Πελάτες Skype για επιχειρήσεις χρησιμοποιούνται αναφοράς

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Το νέο πίνακα εργαλείων αναφορών του Office 365 εμφανίζει την επισκόπηση δραστηριότητας σε τα προϊόντα του Office 365 στην εταιρεία σας. Σας επιτρέπει να λεπτομερής σε μεμονωμένο προϊόν επιπέδου αναφορές, μπορείτε να κάνετε πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες μέσα σε κάθε προϊόν. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αναφορά του Skype για επιχειρήσεις διάσκεψης προγράμματα-πελάτες χρησιμοποιείται για να δείτε τις συσκευές όπως λειτουργικά συστήματα που βασίζονται στα Windows και κινητές συσκευές που έχετε την εφαρμογή Skype για επιχειρήσεις εγκαταστήσει και χρησιμοποιείτε για ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων και τις συσκέψεις. Δείτε Επισκόπηση αναφορών για να μάθετε περισσότερα.

Αυτή η αναφορά μαζί με άλλες του Skype για επιχειρήσεις αναφορές σας δώσει λεπτομέρειες σχετικά με τους τύπους των υπολογιστών-πελατών/συσκευών που χρησιμοποιούνται σε ολόκληρη την εταιρεία σας. Αυτές οι λεπτομέρειες είναι πολύ χρήσιμο όταν που Διερεύνηση, σχεδιασμό και τη δημιουργία άλλων επιχειρηματικές αποφάσεις για την εταιρεία σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Μπορείτε να δείτε όλα του Skype για επιχειρήσεις αναφορών όταν συνδεθείτε ως διαχειριστής στο Κέντρο διαχείρισης του Office 365.

Πώς μπορώ να αποκτήσω στο του Skype για επιχειρήσεις προγράμματα-πελάτες χρησιμοποιούνται αναφοράς

 1. Μεταβείτε στο Κέντρο διαχείρισης του Office 365 > Αναφορές.

 2. Επιλέξτε αναφορές από το αριστερό μενού ή κάντε κλικ στην το widget αναφορών.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή το Skype για επιχειρήσεις δραστηριότητας widget στον πίνακα εργαλείων, στη συνέχεια, επιλέξτε πελάτες Skype για επιχειρήσεις χρησιμοποιούνται ή επιλέξτε την από τη λίστα Επιλέξτε μια αναφορά στις εκθέσεις Χρήση σελίδας.

  Skype για επαγγελματική αναφορά χρησιμοποιούνται προγράμματα-πελάτες του widget.

  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ανάλογα με τη συνδρομή στο Office 365 που έχετε, ενδέχεται να μην βλέπετε όλα τα προϊόντα και τις αναφορές δραστηριότητας που φαίνεται εδώ.

Ερμηνεία του Skype για επιχειρήσεις προγράμματα-πελάτες χρησιμοποιούνται αναφοράς

Μπορείτε να λάβετε μια προβολή σε υπολογιστές-πελάτες που χρησιμοποιούν το Skype για επιχειρήσεις, εξετάζοντας τα γραφήματα χρήστη και διανομής.

Πελάτες Skype για επιχειρήσεις χρησιμοποιούνται αναφοράς.


1

Η αναφορά πελάτες Skype για επιχειρήσεις χρησιμοποιούνται μπορούν να προβληθούν για τάσεις επάνω από τις τελευταίες 7 ημέρες, 30 ημέρες, 90 ημέρες ή 180 ημέρες.

2

Κάθε αναφορά έχει την ημερομηνία κατά την οποία δημιουργήθηκε. Οι αναφορές έχουν συνήθως μια καθυστέρηση 24 έως 48 ωρών από τη στιγμή της δραστηριότητας.

3

Χρησιμοποιήστε το αλληλεπιδραστικό γράφημα δεδομένων στο γράφημα τους χρήστες για να κατανοήσετε τις τάσεις χρήσης και για να δείτε τον αριθμό των χρηστών που είναι συνδεδεμένοι με το Skype για επιχειρήσεις που χρησιμοποιούνται στην εταιρεία σας. Αυτό θα σας δείξουν τον συνολικό αριθμό των χρηστών και τους τύπους των Windows, Windows Phone, Τηλέφωνο Android, iPhone και iPad συσκευές που έχετε την εφαρμογή Skype για επιχειρήσεις προγράμματος-πελάτη εγκατεστημένη και που χρησιμοποιούνται σε ολόκληρη την εταιρεία σας.

4

Χρησιμοποιήστε τα δεδομένα αλληλεπιδραστικού γραφήματος στο γράφημα ράβδων διανομής για να κατανοήσετε χρήση για να δείτε τον αριθμό των χρηστών με χρήση μοναδικών συσκευές στην εταιρεία σας. Αυτό θα σας δείξουν τον συνολικό αριθμό των χρηστών των Windows, Windows Phone, Τηλέφωνο Android, iPhone και iPad με μια συσκευή που χρησιμοποιείται.

5

Μπορείτε να φιλτράρετε τη σειρά που βλέπετε στο γράφημα, κάνοντας κλικ σε ένα στοιχείο στο υπόμνημα. Για παράδειγμα, στο γράφημα χρήστες, κάντε κλικ ή πατήστε Windows, Windows Phone, Τηλέφωνο Android, iPhone ή iPad για να δείτε μόνο τις πληροφορίες που σχετίζονται με κάθε μία. Αλλαγή αυτής της επιλογής δεν αλλάζει τις πληροφορίες του πλέγματος πίνακα.

