Περιγραφή των γραφικών SmartArt

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Σε αυτό το άρθρο

Λίστα

Διαδικασία

Κύκλος

Ιεραρχία

Σχέση

Πίνακας

Πυραμίδα

Εικόνα

Office.com

Λίστα

Όνομα διάταξης

Περιγραφή

Εικόνα

Λίστα επάλληλων εξαγώνων

Χρησιμοποιείται για την αναπαράσταση μιας σειράς διασυνδεδεμένων ιδεών. Το κείμενο Επιπέδου 1 εμφανίζεται μέσα στα εξάγωνα. Το κείμενο Επιπέδου 2 εμφανίζεται έξω από τα σχήματα.

Διάταξη γραφικού SmartArt "Εναλλασσόμενα εξάγωνα"

Βασική λίστα μπλοκ

Χρησιμοποιείται για να εμφανίζει μη συνεχόμενα ή ομαδοποιημένα μπλοκ πληροφοριών. Μεγιστοποιεί τον οριζόντιο και κατακόρυφο χώρο εμφάνισης για τα σχήματα.

Εικόνα διάταξης 'Βασική λίστα μπλοκ'

Λίστα έμφασης εικόνων καμπής

Χρησιμοποιείται για να εμφανίζει μη συνεχόμενα ή ομαδοποιημένα μπλοκ πληροφοριών. Τα μικρά, κυκλικά σχήματα είναι σχεδιασμένα έτσι, ώστε να περιέχουν εικόνες. Είναι κατάλληλη για την εμφάνιση κειμένου Επιπέδου 1 και Επιπέδου 2. Μεγιστοποιεί τον οριζόντιο και κατακόρυφο χώρο εμφάνισης για τα σχήματα.

Εικόνα διάταξης 'Έμφασης εικόνων καμπής'

Συνεχής λίστα εικόνων

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση ομάδων αλληλοεξαρτώμενων πληροφοριών. Τα κυκλικά σχήματα είναι σχεδιασμένα έτσι, ώστε να περιέχουν εικόνες.

Εικόνα διάταξης 'Συνεχής λίστα εικόνων'

Φθίνουσα λίστα αποκλεισμού

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση ομάδων σχετικών ιδεών ή λιστών πληροφοριών. Τα σχήματα κειμένου μειώνονται σε ύψος διαδοχικά και το κείμενο Επιπέδου 1 εμφανίζεται κατακόρυφα.

Διάταξη γραφικού SmartArt "Φθίνουσα λίστα μπλοκ"

Λεπτομερής διαδικασία

Χρησιμοποιείται με μεγάλες ποσότητες κειμένου Επιπέδου 2 για την εμφάνιση της εξέλιξης μέσω σταδίων.

Εικόνα διάταξης 'Λεπτομερής διαδικασία'

Ομαδοποιημένη λίστα

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση ομάδων και δευτερευόντων ομάδων πληροφοριών ή βημάτων και δευτερευόντων βημάτων σε μια εργασία, σε μια διαδικασία ή σε μια ροή εργασίας. Το κείμενο Επιπέδου 1 αντιστοιχεί στα οριζόντια σχήματα ανώτερου επιπέδου και το κείμενο Επιπέδου 2 αντιστοιχεί στα κατακόρυφα δευτερεύοντα βήματα κάτω από το σχετικό τμήμα ανώτερου επιπέδου. Είναι κατάλληλη για έμφαση σε δευτερεύουσες ομάδες ή δευτερεύοντα βήματα, σε ιεραρχημένες πληροφορίες ή πολλαπλές λίστες πληροφοριών.

Εικόνα διάταξης 'Ομαδοποιημένη λίστα'

Λίστα ιεραρχίας

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση ιεραρχικών σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ ομάδων. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την ομαδοποίηση ή τη δημιουργία λίστας πληροφοριών.

Εικόνα διάταξης 'Λίστα ιεραρχίας'

Οριζόντια λίστα με κουκκίδες

Χρησιμοποιείται για να εμφανίζει μη συνεχόμενες ή ομαδοποιημένες λίστες πληροφοριών. Είναι κατάλληλη για μεγάλες ποσότητες κειμένου. Όλο το κείμενο διαθέτει το ίδιο επίπεδο έμφασης και δεν υποδεικνύεται κατεύθυνση.

Εικόνα διάταξης 'Οριζόντια λίστα με κουκκίδες'

Οριζόντια λίστα εικόνων

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μη συνεχόμενων ή ομαδοποιημένων πληροφοριών με έμφαση στις σχετικές εικόνες. Τα ανώτερα σχήματα είναι σχεδιασμένα έτσι, ώστε να περιέχουν εικόνες.

Εικόνα διάταξης 'Οριζόντια λίστα εικόνων'

Διεργασία αυξανόμενου κύκλου

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μιας σειράς βημάτων, όπου το εσωτερικό του κύκλου αυξάνεται με κάθε βήμα. Περιορίζεται σε επτά βήματα Επιπέδου 1 αλλά απεριόριστα στοιχεία Επιπέδου 2. Λειτουργεί καλά με μεγάλες ποσότητες κειμένου Επιπέδου 2.

Διάταξη γραφικού SmartArt "Διεργασία αυξανόμενου κύκλου"

Λίστα με γραμμές

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μεγάλων ποσοτήτων κειμένου, που διαιρούνται σε κατηγορίες και υποκατηγορίες. Λειτουργεί σωστά με πολλά επίπεδα κειμένου. Το κείμενο στο ίδιο επίπεδο χωρίζεται με γραμμές.

Διάταξη γραφικού SmartArt "Λίστα με γραμμές"

Λίστα έμφασης εικόνων

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση ομαδοποιημένων ή σχετιζόμενων πληροφοριών. Τα μικρά σήματα στις επάνω γωνίες είναι σχεδιασμένα έτσι, ώστε να περιέχουν εικόνες. Δίνει έμφαση στο κείμενου Επιπέδου 2 έναντι του κειμένου Επιπέδου 1 και αποτελεί καλή επιλογή όταν υπάρχουν μεγάλες ποσότητες κειμένου Επιπέδου 2.

Εικόνα διάταξης 'Λίστα έμφασης εικόνων'

Λίστα με λεζάντες εικόνων

Χρησιμοποιείται για να εμφανίζει μη συνεχόμενα ή ομαδοποιημένα μπλοκ πληροφοριών. Τα ανώτερα σχήματα είναι σχεδιασμένα έτσι, ώστε να περιέχουν εικόνες και οι εικόνες τονίζονται περισσότερο σε σχέση με το κείμενο. Είναι κατάλληλη για εικόνες με σύντομο κείμενο λεζάντας.

Εικόνα διάταξης "Λίστα με λεζάντες εικόνων"

Διεργασία πίτας

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση βημάτων μιας διαδικασίας, όπου κάθε φέτα πίτας αυξάνεται σε μέγεθος έως επτά σχήματα. Το κείμενο Επιπέδου 1 εμφανίζεται κατακόρυφα.

Διεργασία πίτας - Διάταξη γραφικού SmartArt

Συν και πλην

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων δύο ιδεών. Κάθε κείμενο Επιπέδου 1 μπορεί να περιλαμβάνει πολλά δευτερεύοντα επίπεδα. Λειτουργεί σωστά με μεγάλες ποσότητες κειμένου. Περιορίζεται σε δύο στοιχεία Επιπέδου 1.

Διάταξη γραφικού SmartArt, Συν ή μείον

Λίστα πυραμίδας

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση αναλογικών, αλληλοεξαρτώμενων ή ιεραρχικών σχέσεων. Το κείμενο εμφανίζεται μέσα στα ορθογώνια σχήματα στο επάνω τμήμα του φόντου της πυραμίδας.

Διάταξη "Λίστα πυραμίδας"

Αντίστροφη λίστα

Χρησιμοποιείται για την αλλαγή μεταξύ δύο στοιχείων. Μόνο τα πρώτα δύο στοιχεία κειμένου εμφανίζονται και κάθε στοιχείο μπορεί να περιλαμβάνει μεγάλη ποσότητα κειμένου. Λειτουργεί σωστά για την εμφάνιση μιας αλλαγής μεταξύ δύο στοιχείων ή αλλαγής στη σειρά.

Διάταξη γραφικού SmartArt "Αντίστροφη λίστα"

Τμηματική διαδικασία

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μιας εξέλιξης ή των διαδοχικών βημάτων σε μια εργασία, σε μια διαδικασία ή σε μια ροή εργασίας. Δίνει έμφαση στο κείμενο Επιπέδου 2, καθώς η κάθε γραμμή εμφανίζεται σε ξεχωριστό σχήμα.

Εικόνα διάταξης 'Τμηματική διαδικασία'

Κατακόρυφη λίστα

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση ομάδων πληροφοριών ή βημάτων σε μια εργασία, σε μια διαδικασία ή σε μια ροή εργασίας. Τα κυκλικά σχήματα περιέχουν κείμενο Επιπέδου 1 και τα αντίστοιχα ορθογώνια περιέχουν κείμενο Επιπέδου 2. Είναι κατάλληλο για πολυάριθμες λεπτομέρειες και ελάχιστο όγκο κειμένου Επιπέδου 1.

Εικόνα διάταξης 'Κατακόρυφη λίστα'

Λίστα έμφασης τετραγώνου

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση λιστών πληροφοριών, που διαιρούνται σε κατηγορίες. Το κείμενο Επιπέδου 2 εμφανίζεται δίπλα σε ένα μικρό τετράγωνο σχήμα. Λειτουργεί καλά με μεγάλες ποσότητες κειμένου Επιπέδου 2.

Λίστα έμφασης τετραγώνου - Διάταξη γραφικού SmartArt

Λίστα καρτελών

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μη διαδοχικών ή ομαδοποιημένων μπλοκ πληροφοριών. Έχει καλύτερα αποτελέσματα σε λίστες με πολύ μικρό κείμενο επιπέδου 1. Το πρώτο επίπεδο 2 εμφανίζεται δίπλα στο κείμενο του επιπέδου 1 και το υπόλοιπο κείμενο επιπέδου 2 εμφανίζεται κάτω από το κείμενο επιπέδου 1.

Διάταξη γραφικού SmartArt λίστας καρτελών

Ιεραρχία πίνακα

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση πληροφοριών με δομή από επάνω προς τα κάτω καθώς και τις ιεραρχίες μέσα σε κάθε ομάδα. Αυτή η διάταξη δεν περιέχει συνδετικές γραμμές.

Εικόνα διάταξης 'Ιεραρχία πίνακα'

Λίστα πίνακα

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση ομαδοποιημένων ή σχετιζόμενων πληροφοριών ίσης αξίας. Η πρώτη γραμμή κειμένου Επιπέδου 1 αντιστοιχεί στο ανώτερο σχήμα και το αντίστοιχο κείμενο Επιπέδου 2 χρησιμοποιείται για τις λίστες που ακολουθούν.

Εικόνα διάταξης 'Λίστα πίνακα'

Λίστα στόχου

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση αλληλοσχετιζόμενων ή επικαλυπτόμενων πληροφοριών. Κάθε μία από τις πρώτες επτά γραμμές κειμένου Επιπέδου 1 εμφανίζονται στο ορθογώνιο σχήμα. Το κείμενο που δεν χρησιμοποιείται δεν εμφανίζεται, παραμένει όμως διαθέσιμο εάν αλλάξετε διάταξη. Είναι κατάλληλη για κείμενο Επιπέδου 1 και Επιπέδου 2.

Εικόνα διάταξης 'Λίστα στόχου'

Τραπεζοειδής λίστα

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση ομαδοποιημένων ή σχετιζόμενων πληροφοριών ίσης αξίας. Είναι κατάλληλη για μεγάλες ποσότητες κειμένου.

Εικόνα διάταξης 'Τραπεζοειδής λίστα'

Λίστα μεταβλητού πλάτους

Χρησιμοποιήστε το για έμφαση σε στοιχεία από διαφορετικές βάρους. Κατάλληλη για μεγάλες ποσότητες κειμένου Επιπέδου 1. Το πλάτος κάθε σχήμα ανεξάρτητη προσδιορίζεται με βάση το κείμενο.

