Περικοπή εικόνας στο Office για Mac

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία περικοπής στο Office για Mac για να κόψετε και να καταργήσετε ανεπιθύμητα τμήματα εικόνων με τυπική περικοπή, περικοπής σε ένα σχήμα, ή περικοπής για να συμπληρώσετε ένα σχήμα.

Τι θέλετε να κάνετε;

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ισχύει για το Word, PowerPoint και Excel

 1. Στο αρχείο σας, επιλέξτε την εικόνα που θέλετε να περικόψετε.

 2. Στην καρτέλα " Μορφοποίηση εικόνας ", κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Περικοπή.

  Κουμπί "Περικοπή" στην καρτέλα "Μορφοποίηση εικόνας"

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν δεν βλέπετε την καρτέλα Μορφοποίηση εικόνας, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει μια εικόνα (και όχι ένα σχήμα).

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Περικοπή.

  Μενού "Περικοπή" στο PPT για Mac
 4. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να περικόψετε μία πλευρά, σύρετε την κεντρική λαβή περικοπής σε αυτήν την πλευρά προς τα μέσα.

  • Για να περικόψετε εξίσου δύο πλευρές ταυτόχρονα, ώρα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT + πλήκτρα ΕΠΙΛΟΓΉ ενώ σύρετε το Κέντρο περικοπή χειρισμού σε οποιαδήποτε πλευρά προς τα μέσα.

  • Για να περικόψετε εξίσου και τις τέσσερις πλευρές ταυτόχρονα, ώρα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT + πλήκτρα ΕΠΙΛΟΓΉ ενώ σύρετε μια γωνία περικοπή λαβή προς τα μέσα.

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή μακριά από την εικόνα για να δείτε την περικομμένη εικόνα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Μετά την περικοπή εικόνας, το περικομμένα τμήματα παραμένουν ως μέρος του αρχείου εικόνας. Για να οριστική κατάργηση τμήμα περικοπή και μείωση του μεγέθους της εικόνας, ανατρέξτε στο θέμα Διαγραφή των περικομμένων περιοχών μιας εικόνας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ισχύει για το Word, PowerPoint και Excel

 1. Στο αρχείο σας, επιλέξτε την εικόνα που θέλετε να περικόψετε.

 2. Στην καρτέλα " Μορφοποίηση εικόνας ", κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Περικοπή.

  Κουμπί "Περικοπή" στην καρτέλα "Μορφοποίηση εικόνας"

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν δεν βλέπετε την καρτέλα Μορφοποίηση εικόνας, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει μια εικόνα (και όχι ένα σχήμα).

 3. Τοποθετήστε το δείκτη για να περικόψετε σε σχήμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο σχήμα που θέλετε να περικόψετε.

  Μενού "Περικοπή" στο PPT για Mac

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ισχύει για το Word, PowerPoint και Excel

Αφού hae έχετε προσθέσει μια εικόνα σε ένα σχήμα, μπορείτε να επιλέξετε τον τρόπο προσαρμόζει την εικόνα στο σχήμα, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία ταιριάζει και Γέμισμα για λεπτομερή ρύθμιση. Για να καταργήσετε (ή "Περικοπή") τμήμα της εικόνας, αλλά να εξακολουθείτε να συμπληρώσετε ολόκληρο το σχήμα, επιλέξτε Γέμισμα. Εάν θέλετε όλα της εικόνας ώστε να χωράει μέσα στο σχήμα, επιλέξτε Προσαρμογή. Διατηρούνται οι αρχικές αναλογίες εικόνας εικόνας, αλλά ενδέχεται να έχετε κενό χώρο στο εσωτερικό του σχήματος.

 1. Στο αρχείο σας, επιλέξτε την εικόνα που θέλετε μέσα στο σχήμα.

 2. Στην καρτέλα " Μορφοποίηση εικόνας ", κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Περικοπή.

