Περικοπή εικόνας στο Office

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Κάντε περικοπή μιας εικόνας για να κόψετε τις εξωτερικές άκρες που είναι περιττές.

Για να καταργήσετε το φόντο μιας εικόνας, ανατρέξτε στο θέμα Κατάργηση φόντου εικόνας. Για να κάνετε μια εικόνα μεγαλύτερη ή μικρότερη, ανατρέξτε στο θέμα Αλλαγή μεγέθους εικόνας.

Εκτός από τη βασική περικοπή περιθωρίων, μπορείτε επίσης να περικόψετε εικόνες σε συγκεκριμένα σχήματα και αναλογίες εικόνας ή να περικόψετε γεμίσματα εικόνων μέσα σε ένα σχήμα (στο Office για Mac και το Office 2010 και σε νεότερες εκδόσεις).

Το πρόγραμμα περιήγησης που διαθέτετε δεν υποστηρίζει βίντεο. Εγκαταστήστε το Microsoft Silverlight, το Adobe Flash Player ή τον Internet Explorer 9.

1:32

Περικοπή των περιθωρίων μιας εικόνας

 1. Επιλέξτε Εισαγωγή > Εικόνα για να προσθέσετε την εικόνα σε ένα αρχείο του Office (όπως ένα έγγραφο του Word, μια παρουσίαση του PowerPoint ή ένα βιβλίο εργασίας του Excel).

 2. Κάντε δεξί κλικ στην εικόνα και επιλέξτε το κουμπί Περικοπή Το κουμπί "Περικοπή" που εμφανίζεται.

  Εμφανίζονται μαύρες λαβές περικοπής στις πλευρές και τις γωνίες της εικόνας.

  Εμφανίζονται λαβές περικοπής στις πλευρές και τις γωνίες της εικόνας
 3. Περικόψτε την εικόνα κάνοντας ένα από τα εξής:

  Περιγραφή

  Ενέργεια

  Περικοπή μίας πλευράς

  Σύρετε προς τα μέσα την πλευρική λαβή περικοπής

  Περικοπή δύο παρακείμενων πλευρών ταυτόχρονα

  Σύρετε προς τα μέσα τη γωνιακή λαβή περικοπής

  Περικοπή σε ίσες αποστάσεις σε δύο παράλληλες πλευρές ταυτόχρονα

  Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl ενώ σύρετε προς τα μέσα την πλευρική λαβή περικοπής

  Περικοπή σε ίσες αποστάσεις και στις τέσσερις πλευρές ταυτόχρονα

  Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl ενώ σύρετε προς τα μέσα οποιαδήποτε γωνιακή λαβή περικοπής

  Εάν θέλετε να περικόψετε χρησιμοποιώντας τις ακριβείς διαστάσεις, προσαρμόστε τις τιμές στα πλαίσια Ύψος και Πλάτος στην κορδέλα δίπλα στο κουμπί Περικοπή:

  Το κουμπί "Περικοπή" και τα πλαίσια "Ύψος" και "Πλάτος" για τις εικόνες στην κορδέλα του Office 2016

  Μπορείτε επίσης να κάνετε περικοπή προς τα έξω ή να προσθέσετε ένα περιθώριο γύρω από μια εικόνα, σύροντας τις λαβές περικοπής προς τα έξω και όχι προς τα μέσα.

 4. (Προαιρετικό) Για να αλλάξετε τη θέση της περιοχής περικοπής, αλλάξτε την περιοχή περικοπής σύροντας τις πλευρές ή τις γωνίες του ορθογωνίου περικοπής ή μετακινήστε την εικόνα.

 5. Όταν τελειώσετε, πατήστε το πλήκτρο Esc ή κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο έξω από την εικόνα μέσα στο έγγραφο.

Σημείωση: Τα εργαλεία περικοπής δεν είναι διαθέσιμα για σχήματα, αλλά στο Office 2010 και τις νεότερες εκδόσεις μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος ενός σχήματος και να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο Επεξεργασία σημείων για να επιτύχετε ένα εφέ παρόμοιο με την περικοπή ή για να προσαρμόσετε το σχήμα. Ανατρέξτε στην ενότητα Περικοπή για προσαρμογή ή συμπλήρωση σχήματος παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες.

