Πεδία "% ολοκλήρωσης"

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Τα πεδία "% ολοκλήρωσης" περιέχουν την τρέχουσα κατάσταση μιας εργασίας, ως ποσοστό της διάρκειαεργασίας που έχει ολοκληρωθεί. Μπορείτε να καταχωρείτε εσείς το ποσοστό ολοκλήρωσης ή να αφήσετε το Project να κάνει τον υπολογισμό με βάση την πραγματικό διάρκεια.

Υπάρχουν πολλές κατηγορίες πεδίων "% ολοκλήρωσης".

Τύπος δεδομένων    Ποσοστό

Ποσοστό (%) Ολοκλήρωσης (πεδίο εργασίας)

Τύπος Καταχώρησης    Υπολογισμός ή καταχώρηση

Τρόπος υπολογισμού    Όταν μια εργασία δημιουργείται για πρώτη φορά, το ποσοστό ολοκλήρωσης είναι μηδέν. Μόλις καταχωρήσετε πραγματική διάρκεια, υπόλοιπη διάρκεια ή πραγματική εργασία (η οποία επηρεάζει την πραγματική διάρκεια), το Project υπολογίζει το ποσοστό ολοκλήρωσης ως εξής:

Ποσοστό ολοκλήρωσης = (Πραγματική διάρκεια / Διάρκεια) * 100

Εάν το πεδίο "% ολοκλήρωσης" έχει οριστεί σε τιμή μεγαλύτερη από το μηδέν, το πεδίο "Πραγματική έναρξη" ορίζεται στην προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης, εάν δεν έχετε καταχωρήσει ακόμη μια πραγματική ημερομηνία έναρξης. Εάν το πεδίο "% ολοκλήρωσης" έχει οριστεί στην τιμή 100, το πεδίο "Πραγματική λήξη" ορίζεται στην προγραμματισμένη ημερομηνία λήξης.

Εάν πληκτρολογήσετε μια τιμή στο πεδίο "% ολοκλήρωσης", το Project υπολογίζει αυτόματα την πραγματική διάρκεια και την υπόλοιπη διάρκεια. Παρόμοια, εάν καταχωρήσετε μια τιμή στο πεδίο "Πραγματική διάρκεια" ή "Υπόλοιπη διάρκεια", υπολογίζει ξανά αυτόματα και τα άλλα πεδία.

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο "% ολοκλήρωσης" σε ένα φύλλο εργασίας, όταν θέλετε να εμφανίσετε, να φιλτράρετε ή να επεξεργαστείτε το ποσοστό ολοκλήρωσης για μια εργασία.

Παράδειγμα    Η εργασία "Σύνταξη πρότασης" είναι προγραμματισμένη για μια διάρκεια 10 ημερών. Οι εκχωρημένοι πόροι εργάζονται στην εργασία για πέντε ημέρες. Το Project υπολογίζει ότι η εργασία έχει ολοκληρωθεί κατά 50 τοις εκατό.

Επιπλέον, είχατε υπολογίσει μια διάρκεια τριών ημερών για την εργασία "Διεξαγωγή συναντήσεων με πελάτες". Οι εκχωρημένοι πόροι έχουν αναφέρει ότι ολοκλήρωσαν την εργασία τους. Στο πεδίο "% ολοκλήρωσης", πληκτρολογήστε 100. Το πεδίο "Πραγματική διάρκεια" αλλάζει σε 3 ημέρες και το πεδίο "Πραγματική λήξη" αλλάζει στην προγραμματισμένη ημερομηνία λήξης.

Παρατηρήσεις    Από προεπιλογή, οι αλλαγές στην τιμή του ποσοστού ολοκλήρωσης μιας εργασίας επηρεάζουν την τιμή της πραγματικής εργασίας. Παρόμοια, οι αλλαγές στην τιμή της πραγματικής εργασίας επηρεάζουν την τιμή του ποσοστού ολοκλήρωσης της εργασίας. Μπορείτε να αλλάξετε αυτήν την προεπιλογή και το ποσοστό ολοκλήρωσης να είναι ανεξάρτητο από την πραγματική εργασία, στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές του Project.

Μπορείτε να ελέγξετε αν οι αλλαγές στο συνολικό ποσοστό ολοκλήρωσης είναι κατανεμημένες μέχρι την ημερομηνία κατάστασης ή μέχρι το τέλος της πραγματικής διάρκειας της εργασίας. Αυτό μπορείτε να το κάνετε στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές του Project.

Όταν καταχωρείτε ποσοστό ολοκλήρωσης, το Project ίσως προσαρμόσει την πραγματική και την υπόλοιπη εργασία γύρω από την ημερομηνία της τρέχουσας κατάστασης. Εάν προτιμάτε, μπορείτε να αφήσετε αυτά τα πεδία παρακολούθησης στο έργο όπως ήταν αρχικά προγραμματισμένα, ακόμα και αν η ολοκληρωμένη εργασία εμφανίζεται στο μέλλον ή η υπόλοιπη εργασία εμφανίζεται στο παρελθόν. Αυτό μπορείτε επίσης να το κάνετε στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές του Project.

