Πεδία CV%

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Τα πεδία % ΔΚ (ποσοστό διακύμανσης κόστους) εμφανίζουν την αναλογία της διακύμανσης κόστους (ΔΚ) προς το προϋπολογισμένο κόστος υλοποιημένης εργασίας (ΠΚΥΕ) σε ποσοστό. Αυτό υποδεικνύει τη διακύμανση ανάμεσα στο κόστος που θα έπρεπε να δαπανηθεί και το κόστος που πραγματικά δαπανήθηκε για την απόκτηση του τρέχοντος επιπέδου ολοκλήρωσης μέχρι την ημερομηνία κατάστασης ή την τρέχουσα ημερομηνία.

Υπάρχουν δύο κατηγορίες πεδίων % ΔΚ.

Τύπος δεδομένων    Ποσοστό

% ΔΚ (πεδίο εργασίας)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη

Τρόπος υπολογισμού    Το πεδίο ποσοστού διακύμανσης κόστους (% ΔΚ) είναι το ποσοστό της διακύμανσης κόστους (ΔΚ) διαιρεμένο με το προϋπολογισμένο κόστος υλοποιημένης εργασίας (ΠΚΥΕ). Το Project υπολογίζει το % ΔΚ για μια εργασία ως εξής:

% ΔΚ = [ (ΠΚΥΕ - ΠΡΑΚΥΕ) / ΠΚΥΕ ] * 100

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο % ΔΚ σε μια προβολή εργασίας, όταν θέλετε να δείτε αν είστε εκτός ή εντός προϋπολογισμού σε ποσοστό, όσον αφορά το επίπεδο ολοκλήρωσης εργασιών.

Παράδειγμα    Το ΠΚΥΕ για μια εργασία είναι 500 € και το ΠΡΑΚYΕ είναι 400 €. Επομένως, το % ΔΚ για την εργασία είναι 20%, δηλαδή είστε 20 τοις εκατό κάτω από τον προϋπολογισμό του τρέχοντος επιπέδου ολοκλήρωσης.

Παρατηρήσεις    Εάν η τιμή του πεδίου % ΔΚ είναι θετικό ποσοστό, η εργασία είναι κάτω από τον προϋπολογισμό. Εάν είναι 0 τοις εκατό, η εργασία είναι ακριβώς στο στόχο. Εάν το ποσοστό είναι αρνητικό, η εργασία έχει υπερβεί τον προϋπολογισμό.

Το πεδίο ποσοστού διακύμανσης κόστους % ΔΚ είναι διαθέσιμο από προεπιλογή στον πίνακα "Δείκτες κόστους εκτελεσθείσας αξίας". Μπορείτε να το εφαρμόσετε από το παράθυρο διαλόγου Περισσότεροι πίνακες.

% ΔΚ (πεδίο εργασίας χρονολογικής φάσης)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη

Τρόπος υπολογισμού    Το πεδίο % ΔΚ είναι το ποσοστό της διακύμανσης κόστους (ΔΚ) διαιρεμένο με το ΠΚΥΕ (προϋπολογισμένο κόστος υλοποιημένης εργασίας). Οι τιμές χρονολογικής φάσης για τα πεδία ΠΚΥΕ και ΠΡΑΚYΕ παρέχουν τις τιμές του % ΔΚ. Το Project υπολογίζει το % ΔΚ για μια εργασία ως εξής:

% ΔΚ = [ (ΠΚΥΕ - ΠΡΑΚΥΕ) / ΠΚΥΕ ] * 100

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο % ΔΚ στο τμήμα χρονολογικής φάσης της προβολής "Χρήση εργασιών", όταν θέλετε να δείτε αν είστε εκτός ή εντός προϋπολογισμού σε ποσοστό, όσον αφορά το επίπεδο ολοκλήρωσης εργασιών.

Παράδειγμα    Τη Δευτέρα, το ΠΚΥΕ για μια εργασία είναι 500 € και το ΠΡΑΚΥΕ είναι 400 €. Επανεξετάζετε το ποσοστό διακύμανσης κόστους % ΔΚ για την εργασία από την προβολή "Χρήση εργασιών" και βλέπετε ότι το % ΔΚ είναι 20 τοις εκατό, δηλαδή είστε αρκετά πιο κάτω από τον προϋπολογισμό, όσον αφορά το επίπεδο ολοκλήρωσης αυτής της εργασίας. Την Τρίτη, το ΠΚΥΕ για την ίδια εργασία είναι 500 € και το ΠΡΑΚΥΕ είναι 500 €. Το πεδίο % ΔΚ είναι 0 τοις εκατό, υποδηλώνοντας ότι βρίσκεστε ακριβώς στο στόχο. Την Τετάρτη, το ΠΚΥΕ για την ίδια εργασία είναι 500 € και το ΠΡΑΚΥΕ είναι 550 €. Το πεδίο % ΔΚ είναι -10%, υποδεικνύοντας ότι η εργασία είναι 10 τοις εκατό πιο επάνω από τον προϋπολογισμό μέχρι τώρα.

Παρατηρήσεις    Εάν η τιμή του πεδίου % ΔΚ είναι θετικό ποσοστό, η εργασία είναι κάτω από τον προϋπολογισμό. Εάν είναι 0 τοις εκατό, η εργασία είναι ακριβώς στο στόχο. Εάν το ποσοστό είναι αρνητικό, η εργασία έχει υπερβεί τον προϋπολογισμό.

Εκτός από το % ΔΚ χρονολογικής φάσης, μπορείτε να εμφανίσετε το % ΔΚ για εργασίες στην ενότητα χρονολογικής φάσης της προβολής "Χρήση εργασιών". Μπορείτε είτε να προσθέσετε το πεδίο % ΔΚ στον τρέχοντα πίνακα είτε να εφαρμόσετε τον πίνακα "Δείκτες κόστους εκτελεσθείσας αξίας", στον οποίο περιλαμβάνεται το πεδίο % ΔΚ από προεπιλογή. Μπορείτε να το εφαρμόσετε από το παράθυρο διαλόγου Περισσότεροι πίνακες.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×