Διάταξη γραφικού SmartArt λίστας κυμαινόμενου πλάτους

Κατακόρυφη λίστα πλαισίου

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση διάφορων ομάδων πληροφοριών, ειδικά ομάδων με μεγάλες ποσότητες κειμένου Επιπέδου 2. Αποτελεί καλή επιλογή για λίστες πληροφοριών με κουκκίδες.

Εικόνα διάταξης 'Κατακόρυφη λίστα πλαισίου'

Κατακόρυφη λίστα μπλοκ

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση ομάδων πληροφοριών ή βημάτων σε μια εργασία, σε μια διαδικασία ή σε μια ροή εργασίας. Είναι κατάλληλη για μεγάλες ποσότητες κειμένου Επιπέδου 2. Αποτελεί καλή επιλογή για κείμενο με ένα κύριο σημείο και πολλαπλά δευτερεύοντα σημεία.

Εικόνα διάταξης 'Κατακόρυφη λίστα μπλοκ'

Λίστα κατακόρυφων αγκυλών

Χρησιμοποιείται για να δείξει ομαδοποιημένα μπλοκ πληροφοριών. Λειτουργεί καλά με μεγάλες ποσότητες κειμένου Επιπέδου 2.

Διάταξη γραφικού SmartArt κατακόρυφης λίστας αγκυλών

Κατακόρυφη λίστα με κουκκίδες

Χρησιμοποιείται για να εμφανίζει μη συνεχόμενα ή ομαδοποιημένα μπλοκ πληροφοριών. Είναι κατάλληλη για λίστες με μακροσκελείς επικεφαλίδες ή πληροφορίες ανώτερου επιπέδου.

Εικόνα διάταξης 'Κατακόρυφη λίστα με κουκκίδες'

Κατακόρυφη λίστα διάσημων

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μιας εξέλιξης ή των διαδοχικών βημάτων σε μια εργασία, σε μια διαδικασία ή σε μια ροή εργασίας ή για να δώσει έμφαση σε κίνηση ή κατεύθυνση. Δίνει έμφαση στο κείμενου Επιπέδου 2 έναντι του κειμένου Επιπέδου 1 και αποτελεί καλή επιλογή όταν υπάρχουν μεγάλες ποσότητες κειμένου Επιπέδου 2.

Εικόνα διάταξης 'Κατακόρυφη λίστα διάσημων'

Κατακόρυφη λίστα έμφασης εικόνων

Χρησιμοποιείται για να εμφανίζει μη συνεχόμενα ή ομαδοποιημένα μπλοκ πληροφοριών. Οι μικροί κύκλοι είναι σχεδιασμένοι έτσι, ώστε να περιέχουν εικόνες.

Διάταξη "Κατακόρυφη λίστα έμφασης εικόνων"

Κατακόρυφη λίστα εικόνων

Χρησιμοποιείται για να εμφανίζει μη συνεχόμενα ή ομαδοποιημένα μπλοκ πληροφοριών. Τα μικρά σχήματα που υπάρχουν στα αριστερά είναι σχεδιασμένα έτσι, ώστε να περιέχουν εικόνες.

Εικόνα διάταξης 'Κατακόρυφη λίστα εικόνων'

Κατακόρυφη λίστα έμφασης

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση λιστών πληροφοριών. Το κείμενο Επιπέδου 2 εμφανίζεται σε ορθογώνια σχήματα επάνω από κατακόρυφα Ελληνικά εισαγωγικά. Δίνει έμφαση στο κείμενο Επιπέδου 2 έναντι του κειμένου Επιπέδου 1 και αποτελεί καλή επιλογή για μεσαίες ποσότητες κειμένου Επιπέδου 2.

Διάταξη γραφικού SmartArt "Κατακόρυφη λίστα έμφασης"

Κατακόρυφη λίστα με βέλη

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μιας εξέλιξης ή των διαδοχικών βημάτων σε μια εργασία, σε μια διαδικασία ή σε μια ροή εργασίας που κινούνται προς έναν κοινό στόχο. Είναι κατάλληλη για λίστες με κουκκίδες που περιέχουν πληροφορίες.

Εικόνα διάταξης 'Κατακόρυφη λίστα με βέλη'

Κατακόρυφη λίστα κύκλων

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση διαδοχικών ή ομαδοποιημένων δεδομένων. Λειτουργεί καλύτερα για κείμενο επιπέδου 1, το οποίο εμφανίζεται δίπλα σε ένα μεγάλο κυκλικό σχήμα. Τα χαμηλότερα επίπεδα κειμένου διαχωρίζονται με μικρότερα κυκλικά σχήματα.

Διάταξη γραφικού SmartArt "Κατακόρυφη λίστα κύκλων"

Κατακόρυφη λίστα με καμπύλη

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μιας καμπύλης λίστας πληροφοριών. Για να προσθέσετε εικόνες στα κυκλικά σχήματα έμφασης, εφαρμόστε ένα γέμισμα εικόνας.

Διάταξη γραφικού SmartArt "Κατακόρυφη λίστα με καμπύλη"

Επάνω μέρος της σελίδας

Διαδικασία

Όνομα διάταξης

Περιγραφή

Εικόνα

Διαδικασία έμφασης

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μιας εξέλιξης, μιας λωρίδας χρόνου ή των διαδοχικών βημάτων σε μια εργασία, σε μια διαδικασία ή σε μια ροή εργασίας. Είναι κατάλληλη για την εμφάνιση κειμένου Επιπέδου 1 και Επιπέδου 2.

Εικόνα διάταξης 'Διαδικασία έμφασης'

Εναλλασσόμενη ροή

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση ομάδων πληροφοριών ή διαδοχικών βημάτων σε μια εργασία, σε μια διαδικασία ή σε μια ροή εργασίας. Δίνει έμφαση στην αλληλεπίδραση ή τις σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ των ομάδων των πληροφοριών.

Εικόνα διάταξης 'Εναλλασσόμενη ροή'

Κορδέλα βελών

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση είτε σχετιζόμενων είτε αντίθετων ιδεών που συνδέονται με κάποιον τρόπο, όπως είναι οι αντικρουόμενες δυνάμεις. Οι πρώτες δύο γραμμές του κειμένου Επιπέδου 1 χρησιμοποιούνται για το κείμενο στα βέλη. Το κείμενο που δεν χρησιμοποιείται δεν εμφανίζεται, παραμένει όμως διαθέσιμο εάν αλλάξετε διάταξη.

Εικόνα διάταξης 'Κορδέλα βελών'

Διεργασία αύξουσας έμφασης εικόνων

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μιας ανερχόμενης σειράς εικόνων με περιγραφικό κείμενο. Λειτουργεί καλύτερα με μικρή ποσότητα κειμένου.

Διάταξη γραφικού SmartArt "Διαδικασία αύξουσας έμφασης εικόνων"

Βασική διαδικασία καμπής

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μιας εξέλιξης ή των διαδοχικών βημάτων σε μια εργασία, σε μια διαδικασία ή σε μια ροή εργασίας. Μεγιστοποιεί τον οριζόντιο και κατακόρυφο χώρο εμφάνισης για τα σχήματα.

Εικόνα διάταξης 'Βασική διαδικασία καμπής'

Βασική διαδικασία διάσημων

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μιας εξέλιξης, μιας λωρίδας χρόνου ή των διαδοχικών βημάτων σε μια εργασία, σε μια διαδικασία ή σε μια ροή εργασίας ή για να δώσει έμφαση σε κίνηση ή κατεύθυνση. Το κείμενο Επιπέδου 1 εμφανίζεται μέσα στα σχήματα βέλους, ενώ το κείμενο Επιπέδου 2 εμφανίζεται κάτω από τα σχήματα βέλους.

Εικόνα διάταξης 'Βασική διαδικασία διάσημων'

Βασική διαδικασία

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μιας εξέλιξης ή των διαδοχικών βημάτων σε μια εργασία, σε μια διαδικασία ή σε μια ροή εργασίας.

Διάταξη "Βασική διαδικασία"

Βασική λωρίδα χρόνου

Χρησιμοποιήστε για την εμφάνιση διαδοχικών βημάτων σε μια εργασία, διαδικασία ή ροή εργασίας ή για να εμφανίσετε πληροφορίες λωρίδας χρόνου. Λειτουργεί καλά με κείμενο Επιπέδου 1 και επιπέδου 2. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση αυτού του εργαλείου ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία λωρίδας χρόνου.

Διάταξη "Βασική λωρίδα χρόνου"

Διαδικασία Chevron Accent

Χρησιμοποιείται για να δείξει τα διαδοχικά βήματα σε μια εργασία, μια διαδικασία ή μια ροή εργασιών ή να τονίσει την κίνηση ή την κατεύθυνση. Λειτουργεί καλύτερα με ελάχιστο κείμενο Επιπέδου 1 και Επιπέδου 2.

Διάταξη γραφικών SmartArt διασήμων με έμφαση

Λίστα διάσημων

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση της εξέλιξης μέσω των διάφορων διαδικασιών που απαρτίζουν μια συνολική ροή εργασίας. Επίσης, είναι κατάλληλη για την απεικόνιση αντίθετων διαδικασιών. Το κείμενο Επιπέδου 1 αντιστοιχεί στο πρώτο σχήμα βέλους στα αριστερά, ενώ το κείμενο Επιπέδου 2 αντιστοιχεί στα οριζόντια, δευτερεύοντα βήματα του κάθε σχήματος που περιέχει κείμενο Επιπέδου 1.

Εικόνα διάταξης 'Λίστα διάσημων'

Κυκλική διαδικασία καμπής

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μιας μακροπρόθεσμης ή μη γραμμικής ακολουθίας βημάτων σε μια εργασία, σε μια διαδικασία ή σε μια ροή εργασίας. Λειτουργεί καλύτερα με κείμενο μόνο του Επιπέδου 1. Μεγιστοποιεί τον οριζόντιο και κατακόρυφο χώρο εμφάνισης για τα σχήματα.

Εικόνα διάταξης "Κυκλική διαδικασία καμπής"

Κλειστή διαδικασία διάσημων

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μιας εξέλιξης, μιας λωρίδας χρόνου ή των διαδοχικών βημάτων σε μια εργασία, σε μια διαδικασία ή σε μια ροή εργασίας ή για να δώσει έμφαση σε κίνηση ή κατεύθυνση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δώσει έμφαση στις πληροφορίες του αρχικού σχήματος. Λειτουργεί καλύτερα με κείμενο μόνο του Επιπέδου 1.

Εικόνα διάταξης 'Κλειστή διαδικασία διάσημων'

Λωρίδα χρόνου έμφασης κύκλου

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μιας σειράς συμβάντων ή πληροφοριών λωρίδας χρόνου. Το κείμενο Επιπέδου 1 εμφανίζεται δίπλα σε μεγαλύτερα κυκλικά σχήματα. Το κείμενο Επιπέδου 2 εμφανίζεται δίπλα σε μικρότερα κυκλικά σχήματα.

Διάταξη γραφικού SmartArt "Λωρίδα χρόνου έμφασης κύκλου"

Διεργασία βέλους κύκλου

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση συνεχόμενων στοιχείων με κείμενο υποστήριξης για κάθε στοιχείο. Αυτό το διάγραμμα λειτουργεί καλύτερα με μικρές ποσότητες κειμένου Επιπέδου 1.

Διάταξη γραφικού SmartArt "Διεργασία βέλους κύκλου"

Συνεχής διαδικασία βέλους

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μιας λωρίδας χρόνου ή των διαδοχικών βημάτων σε μια εργασία, σε μια διαδικασία ή σε μια ροή εργασίας. Λειτουργεί καλύτερα με κείμενο Επιπέδου 1 επειδή η κάθε γραμμή κειμένου του Επιπέδου 1 εμφανίζεται μέσα σε σχήμα βέλους. Το κείμενο Επιπέδου 2 εμφανίζεται έξω από το σχήμα βέλους.

