Πεδία "% ολοκλήρωσης εργασίας"

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Τα πεδία "% ολοκλήρωσης εργασίας" περιλαμβάνουν την τρέχουσα κατάσταση εργασίας, πόρου ή ανάθεσης εκφρασμένη ως ποσοστό της εργασίας που έχει ολοκληρωθεί. Μπορείτε να καταχωρείτε εσείς το ποσοστό ολοκλήρωσης εργασίας ή να αφήσετε το Project να κάνει τον υπολογισμό με βάση την πραγματική εργασία.

Υπάρχουν πολλές κατηγορίες πεδίων "% ολοκλήρωσης εργασίας".

Τύπος δεδομένων    Ποσοστό

Ποσοστό (%) Ολοκλήρωσης εργασίας (πεδίο εργασίας)

Τύπος Καταχώρησης    Υπολογισμός ή καταχώρηση

Τρόπος υπολογισμού    Όταν μια εργασία δημιουργείται για πρώτη φορά, το ποσοστό ολοκλήρωσης εργασίας είναι μηδέν. Εάν καταχωρήσετε πραγματική εργασία, το Project υπολογίζει το ποσοστό ολοκλήρωσης εργασίας ως εξής:

Ποσοστό ολοκλήρωσης εργασίας = (Πραγματική εργασία / Εργασία) * 100

Εάν πληκτρολογήσετε μια τιμή στο πεδίο "% ολοκλήρωσης εργασίας", το Project υπολογίζει αυτόματα την πραγματική εργασία και την υπόλοιπη εργασία. Παρόμοια, εάν καταχωρήσετε μια τιμή στο πεδίο "Πραγματική εργασία" ή "Υπόλοιπη εργασία", υπολογίζονται αυτόματα και τα άλλα πεδία.

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο "% ολοκλήρωσης εργασίας" σε ένα φύλλο εργασίας όταν θέλετε να εμφανίσετε, να φιλτράρετε ή να επεξεργαστείτε το ποσοστό ολοκλήρωσης εργασίας. Εάν πληκτρολογήσετε μια τιμή στο πεδίο "% ολοκλήρωσης εργασίας", το Project υπολογίζει αυτόματα την πραγματική εργασία και την υπόλοιπη εργασία. Εάν το πεδίο "% ολοκλήρωσης εργασίας" έχει οριστεί σε τιμή μεγαλύτερη από το μηδέν, το πεδίο "Πραγματική έναρξη" ορίζεται στην προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης, εάν δεν έχετε καταχωρήσει ακόμη μια πραγματική ημερομηνία έναρξης. Εάν το πεδίο "%ολοκλήρωσης εργασίας" έχει οριστεί στην τιμή 100, το πεδίο "Πραγματική λήξη" ορίζεται στην προγραμματισμένη ημερομηνία λήξης.

Παράδειγμα    Η εργασία "Σύνταξη πρότασης" έχει προγραμματιστεί για 40 ώρες εργασίας. Μέχρι τώρα, οι εκχωρημένοι πόροι έχουν αναφέρει 10 ώρες πραγματικής εργασίας. Το Project υπολογίζει ότι η εργασία έχει ολοκληρωθεί κατά 25 τοις εκατό.

Επιπλέον, η εργασία "Διεξαγωγή συναντήσεων με πελάτες" είναι προγραμματισμένη για 32 ώρες εργασίας. Οι εκχωρημένοι πόροι έχουν αναφέρει ότι έχουν ολοκληρωθεί 16 ώρες εργασίας. Στο πεδίο "% ολοκλήρωσης εργασίας", πληκτρολογήστε 50. Το πεδίο "Πραγματική εργασία" θα γίνει 16 ώρες.

Παρατηρήσεις    Από προεπιλογή, αλλάζει σε τιμή ολοκλήρωσης μιας εργασίας ποσοστό εργασίας επηρεάζει τιμή της πραγματικής εργασίας. Ομοίως, οι αλλαγές στην τιμή της πραγματικής εργασίας επηρεάζουν την τιμή ολοκλήρωσης ποσοστό εργασίας.