Άλλα είδη περικοπής

Επιλέξτε μια επικεφαλίδα παρακάτω για να την ανοίξετε και να δείτε τις λεπτομερείς οδηγίες.

Αλλάξτε γρήγορα το σχήμα μιας εικόνας περικόπτοντάς τη σε ένα συγκεκριμένο σχήμα. Η εικόνα αποκόπτεται αυτόματα για να γεμίσει τη γεωμετρία του επιλεγμένου σχήματος διατηρώντας τις αναλογίες της.

Εάν θέλετε να περικόψετε την ίδια εικόνα σε περισσότερα από ένα σχήματα, δημιουργήστε αντίγραφα της εικόνας και περικόψτε το καθένα στο σχήμα που θέλετε μεμονωμένα.

Το πρόγραμμα περιήγησης που διαθέτετε δεν υποστηρίζει βίντεο. Εγκαταστήστε το Microsoft Silverlight, το Adobe Flash Player ή τον Internet Explorer 9.

1:16

 1. Επιλέξτε Εισαγωγή > Εικόνα για να προσθέσετε την εικόνα σε ένα αρχείο του Office (όπως ένα έγγραφο του Word, μια παρουσίαση του PowerPoint ή ένα βιβλίο εργασίας του Excel).

 2. Κάντε κλικ στην εικόνα.

  Μπορείτε να κάνετε περικοπή σε πολλές εικόνες ταυτόχρονα, ωστόσο πρέπει να τις περικόψετε στο ίδιο σχήμα. Για περικοπή σε διαφορετικά σχήματα, περικόψτε τις εικόνες μεμονωμένα.

 3. Κάντε κλικ στις επιλογές Εργαλεία εικόνας > Μορφοποίηση και, στην ομάδα Μέγεθος, κάντε κλικ στο βέλος της περιοχής Περικοπή.

  Κουμπί "Περικοπή" στην καρτέλα "Εργαλεία εικόνας/Μορφοποίηση"

 4. Από το μενού που εμφανίζεται, επιλέξτε Περικοπή στο σχήμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο σχήμα με το οποίο θέλετε να κάνετε περικοπή.

  Το σχήμα εφαρμόζεται αμέσως στην εικόνα.

 5. Εάν θέλετε να προσαρμόσετε το σχήμα, κάντε κλικ στο κουμπί Περικοπή Το κουμπί "Περικοπή" στην κορδέλα του Office 2016 στην κορδέλα.

  Εμφανίζονται μαύρες λαβές περικοπής στις πλευρές και τις γωνίες της εικόνας.

 6. Περικόψτε την εικόνα κάνοντας ένα από τα εξής:

  Περιγραφή

  Ενέργεια

  Περικοπή μίας πλευράς

  Σύρετε προς τα μέσα την πλευρική λαβή περικοπής

  Περικοπή δύο παρακείμενων πλευρών ταυτόχρονα

  Σύρετε προς τα μέσα τη γωνιακή λαβή περικοπής

  Περικοπή σε ίσες αποστάσεις σε δύο παράλληλες πλευρές ταυτόχρονα

  Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl ενώ σύρετε προς τα μέσα την πλευρική λαβή περικοπής

  Περικοπή σε ίσες αποστάσεις και στις τέσσερις πλευρές ταυτόχρονα

  Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl ενώ σύρετε προς τα μέσα οποιαδήποτε γωνιακή λαβή περικοπής

Κάντε κλικ στο κουμπί Περικοπή ξανά όταν τελειώσετε.

Με την περικοπή μιας εικόνας σε ένα συνηθισμένο μέγεθος φωτογραφίας ή σε κοινές αναλογίες εικόνας, μπορεί να χωρέσει εύκολα σε μια τυπική κορνίζα. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτό το εργαλείο για να δείτε σε προεπισκόπηση πώς θα προσαρμοστεί μια εικόνα σε μια συγκεκριμένη αναλογία εικόνας πριν από την περικοπή.

