Περικοπή εικόνων

Υπάρχουν δύο τρόποι αλλαγής του μεγέθους μιας εικόνας — η αλλαγή μεγέθους και η περικοπή. Η αλλαγή μεγέθους αλλάζει τις διαστάσεις της εικόνας, μεγαλώνοντας ή μικραίνοντάς την, ενώ η περικοπή μειώνει το μέγεθος της εικόνας, αφαιρώντας τα κατακόρυφα ή τα οριζόντια άκρα της. Η περικοπή συχνά χρησιμοποιείται για την απόκρυψη ή αποκοπή ενός τμήματος μιας εικόνας, είτε για έμφαση είτε για κατάργηση των ανεπιθύμητων τμημάτων της.

Ο Microsoft Publisher 2010 διαθέτει ισχυρές δυνατότητες περικοπής, στις οποίες περιλαμβάνονται οι εξής:

 • Περικοπή

 • Προσαρμογή

 • Συμπλήρωση

 • Μετατόπιση

 • Περιστροφή

Σε αυτό το άρθρο

Περικοπή

Προσαρμογή

Συμπλήρωση

Μετατόπιση

Περιστροφή

Περικοπή

Όταν επιλέγετε μια εικόνα στον Publisher 2010 έχετε στη διάθεσή σας μια νέα καρτέλα της κορδέλας με την ονομασία Εργαλεία εικόνας. Το εργαλείο Περικοπή βρίσκεται στην ομάδα Μέγεθος, στο δεξιό άκρο αυτής της νέας καρτέλας.

Για να περικόψετε μια εικόνα:

 1. Επιλέξτε την εικόνα που θέλετε να περικόψετε.

 2. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην καρτέλα Εργαλεία εικόνας που εμφανίζεται στην Κορδέλα.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Περικοπή.

 4. Τοποθετήστε τη λαβή περικοπής πάνω από μια άκρη ή γωνία.
  Εικόνα με λαβές περικοπής
  Λαβές περικοπής που εμφανίζουν μια λαβή άκρου

 5. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να περικόψετε μια πλευρά, σύρετε την κεντρική λαβή επάνω σε αυτήν την πλευρά.

  • Για να περικόψετε ίσα μέρη και από τις δύο πλευρές ταυτόχρονα, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL καθώς σύρετε μια κεντρική λαβή.

  • Για να περικόψετε και τις τέσσερις πλευρές συγχρόνως, διατηρώντας τις αναλογίες της εικόνας, κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα CTRL+SHIFT, ενώ σύρετε μια γωνιακή λαβή.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 
   Όταν απελευθερώνετε το κουμπί του ποντικιού, η εικόνα περικόπτεται.
   Όταν καταργείτε την επιλογή του εργαλείου περικοπής η εικόνα θα εμφανίζει μόνο το τμήμα που έχει περικοπεί. Ωστόσο, εάν επιλέξετε την εικόνα και κάνετε πάλι κλικ στο εργαλείο περικοπής, θα εμφανιστεί ολόκληρη η εικόνα, με το τμήμα που έχει περικοπεί να φαίνεται καθαρά και την υπόλοιπη εικόνα να φαίνεται ως ξεθωριασμένη διαφάνεια.

Προσαρμογή

Εάν η εικόνα σας είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη από την περιοχή της εικόνας, ο Publisher 2010 σας επιτρέπει να αλλάξετε γρήγορα το μέγεθος της εικόνας ώστε να χωρά στην περιοχή, διατηρώντας παράλληλα την αρχική αναλογία εικόνας.

 1. Επιλέξτε την εικόνα.

 2. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην καρτέλα Εργαλεία εικόνας που εμφανίζεται στην Κορδέλα.

 3. Στην ομάδα Περικοπή, κάντε κλικ στο κουμπί Προσαρμογή.

 4. Το μέγεθος της εικόνας προσαρμόζεται ώστε να χωρά στην περιοχή της εικόνας.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  Επειδή η εικόνα διατηρεί τις αναλογίες των πλευρών της, αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία προεξοχής. .

Συμπλήρωση

Για να γεμίσετε γρήγορα μια περιοχή εικόνας διατηρώντας παράλληλα την αρχική αναλογία των πλευρών της εικόνας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο Συμπλήρωση.

 1. Επιλέξτε την εικόνα.

 2. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην καρτέλα Εργαλεία εικόνας που εμφανίζεται στην Κορδέλα.

 3. Στην ομάδα Περικοπή, κάντε κλικ στο κουμπί Γέμισμα.

 4. Το μέγεθος της εικόνας προσαρμόζεται ώστε να γεμίσει την περιοχή της εικόνας.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  Επειδή η εικόνα διατηρεί την αναλογία των πλευρών της ενώ παράλληλα γεμίζει την περιοχή εικόνας, όλα τα τμήματα της εικόνας που είναι εκτός της περιοχής εικόνας περικόπτονται.

Μετατόπιση

Ενώ χρησιμοποιείτε το εργαλείο περικοπής, μπορείτε να μετακινήσετε την εικόνα μέσα στην περιοχή εικόνας που έχει περικοπεί προκειμένου να βεβαιωθείτε ότι η εικόνα είναι κεντραρισμένη με τον τρόπο που θέλετε.

 1. Επιλέξτε την εικόνα.

 2. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην καρτέλα Εργαλεία εικόνας που εμφανίζεται στην Κορδέλα.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Περικοπή.

 4. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω στο αντικείμενο μέχρι ο δείκτης να αλλάξει σε δείκτη Μετακίνηση .

 5. Κάντε κλικ στην εικόνα και σύρετέ την για να την τοποθετήσετε μέσα στις λαβές περικοπής.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  Αφού το κάνετε αυτό, η εστίαση θα είναι στην εικόνα και όχι στο πλαίσιο περικοπής. Για να επιστρέψετε στην περικοπή, κάντε κλικ ξανά στις λαβές περικοπής, έτσι ώστε να μεταφερθεί σε αυτές η εστίαση.

Περιστροφή

Μπορείτε επίσης να περιστρέψετε την εικόνα ενώ παράλληλα χρησιμοποιείτε το εργαλείο περικοπής.

 1. Επιλέξτε την εικόνα.

 2. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην καρτέλα Εργαλεία εικόνας που εμφανίζεται στην Κορδέλα.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Περικοπή.

 4. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην πράσινη λαβή περιστροφής.

 5. Σύρετε το ποντίκι στην κατεύθυνση που θέλετε να περιστρέψετε το αντικείμενο.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  Για να γίνει περιστροφή σε βήματα των 15 μοιρών, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT καθώς σύρετε τη λαβή.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×