Πεδίο "Δείκτες"

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Πεδίο " δείκτες " εμφανίζει τα σύμβολα που θα σας δώσει μια ενημέρωση σχετικά με τις διαφορετικές πτυχές των κάθε εργασία ή πόρο.

Στήλη δεικτών στο Project

Διάφορα

2016

2013

2010

2007

Περιγραφή

Κεφαλίδα στήλης δεικτών

Κεφαλίδα στήλης δεικτών

Κεφαλίδα στήλης δεικτών

Κεφαλίδα στήλης δεικτών

Κεφαλίδα στήλης δεικτών.

Σημείωση

Σημείωση

Σημείωση

Σημείωση

Το εργασίας, πόρου, δέσμευση ή μια ανάθεση έχει μια συνημμένη σημείωση.

Υπερ-σύνδεση

Υπερ-σύνδεση

Υπερ-σύνδεση

Υπερ-σύνδεση

Η εργασία, ο πόρος ή η ανάθεση έχουν μια υπερ-σύνδεση που σχετίζεται με αυτά.

Εργασίες

2016

2013

2010

2007

Περιγραφή

Επαναλαμβανόμενη εργασία

Επαναλαμβανόμενη εργασία

Επαναλαμβανόμενη εργασία

Επαναλαμβανόμενη εργασία

Η εργασία είναι μια επαναλαμβανόμενη εργασία.

Ολοκληρώθηκε

Ολοκληρώθηκε

Ολοκληρώθηκε

Ολοκληρώθηκε

Η εργασία έχει ολοκληρωθεί.

Έργο που έχει εισαχθεί

Έργο που έχει εισαχθεί

Έργο που έχει εισαχθεί

Έργο που έχει εισαχθεί

Η εργασία είναι ένα έργο που έχει εισαχθεί.

Το έργο που έχει εισαχθεί είναι μόνο για ανάγνωση

Το έργο που έχει εισαχθεί είναι μόνο για ανάγνωση

Το έργο που έχει εισαχθεί είναι μόνο για ανάγνωση

Το έργο που έχει εισαχθεί είναι μόνο για ανάγνωση

Η εργασία είναι ένα εισαχθέν έργο που προορίζεται μόνο για ανάγνωση.

Εφαρμοσμένο ημερολόγιο

Εφαρμοσμένο ημερολόγιο

Εφαρμοσμένο ημερολόγιο

Εφαρμοσμένο ημερολόγιο

Η εργασία έχει εφαρμοστεί το ημερολογίου.

Μη τεμνόμενα ημερολόγια

Μη τεμνόμενα ημερολόγια

Μη τεμνόμενα ημερολόγια

Μη τεμνόμενα ημερολόγια

Η εργασία διαθέτει ημερολόγια μη διασταυρούμενων εργασιών και πόρων.

Η εργασία ολοκληρώθηκε εκπρόθεσμα

Η εργασία ολοκληρώθηκε εκπρόθεσμα

Η εργασία ολοκληρώθηκε εκπρόθεσμα

Η εργασία ολοκληρώθηκε εκπρόθεσμα

Η εργασία ολοκληρώνεται μια ημερομηνία που είναι μεταγενέστερη από την ημερομηνία προθεσμίας.

Περιορισμοί

2016

2013

2010

2007

Περιγραφή

Ανελαστικός περιορισμός

Ανελαστικός περιορισμός

Ανελαστικός περιορισμός

Ανελαστικός περιορισμός

Η εργασία διαθέτει ένα μη ευέλικτος περιορισμό, όπως οι εξής:

  • Υποχρεωτική λήξη στις

  • Υποχρεωτική έναρξη στις

Μέτριος περιορισμός

Μέτριος περιορισμός

Μέτριος περιορισμός

Μέτριος περιορισμός

Η εργασία διαθέτει έναν μέτρια ευέλικτο περιορισμό, όπως οι εξής:

  • Λήξη όχι νωρίτερα από

  • Λήξη όχι αργότερα από

  • Έναρξη όχι νωρίτερα από

  • Έναρξη όχι αργότερα από

Σφάλμα περιορισμού

Σφάλμα περιορισμού

Σφάλμα περιορισμού

Σφάλμα περιορισμού

Η εργασία δεν έχει προγραμματιστεί ή ολοκληρωθεί εντός του χρονικού πλαισίου του περιορισμού.

Παραδοτέων και εξαρτήσεων

2016

2013

2010

2007

Περιγραφή

Παραδοτέο

Παραδοτέο

Παραδοτέο

Παραδοτέο

Η εργασία έχει ένα παραδοτέο που σχετίζεται με το οποίο εξαρτάται κάποιο άλλο έργο για την ολοκλήρωσή.