Εικόνα διάταξης 'Συνεχής διαδικασία βέλους'

Συνεχής διαδικασία μπλοκ

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μιας εξέλιξης ή των διαδοχικών βημάτων σε μια εργασία, σε μια διαδικασία ή σε μια ροή εργασίας. Λειτουργεί καλύτερα για ελάχιστο κείμενο Επιπέδου 1 και Επιπέδου 2.

Εικόνα διάταξης 'Συνεχής διαδικασία μπλοκ'

Συνεχής λίστα εικόνων

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση ομάδων αλληλοεξαρτώμενων πληροφοριών. Τα κυκλικά σχήματα είναι σχεδιασμένα έτσι, ώστε να περιέχουν εικόνες.

Εικόνα διάταξης 'Συνεχής λίστα εικόνων'

Συγκλίνοντα βέλη

Χρησιμοποιείται για την παρουσίαση ιδεών που συγκλίνουν προς ένα κεντρικό σημείο. Λειτουργεί καλύτερα με κείμενο μόνο του Επιπέδου 1.

Εικόνα διάταξης 'Συγκλίνοντα βέλη'

Κείμενο σύγκλισης

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση πολλαπλών βημάτων ή τμημάτων που συγχωνεύονται σε ένα σύνολο. Περιορίζεται σε ένα σχήμα επιπέδου 1 που περιέχει κείμενο και πέντε σχήματα επιπέδου 2 το μέγιστο. Το κείμενο που δεν χρησιμοποιείται δεν εμφανίζεται, αλλά παραμένει διαθέσιμο εάν αλλάξετε διατάξεις

Διάταξη γραφικού SmartArt Εικόνα κειμένου σύγκλισης

Φθίνουσα διεργασία

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μιας κατερχόμενη σειρά συμβάντων. Το πρώτο κείμενο Επιπέδου 1 βρίσκεται στην κορυφή του βέλους και το τελευταίο κείμενο Επιπέδου 1 εμφανίζεται στο κάτω μέρος του βέλους. Μόνο τα πρώτα επτά στοιχεία Επιπέδου 1 εμφανίζονται. Λειτουργεί καλύτερα με μικρές έως μεσαίες ποσότητες κειμένου.

Διάταξη γραφικού SmartArt

Λεπτομερής διαδικασία

Χρησιμοποιείται με μεγάλες ποσότητες κειμένου Επιπέδου 2 για την εμφάνιση της εξέλιξης μέσω σταδίων.

Εικόνα διάταξης 'Λεπτομερής διαδικασία'

Αποκλίνοντα βέλη

Χρησιμοποιείται για την παρουσίαση ιδεών που αποκλίνουν από ένα κεντρικό σημείο προέλευσης. Λειτουργεί καλύτερα με κείμενο μόνο του Επιπέδου 1.

Εικόνα διάταξης 'Αποκλίνοντα βέλη'

Εξίσωση

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση διαδοχικών βημάτων ή εργασιών που απεικονίζουν ένα σχέδιο ή ένα αποτέλεσμα. Η τελευταία γραμμή κειμένου του Επιπέδου 1 εμφανίζεται μετά το σύμβολο ίσον (=). Λειτουργεί καλύτερα με κείμενο μόνο του Επιπέδου 1.

Εικόνα διάταξης 'Εξίσωση'

Χωνί

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση του φιλτραρίσματος των πληροφοριών ή τον τρόπο συγχώνευσης των τμημάτων σε ένα σύνολο. Δίνει έμφαση στο τελικό αποτέλεσμα. Μπορεί να περιλάβει έως και τέσσερις γραμμές κειμένου Επιπέδου 1. Η τελευταία από αυτές τις τέσσερις γραμμές κειμένου Επιπέδου 1 εμφανίζεται κάτω από τη χοάνη και οι υπόλοιπες γραμμές αντιστοιχούν σε ένα κυκλικό σχήμα. Το κείμενο που δεν χρησιμοποιείται δεν εμφανίζεται, παραμένει όμως διαθέσιμο εάν αλλάξετε διάταξη.

Εικόνα διάταξης 'Χωνί'

Γρανάζι

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση αλληλοεξαρτώμενων ιδεών. Κάθε μία από τις πρώτες τρεις γραμμές κειμένου Επιπέδου 1 αντιστοιχεί σε ένα σχήμα γραναζιού, ενώ το αντίστοιχο κείμενο Επιπέδου 2 εμφανίζεται σε ορθογώνια δίπλα στο σχήμα του γραναζιού. Το κείμενο που δεν χρησιμοποιείται δεν εμφανίζεται, παραμένει όμως διαθέσιμο εάν αλλάξετε διάταξη.

Εικόνα διάταξης 'Γρανάζι'

Αύξουσα διεργασία βελών

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση συνεχόμενων και επικαλυπτόμενων βημάτων σε μια διαδικασία. Περιορίζεται σε πέντε στοιχεία Επιπέδου 1. Το Επίπεδο 2 μπορεί να περιλαμβάνει μεγάλες ποσότητες κειμένου.

Αύξουσα διεργασία βελών - Διάταξη γραφικού SmartArt

Διεργασία διασυνδεδεμένων μπλοκ

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση διαδοχικών βημάτων σε μια διεργασία. Έχει καλύτερα αποτελέσματα με μικρές ποσότητες κειμένου επιπέδου 1 και μέτριες ποσότητες κειμένου επιπέδου 2.

Διεργασία διασυνδεδεμένων μπλοκ

Αντίθετα βέλη

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση δύο αντίθετων ιδεών ή δύο ιδεών που αποκλίνουν από ένα κεντρικό σημείο. Κάθε μία από τις πρώτες δύο γραμμές κειμένου του Επιπέδου 1 αντιστοιχεί σε ένα βέλος. Το κείμενο που δεν χρησιμοποιείται δεν εμφανίζεται, παραμένει όμως διαθέσιμο εάν αλλάξετε διάταξη.

Εικόνα διάταξης 'Αντίθετα βέλη'

Διεργασία φάσης

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση τριών φάσεων μιας διαδικασίας. Περιορίζεται σε τρία στοιχεία Επιπέδου 1. Τα πρώτα δύο στοιχεία Επιπέδου 1 μπορούν το καθένα να περιέχουν τέσσερα στοιχεία Επιπέδου 2 και το τρίτο στοιχείο Επιπέδου 1 μπορεί να περιέχει απεριόριστο αριθμό στοιχείων Επιπέδου 2. Λειτουργεί καλύτερα με μικρές ποσότητες κειμένου.

Διάταξη γραφικού SmartArt

Διαδικασία έμφασης εικόνων

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των διαδοχικών βημάτων σε μια εργασία, σε μια διαδικασία ή σε μια ροή εργασίας. Τα ορθογώνια σχήματα που υπάρχουν στο φόντο είναι σχεδιασμένα έτσι, ώστε να περιέχουν εικόνες.

Εικόνα διάταξης 'Διαδικασία έμφασης εικόνων'

Διεργασία πίτας

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση βημάτων μιας διαδικασίας, όπου κάθε φέτα πίτας αυξάνεται σε μέγεθος έως επτά σχήματα. Το κείμενο Επιπέδου 1 εμφανίζεται κατακόρυφα.

Διεργασία πίτας - Διάταξη γραφικού SmartArt

Βέλη διαδικασίας

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που απεικονίζουν μια διαδικασία ή μια ροής εργασίας. Το κείμενο Επιπέδου 1 εμφανίζεται στα κυκλικά σχήματα και το κείμενο Επιπέδου 2 εμφανίζεται στα σχήματα βέλους. Λειτουργεί καλύτερα για ελάχιστο κείμενο και για να δώσει έμφαση σε μια κίνηση ή μια κατεύθυνση.

Διάταξη "Βέλη διαδικασίας"

Λίστα διαδικασίας

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση πολλαπλών ομάδων πληροφοριών ή βημάτων και δευτερευόντων βημάτων σε μια εργασία, σε μια διαδικασία ή σε μια ροή εργασίας. Το κείμενο Επιπέδου 1 αντιστοιχεί στα ανώτερα οριζόντια σχήματα και το κείμενο Επιπέδου 2 αντιστοιχεί στα κατακόρυφα δευτερεύοντα βήματα κάτω από το σχετικό τμήμα ανώτερου επιπέδου.

Εικόνα διάταξης 'Λίστα διαδικασίας'

Διεργασία τυχαίου αποτελέσματος

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση, μέσω μιας σειράς βημάτων, του τρόπου με τον οποίο πολλές χαοτικές ιδέες μπορεί να καταλήξουν σε ένα ενιαίο στόχο ή μία ιδέα.Υποστηρίζει πολλαπλά στοιχεία κειμένου Επιπέδου 1, αλλά το πρώτο και το τελευταίο αντίστοιχο σχήμα Επιπέδου 1 είναι σταθερά. Λειτουργεί καλύτερα με μικρές ποσότητες κειμένου Επιπέδου 1 και μεσαίες ποσότητες κειμένου Επιπέδου 2.

Διάταξη γραφικού SmartArt "Διεργασία τυχαίου προς αποτελέσματος"

Επαναλαμβανόμενη διαδικασία καμπής

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μιας εξέλιξης ή των διαδοχικών βημάτων σε μια εργασία, σε μια διαδικασία ή σε μια ροή εργασίας. Μεγιστοποιεί τον οριζόντιο και κατακόρυφο χώρο εμφάνισης για τα σχήματα.

Εικόνα διάταξης 'Επαναλαμβανόμενη διαδικασία καμπής'

Τμηματική διαδικασία

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μιας εξέλιξης ή των διαδοχικών βημάτων σε μια εργασία, σε μια διαδικασία ή σε μια ροή εργασίας. Δίνει έμφαση στο κείμενο Επιπέδου 2, καθώς η κάθε γραμμή εμφανίζεται σε ξεχωριστό σχήμα.

Εικόνα διάταξης 'Τμηματική διαδικασία'

Ασταθής διαδικασία

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μιας εξέλιξης προς τα κάτω, μέσω σταδίων . Κάθε μία από τις πέντε πρώτες γραμμές κειμένου Επιπέδου 1 αντιστοιχεί σε ένα ορθογώνιο. Το κείμενο που δεν χρησιμοποιείται δεν εμφανίζεται, παραμένει όμως διαθέσιμο εάν αλλάξετε διάταξη.

Εικόνα διάταξης 'Ασταθής διαδικασία'

Διεργασία βημάτων προς τα κάτω

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μιας κατερχόμενης διαδικασίας με πολλαπλά βήματα και δευτερεύοντα βήματα. Λειτουργεί καλύτερα με μικρές ποσότητες κειμένου.

Διάταξη γραφικού SmartArt

Διεργασία βήματος προς τα επάνω

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μιας ανερχόμενης σειράς βημάτων ή λιστών πληροφοριών.

Διεργασία βήματος προς τα επάνω - Διάταξη γραφικού SmartArt

Διεργασία δευτερευόντων βημάτων

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μιας διαδικασίας πολλών βημάτων με δευτερεύοντα βήματα μεταξύ κάθε παρουσίας κειμένου Επιπέδου 1. Λειτουργεί καλύτερα με μικρές ποσότητες κειμένου και περιορίζεται σε επτά βήματα Επιπέδου 1. Κάθε βήμα Επιπέδου 1 μπορεί να έχει άπειρα δευτερεύοντα βήματα.

Διάταξη γραφικού SmartArt "Διεργασία δευτερεύοντος βήματος"

Διοχέτευση λωρίδας χρόνου

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση συνεχόμενων βημάτων σε μια εργασία, διαδικασία ή ροή εργασιών ή για την εμφάνιση πληροφοριών λωρίδας χρόνου. Το κείμενο Επιπέδου 1 εμφανίζεται μεγαλύτερο από το κείμενο Επιπέδου 2.

Διάταξη γραφικού SmartArt "Διοχέτευση λωρίδας χρόνου"

Βέλος προς τα επάνω

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μιας εξέλιξης ή των βημάτων που κατευθύνονται προς τα επάνω σε μια εργασία, σε μια διαδικασία ή σε μια ροή εργασίας. Κάθε μία από τις πέντε πρώτες γραμμές κειμένου Επιπέδου 1 αντιστοιχεί σε ένα σημείο επάνω στο βέλος. Λειτουργεί καλύτερα με ελάχιστο κείμενο. Το κείμενο που δεν χρησιμοποιείται δεν εμφανίζεται, παραμένει όμως διαθέσιμο εάν αλλάξετε διάταξη.

