Πεδία "Κωδικός διάρθρωσης1-10"

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Τα προσαρμοσμένα πεδία "Κωδικός διάρθρωσης1" έως "Κωδικός διάρθρωσης10" περιέχουν έναν αλφαριθμητικό κωδικό που ορίζετε για να αναπαριστά την ιεραρχική δομή των εργασιών ή των πόρων. Οι κωδικοί διάρθρωσης είναι προσαρμοσμένες ετικέτες για εργασίες ή πόρους που έχουν κοινά χαρακτηριστικά. Μπορείτε να τους χρησιμοποιήσετε για να ομαδοποιήσετε εργασίες ή πόρους με τον τρόπο που θέλετε. Μπορείτε, για παράδειγμα, να δημιουργήσετε κωδικούς διάρθρωσης για την απεικόνιση των κωδικών υπολογισμού κόστους που σχετίζονται με εργασίες, μια δομή οργανωτικής ανάλυσης ή κωδικούς εργασιών. Στη συνέχεια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα από τα πεδία "Κωδικός διάρθρωσης" για να εκχωρήσετε τους κατάλληλους κωδικούς διάρθρωσης σε κατάλληλες εργασίες ή πόρους. Μπορείτε επίσης να συνοψίσετε ή να συναθροίσετε πληροφορίες σχετικά με την ομαδοποίηση.

Υπάρχουν πολλές κατηγορίες πεδίων "Κωδικός διάρθρωσης1-10".

Τύπος δεδομένων    Κωδικός διάρθρωσης

Κωδικός διάρθρωσης1-10 (πεδία εργασίας)

Τύπος καταχώρησης    Καταχωρημένη

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε ένα από τα πεδία "Κωδικός διάρθρωσης" σε μια προβολή φύλλου εργασίας, όταν θέλετε να εμφανίσετε τον κωδικό διάρθρωσης. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό διάρθρωσης για ομαδοποίηση, φιλτράρισμα και ταξινόμηση εργασιών. Δημιουργία και εφαρμογή κώδικες που απεικονίζουν τον τύπο των πληροφοριών και δομή που χρειάζεστε για να δείτε κατά την προβολή πληροφοριών εργασίας.

Παράδειγμα    Ο λογιστής του έργου ανατρέχει στο σχέδιο έργου για να λάβει πληροφορίες σχετικά με το κόστος εργασιών. Θέλει να δει τις εργασίες ομαδοποιημένες κατά κέντρα κόστους και να λάβει συνοπτικές πληροφορίες με βάση αυτά τα κέντρα κόστους. Δημιουργεί ένα προσαρμοσμένο πεδίο κωδικού διάρθρωσης που ονομάζεται "Κωδικός κόστους εργασίας" μαζί με έναν πίνακα αναζήτησης με τη λίστα των κωδικών. Στη συνέχεια, εφαρμόζει τους κατάλληλους κωδικούς κόστους για τις αντίστοιχες εργασίες. Λαμβάνει τις ιεραρχικές και συνοπτικές πληροφορίες που χρειάζεται, ομαδοποιώντας κατά το πεδίο κωδικού διάρθρωσης "Κωδικός κόστους εργασίας".

Παρατηρήσεις    Μπορείτε να ορίσετε το σύνολο των κωδικών διάρθρωσης, ενώ είναι ορατή μια προβολή φύλλου εργασίας, στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμογή πεδίων.

Μπορείτε να αντιγράψετε τα προσαρμοσμένα πεδία που δημιουργείτε σε άλλα αρχεία έργου, στο παράθυρο διαλόγου Οργάνωση.

Κωδικός διάρθρωσης1-10 (πεδία πόρου)

Τύπος καταχώρησης    Καταχωρημένη

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε ένα από τα πεδία "Κωδικός διάρθρωσης" σε μια προβολή φύλλου πόρου, όταν θέλετε να εμφανιστεί ο προσαρμοσμένος κωδικός διάρθρωσης. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό διάρθρωσης για την ομαδοποίηση, το φιλτράρισμα και την ταξινόμηση πόρων. Δημιουργήστε και εφαρμόστε κωδικούς διάρθρωσης που αναπαριστούν τον τύπο των πληροφοριών και τη δομή που θέλετε να βλέπετε κατά την προβολή πληροφοριών για πόρους.

Παράδειγμα    Ο διαχειριστής πόρων του έργου ανατρέχει στο σχέδιο έργου για να λάβει πληροφορίες οργάνωσης για τους πόρους. Θέλει να δει τους πόρους ομαδοποιημένους σύμφωνα με τη δομή οργανωτικής ανάλυσης και να λάβει συνοπτικές πληροφορίες με βάση αυτήν τη δομή. Δημιουργεί ένα προσαρμοσμένο πεδίο κωδικού διάρθρωσης που ονομάζεται "Οργάνωση" μαζί με έναν πίνακα αναζήτησης με τη λίστα των κωδικών. Εφαρμόζει τους κατάλληλους κωδικούς οργάνωσης στους αντίστοιχους πόρους. Βλέπει τις ιεραρχικές και συνοπτικές πληροφορίες που χρειάζεται, ομαδοποιώντας με βάση το πεδίο κωδικού διάρθρωσης "Οργάνωση".

Παρατηρήσεις    Μπορείτε να ορίσετε το σύνολο των κωδικών διάρθρωσης, ενώ είναι ορατή μια προβολή φύλλου πόρου, στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμογή πεδίων.

Μπορείτε να αντιγράψετε τα προσαρμοσμένα πεδία που δημιουργείτε σε άλλα αρχεία έργου, στο παράθυρο διαλόγου Οργάνωση.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×