Πεδία "Ημερομηνία1-10"

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Τα πεδία "Ημερομηνία1" έως και "Ημερομηνία10" είναι προσαρμοσμένα πεδία που αποθηκεύουν οποιεσδήποτε πληροφορίες ημερομηνίας θέλετε για μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση.

Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες πεδίων "Ημερομηνία1-10".

Τύπος δεδομένων    Ημερομηνία

Ημερομηνία1-10 (πεδία εργασίας)

Τύπος Καταχώρησης    Υπολογισμός ή καταχώρηση

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε ένα ή περισσότερα προσαρμοσμένα πεδία ημερομηνίας σε μια προβολή εργασίας, για να διατηρείτε πρόσθετες πληροφορίες ημερομηνίας για τις εργασίες σας.

Παράδειγμα    Θέλετε να συμπεριλάβετε μια εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης για την εργασία σε μια φάση ορόσημο. Μπορείτε να προσθέσετε το πεδίο "Ημερομηνία1" σε ένα φύλλο εργασίας και να το μετονομάσετε σε "Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης". Στη συνέχεια, για όλες τις εργασίες ορόσημου, καταχωρήστε την εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης στο συγκεκριμένο πεδίο.

Παρατηρήσεις    Οποιαδήποτε ημερομηνία πληκτρολογήσετε σε ένα προσαρμοσμένο πεδίο ημερομηνίας δεν επηρεάζει τους υπολογισμούς του Microsoft Project. Εάν δεν έχετε καταχωρήσει ημερομηνία, το πεδίο περιέχει την ένδειξη "ΔΥ".

Μπορείτε να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες λίστες τιμών, τύπους και δείκτες γραφικών για οποιαδήποτε προσαρμοσμένα πεδία ημερομηνίας. Μπορείτε, επίσης, να δημιουργήσετε προσαρμοσμένα χαρακτηριστικά ή να μετονομάσετε το προσαρμοσμένο πεδίο ημερομηνίας, στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένα πεδία. Εάν καθορίσετε έναν τύπο, το πεδίο θα είναι μόνο για ανάγνωση.

Μπορείτε να αντιγράψετε τα προσαρμοσμένα πεδία που δημιουργείτε, μαζί με όλα τα χαρακτηριστικά τους, σε άλλα αρχεία του έργου, στο παράθυρο διαλόγου Οργάνωση.

Ημερομηνία1-10 (πεδία πόρου)

Τύπος Καταχώρησης    Υπολογισμός ή καταχώρηση

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε ένα ή περισσότερα προσαρμοσμένα πεδία ημερομηνίας σε ένα φύλλο πόρου, για να διατηρείτε πρόσθετες πληροφορίες ημερομηνίας για τους πόρους. Ορισμένα παραδείγματα είναι η ημερομηνία πρόσληψης, η ημερομηνία γέννησης και η ημερομηνία έναρξης του έργου.

Παράδειγμα    Θέλετε να προσθέσετε τις ημερομηνίες γέννησης στις πληροφορίες πόρου. Προσθέστε το πεδίο "Ημερομηνία1" στην προβολή "Φύλλο πόρου" και μετονομάστε το σε "Ημερομηνία γέννησης". Στη συνέχεια, καταχωρήστε τις ημερομηνίες γέννησης όλων των πόρων σε αυτό το πεδίο.

Παρατηρήσεις    Οποιαδήποτε ημερομηνία και αν καταχωρήσετε σε ένα προσαρμοσμένο πεδίο "Ημερομηνία1" έως "Ημερομηνία10" δεν επηρεάζει τους υπολογισμούς του Project. Εάν δεν έχετε καταχωρήσει ημερομηνία, το πεδίο περιέχει την ένδειξη "ΔΥ".

Μπορείτε να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες λίστες τιμών, τύπους και δείκτες γραφικών για οποιαδήποτε προσαρμοσμένα πεδία ημερομηνίας. Μπορείτε, επίσης, να δημιουργήσετε προσαρμοσμένα χαρακτηριστικά ή να μετονομάσετε το προσαρμοσμένο πεδίο ημερομηνίας, στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένα πεδία. Εάν καθορίσετε έναν τύπο, το πεδίο θα είναι μόνο για ανάγνωση.

Μπορείτε να αντιγράψετε τα προσαρμοσμένα πεδία που δημιουργείτε, μαζί με όλα τα προσαρμοσμένα χαρακτηριστικά τους, σε άλλα αρχεία του έργου, στο παράθυρο διαλόγου Οργάνωση.

Ημερομηνία1-10 (πεδία ανάθεσης)

Τύπος καταχώρησης    Καταχωρημένη

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε ένα ή περισσότερα προσαρμοσμένα πεδία ημερομηνίας στο τμήμα φύλλου της προβολής "Χρήση εργασιών" ή "Χρήση πόρων", για να διατηρείτε πρόσθετες πληροφορίες ημερομηνίας της ανάθεσης.

Παράδειγμα    Έχετε ήδη προσθέσει τα πεδία "Έναρξη" και "Λήξη" στον πίνακά σας. Ωστόσο, θέλετε να συμπεριλάβετε το 50 τοις εκατό μιας εκτιμώμενης ημερομηνίας λήξης για τις αναθέσεις κρίσιμων εργασιών. Προσθέστε το πεδίο "Ημερομηνία1" στον πίνακα και ονομάστε το "Ενδιάμεσο σημείο". Για όλες τις κρίσιμες αναθέσεις, καταχωρήστε το 50 τοις εκατό της εκτιμώμενης ημερομηνίας λήξης σε αυτό το πεδίο.

Παρατηρήσεις    Οποιαδήποτε ημερομηνία και αν καταχωρήσετε σε ένα προσαρμοσμένο πεδίο "Ημερομηνία1" έως "Ημερομηνία10" δεν επηρεάζει τους υπολογισμούς του Project. Εάν δεν έχετε καταχωρήσει ημερομηνία, το πεδίο περιέχει την ένδειξη "ΔΥ".

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×