Εικόνα διάταξης 'Βέλος προς τα επάνω'

Κατακόρυφη λίστα με βέλη

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μιας εξέλιξης ή των διαδοχικών βημάτων σε μια εργασία, σε μια διαδικασία ή σε μια ροή εργασίας που κινούνται προς έναν κοινό στόχο. Είναι κατάλληλη για λίστες με κουκκίδες που περιέχουν πληροφορίες.

Εικόνα διάταξης 'Κατακόρυφη λίστα με βέλη'

Κατακόρυφη διαδικασία καμπής

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μιας εξέλιξης ή των διαδοχικών βημάτων σε μια εργασία, σε μια διαδικασία ή σε μια ροή εργασίας. Μεγιστοποιεί τον οριζόντιο και κατακόρυφο χώρο εμφάνισης για τα σχήματα. Δίνει μεγαλύτερη έμφαση στις αλληλοσυνδέσεις μεταξύ των σχημάτων παρά στην κίνηση ή την κατεύθυνση.

Διάταξη "Κατακόρυφη διαδικασία καμπής"

Κατακόρυφη λίστα διάσημων

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μιας εξέλιξης ή των διαδοχικών βημάτων σε μια εργασία, σε μια διαδικασία ή σε μια ροή εργασίας ή για να δώσει έμφαση σε κίνηση ή κατεύθυνση. Δίνει έμφαση στο κείμενου Επιπέδου 2 έναντι του κειμένου Επιπέδου 1 και αποτελεί καλή επιλογή όταν υπάρχουν μεγάλες ποσότητες κειμένου Επιπέδου 2.

Εικόνα διάταξης 'Κατακόρυφη λίστα διάσημων'

Κατακόρυφη εξίσωση

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση διαδοχικών βημάτων ή εργασιών που απεικονίζουν ένα σχέδιο ή ένα αποτέλεσμα. Η τελευταία γραμμή κειμένου του Επιπέδου 1 εμφανίζεται μετά το βέλος. Λειτουργεί καλύτερα με κείμενο μόνο του Επιπέδου 1.

Εικόνα διάταξης 'Κατακόρυφη εξίσωση'

Κατακόρυφη διαδικασία

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μιας εξέλιξης ή των διαδοχικών βημάτων σε μια εργασία, σε μια διαδικασία ή σε μια ροή εργασίας από επάνω προς τα κάτω. Λειτουργεί καλύτερα με κείμενο Επιπέδου 1, επειδή ο κατακόρυφος διαθέσιμος χώρος είναι περιορισμένος.

Διάταξη "Κατακόρυφη διαδικασία"

Επάνω μέρος της σελίδας

Κύκλος

Όνομα διάταξης

Περιγραφή

Εικόνα

Βασικός κύκλος

Χρησιμοποιείται για την αναπαράσταση μιας συνεχούς ακολουθίας σταδίων, εργασιών ή συμβάντων σε κυκλική ροή. Δίνει έμφαση στα στάδια ή τα βήματα και όχι στα συνδετικά βέλη ή τη ροή. Λειτουργεί καλύτερα με κείμενο μόνο του Επιπέδου 1.

Διάταξη "Βασικός κύκλος"

Βασική πίτα

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση του τρόπου με τον οποίο τα ανεξάρτητα τμήματα σχηματίζουν ένα σύνολο. Οι πρώτες επτά γραμμές κειμένου Επιπέδου 1 αντιστοιχούν στα ομοιόμορφα κατανεμημένα σχήματα σφήνας ή πίτας. Για μεγαλύτερη έμφαση, το ανώτερο κείμενο Επιπέδου 1 εμφανίζεται έξω από την υπόλοιπη πίτα. Το κείμενο που δεν χρησιμοποιείται δεν εμφανίζεται, παραμένει όμως διαθέσιμο εάν αλλάξετε διάταξη.

Εικόνα διάταξης 'Βασική πίτα'

Βασικές ακτίνες

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση της σχέσης με μια κεντρική ιδέα σε ένα κύκλο. Η πρώτη γραμμή κειμένου Επιπέδου 1 αντιστοιχεί στο κεντρικό σχήμα και το ανάλογο κείμενο Επιπέδου 2 αντιστοιχεί στα παράπλευρα κυκλικά σχήματα. Το κείμενο που δεν χρησιμοποιείται δεν εμφανίζεται, παραμένει όμως διαθέσιμο εάν αλλάξετε διάταξη.

Διάταξη "Βασικές ακτίνες"

Κύκλος μπλοκ

Χρησιμοποιείται για την αναπαράσταση μιας συνεχούς ακολουθίας σταδίων, εργασιών ή συμβάντων σε κυκλική ροή. Δίνει έμφαση στα στάδια ή τα βήματα και όχι στα συνδετικά βέλη ή τη ροή.

Εικόνα διάταξης 'Κύκλος μπλοκ'

Διεργασία βέλους κύκλου

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση συνεχόμενων στοιχείων με κείμενο υποστήριξης για κάθε στοιχείο. Αυτό το διάγραμμα λειτουργεί καλύτερα με μικρές ποσότητες κειμένου Επιπέδου 1.

Διάταξη γραφικού SmartArt "Διεργασία βέλους κύκλου"

Συνεχής κύκλος

Χρησιμοποιείται για την αναπαράσταση μιας συνεχούς ακολουθίας σταδίων, εργασιών ή συμβάντων σε κυκλική ροή. Δίνει έμφαση στη σχέση μεταξύ όλων των τμημάτων. Λειτουργεί καλύτερα με κείμενο μόνο του Επιπέδου 1.

Εικόνα διάταξης 'Συνεχής κύκλος'

Πίνακας κύκλου

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση της σχέσης με μια κεντρική ιδέα σε μια κυκλική εξέλιξη. Κάθε μία από τις πρώτες τέσσερις γραμμές κειμένου Επιπέδου 1 αντιστοιχεί σε ένα σχήμα σφήνας ή πίτας, ενώ το κείμενο Επιπέδου 2 εμφανίζεται σε ένα ορθογώνιο τμήμα δίπλα στο σχήμα σφήνας ή πίτας. Το κείμενο που δεν χρησιμοποιείται δεν εμφανίζεται, παραμένει όμως διαθέσιμο εάν αλλάξετε διάταξη.

Εικόνα διάταξης 'Πίνακας κύκλου'

Αποκλίνουσες ακτίνες

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των σχέσεων με μια κεντρική ιδέα σε ένα κύκλο. Η πρώτη γραμμή κειμένου Επιπέδου 1 αντιστοιχεί στο κεντρικό κυκλικό σχήμα. Δίνει έμφαση στους παράπλευρους κύκλους και όχι στην κεντρική ιδέα. Το κείμενο που δεν χρησιμοποιείται δεν εμφανίζεται, παραμένει όμως διαθέσιμο εάν αλλάξετε διάταξη.

Εικόνα διάταξης 'Αποκλίνουσες ακτίνες'

Γρανάζι

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση αλληλοεξαρτώμενων ιδεών. Κάθε μία από τις πρώτες τρεις γραμμές κειμένου Επιπέδου 1 αντιστοιχεί σε ένα σχήμα γραναζιού, ενώ το αντίστοιχο κείμενο Επιπέδου 2 εμφανίζεται σε ορθογώνια δίπλα στο σχήμα του γραναζιού. Το κείμενο που δεν χρησιμοποιείται δεν εμφανίζεται, παραμένει όμως διαθέσιμο εάν αλλάξετε διάταξη.

Εικόνα διάταξης 'Γρανάζι'

Κύκλος πολλών κατευθύνσεων

Χρησιμοποιείται για την αναπαράσταση μιας συνεχούς ακολουθίας σταδίων, εργασιών ή συμβάντων που προκύπτουν προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.

Εικόνα διάταξης 'Κύκλος πολλών κατευθύνσεων'

Μη κατευθυντήριος κύκλος

Χρησιμοποιείται για την αναπαράσταση μιας συνεχούς ακολουθίας σταδίων, εργασιών ή συμβάντων σε κυκλική ροή. Κάθε σχήμα έχει το ίδιο επίπεδο σπουδαιότητας. Είναι κατάλληλη όταν δεν υπάρχει ανάγκη για υπόδειξη της κατεύθυνσης.

Εικόνα διάταξης 'Μη κατευθυντήριος κύκλος'

Σύμπλεγμα ακτίνων

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση δεδομένων που σχετίζονται με μια κεντρική ιδέα ή θέμα. Το ανώτερο κείμενο Επιπέδου 1 εμφανίζεται στο κέντρο. Το κείμενο Επιπέδου 2 εμφανίζεται σε περιβάλλοντα σχήματα. Μπορεί να περιλαμβάνει έως επτά σχήματα Επιπέδου 2. Το κείμενο που δεν χρησιμοποιείται δεν εμφανίζεται, αλλά παραμένει διαθέσιμο, εάν αλλάξετε διατάξεις. Λειτουργεί καλύτερα με μικρές ποσότητες κειμένου.

Διάταξη γραφικού SmartArt "Σύμπλεγμα ακτίνων"

Κύκλος με ακτίνες

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση της σχέσης με μια κεντρική ιδέα. Δίνει έμφαση στις πληροφορίες του κεντρικού κύκλου και στον τρόπο με τον οποίο οι πληροφορίες του εξωτερικού δακτυλίου συνεισφέρουν στην κεντρική ιδέα. Η πρώτη γραμμή κειμένου Επιπέδου 1 αντιστοιχεί στον κεντρικό κύκλο, ενώ το κείμενο Επιπέδου 2 αντιστοιχεί στον εξωτερικό δακτύλιο κύκλων. Το κείμενο που δεν χρησιμοποιείται δεν εμφανίζεται, παραμένει όμως διαθέσιμο εάν αλλάξετε διάταξη.

Εικόνα διάταξης 'Κύκλος με ακτίνες'

Διάγραμμα Βεν ακτινών

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των επικαλυπτόμενων σχέσεων και της σχέσης με μια κεντρική ιδέα σε ένα κύκλο. Η πρώτη γραμμή κειμένου Επιπέδου 1 αντιστοιχεί στο κεντρικό σχήμα, ενώ οι γραμμές κειμένου Επιπέδου 2 αντιστοιχεί στα παράπλευρα κυκλικά σχήματα. Το κείμενο που δεν χρησιμοποιείται δεν εμφανίζεται, παραμένει όμως διαθέσιμο εάν αλλάξετε διάταξη.

Εικόνα διάταξης 'Διάγραμμα Βεν ακτινών'

Τμηματικός κύκλος

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μιας εξέλιξης ή μιας ακολουθίας σταδίων, εργασιών ή συμβάντων σε κυκλική ροή. Δίνει έμφαση στα τμήματα που συνδέονται μεταξύ τους. Κάθε μία από τις επτά πρώτες γραμμές κειμένου Επιπέδου 1 αντιστοιχεί σε ένα σχήμα σφήνας ή πίτας. Το κείμενο που δεν χρησιμοποιείται δεν εμφανίζεται, παραμένει όμως διαθέσιμο εάν αλλάξετε διάταξη.

Εικόνα διάταξης 'Τμηματικός κύκλος'

Κύκλος κειμένου

Χρησιμοποιείται για την αναπαράσταση μιας συνεχούς ακολουθίας σταδίων, εργασιών ή συμβάντων σε κυκλική ροή. Δίνει έμφαση στα βέλη ή τη ροή και όχι στα στάδια ή τα βήματα. Λειτουργεί καλύτερα με κείμενο μόνο του Επιπέδου 1.

Εικόνα διάταξης 'Κύκλος κειμένου'

Επάνω μέρος της σελίδας

Ιεραρχία

Όνομα διάταξης

Περιγραφή

Εικόνα

Αρχιτεκτονική διάταξη

Χρησιμοποιείται για να δείξει τις ιεραρχικές σχέσεις που οικοδομούνται, από κάτω προς τα πάνω. Αυτή η διάταξη λειτουργεί καλά για την επίδειξη αρχιτεκτονικών τμημάτων ή αντικειμένων που οικοδομούνται πάνω σε άλλα αντικείμενα.

