Πεδία "Επιβεβαιώθηκε"

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Τα πεδία "Επιβεβαιώθηκε" υποδεικνύουν αν οι πόροι στους οποίους έχει ανατεθεί μια εργασία έχουν αποδεχτεί ή απορρίψει τις αναθέσεις εργασίας.

Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες πεδίων "Επαληθεύτηκε".

Τύπος δεδομένων    Ναι/Όχι

Επιβεβαιώθηκε (πεδίο εργασίας)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη

Τρόπος υπολογισμού    Μόλις αναθέσετε μια εργασία σε έναν πόρο, το πεδίο "Επιβεβαιώθηκε" ορίζεται με την τιμή "Όχι". Επίσης, αν στείλετε μια ενημέρωση ανάθεσης σε έναν πόρο μέσω του Microsoft Office Project Server, το πεδίο "Απόκριση σε εκκρεμότητα" ορίζεται με την τιμή "Ναι". Όταν λάβετε όλες τις αποκρίσεις για όλες τις εκκρεμείς ενημερώσεις των Αναθέσεων ομάδας, η τιμή στο πεδίο "Απόκριση σε εκκρεμότητα" αλλάζει από "Ναι" σε "Όχι". Εάν αποδεχτούν όλοι οι πόροι την ανάθεση εργασίας, το πεδίο "Επιβεβαιώθηκε" ορίζεται με την τιμή "Ναι". Εάν οποιοσδήποτε πόρος απορρίψει την ανάθεση, η τιμή του πεδίου παραμένει "Όχι".

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο "Επιβεβαιώθηκε", μαζί με το πεδίο "Εκκρεμεί η απόκριση", σε ένα φύλλο εργασίας, για να παρακολουθείτε την κατάσταση των αναθέσεων εργασίας σε πόρους.

Παράδειγμα    Έχετε αναθέσει την εργασία "Σύνταξη πρότασης" στο Γιάννη, το Χρήστο και το Δημήτρη. Τους έχετε στείλει ενημερώσεις ανάθεσης για την εργασία. Εάν όλοι οι πόροι επαληθεύσουν την εργασία με την απόκριση "Ναι", οι αναθέσεις της εργασίας επαληθεύονται. Η τιμή του πεδίου "Επιβεβαιώθηκε" είναι "Ναι" και η τιμή του πεδίου "Απόκριση σε εκκρεμότητα" είναι πλέον 'Όχι". Εάν τουλάχιστον ένας πόρος δεν έχει αποκριθεί ακόμη ή έχει απορρίψει την εργασία, η τιμή του πεδίου "Επιβεβαιώθηκε" παραμένει "Όχι" και η τιμή του πεδίου "Απόκριση σε εκκρεμότητα" γίνεται "Όχι". Μπορείτε, αν θέλετε, να αναθέσετε την εργασία σε έναν άλλο πόρο.

Επιβεβαιώθηκε (πεδίο πόρου)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη

Τρόπος υπολογισμού    Μόλις αναθέσετε εργασίες σε έναν πόρο, το Microsoft Office Project καταχωρεί την τιμή "Όχι" στο πεδίο "Επιβεβαιώθηκε". Επίσης, αν στείλετε μια ενημέρωση ανάθεσης σε έναν πόρο μέσω του Microsoft Office Project Server, το πεδίο "Απόκριση σε εκκρεμότητα" ορίζεται με την τιμή "Ναι". Όταν λάβετε όλες τις αποκρίσεις για όλες τις ενημερώσεις ανάθεσης που εκκρεμούν από αυτόν τον πόρο, η τιμή στο πεδίο "Απόκριση σε εκκρεμότητα" αλλάζει από "Ναι" σε "Όχι". Εάν ο πόρος αποδεχτεί όλες τις αναθέσεις, το πεδίο "Επιβεβαιώθηκε"¨παίρνει την τιμή "Ναι". Εάν ο πόρος απορρίψει τουλάχιστον μία ανάθεση το πεδίο διατηρεί την τιμή "Όχι".

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο "Επιβεβαιώθηκε", μαζί με το πεδίο "Απόκριση σε εκκρεμότητα", σε ένα φύλλο πόρου, για να παρακολουθείτε την κατάσταση των αναθέσεων εργασίας σε πόρους.

Παράδειγμα    Έχετε αναθέσει στο Γιάννη διάφορες εργασίες, με αβεβαιότητα. Εάν ο Γιάννης επαληθεύσει όλες τις ενημερώσεις ανάθεσης με την απόκριση "Ναι", οι αναθέσεις επαληθεύονται. Η τιμή του πεδίου "Επιβεβαιώθηκε" είναι "Ναι" και η τιμή του πεδίου "Απόκριση σε εκκρεμότητα" είναι πλέον 'Όχι". Εάν ο Γιάννης δεν αποκριθεί τουλάχιστον σε μία από τις ενημερώσεις ανάθεσης ή απορρίψει μια εργασία, το πεδίο "Επιβεβαιώθηκε" διατηρεί την τιμή "Όχι".

Επιβεβαιώθηκε (πεδίο ανάθεσης)

Τύπος Καταχώρησης    Υπολογισμός ή καταχώρηση

Τρόπος υπολογισμού    Μόλις πραγματοποιήσετε μια ανάθεση, το Microsoft Office Project καταχωρεί την τιμή "Όχι" στο πεδίο "Επιβεβαιώθηκε". Επίσης, αν στείλετε μια ενημέρωση ανάθεσης σε έναν πόρο μέσω του Microsoft Office Project Server, το πεδίο "Απόκριση σε εκκρεμότητα" ορίζεται με την τιμή "Ναι". Όταν λάβετε μια απόκριση για αυτήν την ενημέρωση, η τιμή στο πεδίο "Απόκριση σε εκκρεμότητα" αλλάζει από "Ναι" σε "Όχι". Εάν ο πόρος αποδεχτεί την ανάθεση, το πεδίο "Επιβεβαιώθηκε" παίρνει την τιμή "Ναι". Εάν ο πόρος απορρίψει την ανάθεση, η τιμή του πεδίου παραμένει "Όχι".

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο "Επιβεβαιώθηκε" μαζί με το πεδίο "Απόκριση σε εκκρεμότητα", στην ενότητα φύλλου της προβολής "Χρήση εργασιών" ή "Χρήση πόρων", για να παρακολουθείτε την κατάσταση των αναθέσεων εργασίας σε πόρους.

Παράδειγμα    Έχετε αναθέσει την εργασία "Σύνταξη πρότασης" στο Γιάννη και έχετε στείλει μια ενημέρωση ανάθεσης. Όταν ο Γιάννης επαληθεύσει την εργασία με μια απόκριση "Ναι", η ανάθεση της εργασίας επαληθεύεται. Η τιμή του πεδίου "Επιβεβαιώθηκε" είναι "Ναι" και η τιμή του πεδίου "Απόκριση σε εκκρεμότητα" είναι πλέον 'Όχι". Εάν ο Γιάννης απορρίψει την εργασία, το πεδίο "Επιβεβαιώθηκε" διατηρεί την τιμή "Όχι" και η τιμή στο πεδίο "Απόκριση σε εκκρεμότητα" αλλάζει σε "Όχι". Μπορείτε, αν θέλετε, να αναθέσετε την εργασία σε έναν άλλο πόρο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×