Πεδία "Υπόλοιπη εργασία"

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Τα πεδία "Υπόλοιπη εργασία" εμφανίζουν το σύνολο του χρόνου, όπως ανθρωποώρες ή ημέρες, που απομένει ακόμα για την ολοκλήρωση μιας εργασίας ή ενός συνόλου εργασιών.

Υπάρχουν πολλές κατηγορίες πεδίων "Υπόλοιπη εργασία".

Τύπος δεδομένων    Διάρκεια

Υπόλοιπη εργασία (πεδίο εργασίας)

Τύπος Καταχώρησης    Υπολογισμός ή καταχώρηση

Τρόπος υπολογισμού    Όταν μια εργασία δημιουργείται για πρώτη φορά και δεν έχει αναφερθεί όγκος εργασίας, το πεδίο "Υπόλοιπη εργασία" ισούται με το πεδίο "Εργασία" για τη συγκεκριμένη εργασία. Όταν αναφερθεί πραγματική εργασία για αυτήν την εργασία, το Project υπολογίζει τον υπόλοιπο όγκο εργασίας ως εξής:

Υπόλοιπη εργασία = Όγκος εργασίας - Πραγματική εργασία

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο "Υπόλοιπη εργασία" σε μια προβολή εργασίας όταν θέλετε να επεξεργαστείτε, να εμφανίσετε ή να φιλτράρετε τις πληροφορίες για τον υπόλοιπο όγκο εργασίας. Επεξεργαστείτε το πεδίο "Υπόλοιπη εργασία" για την εργασία, όταν θέλετε να αυξήσετε ή να μειώσετε τον όγκο εργασίας που απαιτείται για την ολοκλήρωση της εργασίας. Η επεξεργασία της υπόλοιπης εργασίας αλλάζει επίσης την τιμή στο πεδίο "% ολοκλήρωσης".

Παράδειγμα    Η εργασία "Σύνταξη πρότασης" έχει προγραμματιστεί για 40 ώρες εργασίας. Οι εκχωρημένοι πόροι μόλις σας πληροφόρησαν ότι θα χρειαστούν επιπλέον οκτώ ώρες πρόσθετης εργασίας για την ολοκλήρωση αυτής της εργασίας. Προσθέστε το πεδίο "Υπόλοιπη εργασία" στην προβολή "Φύλλο εργασιών" και επεξεργαστείτε το πεδίο, για να προσθέσετε ακόμα οκτώ ώρες υπόλοιπης εργασίας για αυτήν την εργασία.

Παρατηρήσεις    Εάν πληκτρολογήσετε μια τιμή στο πεδίο "Υπόλοιπη εργασία", το Project διαιρεί την υπόλοιπη εργασία που καταχωρείτε μεταξύ των εκχωρημένων πόρων.

Όταν καταχωρείτε το ποσοστό ολοκλήρωσης ή τη συνολική πραγματική εργασία, το Project ενδέχεται να προγραμματίσει ξανά την υπόλοιπη εργασία γύρω από την ημερομηνία κατάστασης. Εάν προτιμάτε, μπορείτε να αφήσετε αυτά τα πεδία παρακολούθησης στο έργο όπως ήταν αρχικά προγραμματισμένα, ακόμα και αν η ολοκληρωμένη εργασία εμφανίζεται στο μέλλον ή η υπόλοιπη εργασία εμφανίζεται στο παρελθόν. Αυτό μπορείτε να το κάνετε στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές του Project.

Μπορείτε να ορίσετε την ημερομηνία κατάστασης σε μια ημερομηνία διαφορετική από τη σημερινή στο παράθυρο διαλόγου Πληροφορίες έργου.

Υπόλοιπη εργασία (πεδίο πόρου)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη

Τρόπος υπολογισμού    Η υπόλοιπη εργασία για έναν πόρο είναι το άθροισμα όλων των τιμών υπόλοιπης εργασίας για όλες τις αναθέσεις του πόρου.

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο "Υπόλοιπη εργασία" σε ένα φύλλο πόρων, όταν θέλετε να εμφανιστούν ή να φιλτραριστούν οι πληροφορίες σχετικά με την υπόλοιπη εργασία για έναν πόρο.

Παράδειγμα    Παρατηρείτε ότι ο Κώστας φαίνεται να εργάζεται συνεχώς παραπάνω, ενώ ο Γιάννης φαίνεται να υποχρησιμοποιείται σε αυτό το έργο. Θέλετε να αναλύσετε εάν ο φόρτος εργασίας είναι πράγματι άνισος, ώστε να μπορέσετε να βελτιώσετε την εξισορρόπηση των αναθέσεων. Προσθέστε το πεδίο "Υπόλοιπη εργασία" στην προβολή "Φύλλο πόρων", για να συγκρίνετε τον υπόλοιπο φόρτο εργασίας μεταξύ των δύο πόρων.

Υπόλοιπη εργασία (πεδίο ανάθεσης)

Τύπος Καταχώρησης    Υπολογισμός ή καταχώρηση

Τρόπος υπολογισμού    Όταν μια ανάθεση γίνεται για πρώτη φορά και δεν έχει γίνει καμία εργασία, το πεδίο "Υπόλοιπη εργασία" περιέχει το ίδιο ποσό με το πεδίο συνολικής εργασίας. Αφού αναφερθεί η πραγματική εργασία σε αυτήν την ανάθεση, το Project υπολογίζει την υπόλοιπη εργασία σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο:

Υπόλοιπη εργασία = Όγκος εργασίας - Πραγματική εργασία

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο "Υπόλοιπη εργασία" στο τμήμα χρονολογικής φάσης της προβολής "Χρήση εργασιών" ή "Χρήση πόρων" όταν θέλετε να επεξεργαστείτε, να εμφανίσετε ή να φιλτράρετε πληροφορίες για την υπόλοιπη εργασία. Επεξεργαστείτε το πεδίο "Υπόλοιπη εργασία" για την ανάθεση, όταν θέλετε να αυξήσετε ή να μειώσετε την ποσότητα εργασίας που απαιτείται για την ολοκλήρωση της εργασίας.

Παράδειγμα    Η εργασία "Σύνταξη πρότασης" που έχει ανατεθεί στο Γιάννη έχει προγραμματιστεί για 40 ώρες εργασίας. Ο Γιάννης μόλις σας πληροφόρησε ότι θα χρειαστούν επιπλέον οκτώ ώρες πρόσθετης εργασίας για την ολοκλήρωση αυτής της εργασίας. Προσθέστε το πεδίο "Υπόλοιπη εργασία" στην προβολή "Χρήση εργασιών" και επεξεργαστείτε το πεδίο, για να προσθέσετε ακόμα οκτώ ώρες υπόλοιπης εργασίας για αυτήν την ανάθεση.

Παρατηρήσεις    Όταν καταχωρείτε το ποσοστό ολοκλήρωσης ή τη συνολική πραγματική εργασία, το Project ενδέχεται να προγραμματίσει ξανά την υπόλοιπη εργασία γύρω από την ημερομηνία κατάστασης. Εάν προτιμάτε, μπορείτε να αφήσετε αυτά τα πεδία παρακολούθησης στο έργο όπως ήταν αρχικά προγραμματισμένα, ακόμα και αν η ολοκληρωμένη εργασία εμφανίζεται στο μέλλον ή η υπόλοιπη εργασία εμφανίζεται στο παρελθόν. Αυτό μπορείτε να το κάνετε στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές του Project.

Μπορείτε να ορίσετε την ημερομηνία κατάστασης σε μια ημερομηνία διαφορετική από τη σημερινή στο παράθυρο διαλόγου Πληροφορίες έργου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×