Πεδία "Σημαία1-20"

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Τα πεδία "Σημαία1" έως και "Σημαία20" υποδεικνύουν εάν μια εργασία, ένας πόρος ή μια ανάθεση έχει επισημανθεί για περαιτέρω ενέργειες ή για κάποιου είδους αναγνώριση. Για να επισημάνετε μια εργασία, κάντε κλικ στην επιλογή "Ναι" σε ένα πεδίο "Σημαία". Εάν δεν θέλετε να επισημάνετε μια εργασία, κάντε κλικ στην επιλογή "Όχι". Από προεπιλογή, τα πεδία σημαίας έχουν την τιμή "Όχι".

Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες πεδίων "Σημαία1-20".

Τύπος δεδομένων    Ναι/Όχι

Σημαία1-20 (πεδία εργασίας)

Τύπος Καταχώρησης    Υπολογισμός ή καταχώρηση

Βέλτιστη χρήση    Χρησιμοποιήστε ένα από αυτά τα προσαρμοσμένα πεδία "Σημαία", όταν θέλετε να προσθέσετε οποιαδήποτε δεδομένα "Ναι/Όχι" στις πληροφορίες εργασίας. Προσθέστε ένα προσαρμοσμένο πεδίο "Σημαία" σε ένα φύλλο εργασίας, όταν θέλετε να επισημάνετε συγκεκριμένες εργασίες για προβολή, φιλτράρισμα, μορφοποίηση ή επεξεργασία. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το πεδίο "Σημαία" για να μορφοποιήσετε τις προσαρμοσμένες γραμμές Gantt σε ειδικές εργασίες.

Παράδειγμα    Είναι απαραίτητο να παρακολουθήσετε λογιστικά στοιχεία σε συγκεκριμένες εργασίες. Προσθέστε ένα πεδίο "Σημαία" και κάντε κλικ στην επιλογή Ναι στο πεδίο για κάθε εργασία που απαιτεί ειδική παρακολούθηση. Στη συνέχεια, εφαρμόστε ένα φίλτρο για αυτό το πεδίο "Σημαία", ώστε να λειτουργεί μόνο στις εργασίες με επισήμανση "Ναι".

Παρατηρήσεις    Μπορείτε να ορίσετε λίστες τιμών, τύπους και δείκτες γραφικών για ένα πεδίο "Σημαία" στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένα πεδία. Εάν καθορίσετε έναν τύπο, το πεδίο θα είναι μόνο για ανάγνωση.

Μπορείτε να αντιγράψετε τα προσαρμοσμένα πεδία που δημιουργείτε σε άλλα αρχεία έργου και μπορείτε να επίσης να διαγράψετε τυχόν προσαρμοσμένα χαρακτηριστικά που έχετε αναθέσει σε ένα προσαρμοσμένο πεδίο, στο παράθυρο διαλόγου Οργάνωση.

Σημαία1-20 (πεδία πόρου)

Τύπος Καταχώρησης    Υπολογισμός ή καταχώρηση

Βέλτιστη χρήση    Χρησιμοποιήστε ένα από αυτά τα προσαρμοσμένα πεδία "Σημαία", όταν θέλετε να προσθέσετε οποιαδήποτε δεδομένα "Ναι/Όχι" στις πληροφορίες πόρου. Προσθέστε ένα προσαρμοσμένο πεδίο "Σημαία" σε ένα φύλλο πόρου, όταν θέλετε να επισημάνετε συγκεκριμένες εργασίες για προβολή, φιλτράρισμα, μορφοποίηση ή επεξεργασία.

Παράδειγμα    Θέλετε να αναθεωρήσετε τους πόρους της σύμβασης που ανήκουν σε διάφορες ομάδες. Μπορείτε να προσθέσετε ένα πεδίο "Σημαία" και να κάνετε κλικ στην επιλογή Ναι στο πεδίο για κάθε εργολάβο. Στη συνέχεια, μπορείτε να φιλτράρετε αυτό το πεδίο "Σημαία", ώστε να εμφανίζει μόνο τους πόρους που έχουν επισημανθεί με την ιδιότητα "Ναι".

Παρατηρήσεις    Μπορείτε να ορίσετε λίστες τιμών, τύπους και δείκτες γραφικών για ένα πεδίο "Σημαία" στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένα πεδία. Εάν καθορίσετε έναν τύπο, το πεδίο θα είναι μόνο για ανάγνωση. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτό το παράθυρο διαλόγου Προσαρμογή πεδίων για να μετονομάσετε το πεδίο "Σημαία", ώστε να περιγράφει τις πληροφορίες που ορίζετε ή να διαγράψετε οποιεσδήποτε προσαρμοσμένες πληροφορίες έχετε αναθέσει σε ένα προσαρμοσμένο πεδίο.

Μπορείτε να αντιγράψετε τα προσαρμοσμένα πεδία που δημιουργείτε σε άλλα αρχεία έργου, στο παράθυρο διαλόγου Οργάνωση.

Σημαία1-20 (πεδία ανάθεσης)

Τύπος καταχώρησης    Καταχωρημένη

Βέλτιστη χρήση    Χρησιμοποιήστε ένα από αυτά τα προσαρμοσμένα πεδία "Σημαία", όταν θέλετε να προσθέσετε οποιαδήποτε δεδομένα "Ναι/Όχι" στις πληροφορίες ανάθεσης. Προσθέστε ένα πεδίο "Σημαία" στο τμήμα φύλλου της προβολής "Χρήση εργασιών" ή "Χρήση πόρων", όταν θέλετε να επισημάνετε συγκεκριμένες αναθέσεις για προβολή, φιλτράρισμα, μορφοποίηση ή επεξεργασία.

Παράδειγμα    Θέλετε να αναθεωρήσετε τις αναθέσεις σε εργολάβους. Μπορείτε να προσθέσετε ένα πεδίο "Σημαία" και να κάνετε κλικ στην επιλογή Ναι στο πεδίο για κάθε ανάθεση σε εργολάβο. Στη συνέχεια, μπορείτε να φιλτράρετε αυτό το πεδίο "Σημαία", ώστε να εμφανίζει μόνο τους πόρους που έχουν επισημανθεί με την ιδιότητα "Ναι".

Παρατηρήσεις    Μπορείτε να ορίσετε λίστες τιμών, τύπους και δείκτες γραφικών για ένα πεδίο "Σημαία" στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένα πεδία. Εάν καθορίσετε έναν τύπο, το πεδίο θα είναι μόνο για ανάγνωση.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×