Περικοπή εικόνας στον Publisher

Περικοπή εικόνας στον Publisher

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μερικές φορές μπορεί να θέλετε να προσαρμόσετε μια εικόνα σε ένα κενό διάστημα σε ενημερωτικό δελτίο ή φυλλάδιο χωρίς παραμόρφωση της εικόνας ή να αλλάξετε την εμφάνισή.

Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος ή να περικόψετε, να αλλάξετε το μέγεθος μιας εικόνας. Αλλαγή μεγέθους αλλάζει τις διαστάσεις της εικόνας με μεγέθυνση ή σμίκρυνση, ενώ περικοπή μειώνει το μέγεθος της εικόνας, καταργώντας τα άκρα κατακόρυφο ή οριζόντιο. Περικοπή χρησιμοποιείται συχνά για να αποκρύψετε ή να αποκόψετε ένα τμήμα μιας εικόνας, είτε για να δώσετε έμφαση ή για να καταργήσετε ανεπιθύμητα τμήματα.

 1. Κάντε κλικ στην εικόνα και κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία εικόνας/μορφοποίηση > Περικοπή.

  Εργαλείο περικοπής

 2. Τοποθετήστε τη λαβή περικοπής επάνω σε μια άκρη ή γωνία.

  Λαβές περικοπής

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να περικόψετε μία πλευρά, σύρετε την κεντρική λαβή σε αυτήν την πλευρά.

  • Για να περικόψετε ομοιόμορφα δύο πλευρές ταυτόχρονα, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL καθώς σύρετε μια κεντρική λαβή.

  • Για να περικόψετε και τις τέσσερις πλευρές της εικόνας σας ομοιόμορφα και ταυτόχρονα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift, ενώ σύρετε μια γωνιακή λαβή. 

  Σημειώσεις: 

  • Αφήστε το κουμπί του ποντικιού για να δείτε την περικομμένη εικόνα.

  • Κάντε κλικ στο εργαλείο περικοπής για να δείτε μόνο την περικομμένη εικόνα. Για να προβάλετε ξανά ολόκληρη την εικόνα, κάντε κλικ ξανά το εργαλείο περικοπής. Η εικόνα εμφανίζει το τμήμα περικομμένη με σαφήνεια και τα υπόλοιπα την εικόνα ως διαφανούς εικόνας.

Εργαλεία προσαρμογής, γεμίσματος, μετατόπισης και περιστροφής

Προσαρμογή

Εάν η εικόνα σας είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη από το πλαίσιο εικόνας, μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος της εικόνας ώστε να χωρά η εικόνα χωρίς να αλλάξει η εμφάνισή της.

 • Κάντε κλικ στην εικόνα και κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία εικόνας/μορφοποίηση > Προσαρμογή.

  Εργαλείο προσαρμογής περικοπής

  Το μέγεθος της εικόνας προσαρμόζεται ώστε να χωρέσει στο πλαίσιο εικόνας.

  Παράδειγμα γεμίσματος περικοπής

Σημείωση:  Για να παραμείνει σχεδόν ίδια η εικόνα, ενδέχεται να περικοπούν ορισμένα εξωτερικά μέρη της εικόνας.

Γέμισμα

Χρησιμοποιήστε το εργαλείο γεμίσματος για να γεμίσετε μια περιοχή της εικόνας χωρίς να αλλάξετε την εμφάνιση της εικόνας.

 • Κάντε κλικ στην εικόνα και κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία εικόνας/μορφοποίηση > Γέμισμα.

  Γέμισμα περικοπής

  Το μέγεθος της εικόνας προσαρμόζεται ώστε να γεμίσει την περιοχή της εικόνας.

  Παράδειγμα γεμίσματος περικοπής

Σημείωση:  Για να παραμείνει σχεδόν ίδια η εικόνα, ενδέχεται να περικοπούν ορισμένα εξωτερικά μέρη της εικόνας.

Μετατόπιση

Μπορείτε να κεντράρετε την εικόνα ενώ χρησιμοποιείτε το εργαλείο περικοπής.

 1. Κάντε κλικ στην εικόνα και κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία εικόνας/μορφοποίηση > Περικοπή.

  Εργαλείο περικοπής

 2. Μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω από την εικόνα μέχρι να μετατραπεί σε δείκτη μετακίνησης.

 3. Κάντε κλικ και σύρετε την εικόνα για να τοποθετήσετε την εικόνα στο σημείο που θέλετε.

  Εργαλείο μετατόπισης περικοπής

Σημείωση:  Για να συνεχίσετε την περικοπή, κάντε κλικ στις λαβές περικοπής, ώστε να εστιαστούν.

