Πεδία εργασίας προϋπολογισμού

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Τα πεδία εργασίας προϋπολογισμού χρησιμοποιούνται για να εισαγάγετε ή να αναθεωρήσετε εργασίας προϋπολογισμού για πόρους εργασίας προϋπολογισμού και υλικών. Πόροι προϋπολογισμού εκχωρούνται μόνο για το εργασία σύνοψης έργου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πεδία εργασίας προϋπολογισμού για να συγκρίνετε τα τρέχοντα προϋπολογισμένα κόστη με την προγραμματισμένη εργασία για το έργο.

Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες πεδίων εργασίας προϋπολογισμού.

Εργασία προϋπολογισμού (πεδίο εργασίας)

Τύπος δεδομένων     Διάρκεια

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη

Τρόπος υπολογισμού    Όταν εκχωρείτε έναν πόρο εργασίας ή έναν πόρο υλικού, ο οποίος είναι πόρος προϋπολογισμού, σε μια εργασία σύνοψης έργου και έπειτα εισαγάγετε ένα ποσό εργασίας είτε στην προβολή χρήσης εργασιών είτε στην προβολή χρήσης πόρων, το Microsoft Office Project 2007 συναθροίζει το συνολικό ποσό στην εργασία σύνοψης έργου.

Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν, στη συνέχεια, να εξετάσετε τον προϋπολογισμό συνολική εργασία πληροφορίες για το έργο. Εάν το έργο είναι τμήμα ενός κύριο έργο ή χαρτοφυλάκιο έργων, τις πληροφορίες εργασίας προϋπολογισμού σύνοψης έργου μπορεί να είναι σε σύγκριση και να αναλυθεί σε σχέση με άλλα έργα. Στην εργασία σύνοψης έργου του κύριου έργου περιλαμβάνει την τιμή εργασίας συνάθροισης των δικών του πόρων προϋπολογισμού συν το άθροισμα των πόρων προϋπολογισμού των δευτερευόντων έργων.

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο εργασίας προϋπολογισμού σε μια προβολή εργασιών και εμφανίστε την εργασία σύνοψης έργου, όταν θέλετε να αναθεωρήσετε τον συνολικό προϋπολογισμό εργασίας για τους πόρους εργασίας και τους πόρους υλικού. Αφού ξεκινήσετε την παρακολούθηση προόδου για το σχέδιο έργου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πεδίο εργασίας προϋπολογισμού, για να συγκρίνετε την προϋπολογισμένη εργασία σε σχέση με την πραγματική εργασία.

Παράδειγμα    Αφού δημιουργήσετε το έργο σας βασιζόμενοι σε μια εκτίμηση 5.000 ωρών για τρεις πόρους πλήρους εργασίας, πρέπει να δημιουργήσετε το στοιχείο "Προσωπικό" ως πόρο εργασίας και να το προσδιορίσετε ως πόρο προϋπολογισμού. Εκχωρήστε τον πόρο "Προσωπικό" στην εργασία σύνοψης έργου και έπειτα πληκτρολογήστε το ποσό εργασίας των 5.000 ωρών στην προβολή χρήσης εργασιών. Καθώς η εργασία προχωρά, πληκτρολογείτε τις πληροφορίες πραγματικής προόδου στο σχέδιο έργου. Μπορείτε να συγκρίνετε τυχόν διακυμάνσεις ανάμεσα στην εργασία που είχατε σχεδιάσει και στην πραγματική εργασία, για να διαπιστώσετε εάν είστε στον σωστό δρόμο ή πρέπει να κάνετε κάποιες προσαρμογές.

Παρατηρήσεις    Το πεδίο εργασίας προϋπολογισμού εμφανίζει πληροφορίες για τους πόρους εργασίας και τους πόρους υλικού, όχι όμως για τους πόροι κόστους. Για να δείτε τις πληροφορίες των πόρων κόστους για τους πόρους κόστους που έχουν εκχωρηθεί στην εργασία σύνοψης έργου, προσθέστε το πεδίο κόστους προϋπολογισμού στο φύλλο εργασιών.

Για την προβολή της εργασίας σύνοψης έργου, από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές. Στην καρτέλα Προβολή, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση εργασίας σύνοψης έργου.

