Πεδία CPI (Δείκτης απόδοσης κόστους)

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Τα πεδία ΔΑΚ (Δείκτης απόδοσης κόστους) εμφανίζουν την αναλογία του κόστους προϋπολογισμού (ή κόστους γραμμής βάσης) της εργασίας που έχει εκτελεστεί προς το πραγματικό κόστος εργασίας που έχει εκτελεστεί μέχρι την ημερομηνία κατάστασης του έργου ή την τρέχουσα ημερομηνία. Η έκδοση χρονολογικής φάσης αυτού του πεδίου εμφανίζει τις τιμές κατανεμημένες στο χρόνο.

Υπάρχουν δύο κατηγορίες πεδίων ΔΑΚ.

Τύπος δεδομένων    Ποσοστό/Αριθμός

ΔΑΚ (πεδίο εργασίας)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη

Τρόπος υπολογισμού    Η τιμή ΔΑΚ είναι η αναλογία της τιμής του πεδίου ΠΚΥΕ (προϋπολογισμένο κόστος υλοποιημένης εργασίας) προς την τιμή του πεδίου ΠΡΑΚΥΕ (πραγματικό κόστος υλοποιημένης εργασίας):

ΔΑΚ = ΠΚΥΕ / ΠΡΑΚΥΕ

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο ΔΑΚ σε μια προβολή εργασίας, για να δείτε την αναλογία των προϋπολογισμένων και των πραγματικών τιμών κόστους. Η τιμή αυτή υποδεικνύει αν είστε εντός ή εκτός του προϋπολογισμού από την ημερομηνία κατάστασης.

Παράδειγμα     Αναμένατε ότι μετά από δύο ημέρες, το 50 τοις εκατό μιας εργασίας τεσσάρων ημερών θα είχε κόστος 60 € ΠΚΥΕ. Η εργασία αυτή έχει συνολικό κόστος 70 € για τις πρώτες δύο ημέρες. Ο δείκτης απόδοσης κόστους ΔΑΚ είναι περίπου 0,85 ή 85 τοις εκατό.

ΔΑΚ (πεδίο χρονολογικής φάσης εργασίας)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη

Τρόπος υπολογισμού    Η τιμή ΔΑΚ είναι η αναλογία της τιμής του πεδίου ΠΚΥΕ (προϋπολογισμένο κόστος υλοποιημένης εργασίας) προς την τιμή του πεδίου ΠΡΑΚΥΕ (πραγματικό κόστος υλοποιημένης εργασίας):

ΔΑΚ = ΠΚΥΕ / ΠΡΑΚΥΕ

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο ΔΑΚ στην ενότητα χρονολογικής φάσης της προβολής "Χρήση εργασιών", για να δείτε την αναλογία των προϋπολογισμένων και των πραγματικών τιμών κόστους. Η τιμή αυτή υποδηλώνει αν είστε εντός ή εκτός του προϋπολογισμού από την ημερομηνία κατάστασης.

Παράδειγμα     Αναμένατε ότι μετά από δύο ημέρες, το 50 τοις εκατό μιας εργασίας τεσσάρων ημερών θα είχε κόστος 60 € ΠΚΥΕ. Η εργασία αυτή έχει συνολικό κόστος 70 € για τις πρώτες δύο ημέρες. Ο δείκτης απόδοσης κόστους ΔΑΚ είναι περίπου 0,85 ή 85 τοις εκατό και για τις δύο ημέρες.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×