Περιστροφή

Μπορείτε να περιστρέψετε την εικόνα ενώ χρησιμοποιείτε το εργαλείο περικοπής.

 1. Κάντε κλικ στην εικόνα και κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία εικόνας/μορφοποίηση > Περικοπή.

  Εργαλείο περικοπής

 2. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην πράσινη λαβή περιστροφής και σύρετε το ποντίκι προς την κατεύθυνση που θέλετε να περιστρέψετε το αντικείμενο.

  Παράδειγμα περιστροφής περικοπής

Σημείωση: Για να περιστρέψετε κατά 15 μοίρες κάθε φορά, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift ενώ σύρετε τη λαβή.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις δυνατότητες για να περικόψετε μια εικόνα — περικοπή, προσαρμογή, γεμίσματος, μετατόπισης, και περιστροφή.

Περικοπή

Όταν επιλέγετε μια εικόνα στο Publisher 2010 θα είναι διαθέσιμο σε νέα καρτέλα Εργαλεία εικόνας της κορδέλας. Το εργαλείο περικοπής είναι στην ομάδα Περικοπή στο δεξιό άκρο της αυτό νέα καρτέλα
"Εργαλεία εικόνας" στην Κορδέλα, καρτέλα "Μορφοποίηση", εντολή "Περικοπή" στον Publisher

Για να περικόψετε μια εικόνα:

 1. Επιλέξτε την εικόνα που θα περικοπεί.

 2. Τοποθετήστε το δείκτη στην καρτέλα Εργαλεία εικόνας που εμφανίζεται στην κορδέλα.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Περικοπή.

 4. Τοποθετήστε τη λαβή περικοπής επάνω σε μια άκρη ή γωνία.

  Εικόνα με λαβές περικοπής
  Λαβές, που εμφανίζει μια άκρη λαβή περικοπής
 5. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να περικόψετε μία πλευρά, σύρετε την κεντρική λαβή σε αυτήν την πλευρά.

  • Για να περικόψετε ομοιόμορφα δύο πλευρές ταυτόχρονα, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL καθώς σύρετε μια κεντρική λαβή.

  • Για να περικόψετε και τις τέσσερις πλευρές ταυτόχρονα και να διατηρήσετε τις αναλογίες της εικόνας σας, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL + SHIFT ενώ σύρετε μια γωνιακή λαβή.

   Σημείωση: 
   Όταν αφήσετε το κουμπί του ποντικιού, η εικόνα περικόπτεται.
   Όταν καταργήσετε την επιλογή του εργαλείου περικοπή της εικόνας θα εμφανίσει μόνο περικομμένη τμήμα σας. Ωστόσο, εάν επιλέξετε την εικόνα και κάντε κλικ στο εργαλείο περικοπής ξανά ολόκληρη η εικόνα θα εμφανιστεί, με το τμήμα περικομμένη που εμφανίζει με σαφήνεια και το υπόλοιπο της εικόνας ως μια ξεθωριασμένη διαφάνειας.

Προσαρμογή

Εάν η εικόνα σας είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη από την περιοχή της εικόνας Publisher 2010 σάς επιτρέπει να γρήγορη αλλαγή μεγέθους της εικόνας ώστε να χωρά διατηρώντας τις αναλογίες αρχικό.

 1. Επιλέξτε την εικόνα.

 2. Τοποθετήστε το δείκτη στην καρτέλα Εργαλεία εικόνας που εμφανίζεται στην κορδέλα.

 3. Στην ομάδα " Περικοπή ", κάντε κλικ στο κουμπί Προσαρμογή.

 4. Της εικόνας προσαρμόζεται ώστε να χωρά στην περιοχή της εικόνας.

  Σημείωση: Επειδή η εικόνα διατηρεί τις αναλογίες εικόνας, αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα outcropping. .

Γέμισμα

Για γρήγορη συμπλήρωση μια περιοχή της εικόνας, διατηρώντας τις αναλογίες αρχικό μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο γεμίσματος.

 1. Επιλέξτε την εικόνα.

 2. Τοποθετήστε το δείκτη στην καρτέλα Τα Εργαλεία εικόνας που εμφανίζεται στην κορδέλα.

 3. Στην ομάδα " Περικοπή ", κάντε κλικ στο κουμπί Συμπλήρωση.

 4. Της εικόνας προσαρμόζεται ώστε να γεμίσει την περιοχή της εικόνας.

  Σημείωση: Επειδή η εικόνα διατηρεί τις αναλογίες εικόνας κατά τη συμπλήρωση στην περιοχή της εικόνας, θα είναι περικομμένη όλα τα τμήματα της εικόνας που βρίσκονται εκτός της περιοχής της εικόνας.