  Κουμπί "Περικοπή" στην καρτέλα "Μορφοποίηση εικόνας"

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν δεν βλέπετε την καρτέλα Μορφοποίηση εικόνας, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει μια εικόνα (και όχι ένα σχήμα).

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Γέμισμα ή Προσαρμογή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ έξω από την εικόνα.

  Μενού "Περικοπή" στο PPT για Mac

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ισχύει για το Word, PowerPoint και Excel

Ακόμα και μετά την περικοπή τμημάτων μιας εικόνας, τα περικομμένα τμήματα παραμένουν ως μέρος του αρχείου εικόνας. Μπορείτε να μειώσετε το μέγεθος αρχείου καταργώντας τις περικοπές από το αρχείο εικόνας. Επιπλέον, με αυτόν τον τρόπο οι άλλοι χρήστες δεν μπορούν να δουν τα τμήματα της εικόνας που έχετε καταργήσει.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Διαγραφή των περικομμένων περιοχών μιας εικόνας δεν είναι δυνατή η αναίρεση. Γι ' αυτό, θα πρέπει να κάνετε αυτό μόνο αφού βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει όλες τις καλλιέργειες και τις αλλαγές που θέλετε.

 1. Κάντε κλικ στην εικόνα ή εικόνες από την οποία θέλετε να διαγραφή των περικομμένων περιοχών.

 2. Στην καρτέλα " Μορφοποίηση εικόνας ", κάντε κλικ στην επιλογή " Συμπίεση εικόνων Κουμπί συμπίεσης εικόνων ".

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν δεν βλέπετε την καρτέλα Μορφοποίηση εικόνας, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει μια εικόνα.

 3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Διαγραφή των περικομμένων περιοχών των εικόνων.

  Για να καταργήσετε τις περικοπές για την επιλεγμένη εικόνα ή εικόνες μόνο και όχι για όλες τις εικόνες στο αρχείο, επιλέξτε επιλεγμένες εικόνες μόνο.

Δείτε επίσης

Εισαγωγή εικόνων στο Office για Mac

Μετακίνηση, περιστροφή ή ομαδοποίηση μιας εικόνας, πλαίσιο κειμένου ή άλλο αντικείμενο στο Office για Mac

Αλλαγή μεγέθους εικόνας, σχήματος, WordArt ή άλλου αντικειμένου στο Word 2016 για Mac

Έλεγχος της αναδίπλωσης κειμένου γύρω από αντικείμενα στο Word 2016 για Mac

Τι θέλετε να κάνετε;

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ισχύει για το Word, PowerPoint και Excel

 1. Στο αρχείο σας, επιλέξτε την εικόνα που θέλετε να περικόψετε.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφοποίηση εικόνας.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν δεν βλέπετε την καρτέλα Μορφοποίηση εικόνας, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει μια εικόνα (και όχι ένα σχήμα).

 3. Στην περιοχή Προσαρμογή, κάντε κλικ στην επιλογή Περικοπή, σύρετε τις λαβές περικοπής στο σημείο όπου θέλετε, και, στη συνέχεια, κάντε κλικ έξω από την εικόνα.

  Καρτέλα "Μορφοποίηση εικόνας", ομάδα "Προσαρμογή"

  Συμβουλή: Μπορείτε να τοποθετήσετε την περικοπή, μετακινώντας την περιοχή περικοπής (σύροντας τα άκρα του ορθογωνίου περικοπής) ή την εικόνα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Μετά την περικοπή εικόνας, το περικομμένα τμήματα παραμένουν ως μέρος του αρχείου εικόνας. Για να οριστική κατάργηση τμήμα περικοπή και μείωση του μεγέθους της εικόνας, ανατρέξτε στο θέμα Διαγραφή των περικομμένων περιοχών μιας εικόνας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ισχύει για το Word, PowerPoint και Excel

Είναι ένας γρήγορος τρόπος για να αλλάξετε το σχήμα της εικόνας για να περικόψετε σε συγκεκριμένο σχήμα. Κατά την περικοπή σε συγκεκριμένο σχήμα, την εικόνα αυτόματα κόβεται για να συμπληρώσετε το γεωμετρική του σχήματος. Διατηρούνται τις αναλογίες της εικόνας.

