Πεδία "Κορύφωση"

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Τα πεδία "Κορύφωση" περιέχουν το μέγιστο ποσοστό ή τον μέγιστο αριθμό μονάδες που ανατίθενται σε έναν πόρο οποιαδήποτε στιγμή για εργασίες.

Υπάρχουν δύο κατηγορίες πεδίων "Κορύφωση".

Τύπος δεδομένων    Ποσοστό/αριθμός

Κορύφωση (πεδίο πόρου)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη

Τρόπος υπολογισμού    Η τιμή στο πεδίο "Κορύφωση" είναι η μέγιστη μονάδα ανάθεσης για έναν πόρο οποιαδήποτε στιγμή για όλες τις εργασίες που έχουν ανατεθεί στον πόρο.

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο "Κορύφωση" σε μια προβολή φύλλου πόρου, όταν θέλετε να εμφανίσετε το μέγιστο ποσοστό προσπάθειας που καταβάλλει ο πόρος σε όλη τη διάρκεια του έργου για οποιεσδήποτε εργασίες που του έχουν ανατεθεί.

Παράδειγμα    Στην Κατερίνα έχει ανατεθεί το 25 τοις εκατό μιας εργασίας και το 50 τοις εκατό μιας άλλης εργασίας που έχει προγραμματιστεί για μια διαφορετική χρονική περίοδο. Στην προβολή "Φύλλο πόρων", η τιμή στο πεδίο "Κορύφωση" για την Κατερίνα είναι 50 τοις εκατό.

Παρατηρήσεις    Κατά την εμφάνιση των μονάδων κορύφωσης στην προβολή "Γράφημα πόρων" ή "Χρήση πόρων", η τιμή στο πεδίο "Κορύφωση" αντιστοιχεί στο υψηλότερο σημείο που εμφανίζεται στο "Γράφημα πόρων".

Κορύφωση (πεδίο ανάθεσης)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη

Τρόπος υπολογισμού    Η τιμή στο πεδίο "Κορύφωση" είναι ο μέγιστος αριθμός μονάδων που έχουν ανατεθεί σε έναν πόρο για μια εργασία.

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο "Κορύφωση" στο τμήμα φύλλου της προβολής "Χρήση πόρων", όταν θέλετε να εμφανίσετε ή να φιλτράρετε τον μέγιστο αριθμό μονάδων για μια ανάθεση. Αυτό το πεδίο είναι διαθέσιμο μόνο στην προβολή "Χρήση πόρων".

Παράδειγμα    Πρέπει να αναθεωρήσετε την ικανότητα του πόρου για διάφορες αναθέσεις. Στο τμήμα φύλλου της προβολής "Χρήση πόρων", προσθέστε το πεδίο "Κορύφωση". Σε μια ανάθεση για τρεις ξυλουργούς, βλέπετε 300 τοις εκατό στο πεδίο "Κορύφωση", κάτι που σημαίνει ότι ο μέγιστος αριθμός μονάδων που έχουν ανατεθεί στον πόρο "ξυλουργός" για ολόκληρη την εργασία είναι 300 τοις εκατό. Σε μια ανάθεση σε έναν πόρο μερικής απασχόλησης, βλέπετε 25 τοις εκατό στο πεδίο "Κορύφωση".

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×