Πεδία "% διακύμανσης χρονοδιαγράμματος"

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Το % ΔΧ (ποσοστό διακύμανσης χρονοδιαγράμματος) το πεδίο εμφανίζει την αναλογία της διακύμανσης χρονοδιαγράμματος (ΔΧ) προς το προϋπολογισμένο κόστος προγραμματισμένης εργασίας (ΠΚΠΕ), εκφρασμένη ως ποσοστό. Η έκδοση χρονολογικής φάσης αυτό το πεδίο εμφανίζει τιμές κατανεμημένες στο χρόνο.

Υπάρχουν πολλές κατηγορίες πεδίων "% ΔΧ".

Τύπος δεδομένων    Ποσοστό

Ποσοστό ΔΧ (%) (πεδίο εργασίας)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη

Τρόπος υπολογισμού    Το Project υπολογίζει το % ΔΧ για μια εργασία ως εξής:

% ΔΧ = (ΔΧ / ΠΚΠΕ) * 100

Βέλτιστη χρήση    Προσθέτει το πεδίο "% ΔΧ" σε μια προβολή εργασίας, όταν θέλετε να δείτε αν είστε εντός ή εκτός χρονοδιαγράμματος σε ποσοστό για το τρέχον επίπεδο ολοκλήρωσης των εργασιών.

Παράδειγμα    Η διακύμανση χρονοδιαγράμματος για μια εργασία (η διαφορά μεταξύ προϋπολογισμένου κόστους υλοποιημένης εργασίας και προγραμματισμένης εργασίας) είναι 50 €. Το προϋπολογισμένο κόστος της προγραμματισμένης εργασίας είναι 500 €. Το % ΔΧ είναι 10 τοις εκατό, δηλαδή είστε 10 τοις εκατό μπροστά στο χρονοδιάγραμμα για το τρέχον επίπεδο ολοκλήρωσης σε αυτήν την εργασία.

Παρατηρήσεις    Εάν το % ΔΧ είναι θετικό ποσοστό, η εργασία είναι μπροστά από το χρονοδιάγραμμα. Εάν είναι 0 τοις εκατό, η εργασία είναι ακριβώς στο στόχο. Εάν είναι αρνητικό ποσοστό, τότε η εργασία είναι πίσω από το χρονοδιάγραμμα.

Το πεδίο % ΔΧ είναι διαθέσιμο από προεπιλογή στον πίνακα "Δείκτες χρονοδιαγράμματος εκτελεσθείσας αξίας ". Ενώ εμφανίζεται η προβολή "Φύλλο εργασίας", μπορείτε να εφαρμόσετε τον πίνακα "Δείκτες χρονοδιαγράμματος εκτελεσθείσας αξίας" στο παράθυρο διαλόγου Περισσότεροι πίνακες.

Ποσοστό ΔΧ (%) (πεδίο εργασίας χρονολογικής φάσης)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη

Τρόπος υπολογισμού    Το % ΔΧ είναι η διακύμανση χρονοδιαγράμματος (ΔΧ) χρονολογικής φάσης της εργασίας διαιρούμενη με το ΠΚΠΕ χρονολογικής φάσης. Οι τιμές χρονολογικής φάσης για ΔΧ και ΠΚΠΕ καθιστούν διαθέσιμες τις τιμές χρονολογικής φάσης για το % ΔΧ. Το Project υπολογίζει το % ΔΧ για μια εργασία ως εξής:

% ΔΧ = (ΔΧ / ΠΚΠΕ) * 100

Βέλτιστη χρήση    Προσθέτει το πεδίο "% ΔΧ" στο τμήμα χρονολογικής φάσης της προβολής "Χρήση εργασιών", όταν θέλετε να δείτε αν είστε εντός ή εκτός χρονοδιαγράμματος σε ποσοστό για το τρέχον επίπεδο ολοκλήρωσης των εργασιών.

Παράδειγμα    Τη Δευτέρα, η διακύμανση χρονοδιαγράμματος για μια εργασία (η διαφορά μεταξύ προϋπολογισμένου κόστους υλοποιημένης εργασίας και προγραμματισμένης εργασίας) είναι 50 €, υποδεικνύοντας ότι είστε 50 € κάτω από το χρονοδιάγραμμα. Το προϋπολογισμένο κόστος της προγραμματισμένης εργασίας είναι 500 €. Το % ΔΧ είναι 10 τοις εκατό, δηλαδή είστε 10 τοις εκατό μπροστά στο χρονοδιάγραμμα για το τρέχον επίπεδο ολοκλήρωσης σε αυτήν την εργασία. Την Τρίτη, η διακύμανση χρονοδιαγράμματος (ΔΧ) για την εργασία είναι 0 €. Το προϋπολογισμένο κόστος προγραμματισμένης εργασίας (ΠΚΠΕ) για αυτήν την ημέρα είναι 500 €. Το % ΔΧ είναι 0 τοις εκατό, υποδηλώνοντας ότι βρίσκεστε ακριβώς στο στόχο. Την Τετάρτη, η διακύμανση χρονοδιαγράμματος για την εργασία είναι 10 € και το ΠΚΠΕ για αυτήν την ημέρα είναι 400 €. Το % ΔΧ είναι -2,5 τοις εκατό, υποδεικνύοντας ότι, μέχρι τώρα, η εργασία είναι 2,5 τοις εκατό πίσω από το χρονοδιάγραμμα.

Παρατηρήσεις    Εάν το % ΔΧ είναι θετικό ποσοστό, η εργασία είναι μπροστά από το χρονοδιάγραμμα. Εάν είναι 0 τοις εκατό, η εργασία είναι ακριβώς στο στόχο. Εάν είναι αρνητικό ποσοστό, τότε η εργασία είναι πίσω από το χρονοδιάγραμμα.

Εκτός από το δείκτη % ΔΧ χρονολογικής φάσης, μπορείτε να εμφανίσετε τον συνολικό δείκτη % ΔΧ για εργασίες στο τμήμα φύλλου της προβολής "Χρήση εργασιών". Προσθέστε το πεδίο % ΔΧ στον τρέχοντα πίνακα ή εφαρμόστε τον πίνακα "Δείκτες χρονοδιαγράμματος εκτελεσθείσας αξίας ", στον οποίο το πεδίο % ΔΧ περιέχεται από προεπιλογή. Ενώ εμφανίζεται η προβολή "Φύλλο εργασίας", μπορείτε να εφαρμόσετε τον πίνακα "Δείκτες χρονοδιαγράμματος εκτελεσθείσας αξίας" στο παράθυρο διαλόγου Περισσότεροι πίνακες.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×