Διάταξη γραφικού SmartArt αρχιτεκτονικής

Ιεραρχία εικόνων με κύκλους

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών ιεραρχίας ή των σχέσεων αναφοράς μέσα σε μια εταιρεία. Οι εικόνες εμφανίζονται σε κύκλους και το αντίστοιχο κείμενο εμφανίζεται δίπλα στις εικόνες.

Διάταξη γραφικού SmartArt, Οργανόγραμμα εικόνων με κύκλους

Οργανόγραμμα ημικυκλίου

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών ιεραρχίας ή την παρουσίαση των σχέσεων μέσα σε μια εταιρεία. Με αυτήν τη διάταξη είναι διαθέσιμα τα βοηθητικά σχήματα και οι διατάξεις προεξοχής του οργανογράμματος.

Διάταξη γραφικού SmartArt "Οργανόγραμμα ημικυκλίου"

Ιεραρχία

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση ιεραρχικών σχέσεων που εξελίσσονται από επάνω προς τα κάτω.

Εικόνα διάταξης 'Ιεραρχία'

Λίστα ιεραρχίας

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση ιεραρχικών σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ ομάδων. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την ομαδοποίηση ή τη δημιουργία λίστας πληροφοριών.

Εικόνα διάταξης 'Λίστα ιεραρχίας'

Οριζόντια ιεραρχία

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση ιεραρχικών σχέσεων που αναπτύσσονται οριζόντια. Είναι κατάλληλη για δέντρα αποφάσεων.

Εικόνα διάταξης 'Οριζόντια ιεραρχία'

Οριζόντια ιεραρχία με ετικέτες

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση ιεραρχικών σχέσεων που αναπτύσσονται οριζόντια και είναι ομαδοποιημένες ιεραρχικά. Δίνει έμφαση στην επικεφαλίδα ή το κείμενο Επιπέδου 1. Η πρώτη γραμμή του κειμένου Επιπέδου 1 εμφανίζεται στο σχήμα που υπάρχει στην αρχή της ιεραρχία, ενώ η δεύτερη και όλες οι μετέπειτα σειρές κειμένου Επιπέδου 1 εμφανίζονται επάνω από τα κατακόρυφα ορθογώνια.

Διάταξη "Οριζόντια ιεραρχία με ετικέτες"

Οριζόντια ιεραρχία πολλών επιπέδων

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μεγάλων ποσοτήτων ιεραρχικών πληροφοριών που εξελίσσονται οριζόντια. Η κορυφή της ιεραρχίας εμφανίζεται κατακόρυφα. Αυτή η διάταξη υποστηρίζει πολλά επίπεδα στην ιεραρχία.

Διάταξη γραφικού SmartArt "Οριζόντια ιεραρχία πολλών επιπέδων"

Οριζόντιο οργανόγραμμα

Χρησιμοποιείται για την οριζόντια εμφάνιση των πληροφοριών ιεραρχίας ή την παρουσίαση των σχέσεων μέσα σε μια εταιρεία. Αυτή η διάταξη περιλαμβάνει το βοηθητικό σχήμα και τις διατάξεις προεξοχής του οργανογράμματος.

Διάταξη γραφικού SmartArt "Οριζόντιο οργανόγραμμα"

Ιεραρχία με ετικέτες

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση ιεραρχικών σχέσεων που αναπτύσσονται από επάνω προς τα κάτω και είναι ομαδοποιημένες ιεραρχικά. Δίνει έμφαση στην επικεφαλίδα ή το κείμενο Επιπέδου 1. Η πρώτη γραμμή του κειμένου Επιπέδου 1 εμφανίζεται στο σχήμα που υπάρχει στην αρχή της ιεραρχία, ενώ όλες οι μετέπειτα σειρές κειμένου Επιπέδου 1 εμφανίζονται στα αριστερά των ψηλών ορθογωνίων.

Εικόνα διάταξης 'Ιεραρχία με ετικέτες'

Λίστα με γραμμές

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μεγάλων ποσοτήτων κειμένου, που διαιρούνται σε κατηγορίες και υποκατηγορίες. Λειτουργεί σωστά με πολλά επίπεδα κειμένου. Το κείμενο στο ίδιο επίπεδο χωρίζεται με γραμμές.

Διάταξη γραφικού SmartArt "Λίστα με γραμμές"

Οργανόγραμμα ονόματος και τίτλου

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών ιεραρχίας ή την παρουσίαση των σχέσεων μέσα σε μια εταιρεία. Για να εισαγάγετε κείμενο στο πλαίσιο τίτλου, πληκτρολογήστε απευθείας μέσα στο μικρότερο ορθογώνιο σχήμα. Με αυτήν τη διάταξη είναι διαθέσιμο το βοηθητικό σχήμα και οι διατάξεις προεξοχής του οργανογράμματος.

Όνομα και τίτλος οργανογράμματος - Διάταξη γραφικού SmartArt

Οργανόγραμμα

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών ιεραρχίας ή την παρουσίαση των σχέσεων μέσα σε μια εταιρεία. Με αυτήν τη διάταξη είναι διαθέσιμο το βοηθητικό σχήμα και οι διατάξεις προεξοχής του οργανογράμματος.

Διάταξη "Οργανόγραμμα"

Γράφημα οργάνωσης εικόνας

Χρησιμοποιείται για να εμφανίσει ιεραρχικές πληροφορίες ή σχέσεις αναφοράς σε μια εταιρεία, με αντίστοιχες εικόνες. Οι διατάξεις προεξοχής του σχήματος και του οργανογράμματος είναι διαθέσιμες με αυτήν τη διάταξη.

Διάταξη "Οργανόγραμμα εικόνας"

Ιεραρχία πίνακα

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση πληροφοριών με δομή από επάνω προς τα κάτω καθώς και τις ιεραρχίες μέσα σε κάθε ομάδα. Αυτή η διάταξη δεν περιέχει συνδετικές γραμμές.

Εικόνα διάταξης 'Ιεραρχία πίνακα'

Επάνω μέρος της σελίδας

Σχέση

Όνομα διάταξης

Περιγραφή

Εικόνα

Κορδέλα βελών

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση είτε σχετιζόμενων είτε αντίθετων ιδεών που συνδέονται με κάποιον τρόπο, όπως είναι οι αντικρουόμενες δυνάμεις. Οι πρώτες δύο γραμμές του κειμένου Επιπέδου 1 χρησιμοποιούνται για το κείμενο στα βέλη. Το κείμενο που δεν χρησιμοποιείται δεν εμφανίζεται, παραμένει όμως διαθέσιμο εάν αλλάξετε διάταξη.

Εικόνα διάταξης 'Κορδέλα βελών'

Ισορροπία

Χρησιμοποιείται για τη σύγκριση ή την εμφάνιση της σχέσης μεταξύ δύο ιδεών. Κάθε μία από τις πρώτες δύο γραμμές κειμένου Επιπέδου 1 αντιστοιχεί στο κείμενο στην επάνω πλευρά της μίας πλευρά του κεντρικού σημείου. Δίνει έμφαση στο κείμενο Επιπέδου 2, το οποίο περιορίζεται σε τέσσερα σχήματα σε κάθε πλευρά του κεντρικού σημείου. Ο ζυγός κλίνει προς την πλευρά που διαθέτει τα περισσότερα σχήματα με κείμενο του Επιπέδου 2. Το κείμενο που δεν χρησιμοποιείται δεν εμφανίζεται, παραμένει όμως διαθέσιμο εάν αλλάξετε διάταξη.

Εικόνα διάταξης 'Ισορροπία'

Βασική πίτα

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση του τρόπου με τον οποίο τα ανεξάρτητα τμήματα σχηματίζουν ένα σύνολο. Οι πρώτες επτά γραμμές κειμένου Επιπέδου 1 αντιστοιχούν στα ομοιόμορφα κατανεμημένα σχήματα σφήνας ή πίτας. Για μεγαλύτερη έμφαση, το ανώτερο κείμενο Επιπέδου 1 εμφανίζεται έξω από την υπόλοιπη πίτα. Το κείμενο που δεν χρησιμοποιείται δεν εμφανίζεται, παραμένει όμως διαθέσιμο εάν αλλάξετε διάταξη.

Εικόνα διάταξης 'Βασική πίτα'

Βασικές ακτίνες

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση της σχέσης με μια κεντρική ιδέα σε ένα κύκλο. Η πρώτη γραμμή κειμένου Επιπέδου 1 αντιστοιχεί στο κεντρικό σχήμα και το ανάλογο κείμενο Επιπέδου 2 αντιστοιχεί στα παράπλευρα κυκλικά σχήματα. Το κείμενο που δεν χρησιμοποιείται δεν εμφανίζεται, παραμένει όμως διαθέσιμο εάν αλλάξετε διάταξη.

Διάταξη "Βασικές ακτίνες"

Βασικός στόχος

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση αλληλοπεριορισμών, κλιμακώσεων ή ιεραρχικών σχέσεων. Οι πρώτες πέντε γραμμές κειμένου Επιπέδου 1 συσχετίζονται με έναν κύκλο. Το κείμενο που δεν χρησιμοποιείται δεν εμφανίζεται, παραμένει όμως διαθέσιμο εάν αλλάξετε διάταξη.

Διάταξη "Βασικός στόχος"

Βασικό διάγραμμα Βεν

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση επικαλυπτόμενων ή αλληλοεξαρτώμενων σχέσεων. Οι πρώτες επτά γραμμές κειμένου Επιπέδου 1 αντιστοιχούν σε έναν κύκλο. Εάν υπάρχουν τέσσερις ή λιγότερες γραμμές κειμένου Επιπέδου 1, τότε το κείμενο εμφανίζεται μέσα στον κύκλο. Εάν υπάρχουν περισσότερες από τέσσερις γραμμές κειμένου Επιπέδου 1, τότε το κείμενο εμφανίζεται έξω από τον κύκλο. Το κείμενο που δεν χρησιμοποιείται δεν εμφανίζεται, παραμένει όμως διαθέσιμο εάν αλλάξετε διάταξη.

Διάταξη "Βασικό διάγραμμα Βεν"

Σχέση κύκλου

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση της σχέσης προς ή από μια κεντρική ιδέα. Το κείμενο Επιπέδου 2 προστίθεται μη συνεχόμενα και περιορίζεται σε πέντε στοιχεία. Μπορεί να υπάρχει μόνο ένα στοιχείο Επιπέδου 1.

Κυκλική σχέση - Διάταξη γραφικού SmartArt

Συνεχής λίστα εικόνων

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση ομάδων αλληλοεξαρτώμενων πληροφοριών. Τα κυκλικά σχήματα είναι σχεδιασμένα έτσι, ώστε να περιέχουν εικόνες.

Εικόνα διάταξης 'Συνεχής λίστα εικόνων'

Συγκλίνοντα βέλη

Χρησιμοποιείται για την παρουσίαση ιδεών που συγκλίνουν προς ένα κεντρικό σημείο. Λειτουργεί καλύτερα με κείμενο μόνο του Επιπέδου 1.

Εικόνα διάταξης 'Συγκλίνοντα βέλη'

Συγκλίνουσες ακτίνες

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση σχέσεων μεταξύ ιδεών ή τμημάτων και μιας κεντρικής ιδέας σε ένα κύκλο. Η πρώτη γραμμή κειμένου Επιπέδου 1 αντιστοιχεί στο κεντρικό, κυκλικό σχήμα, ενώ οι γραμμές κειμένου Επιπέδου 2 αντιστοιχεί στα παράπλευρα ορθογώνια σχήματα. Το κείμενο που δεν χρησιμοποιείται δεν εμφανίζεται, παραμένει όμως διαθέσιμο εάν αλλάξετε διάταξη.