Εργασία προϋπολογισμού (πεδίο πόρου)

Τύπος δεδομένων     Διάρκεια

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη

Τρόπος υπολογισμού    Όταν εκχωρείτε έναν πόρο εργασίας ή έναν πόρο υλικού, ο οποίος είναι πόρος προϋπολογισμού, σε μια εργασία σύνοψης έργου και έπειτα εισαγάγετε ένα ποσό εργασίας είτε στην προβολή χρήσης εργασιών είτε στην προβολή χρήσης πόρων, το Microsoft Office Project 2007 αντιγράφει αυτό το ποσό στο πεδίο πόρων "Εργασία προϋπολογισμού".

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο εργασίας προϋπολογισμού σε μια προβολή πόρων, όταν θέλετε να ελέγξετε τον προϋπολογισμό εργασίας για τους πόρους εργασίας και τους υλικούς πόρους ή να συγκρίνετε τους προϋπολογισμούς εργασίας των πόρων σας μεταξύ τους.

Παράδειγμα    Αφού δημιουργήσετε το έργο σας βασιζόμενοι σε μια εκτίμηση 5.000 ωρών για τρεις πόρους πλήρους εργασίας, πρέπει να δημιουργήσετε το στοιχείο "Προσωπικό" ως πόρο εργασίας και να το προσδιορίσετε ως πόρο προϋπολογισμού. Εκχωρήστε τον πόρο "Προσωπικό" στην εργασία σύνοψης έργου και έπειτα πληκτρολογήστε το ποσό εργασίας των 5.000 ωρών στην προβολή χρήσης εργασιών. Μόλις προσθέσετε το πεδίο εργασίας προϋπολογισμού στο φύλλο πόρων, θα δείτε ότι ο πόρος εργασίας "Προσωπικό" εμφανίζει τον προϋπολογισμό των 5.000 ωρών.

Παρατηρήσεις    Το πεδίο εργασίας προϋπολογισμού εμφανίζει πληροφορίες για τους πόρους εργασίας και τους πόρους υλικού, όχι όμως για τους πόροι κόστους. Για να δείτε τις πληροφορίες πόρου προϋπολογισμού για τους πόρους κόστους που έχουν εκχωρηθεί στην εργασία σύνοψης έργου, προσθέστε το πεδίο κόστους προϋπολογισμού σε ένα φύλλο πόρων.

Εργασία προϋπολογισμού (πεδίο ανάθεσης)

Τύπος δεδομένων     Διάρκεια

Τύπος καταχώρησης    Καταχωρημένη

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο "Εργασία προϋπολογισμού" στην προβολή "Χρήση εργασιών" ή "Χρήση πόρων", όταν θέλετε να εισαγάγετε το ποσό εργασίας προϋπολογισμού για πόρους εργασίας ή υλικών σε αναθέσεις ή όταν θέλετε να συγκρίνετε την εργασία των πόρων σε ένα άλλο.

Παράδειγμα    Αφού δημιουργήσετε το έργο σας βασιζόμενοι σε μια εκτίμηση 5.000 ωρών για τρεις πόρους πλήρους εργασίας, πρέπει να δημιουργήσετε το στοιχείο "Προσωπικό" ως πόρο εργασίας και να το προσδιορίσετε ως πόρο προϋπολογισμού. Εκχωρήστε τον πόρο "Προσωπικό" στην εργασία σύνοψης έργου. Τώρα, μπορείτε να πληκτρολογήσετε το πληρωτέο εφάπαξ ποσό εργασίας προϋπολογισμού των 5.000 ωρών στο τμήμα του φύλλου της προβολής χρήσης εργασιών.

Παρατηρήσεις    Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πεδίο εργασίας προϋπολογισμού για να πληκτρολογήσετε πληροφορίες για τους πόρους εργασίας και τους πόρους υλικού, όχι όμως για τους πόροι κόστους. Για να πληκτρολογήσετε το πληρωτέο εφάπαξ ποσό κόστους προϋπολογισμού για τους πόρους κόστους που έχουν εκχωρηθεί στην εργασία σύνοψης έργου, προσθέστε το πεδίο κόστους προϋπολογισμού στο τμήμα του φύλλου της προβολής χρήσης εργασιών ή της προβολής χρήσης πόρων και πληκτρολογήστε το κόστος στο σημείο εκείνο.