Εξάρτηση

Εξάρτηση

Εξάρτηση

Εξάρτηση

Η εργασία έχει μια εξωτερική εξάρτηση σε μια εργασία σε κάποιο άλλο έργο.

Πόροι

2016

2013

2010

2007

Περιγραφή

Με υπερ-ανάθεση

Με υπερ-ανάθεση Ισοστάθμιση πόρου

Με υπερ-ανάθεση Ισοστάθμιση πόρου

Ισοστάθμιση πόρου

Πόρος έχει υπερ-ανάθεση και χρειάζεται ισοστάθμιση.

Τοπικός πόρος

Τοπικός πόρος

Δ/Υ

Δ/Υ

Πόρος είναι τοπικά στο έργο και απαιτεί έγκριση για αναθέσεις.

Γενικός πόρος

Γενικός πόρος

Γενικός πόρος

Γενικός πόρος

Ο πόρος είναι γενικής χρήσης.

Απαιτούμενη δέσμευση

Δ/Υ

Δ/Υ

Δ/Υ

Δεν υπάρχει καμία δέσμευση που καλύπτεται από την ανάθεση πόρων.

Προτεινόμενη δέσμευση

Δ/Υ

Δ/Υ

Δ/Υ

Μια δέσμευση δημιουργείται, αλλά δεν έχει υποβληθεί ακόμα, ή ακόμη αποδεκτές.

Προστέθηκε δέσμευση

Δ/Υ

Δ/Υ

Δ/Υ

Ένα νέο πόρο έχει προστεθεί στο έργο σας λόγω μια δέσμευση.

Έγινε επεξεργασία της δέσμευσης

Δ/Υ

Δ/Υ

Δ/Υ

Η δέσμευση έχει υποστεί επεξεργασία και πρέπει να υποβληθεί για έγκριση εκ νέου.

Άποψη επιφάνειας

2016

2013

2010

2007

Περιγραφή

Καμπύλη αιχμής φόρτου κατά τη λήξη

Καμπύλη αιχμής φόρτου κατά τη λήξη

Καμπύλη αιχμής φόρτου κατά τη λήξη

Καμπύλη αιχμής φόρτου κατά τη λήξη

Η εργασία της ανάθεσης κατανέμεται με τη χρήση μιας καμπύλης αιχμής φόρτου.

Καμπύλη καμπάνας

Καμπύλη καμπάνας

Καμπύλη καμπάνας

Καμπύλη καμπάνας

Η εργασία της ανάθεσης κατανέμεται με τη χρήση μιας καμπύλης αιχμής φόρτου στη μέση.

Καμπύλη διπλής κορύφωσης

Καμπύλη διπλής κορύφωσης

Καμπύλη διπλής κορύφωσης

Καμπύλη διπλής κορύφωσης

Η εργασία της ανάθεσης κατανέμεται με τη χρήση μιας καμπύλης διπλής κορύφωσης.

Καμπύλη πρώιμης κορύφωσης

Καμπύλη πρώιμης κορύφωσης

Καμπύλη πρώιμης κορύφωσης

Καμπύλη πρώιμης κορύφωσης

Η εργασία της ανάθεσης κατανέμεται με τη χρήση μιας καμπύλης πρώιμης κορύφωσης.

Επεξεργασία ανάθεσης

Επεξεργασία ανάθεσης

Επεξεργασία ανάθεσης

Επεξεργασία ανάθεσης

Η εργασία της ανάθεσης κατανέμεται με τη χρήση μιας επεξεργασμένης καμπύλης.

Καμπύλη αιχμής φόρτου κατά την έναρξη

Καμπύλη αιχμής φόρτου κατά την έναρξη

Καμπύλη αιχμής φόρτου κατά την έναρξη

Καμπύλη αιχμής φόρτου κατά την έναρξη

Η εργασία της ανάθεσης διανέμεται με τη χρήση μιας καμπύλης αιχμής φόρτου κατά την έναρξη.

Καμπύλη όψιμης κορύφωσης

Καμπύλη όψιμης κορύφωσης

Καμπύλη όψιμης κορύφωσης

Καμπύλη όψιμης κορύφωσης

Η εργασία της ανάθεσης κατανέμεται με τη χρήση μιας καμπύλης όψιμης κορύφωσης.

Καμπύλη χελώνας

Καμπύλη χελώνας

Καμπύλη χελώνας

Καμπύλη χελώνας

Η εργασία της ανάθεσης κατανέμεται με τη χρήση μιας καμπύλης χελώνας.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×