Μετατόπιση

Κατά τη χρήση του εργαλείου περικοπής, μπορείτε να μετακινήσετε την εικόνα εντός της περιοχής περικομμένης εικόνας για να βεβαιωθείτε ότι η εικόνα είναι στο κέντρο, τον τρόπο που θέλετε.

 1. Επιλέξτε την εικόνα.

 2. Τοποθετήστε το δείκτη στην καρτέλα Εργαλεία εικόνας που εμφανίζεται στην κορδέλα.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Περικοπή.

 4. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω από το αντικείμενο, μέχρι ο δείκτης μετατραπεί σε δείκτη μετακίνησης.

 5. Κάντε κλικ και σύρετε την εικόνα για να την τοποθετήσετε μέσα στις λαβές περικοπής.

  Σημείωση: Αφού κάνετε αυτό, η εικόνα θα έχετε εστίασης αντί για το πλαίσιο περικοπής. Για να επιστρέψετε στην περικοπή, κάντε κλικ στην τις λαβές περικοπής ξανά, ώστε να εστιαστούν.

Περιστροφή

Μπορείτε επίσης να περιστρέψετε την εικόνα ενώ χρησιμοποιείτε το εργαλείο περικοπής.

 1. Επιλέξτε την εικόνα.

 2. Τοποθετήστε το δείκτη στην καρτέλα Τα Εργαλεία εικόνας που εμφανίζεται στην κορδέλα.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Περικοπή.

 4. Τοποθετήστε το δείκτη στην πράσινη λαβή περιστροφής.

 5. Σύρετε το ποντίκι προς την κατεύθυνση που θέλετε να περιστρέψετε το αντικείμενο.

  Σημείωση: Για να περιστρέψετε κατά 15 μοίρες, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT ενώ σύρετε τη λαβή.

Παρόλο που Microsoft Office Publisher 2007 έχει ορισμένες βασικές δυνατότητες επεξεργασίας φωτογραφιών που σας επιτρέπουν να περικόψετε μια εικόνα σε ένα ορθογώνιο σχήμα, δεν είναι ένα πρόγραμμα επεξεργασίας φωτογραφιών. Ωστόσο, υπάρχουν τρόποι για να δημιουργήσετε μια μη ορθογώνια εικόνα.

Σημείωση: Δεν μπορείτε να περικόψετε ένα αυτόματο σχήμα, το αντικείμενο WordArt, ή κινούμενο γραφικό GIF στη δημοσίευσή σας. Για να περικόψετε μια κινούμενη εικόνα GIF, χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνων GIF και, στη συνέχεια, εισαγάγετε ξανά το αρχείο.

Περικοπή εικόνας σε ορθογώνιο σχήμα

 1. Επιλέξτε την εικόνα.

  Όταν επιλέγετε μια εικόνα, εμφανίζεται η γραμμή εργαλείων εικόνας.

  Γραμμή εργαλείων εικόνας

 2. Στη γραμμή εργαλείων εικόνα, κάντε κλικ στην επιλογή Περικοπή Εικόνα κουμπιού .

 3. Τοποθετήστε τη λαβή περικοπής επάνω σε μια άκρη ή γωνία.

  Στιγμιότυπο οθόνης της λαβής περικοπής στον Publisher.

  1. Λαβή περικοπής

 4. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να περικόψετε μία πλευρά, σύρετε την κεντρική λαβή σε αυτήν την πλευρά.

  • Για να περικόψετε ομοιόμορφα δύο πλευρές ταυτόχρονα, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL καθώς σύρετε μια κεντρική λαβή.

  • Για να περικόψετε και τις τέσσερις πλευρές ταυτόχρονα και να διατηρήσετε τις αναλογίες της εικόνας σας, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL + SHIFT ενώ σύρετε μια γωνιακή λαβή.

   Σημείωση: Όταν αφήσετε το κουμπί του ποντικιού, η εικόνα περικόπτεται.

Περικοπή εικόνας σε μη ορθογώνιο σχήμα

Για να περικόψετε μια εικόνα σε μη ορθογώνιο σχήμα όπως αστέρι ή κύκλος, πρέπει να κάνετε ένα από τα εξής:

 • Εισαγάγετε μια εικόνα σε ένα σχήμα, όπως ένας κύκλος.

 • Χρησιμοποιήστε τις δυνατότητες στο Office Publisher 2007 με ψηφιακή απεικόνισης, Microsoft Digital Image Pro ή άλλο πρόγραμμα επεξεργασίας φωτογραφιών επεξεργασίας φωτογραφιών και, στη συνέχεια, εισαγάγετε τις περικομμένες εικόνες σε μια δημοσίευση. Φροντίστε να ελέγξτε τη Βοήθεια στο πρόγραμμα για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο για να περικόψετε μια εικόνα επεξεργασίας φωτογραφιών.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×