Διάταξη "Συγκλίνουσες ακτίνες"

Αντίρροπα βέλη

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση δύο αντίθετων ιδεών. Κάθε μία από τις δύο πρώτες γραμμές κειμένου Επιπέδου 1 αντιστοιχεί σε ένα βέλος και λειτουργεί καλά με κείμενο Επιπέδου 2. Το κείμενο που δεν χρησιμοποιείται δεν εμφανίζεται, παραμένει όμως διαθέσιμο εάν αλλάξετε διάταξη.

Εικόνα διάταξης 'Αντίρροπα βέλη'

Πίνακας κύκλου

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση της σχέσης με μια κεντρική ιδέα σε μια κυκλική εξέλιξη. Κάθε μία από τις πρώτες τέσσερις γραμμές κειμένου Επιπέδου 1 αντιστοιχεί σε ένα σχήμα σφήνας ή πίτας, ενώ το κείμενο Επιπέδου 2 εμφανίζεται σε ένα ορθογώνιο τμήμα δίπλα στο σχήμα σφήνας ή πίτας. Το κείμενο που δεν χρησιμοποιείται δεν εμφανίζεται, παραμένει όμως διαθέσιμο εάν αλλάξετε διάταξη.

Εικόνα διάταξης 'Πίνακας κύκλου'

Αποκλίνοντα βέλη

Χρησιμοποιείται για την παρουσίαση ιδεών που αποκλίνουν από ένα κεντρικό σημείο προέλευσης. Λειτουργεί καλύτερα με κείμενο μόνο του Επιπέδου 1.

Εικόνα διάταξης 'Αποκλίνοντα βέλη'

Αποκλίνουσες ακτίνες

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των σχέσεων με μια κεντρική ιδέα σε ένα κύκλο. Η πρώτη γραμμή κειμένου Επιπέδου 1 αντιστοιχεί στο κεντρικό κυκλικό σχήμα. Δίνει έμφαση στους παράπλευρους κύκλους και όχι στην κεντρική ιδέα. Το κείμενο που δεν χρησιμοποιείται δεν εμφανίζεται, παραμένει όμως διαθέσιμο εάν αλλάξετε διάταξη.

Εικόνα διάταξης 'Αποκλίνουσες ακτίνες'

Εξίσωση

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση διαδοχικών βημάτων ή εργασιών που απεικονίζουν ένα σχέδιο ή ένα αποτέλεσμα. Η τελευταία γραμμή κειμένου του Επιπέδου 1 εμφανίζεται μετά το σύμβολο ίσον (=). Λειτουργεί καλύτερα με κείμενο μόνο του Επιπέδου 1.

Εικόνα διάταξης 'Εξίσωση'

Χωνί

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση του φιλτραρίσματος των πληροφοριών ή τον τρόπο συγχώνευσης των τμημάτων σε ένα σύνολο. Δίνει έμφαση στο τελικό αποτέλεσμα. Μπορεί να περιλάβει έως και τέσσερις γραμμές κειμένου Επιπέδου 1. Η τελευταία από αυτές τις τέσσερις γραμμές κειμένου Επιπέδου 1 εμφανίζεται κάτω από τη χοάνη και οι υπόλοιπες γραμμές αντιστοιχούν σε ένα κυκλικό σχήμα. Το κείμενο που δεν χρησιμοποιείται δεν εμφανίζεται, παραμένει όμως διαθέσιμο εάν αλλάξετε διάταξη.

Εικόνα διάταξης 'Χωνί'

Γρανάζι

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση αλληλοεξαρτώμενων ιδεών. Κάθε μία από τις πρώτες τρεις γραμμές κειμένου Επιπέδου 1 αντιστοιχεί σε ένα σχήμα γραναζιού, ενώ το αντίστοιχο κείμενο Επιπέδου 2 εμφανίζεται σε ορθογώνια δίπλα στο σχήμα του γραναζιού. Το κείμενο που δεν χρησιμοποιείται δεν εμφανίζεται, παραμένει όμως διαθέσιμο εάν αλλάξετε διάταξη.

Εικόνα διάταξης 'Γρανάζι'

Ομαδοποιημένη λίστα

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση ομάδων και δευτερευόντων ομάδων πληροφοριών ή βημάτων και δευτερευόντων βημάτων σε μια εργασία, σε μια διαδικασία ή σε μια ροή εργασίας. Το κείμενο Επιπέδου 1 αντιστοιχεί στα οριζόντια σχήματα ανώτερου επιπέδου και το κείμενο Επιπέδου 2 αντιστοιχεί στα κατακόρυφα δευτερεύοντα βήματα κάτω από το σχετικό τμήμα ανώτερου επιπέδου. Είναι κατάλληλη για έμφαση σε δευτερεύουσες ομάδες ή δευτερεύοντα βήματα, σε ιεραρχημένες πληροφορίες ή πολλαπλές λίστες πληροφοριών.

Εικόνα διάταξης 'Ομαδοποιημένη λίστα'

Λίστα ιεραρχίας

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση ιεραρχικών σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ ομάδων. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την ομαδοποίηση ή τη δημιουργία λίστας πληροφοριών.

Εικόνα διάταξης 'Λίστα ιεραρχίας'

Γραμμικό διάγραμμα Βεν

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των επικαλυπτόμενων σχέσεων σε μια ακολουθία. Λειτουργεί καλύτερα με κείμενο μόνο του Επιπέδου 1.

Εικόνα διάταξης 'Γραμμικό διάγραμμα Βεν'

Ένθετος στόχος

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση περιοριστικών σχέσεων. Κάθε μία από τις πρώτες τρεις γραμμές κειμένου Επιπέδου 1 αντιστοιχεί στο επάνω, αριστερά κείμενο μέσα στα σχήματα, ενώ το κείμενο Επιπέδου 2 αντιστοιχεί στα μικρότερα σχήματα. Λειτουργεί καλύτερα με ελάχιστες γραμμές κειμένου Επιπέδου 2. Το κείμενο που δεν χρησιμοποιείται δεν εμφανίζεται, παραμένει όμως διαθέσιμο εάν αλλάξετε διάταξη.

Εικόνα διάταξης 'Ένθετος στόχος'

Μη κατευθυντήριος κύκλος

Χρησιμοποιείται για την αναπαράσταση μιας συνεχούς ακολουθίας σταδίων, εργασιών ή συμβάντων σε κυκλική ροή. Κάθε σχήμα έχει το ίδιο επίπεδο σπουδαιότητας. Είναι κατάλληλη όταν δεν υπάρχει ανάγκη για υπόδειξη της κατεύθυνσης.

Εικόνα διάταξης 'Μη κατευθυντήριος κύκλος'

Αντίθετα βέλη

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση δύο αντίθετων ιδεών ή δύο ιδεών που αποκλίνουν από ένα κεντρικό σημείο. Κάθε μία από τις πρώτες δύο γραμμές κειμένου του Επιπέδου 1 αντιστοιχεί σε ένα βέλος. Το κείμενο που δεν χρησιμοποιείται δεν εμφανίζεται, παραμένει όμως διαθέσιμο εάν αλλάξετε διάταξη.

Εικόνα διάταξης 'Αντίθετα βέλη'

Αντίθετες ιδέες

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση δύο αντίθετων ή αντικρουόμενων ιδεών. Μπορεί να έχει ένα ή δύο στοιχεία Επιπέδου 1. Κάθε κείμενο Επιπέδου 1 μπορεί να περιλαμβάνει πολλά δευτερεύοντα επίπεδα. Λειτουργεί σωστά για μεγάλες ποσότητες κειμένου.

Διάταξη γραφικού SmartArt, Αντίθετες ιδέες

Λίστα έμφασης εικόνων

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση ομαδοποιημένων ή σχετιζόμενων πληροφοριών. Τα μικρά σήματα στις επάνω γωνίες είναι σχεδιασμένα έτσι, ώστε να περιέχουν εικόνες. Δίνει έμφαση στο κείμενου Επιπέδου 2 έναντι του κειμένου Επιπέδου 1 και αποτελεί καλή επιλογή όταν υπάρχουν μεγάλες ποσότητες κειμένου Επιπέδου 2.

Εικόνα διάταξης 'Λίστα έμφασης εικόνων'

Σύμπλεγμα ακτίνων

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση δεδομένων που σχετίζονται με μια κεντρική ιδέα ή θέμα. Το ανώτερο κείμενο Επιπέδου 1 εμφανίζεται στο κέντρο. Το κείμενο Επιπέδου 2 εμφανίζεται σε περιβάλλοντα σχήματα. Μπορεί να περιλαμβάνει έως επτά σχήματα Επιπέδου 2. Το κείμενο που δεν χρησιμοποιείται δεν εμφανίζεται, αλλά παραμένει διαθέσιμο, εάν αλλάξετε διατάξεις. Λειτουργεί καλύτερα με μικρές ποσότητες κειμένου.

Διάταξη γραφικού SmartArt "Σύμπλεγμα ακτίνων"

Κύκλος με ακτίνες

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση της σχέσης με μια κεντρική ιδέα. Δίνει έμφαση στις πληροφορίες του κεντρικού κύκλου και στον τρόπο με τον οποίο οι πληροφορίες του εξωτερικού δακτυλίου συνεισφέρουν στην κεντρική ιδέα. Η πρώτη γραμμή κειμένου Επιπέδου 1 αντιστοιχεί στον κεντρικό κύκλο, ενώ το κείμενο Επιπέδου 2 αντιστοιχεί στον εξωτερικό δακτύλιο κύκλων. Το κείμενο που δεν χρησιμοποιείται δεν εμφανίζεται, παραμένει όμως διαθέσιμο εάν αλλάξετε διάταξη.

Εικόνα διάταξης 'Κύκλος με ακτίνες'

Λίστα ακτινών

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των σχέσεων με μια κεντρική ιδέα σε ένα κύκλο. Το κεντρικό σχήμα μπορεί να περιέχει εικόνα. Το κείμενο Επιπέδου 1 εμφανίζεται στους μικρότερους κύκλους και το τυχόν αντίστοιχο κείμενο Επιπέδου 2 εμφανίζεται στο πλάι των μικρότερων κύκλων.

Εικόνα διάταξης 'Λίστα ακτινών'

Διάγραμμα Βεν ακτινών

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των επικαλυπτόμενων σχέσεων και της σχέσης με μια κεντρική ιδέα σε ένα κύκλο. Η πρώτη γραμμή κειμένου Επιπέδου 1 αντιστοιχεί στο κεντρικό σχήμα, ενώ οι γραμμές κειμένου Επιπέδου 2 αντιστοιχεί στα παράπλευρα κυκλικά σχήματα. Το κείμενο που δεν χρησιμοποιείται δεν εμφανίζεται, παραμένει όμως διαθέσιμο εάν αλλάξετε διάταξη.

Εικόνα διάταξης 'Διάγραμμα Βεν ακτινών'

Τμηματική πυραμίδα

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση αλληλοπεριορισμών και αναλογικών ή αλληλοεξαρτώμενων σχέσεων. Οι πρώτες εννέα γραμμές κειμένου Επιπέδου 1 εμφανίζονται στα τριγωνικά σχήματα. Το κείμενο που δεν χρησιμοποιείται δεν εμφανίζεται, παραμένει όμως διαθέσιμο εάν αλλάξετε διάταξη. Λειτουργεί καλύτερα με κείμενο μόνο του Επιπέδου 1.

Εικόνα διάταξης 'Τμηματική πυραμίδα'

Κατακόρυφο διάγραμμα Βεν

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση επικαλυπτόμενων σχέσεων. Αποτελεί καλή επιλογή για να δώσετε έμφαση στην ανάπτυξη ή την κλιμάκωση. Λειτουργεί καλύτερα με κείμενο μόνο του Επιπέδου 1. Οι πρώτες επτά σειρές κειμένου Επιπέδου 1 αντιστοιχούν σε ένα κυκλικό σχήμα. Το κείμενο που δεν χρησιμοποιείται δεν εμφανίζεται, παραμένει όμως διαθέσιμο εάν αλλάξετε διάταξη.