 1. Επιλέξτε Εισαγωγή > Εικόνα για να προσθέσετε την εικόνα σε ένα αρχείο του Office (όπως ένα έγγραφο του Word, μια παρουσίαση του PowerPoint ή ένα βιβλίο εργασίας του Excel).

 2. Κάντε κλικ στην εικόνα.

 3. Κάντε κλικ στις επιλογές Εργαλεία εικόνας > Μορφοποίηση και, στην ομάδα Μέγεθος, κάντε κλικ στο βέλος της περιοχής Περικοπή.

  Κουμπί "Περικοπή" στην καρτέλα "Εργαλεία εικόνας/Μορφοποίηση"

 4. Από το μενού που εμφανίζεται, επιλέξτε Αναλογίες εικόνας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην αναλογία που θέλετε.

  Εμφανίζεται ένα ορθογώνιο περικοπής που δείχνει πώς θα εμφανίζεται η εικόνα όταν περικοπεί στην επιλεγμένη αναλογία εικόνας.

 5. Εάν θέλετε, προσαρμόστε την περιοχή περικοπής χρησιμοποιώντας τις λαβές περικοπής, όπως περιγράφεται στην ενότητα Περικοπή εικόνας.

 6. Όταν τελειώσετε, πατήστε το πλήκτρο Esc ή κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο έξω από την εικόνα μέσα στο έγγραφο.

Μπορείτε να προσθέσετε μια εικόνα ως γέμισμα για ένα σχήμα και, στη συνέχεια, να επεξεργαστείτε ή να περικόψετε το σχήμα.

Προσθήκη εικόνας σε σχήμα

 1. Προσθέστε ένα σχήμα στο έγγραφό σας (ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη σχημάτων για οδηγίες) και κάντε κλικ στο σχήμα για να το επιλέξετε.

 2. Κάντε κλικ στις επιλογές Εργαλεία σχεδίασης > Μορφοποίηση και, στην ομάδα Στυλ σχήματος, επιλέξτε Γέμισμα σχήματος > Εικόνα.

  Προσθήκη μιας εικόνας ως γέμισμα σχήματος

 3. Επιλέξτε τον τύπο της εικόνας που θέλετε (όπως Από αρχείο ή Εικόνες στο Internet) και, στη συνέχεια, εντοπίστε την εικόνα που θέλετε και εισαγάγετέ την.

Αλλαγή μεγέθους σχήματος

Για να αλλάξετε τις διαστάσεις του σχήματος με γέμισμα διατηρώντας τη βασική μορφή του, επιλέξτε το και σύρετε οποιαδήποτε από τις λαβές αλλαγής μεγέθους.

Επιλογή του τρόπου προσαρμογής της εικόνας στο σχήμα

Εάν η εικόνα είναι ασύμμετρη, έχει περικοπεί ή δεν γεμίζει το σχήμα με τον τρόπο που θέλετε, χρησιμοποιήστε τα εργαλεία Προσαρμογή και Γέμισμα του μενού Περικοπή για λεπτομερή ρύθμιση:

 1. Κάντε κλικ σε ένα σχήμα που έχει δημιουργηθεί επιλέγοντας Γέμισμα σχήματος > Εικόνα.

 2. Κάντε κλικ στις επιλογές Εργαλεία εικόνας > Μορφοποίηση και, στην ομάδα Μέγεθος, κάντε κλικ στο βέλος της περιοχής Περικοπή. Εμφανίζεται ένα μενού με επιλογές περικοπής.

  Κουμπί "Περικοπή" στην καρτέλα "Εργαλεία εικόνας/Μορφοποίηση"

  • Επιλέξτε Προσαρμογή εάν θέλετε να χωρέσει ολόκληρη η εικόνα μέσα στο σχήμα. Οι αρχικές αναλογίες της εικόνας θα διατηρηθούν, αλλά ενδέχεται να υπάρχει κενός χώρος μέσα στο σχήμα σας.

  • Επιλέξτε Γέμισμα εάν θέλετε το σχήμα να χωρέσει εντός των ορίων της εικόνας, ενώ όλα τα στοιχεία εκτός του σχήματος θα περικοπούν.