Όταν καταχωρείτε ποσοστό ολοκλήρωσης εργασίας, το Project ίσως προσαρμόσει την πραγματική και την υπόλοιπη εργασία γύρω από την ημερομηνία της τρέχουσας κατάστασης. Εάν προτιμάτε, μπορείτε να αφήσετε αυτά τα πεδία παρακολούθησης στο έργο όπως ήταν αρχικά προγραμματισμένα, ακόμα και αν η ολοκληρωμένη εργασία εμφανίζεται στο μέλλον ή η υπόλοιπη εργασία εμφανίζεται στο παρελθόν. Αυτό μπορείτε να το κάνετε στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές του Project.

Μπορείτε να ορίσετε την ημερομηνία κατάστασης σε μια ημερομηνία διαφορετική από τη σημερινή στο παράθυρο διαλόγου Πληροφορίες έργου.

Το ποσοστό ολοκλήρωσης εργασίας εμφανίζει την ποσότητα εργασίας που έχει ολοκληρωθεί μέχρι τώρα. Αντίθετα, το ποσοστό ολοκλήρωσης εμφανίζει την κατάσταση της διάρκειας για μια εργασία μέχρι τώρα.

Ποσοστό (%) Ολοκλήρωσης εργασίας (πεδίο πόρου)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη

Περιγραφή    Το πεδίο "% ολοκλήρωσης εργασίας" περιλαμβάνει την τρέχουσα κατάσταση όλων των εργασιών που έχουν ανατεθεί σε έναν πόρο, ως το συνολικό ποσοστό του έργου του πόρου που έχει ολοκληρωθεί.

Τρόπος υπολογισμού    Όταν ένας πόρος προστίθεται για πρώτη φορά, το ποσοστό ολοκλήρωσης εργασίας για τον πόρο είναι μηδέν. Μόλις οι εργασίες ανατεθούν στον πόρο και κάποια πραγματική εργασία ή ποσοστό ολοκλήρωσης εργασίας καταχωρηθεί για οποιαδήποτε από τις αναθέσεις πόρου, υπολογίζεται το συνολικό ποσοστό ολοκλήρωσης εργασίας για τον πόρο. Το Project υπολογίζει το ποσοστό ολοκλήρωσης εργασίας του πόρου ως εξής:

Ποσοστό ολοκλήρωσης εργασίας = (Πραγματική εργασία / Εργασία) * 100

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο "% ολοκλήρωσης εργασίας" σε ένα φύλλο πόρου, όταν θέλετε να εμφανίσετε ή να φιλτράρετε αυτό το ποσοστό ολοκλήρωσης εργασίας για έναν πόρο. Αυτό μπορεί να σας βοηθήσει να εξετάσετε την πρόοδο ενός πόρου σε όλες τις εργασίες που του έχουν ανατεθεί.

Παράδειγμα    Στην Κατερίνα έχουν ανατεθεί τέσσερις εργασίες για ένα σύνολο 40 ωρών εργασίας. Μέχρι η Κατερίνα να αναφέρει οποιαδήποτε πραγματική εργασία σε κάποια από τις εργασίες, το ποσοστό ολοκλήρωσης εργασίας είναι μηδέν. Η Κατερίνα αναφέρει ότι έχουν πραγματοποιηθεί πέντε ώρες εργασίας σε μία εργασία και 15 ώρες εργασίας σε μια άλλη εργασία. Επειδή έχουν πραγματοποιηθεί 20 ώρες πραγματικής εργασίας από τις 40 ώρες της συνολικής εργασίας που έχουν προγραμματιστεί, το Project υπολογίζει ότι η Κατερίνα έχει ποσοστό ολοκλήρωσης εργασίας 50 τοις εκατό σε όλες τις εργασίες που της έχουν ανατεθεί.

Ποσοστό (%) Ολοκλήρωσης εργασίας (πεδίο ανάθεσης)

Τύπος Καταχώρησης    Υπολογισμός ή καταχώρηση

Περιγραφή    Το πεδίο "% ολοκλήρωσης εργασίας" περιέχει την τρέχουσα κατάσταση μιας ανάθεσης ως ποσοστό εργασίας της ανάθεσης που έχει ολοκληρωθεί. Μπορείτε να καταχωρείτε εσείς το ποσοστό ολοκλήρωσης εργασίας ή να αφήσετε το Project να κάνει τον υπολογισμό με βάση την πραγματική εργασία της ανάθεσης.

