυτήν την επιλογή για να επιλέξετε όλα τα στυλ που περιλαμβάνονται στο Microsoft Office Word, αλλά δεν οποιαδήποτε προσαρμοσμένα στυλ που έχετε δημιουργήσει.

  • Επιλογή όλων      Κάντε κλικ σε αυτήν την επιλογή για να επιλέξετε όλα τα στυλ που περιλαμβάνονται στο Word και όλα τα προσαρμοσμένα στυλ που έχετε δημιουργήσει.

 5. Επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου δίπλα σε ένα ή περισσότερα από τα εξής:

  • Περιορισμός μορφοποίησης για να επιτρέπεται στυλ      Ορίστε αυτήν την επιλογή για να επιτρέψετε αναθεωρητές για να αλλάξετε τη μορφοποίηση χρησιμοποιώντας επιτρέπεται μόνο στυλ. Οι αναθεωρητές δεν θα μπορείτε να μορφοποιήσετε το κείμενο απευθείας ή να χρησιμοποιήσετε στυλ που είναι περιορισμένη.

  • Δυνατότητα αυτόματης μορφοποίησης για να παρακάμψετε μορφοποίησης      Ορίστε αυτήν την επιλογή για να επιτρέψετε αναθεωρητές για χρήση περιορισμένα στυλ κατά την αυτόματη μορφοποίηση κειμένου, όπως οι υπερ-συνδέσεις ή αυτόματης τοποθέτησης κουκκίδων. Για παράδειγμα, εάν επιλέξετε αυτό το πλαίσιο ελέγχου, το Word θα μορφοποιήσει αυτόματα υπερ-συνδέσεων, ακόμη και αν είναι κλειδωμένο το στυλ υπερ-σύνδεση.

   Σημείωση: Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο αν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Περιορισμός μορφοποίησης για να επιτρέπεται στυλ.

  • Θέμα αποκλεισμός ή αλλαγή συνδυασμού      Ορίστε αυτήν την επιλογή για να αποτρέψετε την αλλαγή των θεμάτων που χρησιμοποιούνται στο έγγραφο αναθεωρητές.

  • Εναλλαγής συνόλου μπλοκ γρήγορων στυλ      Ορίστε αυτήν την επιλογή για να αποτρέψετε αναθεωρητές να αλλάξετε το τρέχον σύνολο στυλ.

 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Περιορισμός.

  Ένα εικονίδιο κλειδώματος Εικονίδιο κλειδώματος στυλ εμφανίζεται δίπλα σε οποιοδήποτε στυλ που είναι περιορισμένη.

 7. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 8. Ίσως σας ζητηθεί να δημιουργήσετε ένα προαιρετικό κωδικό πρόσβασης. Για να εκχωρήσετε έναν κωδικό πρόσβασης στο έγγραφο, έτσι ώστε μόνο τα άτομα που γνωρίζετε τον κωδικό πρόσβασης να καταργήσετε τον περιορισμό, πληκτρολογήστε έναν κωδικό πρόσβασης στο πλαίσιο Πληκτρολογήστε νέο κωδικό πρόσβασης (προαιρετικό) και, στη συνέχεια, επιβεβαιώστε τον κωδικό πρόσβασης.

Αρχή της σελίδας

Αφού έχετε περιορίσει συγκεκριμένο στυλ, μπορείτε να καταργήσετε τον περιορισμό, ώστε να επιτρέπεται άλλα άτομα για να τις χρησιμοποιήσετε στο έγγραφό σας.

 1. Στην καρτέλα κεντρική, στην ομάδα στυλ, κάντε κλικ στην επιλογή Εκκίνηση παραθύρου διαλόγου στυλ.

  Πρόγραμμα εκκίνησης πλαισίου διαλόγου στυλ

 2. Στο παράθυρο εργασιών " στυλ ", κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση στυλ Διαχείριση στυλ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Περιορισμός.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου " Διαχείριση στυλ ", επιλέξτε τη σειρά ταξινόμησης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να δείτε στυλ.

 4. Κάντε κλικ στα μεμονωμένα στυλ που θέλετε να επιτρέψετε ή επιλέξτε ομάδες στυλ κάνοντας κλικ σε μία από τις ακόλουθες επιλογές.

  • Επιλέξτε ορατό      Κάντε κλικ σε αυτήν την επιλογή για να επιλέξετε στυλ που εμφανίζονται από προεπιλογή στη λίστα προτεινόμενων. Για να δείτε τη λίστα των προτεινόμενων στυλ, κάντε κλικ στην καρτέλα συνιστούμε να.

   Συμβουλή: Για να προσθέσετε στυλ σε αυτήν τη λίστα, στην καρτέλα συνιστούμε να, επιλέξτε το στυλ που θέλετε να προσθέσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση.

  • Επιλέξτε ενσωματωμένα      Κάντε κλικ σε αυτήν την επιλογή για να επιλέξετε όλα τα στυλ που περιλαμβάνονται στο Microsoft Office Word, αλλά δεν οποιαδήποτε προσαρμοσμένα στυλ που έχετε δημιουργήσει.

  • Επιλογή όλων      Κάντε κλικ σε αυτήν την επιλογή για να επιλέξετε όλα τα στυλ που περιλαμβάνονται στο Word και όλα τα προσαρμοσμένα στυλ που έχετε δημιουργήσει.

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή επιτρέπουν.

 6. Εάν οι περιορισμοί στυλ,-προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης για να ξεκλειδώσετε τα στυλ.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×