 3. Επιλέξτε Γέμισμα ή Προσαρμογή.

  • Η επιλογή Γέμισμα ορίζει το μέγεθος της εικόνας έτσι ώστε να αντιστοιχεί στο ύψος ή το πλάτος του σχήματος, όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο. Έτσι το σχήμα γεμίζει με την εικόνα και καταργείται οτιδήποτε υπάρχει έξω από το σχήμα.

   Εικόνα με εφαρμογή της περικοπής για γέμισμα σχήματος

  • Η επιλογή Προσαρμογή ορίζει το μέγεθος της εικόνας έτσι ώστε το ύψος και το πλάτος της να αντιστοιχούν στα όρια του σχήματος. Με αυτόν τον τρόπο προσαρμόζεται μέσα στο σχήμα όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος της εικόνας, ωστόσο κάποιες περιοχές του σχήματος μπορεί να παραμείνουν κενές.

   Εικόνα με εφαρμογή της περικοπής για προσαρμογή στο μέγεθος του σχήματος

   Μπορείτε να σύρετε την εικόνα για να αλλάξετε το τμήμα της που θα εμφανίζεται μέσα στο σχήμα.

 4. Εάν θέλετε, προσαρμόστε την περιοχή περικοπής χρησιμοποιώντας τις λαβές περικοπής, όπως περιγράφεται στην ενότητα Περικοπή εικόνας.

 5. Όταν τελειώσετε, πατήστε το πλήκτρο Esc ή κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο έξω από την εικόνα μέσα στο έγγραφο.

Χρήση σημείων επεξεργασίας για επεξεργασία ή περικοπή του σχήματος

Παρόλο που τα εργαλεία περικοπής δεν είναι διαθέσιμα για σχήματα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο Επεξεργασία σημείων για να επεξεργαστείτε ένα σχήμα με μη αυτόματο τρόπο.

 1. Επιλέξτε το σχήμα που θέλετε να επεξεργαστείτε.

 2. Επιλέξτε Εργαλεία σχεδίασης > Μορφοποίηση και, στην ομάδα Εισαγωγή σχημάτων, κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία σχήματος Εικόνα κουμπιού "Επεξεργασία σχήματος" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία σημείων.

 3. Σύρετε τα σημεία κορυφής του σχήματος (τα οποία εμφανίζονται ως μαύρες κουκκίδες γύρω από την περίμετρο του σχήματος) μέχρι το σχήμα να πάρει τη μορφή που θέλετε.

 4. Για να διαγράψετε ένα σημείο κορυφής, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl και κάντε κλικ σε αυτό. Για να προσθέσετε ένα σημείο κορυφής, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl ενώ κάνετε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο στην περίμετρο του σχήματος που δεν έχει ήδη ένα σημείο κορυφής.

Οι εφαρμογές Ζωγραφική (σε διάφορες εκδόσεις των Windows) και η Ζωγραφική 3D (στα Windows 10) μπορούν να σας βοηθήσουν να περικόψετε μια εικόνα. Ανοίξτε την εικόνα σας στην εφαρμογή και θα δείτε ένα κουμπί Περικοπή στη γραμμή εργαλείων. Παρακολουθήστε αυτό το σύντομο βίντεο για μια επισκόπηση ορισμένων δυνατοτήτων 2D στην εφαρμογή Ζωγραφική 3D.

Ακόμη και μετά την περικοπή μιας εικόνας, οι περικομμένες περιοχές παραμένουν μέρος του αρχείου, χωρίς να φαίνονται στην προβολή. Μπορείτε να μειώσετε το μέγεθος αρχείου καταργώντας τις περικομμένες περιοχές από το αρχείο εικόνας. Επιπλέον, με αυτόν τον τρόπο οι άλλοι χρήστες δεν μπορούν να δουν τα τμήματα της εικόνας που έχετε καταργήσει.

Σημαντικό: Εάν διαγράψετε τις περικομμένες περιοχές και αλλάξετε γνώμη αργότερα, μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί Αναίρεση Εικόνα κουμπιού για να τις επαναφέρετε. Οι διαγραφές μπορούν να αναιρεθούν μέχρι να αποθηκευτεί το αρχείο.

