Πεδία "Μοναδικό αναγνωριστικό"

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Το πεδίο "Μοναδικό Αναγνωριστικό" περιέχει τον αριθμό που το Microsoft Office Project αντιστοιχίζει αυτόματα κάθε φορά που μια νέα εργασία, πόρο ή μια ανάθεση έχει δημιουργηθεί στο τρέχον έργο. Αυτός ο αριθμός υποδεικνύει την ακολουθία με την οποία έχει δημιουργηθεί η εργασία, πόρο ή ανάθεση, ανεξάρτητα από τη θέση στο χρονοδιάγραμμα.

Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες πεδίων "Μοναδικό Αναγνωριστικό".

Τύπος δεδομένων    Ακέραιος αριθμός

Μοναδικό Αναγνωριστικό (πεδίο εργασίας)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη

Τρόπος υπολογισμού    Καθώς δημιουργείτε νέες εργασίες, το Project προσθέτει έναν μοναδικό κωδικό σε κάθε εργασία στο έργο. Αυτός ο αριθμός είναι μοναδικό σε που είναι ποτέ αναδιάταξη ή να τα χρησιμοποιήσετε πάλι αν η εργασία έχει μετακινηθεί ή διαγραφεί.

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο "Μοναδικό Αναγνωριστικό" σε ένα φύλλο εργασίας, όταν θέλετε να εμφανίσετε ή να φιλτράρετε το μοναδικό Αναγνωριστικό για τις εργασίες.

Παράδειγμα    Θέλετε να δείτε τις εργασίες με τη σειρά με την οποία δημιουργήθηκαν. Στην προβολή φύλλου εργασίας, μπορείτε να ταξινομήσετε τις εργασίες κατά το πεδίο "Μοναδικό Αναγνωριστικό".

Παρατηρήσεις    Εάν εργασίες έχουν μετακινηθεί, που έχει εισαχθεί ή διαγραφεί, τα αναγνωριστικά εργασιών αλλάζουν ώστε να αντικατοπτρίζουν τα νέα ακολουθία εργασιών. Ωστόσο, το μοναδικό Αναγνωριστικό πάντα παραμένει σταθερή, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε επεξεργασία.

Μοναδικό Αναγνωριστικό (πεδίο πόρου)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη

Τρόπος υπολογισμού    Καθώς προσθέτετε πόρους, το Project αντιστοιχίζει ένα μοναδικό αριθμό σε κάθε πόρο μέσα στο έργο. Αυτός ο αριθμός είναι μοναδικό σε που είναι ποτέ αναδιάταξη ή ξανά Εάν ο πόρος έχει μετακινηθεί ή διαγραφεί.

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο "Μοναδικό Αναγνωριστικό" σε ένα φύλλο πόρου, όταν θέλετε να εμφανίσετε ή να φιλτράρετε το μοναδικό Αναγνωριστικό για τον πόρο.

Παράδειγμα    Θέλετε να αναθεωρήσετε τους πόρους του έργου με τη σειρά με την οποία έχουν προστεθεί στο έργο. Στην προβολή Φύλλο πόρων, μπορείτε να ταξινομήσετε τους πόρους από το πεδίο "Μοναδικό Αναγνωριστικό".

Παρατηρήσεις    Εάν μετακινούνται πόρους, που έχουν εισαχθεί ή διαγραφεί, τα αναγνωριστικά πόρων αλλάξετε για να απεικονίσει τη νέα σειρά. Ωστόσο, το μοναδικό Αναγνωριστικό πάντα παραμένει σταθερή, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε επεξεργασία.

Μοναδικό Αναγνωριστικό (πεδίο ανάθεσης)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη

Τρόπος υπολογισμού    Καθώς αναθέτετε εργασίες σε πόρους, το Project προσθέτει ένα μοναδικό αριθμό σε κάθε ανάθεση μέσα στο έργο. Αυτός ο αριθμός είναι μοναδικό σε που είναι ποτέ αναδιάταξη ή ξανά Εάν ανάθεσης έχει μετακινηθεί ή διαγραφεί.

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο "Μοναδικό Αναγνωριστικό" στο τμήμα φύλλου της προβολής "Χρήση εργασιών" ή "Χρήση πόρων", όταν θέλετε να εμφανίσετε ή να φιλτράρετε με βάση το μοναδικό Αναγνωριστικό για την ανάθεση.

Παράδειγμα    Θέλετε να αναθεωρήσετε τις αναθέσεις με τη σειρά που έχουν πραγματοποιηθεί. Στην προβολή "Χρήση εργασιών", μπορείτε να ταξινομήσετε τις αναθέσεις κατά το πεδίο "Μοναδικό Αναγνωριστικό". Το Project ταξινομεί πρώτα το ' μοναδικό Αναγνωριστικό "και, στη συνέχεια, από το ' μοναδικό Αναγνωριστικό" των αναθέσεων εντός των εργασιών.

Παρατηρήσεις    Εάν μια ανάθεση έχει εισαχθεί ή διαγραφεί, αλλάξτε τα αναγνωριστικά για να απεικονίσει τη νέα σειρά. Ωστόσο, το μοναδικό Αναγνωριστικό πάντα παραμένει σταθερή, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε επεξεργασία.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×