Περιορισμοί και όρια εφαρμογών Web της Access

Κάθε εφαρμογή Access Services στο Office 365 και στο SharePoint Online δημιουργεί μια αντίστοιχη βάση δεδομένων SQL που υπόκειται σε όρια κατανάλωσης πόρων. Αυτά τα όρια είναι ανά βάση δεδομένων και ισχύουν ανεξαρτήτως εάν χρησιμοποιείται το περιβάλλον εργασίας χρήστη Web ή μια απευθείας σύνδεση ODBC.

Σημαντικό    Η Microsoft πλέον δεν συνιστά τη δημιουργία και τη χρήση εφαρμογών Web της Access στο SharePoint. Ως εναλλακτική λύση, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Microsoft PowerApps, για να δημιουργείτε επιχειρηματικές λύσεις χωρίς κώδικα για το web και για κινητές συσκευές.

Όρια εφαρμογής Web της Access

Όριο

Μέγιστη τιμή

Σημειώσεις

Μέγιστο επίπεδο επιδόσεων ερωτημάτων

5 DTU

Αυτό το όριο υπολογίζεται ως αριθμός μονάδων συναλλαγών βάσης δεδομένων ή DTU (Database Transaction Units), ο οποίος αποτελεί μικτή μονάδα μέτρησης CPU, μνήμης και I/O (I/O αρχείου καταγραφής συναλλαγών και δεδομένων).

Εάν το ερώτημά σας υπερβαίνει τα όρια κατανάλωσης πόρων, θα λάβετε το σφάλμα SQL 10928.

Μέγιστο μέγεθος χώρου αποθήκευσης βάσης δεδομένων εφαρμογής Access

1 GB

1 GB είναι το όριο για το χώρο αποθήκευσης βάσης δεδομένων.

Εάν η εφαρμογή υπερβεί το όριο μεγέθους, θα λάβετε το σφάλμα SQL 40544.

Πώς μπορείτε να αποφύγετε την επιβολή περιορισμού

Εάν περιορίζονται ερωτήματα, υπάρχουν ενδεχομένως ορισμένοι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να μειώσετε την ποσότητα των πόρων που καταναλώνονται χωρίς να μειώσετε την ποσότητα των δεδομένων στα οποία έχει πρόσβαση η εφαρμογή Web της Access. Ακολουθούν μερικές γενικές συμβουλές για τη μείωση της κατανάλωσης πόρων:

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×