6

Κάθε γράφημα διαθέτει ένα "X" (οριζόντια) και άξονα (κατακόρυφο) 'Y'.

 • Στο γράφημα χρήστες, τον άξονα Y είναι ο συνολικός αριθμός των χρηστών που είναι συνδεδεμένοι με μια συσκευή που περιλαμβάνει την εφαρμογή Skype για επιχειρήσεις εγκατεστημένο.

 • Στο γράφημα δραστηριότητας διανομής, τον άξονα Y είναι ο αριθμός των χρηστών που είναι συνδεδεμένοι με έναν συγκεκριμένο τύπο συσκευής με το Skype για επιχειρήσεις εγκαταστήσει την εφαρμογή.

 • Ο άξονας X και στα δύο γραφήματα είναι το επιλεγμένο εύρος ημερομηνιών για τη συγκεκριμένη αναφορά.

7

Ο πίνακας εμφανίζει μια ανάλυση του όλων των δραστηριοτήτων διασκέψεων ανά χρήστη. Η επιλογή αυτή εμφανίζει όλους τους χρήστες που έχουν το Skype για επιχειρήσεις που έχει ανατεθεί τους και τις δραστηριότητές τους διασκέψεων. Μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον στηλών στον πίνακα.

 • Όνομα χρήστη είναι το όνομα του χρήστη.

 • Ημερομηνία τελευταίας δραστηριότητας (UTC) είναι η πιο πρόσφατη ώρα ο χρήστης που εκτελούν μια περίοδο λειτουργίας Ομότιμη σύνδεση, ή οργανωμένα μια διάσκεψη ή να συμμετάσχει σε μια διάσκεψη.

 • Windows είναι επιλεγμένο, εάν ο χρήστης δεν διαθέτει την εφαρμογή Skype για επιχειρήσεις προγράμματος-πελάτη εγκατασταθεί σε ένα λειτουργικό σύστημα που βασίζεται σε Windows και χρησιμοποιεί το.

 • Windows Phone είναι επιλεγμένο, εάν ο χρήστης δεν διαθέτει την εφαρμογή Skype για επιχειρήσεις προγράμματος-πελάτη εγκατασταθεί σε μια συσκευή Windows Phone και χρησιμοποιεί το.

 • Τηλέφωνο είναι επιλεγμένο, εάν ο χρήστης δεν διαθέτει την εφαρμογή Skype για επιχειρήσεις προγράμματος-πελάτη εγκατεστημένο σε ένα τηλέφωνο Android και το χρησιμοποιεί.

 • iPhone είναι επιλεγμένο, εάν ο χρήστης δεν διαθέτει την εφαρμογή Skype για επιχειρήσεις προγράμματος-πελάτη εγκατασταθεί σε iPhone και το χρησιμοποιεί.

 • iPad είναι επιλεγμένο, εάν ο χρήστης δεν διαθέτει την εφαρμογή Skype για επιχειρήσεις πρόγραμμα-πελάτης εγκατασταθεί σε iPad και χρησιμοποιεί το.

Εάν οι πολιτικές της εταιρείας σας δεν επιτρέπει την προβολή αναφορών όπου είναι αναγνωρίσιμα πληροφοριών χρήστη, μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση προστασίας προσωπικών δεδομένων για όλες αυτές τις αναφορές. Ανάληψη ελέγχου του Πώς μπορώ να κάνω απόκρυψη λεπτομερειών επίπεδο χρήστη; ενότητα με τις Αναφορές δραστηριότητας στο Κέντρο διαχείρισης του Office 365.

8

Κάντε κλικ ή πατήστε στήλες για προσθήκη ή κατάργηση στηλών από την αναφορά.

Skype για επιχειρήσεις Online αναφοράς "Διαχείριση".

9

Μπορείτε επίσης να εξαγάγετε τα δεδομένα της αναφοράς σε ένα αρχείο .csv του Excel, κάνοντας κλικ ή πατώντας Εξαγωγή.

Κουμπί εξαγωγή του Skype για επιχειρήσεις αναφοράς.

Αυτό εξάγει δεδομένα όλων των χρηστών και σας επιτρέπει να κάνετε απλή ταξινόμηση και φιλτράρισμα για περαιτέρω ανάλυση. Εάν έχετε λιγότερα από 2000 χρήστες, μπορείτε να ταξινομήσετε και να φιλτράρετε μέσα στον πίνακα στην ίδια αναφορά. Εάν έχετε περισσότερους από 2000 χρήστες, προκειμένου να φιλτράρισμα και ταξινόμηση, θα πρέπει να εξαγάγετε τα δεδομένα.

Θέλετε να δείτε άλλες Skype για επιχειρήσεις αναφορές;

 1. ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν χρησιμοποιείτε το παλιό αναφορές Κέντρο διαχείρισης Office 365, ορισμένα από τα δεδομένα μπορεί να ακριβής ή λείπει. Χρησιμοποιήστε μας νέες αναφορές αντί για αυτό!

  Πραγματοποιήστε είσοδο στο Office 365 με το σχολείο σας ή εταιρικός λογαριασμός.

 2. Μεταβείτε στο Κέντρο διαχείρισης του Office 365 > αναφορές.

 3. Στο παράθυρο Εργαλείων του Office 365, κάτω από το Skype για επιχειρήσεις, κάντε κλικ στο όνομα της αναφοράς.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×