Εργασία προϋπολογισμού (πεδίο χρονολογικής φάσης εργασίας)

Τύπος δεδομένων     Διάρκεια

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη

Τρόπος υπολογισμού    Όταν κάνετε ανάθεση εργασίας ή πόρου υλικού που είναι ένας πόρος προϋπολογισμού για μια εργασία σύνοψης έργου και, στη συνέχεια, εισαγάγετε ένα ποσό εργασίας για τον πόρο είτε στο πεδίο "Χρήση εργασιών" ή "Χρήση πόρων", Microsoft Office Project 2007 συγκεντρώνει προς τα κάτω το συνολικό ποσό στο επίπεδο χρονολογικής φάσης εργασίας.

Βέλτιστη χρήση    Στην προβολή χρήσης εργασιών, κάντε κλικ στην εντολή Στυλ λεπτομερειών από το μενού Μορφή. Για την προβολή του πεδίου Εργασία προϋπολογισμού στο τμήμα χρονολογικής φάσης της προβολής, μεταβείτε στο πεδίο Εργασία προϋπολογισμού στο πλαίσιο Εμφάνιση αυτών των πεδίων. Με αυτόν τον τρόπο, θα εμφανιστεί η ανάλυση της προϋπολογισμένης εργασίας για την εργασία σύνοψης έργου στο χρόνο.

Παράδειγμα    Αφού δημιουργήσετε το έργο σας βασιζόμενοι σε μια εκτίμηση 5.000 ωρών για τρεις πόρους πλήρους εργασίας, πρέπει να δημιουργήσετε το στοιχείο "Προσωπικό" ως πόρο εργασίας και να το προσδιορίσετε ως πόρο προϋπολογισμού. Εκχωρήστε τον πόρο "Προσωπικό" στην εργασία σύνοψης έργου και έπειτα πληκτρολογήστε το ποσό εργασίας των 5.000 ωρών στην προβολή χρήσης εργασιών. Καθώς η εργασία προχωρά, πληκτρολογείτε τις πληροφορίες πραγματικής προόδου στο σχέδιο έργου. Μπορείτε να συγκρίνετε τυχόν διακυμάνσεις ανάμεσα στην εργασία που είχατε σχεδιάσει και στην πραγματική εργασία, για να διαπιστώσετε εάν είστε στον σωστό δρόμο ή πρέπει να κάνετε κάποιες προσαρμογές.

Παρατηρήσεις    Το πεδίο εργασίας προϋπολογισμού εμφανίζει πληροφορίες για τους πόρους εργασίας και τους πόρους υλικού, όχι όμως για τους πόροι κόστους. Για να δείτε τις πληροφορίες των πόρων κόστους χρονολογικής φάσης για τους πόρους κόστους που έχουν εκχωρηθεί στην εργασία σύνοψης έργου, προσθέστε το πεδίο κόστους προϋπολογισμού στο τμήμα χρονολογικής φάσης της προβολής χρήσης εργασιών.

Εργασία προϋπολογισμού (πεδίο χρονολογικής φάσης πόρου)

Τύπος δεδομένων     Διάρκεια

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη

Τρόπος υπολογισμού    Όταν κάνετε ανάθεση εργασίας ή πόρου υλικού που είναι ένας πόρος προϋπολογισμού για μια εργασία σύνοψης έργου και, στη συνέχεια, εισαγάγετε ένα ποσό εργασίας προϋπολογισμού για τον πόρο είτε στο πεδίο "Χρήση εργασιών" ή "Χρήση πόρων", Microsoft Office Project 2007 συγκεντρώνει προς τα κάτω το συνολικό ποσό για το πόρου χρονολογικής φάσης επίπεδο.

Βέλτιστη χρήση    Στην προβολή χρήσης πόρων, κάντε κλικ στην εντολή Στυλ λεπτομερειών από το μενού Μορφή. Για την προβολή του πεδίου Εργασία προϋπολογισμού στο τμήμα χρονολογικής φάσης της προβολής, μεταβείτε στο πεδίο Εργασία προϋπολογισμού στο πλαίσιο Εμφάνιση αυτών των πεδίων. Η ενέργεια αυτή εμφανίζει την ανάλυση της εργασίας προϋπολογισμού για τους προϋπολογισμένους πόρους που έχουν εκχωρηθεί στην εργασία σύνοψης έργου στο χρόνο.