Τρόπος υπολογισμού    Όταν μια ανάθεση γίνεται για πρώτη φορά, το ποσοστό ολοκλήρωσης εργασίας είναι μηδέν. Εάν καταχωρήσετε πραγματική εργασία για την ανάθεση, το Project υπολογίζει το ποσοστό ολοκλήρωσης εργασίας ως εξής:

Ποσοστό ολοκλήρωσης εργασίας = (Πραγματική εργασία / Εργασία) * 100

Εάν πληκτρολογήσετε μια τιμή στο πεδίο "% ολοκλήρωσης εργασίας", το Project υπολογίζει αυτόματα την πραγματική εργασία και την υπόλοιπη εργασία. Εάν το πεδίο "% ολοκλήρωσης εργασίας" έχει οριστεί σε τιμή μεγαλύτερη από το μηδέν, το πεδίο "Πραγματική έναρξη" ορίζεται στην προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης, εάν δεν έχετε καταχωρήσει ακόμη μια πραγματική ημερομηνία έναρξης. Εάν το πεδίο "% ολοκλήρωσης εργασίας" έχει οριστεί στην τιμή 100, το πεδίο "Πραγματική λήξη" ορίζεται στην προγραμματισμένη ημερομηνία λήξης. Παρόμοια, εάν καταχωρήσετε μια τιμή στο πεδίο "Πραγματική εργασία" ή "Υπόλοιπη εργασία", υπολογίζονται αυτόματα και τα άλλα πεδία.

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο "% ολοκλήρωσης εργασίας" στο τμήμα φύλλου της προβολής "Χρήση εργασιών" ή "Χρήση πόρων" όταν θέλετε να εμφανίσετε, να φιλτράρετε ή να επεξεργαστείτε το ποσοστό ολοκλήρωσης εργασίας για αναθέσεις.

Παράδειγμα    Στην Κατερίνα έχει ανατεθεί η εργασία "Σύνταξη πρότασης" για 40 ώρες εργασίας. Μέχρι τώρα, η Κατερίνα έχει αναφέρει 20 ώρες πραγματικής εργασίας σε αυτήν την ανάθεση. Το Project υπολογίζει ότι το ποσοστό ολοκλήρωσης εργασίας για την ανάθεση είναι 50 τοις εκατό.

Επιπλέον, στην Κατερίνα έχει ανατεθεί η εργασία "Διεξαγωγή συναντήσεων με τους πελάτες" για 32 ώρες εργασίας. Η Κατερίνα έχει αναφέρει ότι έχουν ολοκληρωθεί 16 ώρες εργασίας. Στο πεδίο "% ολοκλήρωσης εργασίας", καταχωρήστε την τιμή 50. Το πεδίο "Πραγματική εργασία" θα γίνει σε 16 ώρες.

Παρατηρήσεις    Από προεπιλογή, αλλάζει σε τιμή ολοκλήρωσης μιας εργασίας ποσοστό εργασίας επηρεάζει τιμή της πραγματικής εργασίας. Ομοίως, οι αλλαγές στην τιμή της πραγματικής εργασίας επηρεάζουν την τιμή ολοκλήρωσης ποσοστό εργασίας.

Όταν καταχωρείτε το % ολοκλήρωσης εργασίας, το Project ίσως προσαρμόσει την πραγματική και την υπόλοιπη εργασία γύρω από την ημερομηνία της τρέχουσας κατάστασης. Εάν προτιμάτε, μπορείτε να αφήσετε αυτά τα πεδία παρακολούθησης στο έργο όπως ήταν αρχικά προγραμματισμένα, ακόμα και αν η ολοκληρωμένη εργασία εμφανίζεται στο μέλλον ή η υπόλοιπη εργασία εμφανίζεται στο παρελθόν. Αυτό μπορείτε να το κάνετε στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές του Project.

Μπορείτε να ορίσετε την ημερομηνία κατάστασης σε μια ημερομηνία διαφορετική από τη σημερινή στο παράθυρο διαλόγου Πληροφορίες έργου.

Το ποσοστό ολοκλήρωσης εργασίας εμφανίζει την κατάσταση της εργασίας που έχει ολοκληρωθεί μέχρι τώρα στην ανάθεση. Αντίθετα, το ποσοστό ολοκλήρωσης υποδηλώνει την κατάσταση της διάρκειας για την εργασία.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×