Μπορείτε να ορίσετε την ημερομηνία κατάστασης σε μια ημερομηνία διαφορετική από τη σημερινή στο παράθυρο διαλόγου Πληροφορίες έργου.

Το ποσοστό ολοκλήρωσης υποδεικνύει την κατάσταση της διάρκειας της εργασίας μέχρι τώρα. Αντίθετα, το ποσοστό ολοκλήρωσης εργασίας εμφανίζει τον όγκο εργασίας που ολοκληρώθηκε στην εργασία μέχρι τώρα.

Ποσοστό (%) Ολοκλήρωση (πεδίο εργασίας χρονολογικής φάσης)

Τύπος Καταχώρησης    Υπολογισμός ή καταχώρηση

Τρόπος υπολογισμού    Όταν μια εργασία δημιουργείται για πρώτη φορά, το ποσοστό ολοκλήρωσης χρονολογικής φάσης είναι μηδέν. Μόλις καταχωρήσετε πραγματική διάρκεια, υπόλοιπη διάρκεια ή πραγματική εργασία (η οποία επηρεάζει την πραγματική διάρκεια), το Project υπολογίζει το ποσοστό ολοκλήρωσης ως εξής:

Ποσοστό ολοκλήρωσης = (Πραγματική διάρκεια / Διάρκεια) * 100

Αυτό το συνολικό ποσοστό ολοκλήρωσης, στη συνέχεια, διαιρείται και κατανέμεται στη διάρκεια που έχει ολοκληρωθεί μέχρι τώρα.

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο  "% ολοκλήρωσης" στο τμήμα χρονολογικής φάσης της προβολής "Χρήση εργασιών", όταν θέλετε να εμφανίσετε ή να επεξεργαστείτε το ποσοστό ολοκλήρωσης για μια εργασία συγκεκριμένης χρονικής περιόδου. Για να δείτε το συνολικό ποσοστό ολοκλήρωσης, αναθεωρήστε το πεδίο "% ολοκλήρωσης" στο τμήμα χρονολογικής φάσης της προβολής "Χρήση εργασιών" ή άλλης προβολής φύλλου εργασίας.

Παράδειγμα    Η εργασία "Σύνταξη πρότασης" είναι προγραμματισμένη για μια διάρκεια 10 ημερών. Οι εκχωρημένοι πόροι εργάζονται στην εργασία για πέντε ημέρες. Προσθέστε το πεδίο "% ολοκλήρωσης" στο τμήμα χρονολογικής φάσης της προβολής "Χρήση εργασιών" και θα δείτε ότι, για αυτήν την εργασία, το ποσοστό 10 τοις εκατό εμφανίζεται στα κελιά για κάθε μία από τις 5 ημέρες, με σύνολο 50 τοις εκατό. Είχατε υπολογίσει μια διάρκεια δύο ημερών για την εργασία "Διεξαγωγή συναντήσεων με πελάτες". Οι εκχωρημένοι πόροι έχουν αναφέρει ότι ολοκλήρωσαν την εργασία τους. Στο πεδίο "% ολοκλήρωσης" του τμήματος χρονολογικής φάσης της προβολής "Χρήση εργασιών", πληκτρολογήστε την τιμή 50 και στα δύο κελιά.

Παρατηρήσεις    Μπορείτε να ελέγξετε αν οι τροποποιήσεις στο συνολικό ποσοστό ολοκλήρωσης κατανέμονται μέχρι την ημερομηνία κατάστασης ή μέχρι το τέλος της πραγματικής διάρκειας της εργασίας έως την τρέχουσα χρονική στιγμή. Αυτό μπορείτε να το κάνετε στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές του Project.

Όταν καταχωρείτε ποσοστό ολοκλήρωσης, το Project ίσως προσαρμόσει την πραγματική και την υπόλοιπη εργασία γύρω από την ημερομηνία της τρέχουσας κατάστασης. Εάν προτιμάτε, μπορείτε να αφήσετε αυτά τα πεδία παρακολούθησης στο έργο όπως ήταν αρχικά προγραμματισμένα, ακόμα και αν η ολοκληρωμένη εργασία εμφανίζεται στο μέλλον ή η υπόλοιπη εργασία εμφανίζεται στο παρελθόν. Αυτό μπορείτε επίσης να το κάνετε στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές του Project.

Μπορείτε να ορίσετε την ημερομηνία κατάστασης σε μια ημερομηνία διαφορετική από τη σημερινή στο παράθυρο διαλόγου Πληροφορίες έργου.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×