Εικόνα διάταξης 'Κατακόρυφο διάγραμμα Βεν'

Ιεραρχία πίνακα

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση πληροφοριών με δομή από επάνω προς τα κάτω καθώς και τις ιεραρχίες μέσα σε κάθε ομάδα. Αυτή η διάταξη δεν περιέχει συνδετικές γραμμές.

Εικόνα διάταξης 'Ιεραρχία πίνακα'

Λίστα στόχου

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση αλληλοσχετιζόμενων ή επικαλυπτόμενων πληροφοριών. Κάθε μία από τις πρώτες επτά γραμμές κειμένου Επιπέδου 1 εμφανίζονται στο ορθογώνιο σχήμα. Το κείμενο που δεν χρησιμοποιείται δεν εμφανίζεται, παραμένει όμως διαθέσιμο εάν αλλάξετε διάταξη. Είναι κατάλληλη για κείμενο Επιπέδου 1 και Επιπέδου 2.

Εικόνα διάταξης 'Λίστα στόχου'

Κατακόρυφη εξίσωση

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση διαδοχικών βημάτων ή εργασιών που απεικονίζουν ένα σχέδιο ή ένα αποτέλεσμα. Η τελευταία γραμμή κειμένου του Επιπέδου 1 εμφανίζεται μετά το βέλος. Λειτουργεί καλύτερα με κείμενο μόνο του Επιπέδου 1.

Εικόνα διάταξης 'Κατακόρυφη εξίσωση'

Επάνω μέρος της σελίδας

Πίνακας

Όνομα διάταξης

Περιγραφή

Εικόνα

Βασικός πίνακας

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση της σχέσης των τμημάτων με το σύνολο σε τεταρτημόρια. Οι πρώτες τέσσερις γραμμές κειμένου Επιπέδου 1 εμφανίζονται μέσα στα τεταρτημόρια. Το κείμενο που δεν χρησιμοποιείται δεν εμφανίζεται, παραμένει όμως διαθέσιμο εάν αλλάξετε διάταξη.

Διάταξη "Βασικός πίνακας"

Πίνακας κύκλου

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση της σχέσης με μια κεντρική ιδέα σε μια κυκλική εξέλιξη. Κάθε μία από τις πρώτες τέσσερις γραμμές κειμένου Επιπέδου 1 αντιστοιχεί σε ένα σχήμα σφήνας ή πίτας, ενώ το κείμενο Επιπέδου 2 εμφανίζεται σε ένα ορθογώνιο τμήμα δίπλα στο σχήμα σφήνας ή πίτας. Το κείμενο που δεν χρησιμοποιείται δεν εμφανίζεται, παραμένει όμως διαθέσιμο εάν αλλάξετε διάταξη.

Εικόνα διάταξης 'Πίνακας κύκλου'

Πίνακας πλέγματος

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση της τοποθέτησης των ιδεών κατά μήκος δύο αξόνων. Δίνει έμφαση στα μεμονωμένα τμήματα και όχι στο σύνολο. Οι πρώτες τέσσερις γραμμές κειμένου Επιπέδου 1 εμφανίζονται μέσα στα τεταρτημόρια. Το κείμενο που δεν χρησιμοποιείται δεν εμφανίζεται, παραμένει όμως διαθέσιμο εάν αλλάξετε διάταξη.

Εικόνα διάταξης 'Πίνακας πλέγματος'

Πίνακας με τίτλο

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των σχέσεων τεσσάρων τεταρτημόριων με το σύνολο. Η πρώτη γραμμή κειμένου Επιπέδου 1 αντιστοιχεί στο κεντρικό σχήμα και οι τέσσερις πρώτες γραμμές κειμένου Επιπέδου 2 εμφανίζονται μέσα στα τεταρτημόρια. Το κείμενο που δεν χρησιμοποιείται δεν εμφανίζεται, παραμένει όμως διαθέσιμο εάν αλλάξετε διάταξη.

Εικόνα διάταξης 'Πίνακας με τίτλο'

Επάνω μέρος της σελίδας

Πυραμίδα

Όνομα διάταξης

Περιγραφή

Εικόνα

Βασική πυραμίδα

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των αναλογικών, αλληλοεξαρτώμενων ή ιεραρχικών σχέσεων με το μεγαλύτερο στοιχείο της βάσης, περιορίζοντας το διαθέσιμο χώρο στα ανώτερα επίπεδα. Το κείμενο Επιπέδου 1 εμφανίζεται στα τμήματα της πυραμίδας και το κείμενο Επιπέδου 2 εμφανίζεται στα σχήματα που βρίσκονται δίπλα σε κάθε τμήμα.

Διάταξη "Βασική πυραμίδα"

Ανεστραμμένη πυραμίδα

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των αναλογικών, αλληλοεξαρτώμενων ή ιεραρχικών σχέσεων με το μεγαλύτερο στοιχείο της κορυφής, περιορίζοντας το διαθέσιμο χώρο στα κατώτερα επίπεδα. Το κείμενο Επιπέδου 1 εμφανίζεται στα τμήματα της πυραμίδας και το κείμενο Επιπέδου 2 εμφανίζεται στα σχήματα που βρίσκονται δίπλα σε κάθε τμήμα.

Εικόνα διάταξης 'Ανεστραμμένη πυραμίδα'

Λίστα πυραμίδας

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση αναλογικών, αλληλοεξαρτώμενων ή ιεραρχικών σχέσεων. Το κείμενο εμφανίζεται μέσα στα ορθογώνια σχήματα στο επάνω τμήμα του φόντου της πυραμίδας.

Διάταξη "Λίστα πυραμίδας"

Τμηματική πυραμίδα

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση αλληλοπεριορισμών και αναλογικών ή αλληλοεξαρτώμενων σχέσεων. Οι πρώτες εννέα γραμμές κειμένου Επιπέδου 1 εμφανίζονται στα τριγωνικά σχήματα. Το κείμενο που δεν χρησιμοποιείται δεν εμφανίζεται, παραμένει όμως διαθέσιμο εάν αλλάξετε διάταξη. Λειτουργεί καλύτερα με κείμενο μόνο του Επιπέδου 1.

Εικόνα διάταξης 'Τμηματική πυραμίδα'

Επάνω μέρος της σελίδας

Εικόνα

Όνομα διάταξης

Περιγραφή

Εικόνα

Εικόνα με διάταξη

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μιας κεντρικής, φωτογραφικής ιδέας με σχετικές ιδέες στο πλάι. Το ανώτερο κείμενο Επιπέδου 1 εμφανίζεται επάνω από την κεντρική εικόνα. Το αντίστοιχο κείμενο για τα υπόλοιπα σχήματα του Επιπέδου 1 εμφανίζεται δίπλα στις μικρές κυκλικές εικόνες. Αυτή η διάταξη λειτουργεί επίσης καλά χωρίς κείμενο.

Διάταξη γραφικού SmartArt "Εικόνα με διάταξη"

Εναλλασσόμενα μπλοκ εικόνων

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μιας σειράς εικόνων από επάνω προς τα κάτω. Το κείμενο εμφανίζεται εναλλακτικά στα δεξιά ή στα αριστερά της εικόνας.

Διάταξη γραφικού SmartArt

Εναλλασσόμενοι κύκλοι εικόνων

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση ενός συνόλου εικόνων με κείμενο. Το αντίστοιχο κείμενο εμφανίζεται στους κεντρικούς κύκλους με τις εικόνες να εναλλάσσονται από αριστερά προς τα δεξιά.

Διάταξη γραφικού SmartArt "Εναλλασσόμενοι κύκλοι εικόνων"

Διεργασία αύξουσας έμφασης εικόνων

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μιας ανερχόμενης σειράς εικόνων με περιγραφικό κείμενο. Λειτουργεί καλύτερα με μικρή ποσότητα κειμένου.

Διάταξη γραφικού SmartArt "Διαδικασία αύξουσας έμφασης εικόνων"

Λίστα έμφασης εικόνων καμπής

Χρησιμοποιείται για να εμφανίζει μη συνεχόμενα ή ομαδοποιημένα μπλοκ πληροφοριών. Τα μικρά, κυκλικά σχήματα είναι σχεδιασμένα έτσι, ώστε να περιέχουν εικόνες. Είναι κατάλληλη για την εμφάνιση κειμένου Επιπέδου 1 και Επιπέδου 2. Μεγιστοποιεί τον οριζόντιο και κατακόρυφο χώρο εμφάνισης για τα σχήματα.

Εικόνα διάταξης 'Έμφασης εικόνων καμπής'

Μπλοκ εικόνων καμπής

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μιας σειράς εικόνων. Το πλαίσιο που καλύπτει την κάτω γωνία μπορεί να περιέχει μικρές ποσότητες κειμένου.

Διάταξη γραφικού SmartArt "Μπλοκ εικόνων καμπής"

Λεζάντα εικόνων καμπής

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μιας συνεχόμενης σειράς εικόνων. Το πλαίσιο που καλύπτει την κάτω γωνία μπορεί να περιέχει μικρές ποσότητες κειμένου.

Διάταξη γραφικού SmartArt

Λίστα λεζάντων εικόνων καμπής

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μιας σειράς εικόνων. Ο τίτλος και η περιγραφή εμφανίζονται σε ένα σχήμα σχολίου κάτω από κάθε εικόνα.

Διάταξη γραφικού SmartArt

Ημιδιαφανές κείμενο εικόνων καμπής

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μιας σειράς εικόνων. Ένα ημιδιαφανές πλαίσιο καλύπτει το κάτω τμήμα της εικόνας και περιλαμβάνει όλα τα επίπεδα κειμένου.

Διάταξη γραφικού SmartArt "Ημιδιαφανές κείμενο εικόνων καμπής"

Λίστα εικόνων με φυσαλίδες

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μιας σειράς εικόνων. Μπορεί να περιλαμβάνει έως οκτώ εικόνες Επιπέδου 1. Το κείμενο και οι εικόνες που δεν χρησιμοποιούνται δεν εμφανίζονται, αλλά παραμένουν διαθέσιμα, εάν αλλάξετε διατάξεις. Λειτουργεί καλύτερα με μικρές ποσότητες κειμένου.

Διάταξη γραφικού SmartArt "Λίστα εικόνων με φυσαλίδες"

Εικόνες με λεζάντα

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μιας εικόνας με πολλά επίπεδα κειμένου. Λειτουργεί καλύτερα με μικρή ποσότητα κειμένου Επιπέδου 1 και μεσαία ποσότητα κειμένου Επιπέδου 2.

Διάταξη γραφικού SmartArt "Εικόνες με λεζάντα"

Ιεραρχία εικόνων με κύκλους

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών ιεραρχίας ή των σχέσεων αναφοράς μέσα σε μια εταιρεία. Οι εικόνες εμφανίζονται σε κύκλους και το αντίστοιχο κείμενο εμφανίζεται δίπλα στις εικόνες.

Διάταξη γραφικού SmartArt, Οργανόγραμμα εικόνων με κύκλους

Επεξήγηση κυκλικής εικόνας

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μιας κεντρικής ιδέας και δευτερευουσών ιδεών ή σχετικών στοιχείων. Το κείμενο για την πρώτη εικόνα καλύπτει το κάτω τμήμα της εικόνας. Το αντίστοιχο κείμενο για τα άλλα σχήματα Επιπέδου 1 εμφανίζεται δίπλα σε μικρές κυκλικές εικόνες. Αυτό το διάγραμμα λειτουργεί επίσης καλά χωρίς κείμενο.

Διάταξη γραφικού SmartArt

Συνεχής λίστα εικόνων

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση ομάδων αλληλοεξαρτώμενων πληροφοριών. Τα κυκλικά σχήματα είναι σχεδιασμένα έτσι, ώστε να περιέχουν εικόνες.

Εικόνα διάταξης 'Συνεχής λίστα εικόνων'

Εικόνα κειμένου σε πλαίσιο

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση εικόνων, όπου το αντίστοιχο κείμενο Επιπέδου 1 εμφανίζεται σε ένα πλαίσιο.

Εικόνα κειμένου σε πλαίσιο διάταξης γραφικών SmartArt

Σύμπλεγμα εξαγώνου

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση εικόνων με το σχετικό περιγραφικό κείμενο. Τα μικρά εξάγωνα υποδεικνύουν το ζεύγος εικόνας και κειμένου. Λειτουργεί σωστά με μικρές ποσότητες κειμένου.