 1. Στο αρχείο σας, επιλέξτε την εικόνα που θέλετε να περικόψετε σε συγκεκριμένο σχήμα.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφοποίηση εικόνας.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν δεν βλέπετε την καρτέλα Μορφοποίηση εικόνας, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει μια εικόνα (και όχι ένα σχήμα).

 3. Στην περιοχή Προσαρμογή, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Περικοπή, τοποθετήστε μάσκας σε σχήμα, τοποθετήστε το δείκτη σε έναν τύπο του σχήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο σχήμα που θέλετε να περικόψετε την εικόνα για να.

  Καρτέλα "Μορφοποίηση εικόνας", ομάδα "Προσαρμογή"

 4. Όταν ολοκληρώσετε, κάντε κλικ έξω από την εικόνα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ισχύει για το Word, PowerPoint και Excel

Αφού hae έχετε προσθέσει μια εικόνα σε ένα σχήμα, μπορείτε να επιλέξετε τον τρόπο προσαρμόζει την εικόνα στο σχήμα, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία περικοπής για προσαρμογή και περικοπής για γέμισμα για λεπτομερή ρύθμιση. Για να καταργήσετε (ή "Περικοπή") τμήμα της εικόνας, αλλά να εξακολουθείτε να συμπληρώσετε ολόκληρο το σχήμα, επιλέξτε Περικοπή σε γέμισμα. Εάν θέλετε όλα της εικόνας ώστε να χωράει μέσα στο σχήμα, επιλέξτε Περικοπή για προσαρμογή. Διατηρούνται οι αρχικές αναλογίες εικόνας εικόνας, αλλά ενδέχεται να έχετε κενό χώρο στο εσωτερικό του σχήματος.

 1. Κάντε κλικ στην εικόνα που θέλετε μέσα στο σχήμα.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφοποίηση εικόνας.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν δεν βλέπετε την καρτέλα Μορφοποίηση εικόνας, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει την εικόνα σας.

 3. Στην περιοχή Προσαρμογή, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Περικοπή, κάντε κλικ στην επιλογή περικοπής για γέμισμα ή Περικοπή για προσαρμογή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ έξω από την εικόνα.

 4. Όταν τελειώσετε, πατήστε το πλήκτρο ESC.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ισχύει για το Word, PowerPoint και Excel

Ακόμα και μετά την περικοπή τμημάτων μιας εικόνας, τα περικομμένα τμήματα παραμένουν ως μέρος του αρχείου εικόνας. Μπορείτε να μειώσετε το μέγεθος αρχείου καταργώντας τις περικοπές από το αρχείο εικόνας. Επιπλέον, με αυτόν τον τρόπο οι άλλοι χρήστες δεν μπορούν να δουν τα τμήματα της εικόνας που έχετε καταργήσει.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Διαγραφή των περικομμένων περιοχών μιας εικόνας δεν είναι δυνατή η αναίρεση. Γι ' αυτό, θα πρέπει να κάνετε αυτό μόνο αφού βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει όλες τις καλλιέργειες και τις αλλαγές που θέλετε.

 1. Κάντε κλικ στην εικόνα ή εικόνες από την οποία θέλετε να διαγραφή των περικομμένων περιοχών.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφοποίηση εικόνας.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν δεν βλέπετε την καρτέλα Μορφοποίηση εικόνας, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει την εικόνα σας.

 3. Στην περιοχή Προσαρμογή, κάντε κλικ στην επιλογή συμπίεση και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Κατάργηση περικομμένων περιοχών εικόνας.

Δείτε επίσης

Εισαγωγή εικόνων στο Office για Mac

Μετακίνηση, περιστροφή ή ομαδοποίηση εικόνας, πλαισίου κειμένου ή άλλου αντικειμένου

Έλεγχος της αναδίπλωσης κειμένου γύρω από αντικείμενα στο Word για Mac 2011

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×