Πεδίο "Υπόλοιπη αθροιστική εργασία"

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Τα πεδία "Υπόλοιπη αθροιστική εργασία" περιέχουν τον υπόλοιπο προγραμματισμένο χρόνο για όλους πόροι στους οποίους έχουν ανατεθεί εργασία, αθροισμένος στη διάρκεια του χρόνου.

Υπάρχουν τρεις κατηγορίες πεδίων "Υπόλοιπη αθροιστική εργασία".

Τύπος δεδομένων    Διάρκεια

Υπόλοιπη αθροιστική εργασία (πεδίο χρονολογικής φάσης εργασίας).

Τύπος Καταχώρησης    Υπολογισμού

Τρόπος υπολογισμού    Το πεδίο "Εργασία" περιέχει το συνολικό χρονικό διάστημα που έχει προγραμματιστεί για μια εργασία. Το πεδίο "Αθροιστικό ποσό εργασίας" περιλαμβάνει τον προγραμματισμένο χρόνο για όλους τους πόρους στους οποίους έχουν ανατεθεί εργασίες, αθροιστικά σε όλο το χρονικό διάστημα. Το Project υπολογίζει την υπόλοιπη αθροιστική εργασία ως εξής:

Υπόλοιπη αθροιστική εργασία = Συνολικός όγκος εργασίας - Αθροιστικό ποσό εργασίας

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο "Υπόλοιπη αθροιστική εργασία" στο χρονολογικής φάσης προβολής "Χρήση εργασιών" για αναθεώρηση των πληροφοριών υπόλοιπου αθροιστικού ποσού εργασίας των εργασιών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις πληροφορίες για να δείτε πόσος όγκος προγραμματισμένης εργασίας απομένει να ολοκληρωθεί για μια εργασία σε μια δεδομένη ημέρα.

Παράδειγμα    Η εργασία "Έρευνα" θα χρειαστεί 8 ώρες απασχόλησης για τρεις ημέρες. Η προγραμματισμένη απασχόληση για τις 3 ημέρες είναι 2, 5 και 1. Η τιμή στο πεδίο "Υπόλοιπη αθροιστική εργασία" πριν από την ημέρα 1 είναι 8 ώρες. Στην ημέρα 1, η υπόλοιπη αθροιστική εργασία είναι 6 ώρες. Στην ημέρα 2, είναι 1 ώρα. Στην ημέρα 3, είναι 0 ώρες.

Υπόλοιπη αθροιστική εργασία (πεδίο πόρου χρονολογικής φάσης)

Τύπος Καταχώρησης    Υπολογισμού

Τρόπος υπολογισμού    Το πεδίο "Εργασία" περιέχει το συνολικό χρονικό διάστημα που έχει προγραμματιστεί για μια εργασία. Το πεδίο "Αθροιστικό ποσό εργασίας" περιλαμβάνει τον προγραμματισμένο χρόνο για όλους τους πόρους στους οποίους έχουν ανατεθεί εργασίες, αθροιστικά σε όλο το χρονικό διάστημα. Το Project υπολογίζει την υπόλοιπη αθροιστική εργασία ως εξής:

Υπόλοιπη αθροιστική εργασία = Συνολικός όγκος εργασίας - Αθροιστικό ποσό εργασίας

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο "Υπόλοιπη αθροιστική εργασία"χρονολογικής φάσης της προβολής "Χρήση πόρων" για αναθεώρηση των πληροφοριών υπόλοιπου αθροιστικού ποσού εργασίας για έναν πόρο. Αυτό σας επιτρέπει να δείτε πόση συνολική προγραμματισμένη απασχόληση απομένει να ολοκληρωθεί για έναν πόρο σε μια συγκεκριμένη στιγμή.

Παράδειγμα    Στο Γιάννη έχουν αντιστοιχιστεί τρεις εργασίες για τρεις ημέρες: "Έρευνα", "Ανάπτυξη" και "Δοκιμή". Η συνολική προγραμματισμένη απασχόληση για όλες τις εργασίες είναι 24 ώρες για 3 ημέρες. Η προγραμματισμένη απασχόληση για την εργασία "Έρευνα" για τρεις ημέρες είναι 2, 5 και 1. Η προγραμματισμένη απασχόληση για την εργασία "Ανάπτυξη" για τρεις ημέρες είναι 3, 5 και 2. Η προγραμματισμένη απασχόληση για την εργασία "Δοκιμή" είναι 1, 1 και 4.

Η τιμή στο πεδίο "Υπόλοιπη αθροιστική εργασία" για το Γιάννη πριν από την ημέρα 1 είναι 24 ώρες. Η τιμή στο πεδίο "Υπόλοιπη αθροιστική εργασία" την ημέρα 1 είναι 18 ώρες. Στην ημέρα 2, είναι 7 ώρες. Στην ημέρα 3, είναι 0 ώρες.

Υπόλοιπη αθροιστική εργασία (πεδίο ανάθεσης χρονολογικής φάσης)

Τύπος Καταχώρησης    Υπολογισμού

Τρόπος υπολογισμού    Το πεδίο "Εργασία" περιέχει τον συνολικό προγραμματισμένο χρόνο για την ολοκλήρωση μιας εργασίας. Το πεδίο "Αθροιστικό ποσό εργασίας" περιλαμβάνει τον προγραμματισμένο χρόνο για όλους τους πόρους στους οποίους έχουν ανατεθεί εργασίες, αθροιστικά σε όλο το χρονικό διάστημα. Το Project υπολογίζει την υπόλοιπη αθροιστική εργασία ως εξής:

Υπόλοιπη αθροιστική εργασία = Συνολικός όγκος εργασίας - Αθροιστικό ποσό εργασίας

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο "Υπόλοιπη αθροιστική εργασία" στο χρονολογικής φάσης της προβολής "Χρήση εργασιών" για να ελέγξετε τις πληροφορίες σχετικά με το υπόλοιπο αθροιστικό ποσό εργασίας για αναθέσεις σε συγκεκριμένες εργασίες σε ένα χρονικό διάστημα. Προσθέστε αυτό το πεδίο στo τμήμα χρονολογικής φάσης της προβολής "Χρήση πόρων" για να αναθεωρήσετε ή να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες υπόλοιπης εργασίας σε ένα χρονικό διάστημα για αναθέσεις σε συγκεκριμένους πόρους.

Παράδειγμα    Στη Μαρία έχουν ανατεθεί 8 ώρες απασχόλησης για την εργασία "Έρευνα" με διάρκεια 3 ημέρες. Η προγραμματισμένη απασχόληση για τις 3 ημέρες είναι 2, 5 και 1 ώρες. Προσθέστε το πεδίο "Υπόλοιπη αθροιστική εργασία" στο τμήμα χρονολογικής φάσης της προβολής "Χρήση εργασιών". Η τιμή στο πεδίο "Υπόλοιπη αθροιστική εργασία" πριν από την ημέρα 1 είναι 8 ώρες. Στην ημέρα 1, είναι 6 ώρες. Στην ημέρα 2, είναι 1 ώρα. Στην ημέρα 3, είναι 0 ώρες.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×