Διάταξη γραφικού SmartArt

Οριζόντια λίστα εικόνων

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μη συνεχόμενων ή ομαδοποιημένων πληροφοριών με έμφαση στις σχετικές εικόνες. Τα ανώτερα σχήματα είναι σχεδιασμένα έτσι, ώστε να περιέχουν εικόνες.

Εικόνα διάταξης 'Οριζόντια λίστα εικόνων'

Μπλοκ έμφασης εικόνων

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μιας ομάδας εικόνων σε μπλοκ ξεκινώντας από τη γωνία. Το αντίστοιχο κείμενο εμφανίζεται κατακόρυφα. Λειτουργεί καλά ως έμφαση σε διαφάνειες τίτλου ή υπότιτλου ή για αλλαγές ενότητας ενός εγγράφου.

Διάταξη γραφικού SmartArt "Μπλοκ έμφασης εικόνων"

Λίστα έμφασης εικόνων

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση ομαδοποιημένων ή σχετιζόμενων πληροφοριών. Τα μικρά σήματα στις επάνω γωνίες είναι σχεδιασμένα έτσι, ώστε να περιέχουν εικόνες. Δίνει έμφαση στο κείμενου Επιπέδου 2 έναντι του κειμένου Επιπέδου 1 και αποτελεί καλή επιλογή όταν υπάρχουν μεγάλες ποσότητες κειμένου Επιπέδου 2.

Εικόνα διάταξης 'Λίστα έμφασης εικόνων'

Διαδικασία έμφασης εικόνων

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των διαδοχικών βημάτων σε μια εργασία, σε μια διαδικασία ή σε μια ροή εργασίας. Τα ορθογώνια σχήματα που υπάρχουν στο φόντο είναι σχεδιασμένα έτσι, ώστε να περιέχουν εικόνες.

Εικόνα διάταξης 'Διαδικασία έμφασης εικόνων'

Λίστα με λεζάντες εικόνων

Χρησιμοποιείται για να εμφανίζει μη συνεχόμενα ή ομαδοποιημένα μπλοκ πληροφοριών. Τα ανώτερα σχήματα είναι σχεδιασμένα έτσι, ώστε να περιέχουν εικόνες και οι εικόνες τονίζονται περισσότερο σε σχέση με το κείμενο. Είναι κατάλληλη για εικόνες με σύντομο κείμενο λεζάντας.

Εικόνα διάταξης "Λίστα με λεζάντες εικόνων"

Πλέγμα εικόνων

Χρησιμοποιείται την εμφάνιση εικόνων διατεταγμένων πάνω σε ένα τετράγωνο πλέγμα. Καλύτερο με μικρή ποσότητα κειμένου Επιπέδου 1, που εμφανίζεται επάνω από την εικόνα.

Διάταξη γραφικού SmartArt "Πλέγμα εικόνας"

Κατάλογος εικόνων

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μιας σειράς εικόνων, η μία δίπλα στην άλλη. Το κείμενο Επιπέδου 1 καλύπτει το επάνω μέρος της εικόνας. Το κείμενο Επιπέδου 2 εμφανίζεται κάτω από την εικόνα.

Διάταξη γραφικού SmartArt "Κατάλογος εικόνων"

Λωρίδες εικόνων

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μιας σειράς εικόνων, από επάνω προς τα κάτω, με κείμενο Επιπέδου 1 δίπλα στην καθεμία.

Διάταξη γραφικού SmartArt

Λίστα στιγμιοτύπων εικόνας

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση εικόνων με επεξηγηματικό κείμενο. Το κείμενο Επιπέδου 2 μπορεί να εμφανίζει λίστες πληροφοριών. Λειτουργεί καλά με μεγάλη ποσότητα κειμένου.

Διάταξη γραφικού SmartArt "Λίστα εικόνων στιγμιότυπων"

Εικόνα σπείρα

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μιας σειράς έως και πέντε εικόνων με αντίστοιχες λεζάντες Επιπέδου 1 που σχηματίζουν σπείρα προς το κέντρο.

Διάταξη γραφικού SmartArt "Σπειροειδής εικόνα"

Λίστα έμφασης εικόνων με τίτλο

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση λιστών πληροφοριών με μια εικόνα έμφασης για κάθε κείμενο Επιπέδου 2. Το κείμενο Επιπέδου 1 εμφανίζεται σε ένα ξεχωριστό πλαίσιο στην κορυφή της λίστας.

Διάταξη γραφικού SmartArt

Κατάλογος εικόνων τίτλου

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μιας σειράς εικόνων, καθεμία από τις οποίες έχει το δικό της τίτλο και τη δική της περιγραφή. Το κείμενο Επιπέδου 1 εμφανίζεται στο πλαίσιο επάνω από την εικόνα. Το κείμενο Επιπέδου 2 εμφανίζεται κάτω από την εικόνα.

Διάταξη γραφικού SmartArt

Μπλοκ εικόνων τίτλου

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μιας σειράς εικόνων. Το κείμενο Επιπέδου 1 εμφανίζεται πάνω από κάθε εικόνα. Το κείμενο Επιπέδου 2 εμφανίζεται στο πλάι και επικαλύπτοντας ελαφρά κάθε εικόνα.

Διάταξη γραφικού SmartArt "Μπλοκ εικόνας με τίτλο"

Κατακόρυφη λίστα έμφασης εικόνων

Χρησιμοποιείται για να εμφανίζει μη συνεχόμενα ή ομαδοποιημένα μπλοκ πληροφοριών. Οι μικροί κύκλοι είναι σχεδιασμένοι έτσι, ώστε να περιέχουν εικόνες.

Διάταξη "Κατακόρυφη λίστα έμφασης εικόνων"

Κατακόρυφη λίστα εικόνων

Χρησιμοποιείται για να εμφανίζει μη συνεχόμενα ή ομαδοποιημένα μπλοκ πληροφοριών. Τα μικρά σχήματα που υπάρχουν στα αριστερά είναι σχεδιασμένα έτσι, ώστε να περιέχουν εικόνες.

Εικόνα διάταξης 'Κατακόρυφη λίστα εικόνων'

Επάνω μέρος της σελίδας

Office.com

Όνομα διάταξης

Περιγραφή

Εικόνα

Κυκλική διεργασία

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση διαδοχικών βημάτων σε μια διεργασία. Περιορίζεται σε έντεκα σχήματα επιπέδου 1 με απεριόριστο αριθμό σχημάτων επιπέδου 2. Έχει καλύτερα αποτελέσματα με μικρές ποσότητες κειμένου. Το κείμενο που δεν χρησιμοποιείται δεν εμφανίζεται, αλλά παραμένει διαθέσιμο εάν αλλάξετε διατάξεις.

Κυκλική διεργασία - Διάταξη γραφικών SmartArt

Κείμενο σύγκλισης

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση πολλαπλών βημάτων ή τμημάτων που συγχωνεύονται σε ένα σύνολο. Περιορίζεται σε ένα σχήμα επιπέδου 1 που περιέχει κείμενο και πέντε σχήματα επιπέδου 2 το μέγιστο. Το κείμενο που δεν χρησιμοποιείται δεν εμφανίζεται, αλλά παραμένει διαθέσιμο εάν αλλάξετε διατάξεις

Διάταξη γραφικού SmartArt Εικόνα κειμένου σύγκλισης

Ακτινικό εξάγωνο

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μιας σειριακής διεργασίας που σχετίζεται με μια κεντρική ιδέα ή θέμα. Περιορίζεται σε έξι σχήματα επιπέδου 2. Έχει καλύτερα αποτελέσματα με μικρές ποσότητες κειμένου. Το κείμενο που δεν χρησιμοποιείται δεν εμφανίζεται, αλλά παραμένει διαθέσιμο εάν αλλάξετε διατάξεις.

Διάταξη γραφικού SmartArt ακτινικού εξάγωνου

Διεργασία διασυνδεδεμένων μπλοκ

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση διαδοχικών βημάτων σε μια διεργασία. Έχει καλύτερα αποτελέσματα με μικρές ποσότητες κειμένου επιπέδου 1 και μέτριες ποσότητες κειμένου επιπέδου 2.

Διάταξη γραφικού SmartArt – Διασυνδεδεμένη διαδικασία μπλοκ

Πλαίσιο εικόνας

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση εικόνων και του αντίστοιχου κειμένου επιπέδου 1. Αμφότερα εμφανίζονται σε πλαίσιο με απόκλιση. Έχει καλύτερα αποτελέσματα μόνο με κείμενο επιπέδου 1.

Διάταξη γραφικού SmartArt πλαισίου εικόνας

Ακτινική λίστα εικόνων

Χρησιμοποιήστε για να εμφανίσετε τις σχέσεις με μια κεντρική ιδέα. Το σχήμα του επιπέδου 1 περιέχει κείμενο και όλα τα σχήματα επιπέδου 2 περιέχει μια εικόνα με το αντίστοιχο κείμενο. Περιορίζεται σε τέσσερις εικόνες επιπέδου 2. Που δεν χρησιμοποιούνται εικόνες δεν εμφανίζονται, αλλά παραμένουν διαθέσιμες αν αλλάζετε διατάξεις. Λειτουργεί καλύτερα με μικρό κειμένου επιπέδου 2.

Διάταξη SmartArt ακτινικής λίστας εικόνας

Λίστα καρτελών

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μη διαδοχικών ή ομαδοποιημένων μπλοκ πληροφοριών. Έχει καλύτερα αποτελέσματα σε λίστες με πολύ μικρό κείμενο επιπέδου 1. Το πρώτο επίπεδο 2 εμφανίζεται δίπλα στο κείμενο του επιπέδου 1 και το υπόλοιπο κείμενο επιπέδου 2 εμφανίζεται κάτω από το κείμενο επιπέδου 1.

Διάταξη γραφικού SmartArt λίστας καρτελών

Έμφαση εικόνας θέματος

Χρησιμοποιήστε για να εμφανίσετε μια ομάδα εικόνων με την πρώτη εικόνα που έχει τεθεί στο κέντρο και τη μεγαλύτερη τιμή. Μπορεί να περιέχει έως έξι εικόνες επιπέδου 1. Που δεν χρησιμοποιούνται εικόνες δεν εμφανίζονται, αλλά παραμένουν διαθέσιμες αν αλλάζετε διατάξεις. Λειτουργεί καλύτερα με μικρό κείμενο.

Διάταξη γραφικών SmartArt έμφασης εικόνας θέματος

Έμφαση με εναλλασσόμενη εικόνα θέματος

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μιας ομάδας εικόνων με την πρώτη εικόνα να είναι μεγαλύτερη και στο επάνω μέρος. Οι πρόσθετες εικόνες επιπέδου 1 εναλλάσσονται μεταξύ τετραγώνων και ορθογωνίων με όριο εννέα εικόνες επιπέδου 1. Έχει καλύτερα αποτελέσματα με μικρές ποσότητες κειμένου. Το κείμενο που δεν χρησιμοποιείται δεν εμφανίζεται, αλλά παραμένει διαθέσιμο εάν αλλάξετε διατάξεις.

Διάταξη γραφικών SmartArt εναλλασσόμενης εικόνας θέματος

Πλέγμα εικόνας θέματος

Χρησιμοποιήστε για να εμφανίσετε μια ομάδα εικόνων από την πρώτη φωτογραφία που το μεγαλύτερο διάστημα. Μπορεί να περιέχει έως και πέντε εικόνων επιπέδου 1. Που δεν χρησιμοποιούνται εικόνες δεν εμφανίζονται, αλλά παραμένουν διαθέσιμες αν αλλάζετε διατάξεις. Λειτουργεί καλύτερα με μικρό αντίστοιχο κείμενο.

Διάταξη γραφικών SmartArt πλέγματος εικόνας θέματος

Επάνω μέρος της σελίδας

Δείτε επίσης

Δημιουργία γραφικού SmartArt

Αλλαγή της διάταξης ή του τύπου ενός γραφικού SmartArt

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×