 1. Επιλέξτε την εικόνα ή τις εικόνες από τις οποίες θέλετε να διαγράψετε περικομμένες περιοχές.

 2. Επιλέξτε Εργαλεία εικόνας > Μορφοποίηση και, στην ομάδα Προσαρμογή, επιλέξτε Συμπίεση εικόνων. Εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου με τις επιλογές συμπίεσης.

  Κουμπί "Συμπίεση εικόνων" στην καρτέλα "Εργαλεία εικόνας/Μορφοποίηση"

  Εάν δεν βλέπετε τις καρτέλες Εργαλεία εικόνας ή Μορφοποίηση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει μια εικόνα. Ίσως χρειαστεί να κάνετε διπλό κλικ στην εικόνα για να την επιλέξετε και να ανοίξετε την καρτέλα Μορφοποίηση. Επίσης, αν το μέγεθος της οθόνης σας μειωθεί, μπορείτε να δείτε μόνο το εικονίδιο Συμπίεση εικόνων.

  Το εικονίδιο "Συμπίεση εικόνων" χωρίς ετικέτα

 3. Στην περιοχή Επιλογές συμπίεσης, βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Διαγραφή των περικομμένων περιοχών των εικόνων.

  Παράθυρο διαλόγου "Συμπίεση εικόνων"

  Για να καταργήσετε τις περικοπές για τις επιλεγμένες εικόνες μόνο και όχι για όλες τις εικόνες στο αρχείο, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εφαρμογή μόνο σε αυτή την εικόνα.

  Επιλέξτε ένα στοιχείο Ανάλυση, εάν θέλετε.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Συμβουλή: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του μεγέθους αρχείων εικόνων και τη συμπίεση εικόνων, ανατρέξτε στο θέμα Μείωση του μεγέθους αρχείου εικόνας.

Ανατρέξτε στο θέμα Περικοπή εικόνας στο Office για Mac.

Περικοπή εικόνας

 1. Στη διαφάνεια, κάντε δεξί κλικ στην εικόνα και επιλέξτε Περικοπή.

  Δεξί κλικ στην εικόνα και, στη συνέχεια, κλικ στην "Περικοπή"

 2. Τοποθετήστε το δρομέα σε μία από τις μαύρες λαβές περικοπής που εμφανίζονται στα άκρα της εικόνας.

  Όταν τοποθετήσετε το δρομέα στις μαύρες λαβές περικοπής, ο δρομέας θα μοιάζει κάπως έτσι:

  • Λαβή γωνιακής περικοπής: Λαβή αλλαγής μεγέθους γωνιακής περικοπής

  • Λαβή πλευρικής περικοπής: Λαβή αλλαγής μεγέθους πλευρικής περικοπής

 3. Για να περικόψετε κάθε πλευρά, σύρετε τη μαύρη λαβή περικοπής προς τα μέσα.

 4. Όταν ολοκληρώσετε την περικοπή, πατήστε το πλήκτρο Esc ή κάντε κλικ εκτός της εικόνας.

  Εναλλακτικά, στο OneNote Online, επιλέξτε Περικοπή για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία περικοπής.

Σημείωση: Μετά την περικοπή μιας εικόνας, τα περικομμένα τμήματα παραμένουν ως μέρος του αρχείου εικόνας. Για να καταργήσετε οριστικά το περικομμένο τμήμα και να μειώσετε το μέγεθος της εικόνας σας, ανοίξτε το αρχείο στην εφαρμογή υπολογιστή και ανατρέξτε στο θέμα Διαγραφή των περικομμένων περιοχών μιας εικόνας.

Δείτε επίσης

Εισαγωγή εικόνων

Προσθήκη σχεδίου σε ένα έγγραφο του Word

Μείωση του μεγέθους αρχείου μιας εικόνας

Πώς η περικοπή εικόνων στο Office αναβαθμίστηκε στην έκδοση 2010.

Χρήση των επιλογών διάταξης του Word για μετακίνηση εικόνων

Αναδίπλωση κειμένου γύρω από εικόνες στο Word

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×