Παράδειγμα    Αφού δημιουργήσετε το έργο σας βασιζόμενοι σε μια εκτίμηση 5.000 ωρών για τρεις πόρους πλήρους εργασίας, πρέπει να δημιουργήσετε το στοιχείο "Προσωπικό" ως πόρο εργασίας και να το προσδιορίσετε ως πόρο προϋπολογισμού. Εκχωρήστε τον πόρο "Προσωπικό" στην εργασία σύνοψης έργου και έπειτα πληκτρολογήστε το ποσό εργασίας των 5.000 ωρών στην προβολή χρήσης εργασιών. Καθώς η εργασία προχωρά, πληκτρολογείτε τις πληροφορίες πραγματικής προόδου στο σχέδιο έργου. Μπορείτε να συγκρίνετε τυχόν διακυμάνσεις ανάμεσα στην εργασία χρονολογικής φάσης που είχατε σχεδιάσει και στην πραγματική εργασία χρονολογικής φάσης, για να διαπιστώσετε εάν είστε στον σωστό δρόμο ή πρέπει να κάνετε κάποιες προσαρμογές.

Παρατηρήσεις    Το πεδίο εργασίας προϋπολογισμού εμφανίζει πληροφορίες για τους πόρους εργασίας και τους πόρους υλικού, όχι όμως για τους πόροι κόστους. Για να δείτε τις πληροφορίες του κόστους προϋπολογισμού χρονολογικής φάσης για τους πόρους κόστους, που έχουν εκχωρηθεί στην εργασία σύνοψης έργου, προσθέστε το πεδίο κόστους προϋπολογισμού στο τμήμα χρονολογικής φάσης της προβολής χρήσης πόρων.

Εργασία προϋπολογισμού (πεδίο ανάθεσης χρονολογικής φάσης)

Τύπος δεδομένων     Διάρκεια

Τύπος καταχώρησης    Καταχωρημένη

Βέλτιστη χρήση    Στην προβολή χρήσης εργασιών ή στην προβολή χρήσης πόρων, κάντε κλικ στην εντολή Στυλ λεπτομερειών από το μενού Μορφή. Για την προβολή του πεδίου Εργασία προϋπολογισμού στο τμήμα χρονολογικής φάσης της προβολής, μεταβείτε στο πεδίο Εργασία προϋπολογισμού στο πλαίσιο Εμφάνιση αυτών των πεδίων. Στο σημείο αυτό, μπορείτε να εισαγάγετε ή να αναθεωρήσετε την εργασία προϋπολογισμού για την ανάθεση στο χρόνο.

Παράδειγμα    Εκχωρείτε το έργο σας που βασίζεται σε μια εκτίμηση της 5.000 ώρες για τρεις πόροι εργασίας πλήρους απασχόλησης, δημιουργείτε "Προσωπικό" ως ένας πόρος εργασίας και εντοπίζουν ως ένας πόρος προϋπολογισμού. Μπορείτε να αντιστοιχίσετε τον πόρο "Προσωπικό" για την εργασία σύνοψης έργου. Τώρα, μπορείτε να εισαγάγετε χρονολογικής φάσης ή ποσά γραμμή εργασίας στο τμήμα φύλλου κατανομής χρόνου της προβολής "Χρήση εργασιών" ή "Χρήση πόρων" για την ανάθεση του πεδίου "Προσωπικό" στην εργασία σύνοψης έργου.

Παρατηρήσεις    Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πεδίο εργασίας προϋπολογισμού για να πληκτρολογήσετε πληροφορίες χρονολογικής φάσης για τους πόρους εργασίας και τους πόρους υλικού, όχι όμως για τους πόροι κόστους. Για να πληκτρολογήσετε τις πληροφορίες για το κόστος προϋπολογισμού χρονολογικής φάσης για πόρους κόστους που έχουν εκχωρηθεί στην εργασία σύνοψης έργου, προσθέστε το πεδίο κόστους προϋπολογισμού στο τμήμα χρονολογικής φάσης του φύλλου της προβολής χρήσης εργασιών ή της προβολής χρήσης πόρων και πληκτρολογήστε τις πληροφορίες κόστους στο σημείο εκείνο.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×