Πεδία "Αθροιστικό κόστος"

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Τα πεδία "Συγκεντρωτικό κόστος" εμφανίζουν το προγραμματισμένο συγκεντρωτικό κόστος χρονολογικής φάσης για μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση μέχρι σήμερα.

Υπάρχουν τρεις κατηγορίες πεδίων "Συγκεντρωτικό κόστος".

Τύπος δεδομένων    Νομισματική μονάδα

Συγκεντρωτικό κόστος (πεδίο εργασίας χρονολογικής φάσης)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη

Τρόπος υπολογισμού    Το πεδίο "Συγκεντρωτικό κόστος" για εργασίες βασίζεται σε τιμές κόστους που προκύπτουν ήδη για εργασία που έχει υλοποιηθεί από όλους τους πόρους στους οποίους έχει ανατεθεί η εργασία, σε συνδυασμό με προγραμματισμένες τιμές κόστους για την υπόλοιπη απασχόληση για την εργασία. Οι τιμές αυτές βασίζονται στο πεδίο "Κόστος" και προστίθενται στην προηγούμενη χρονική περίοδο για την αθροιστική τιμή. Το συγκεντρωτικό κόστος είναι ίσο με το συγκεντρωτικό κόστος της προηγούμενης περιόδου, συν το προγραμματισμένο κόστος για αυτήν την περίοδο.

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο "Συγκεντρωτικό κόστος" στην ενότητα χρονολογικής φάσης της προβολής "Χρήση εργασιών", για να εμφανιστεί το τρέχον συνολικό κόστος για την εργασία, συνδυάζοντας τις τιμές πραγματικού και υπόλοιπου κόστους συνεχώς.

Παράδειγμα    Μια εργασία αποτελείται από 10 ώρες για έναν πόρο με τυπική χρέωση 20 € ανά ώρα. Κατά την έναρξη της εργασίας, το συγκεντρωτικό κόστος είναι 0 €. Για κάθε χρονική περίοδο, το προγραμματισμένο κόστος προστίθεται στο προηγούμενο. Μετά από 1 ώρα, το συγκεντρωτικό κόστος είναι 20 €. Μετά από 2 ώρες, το συγκεντρωτικό κόστος είναι 40 €. Μετά από 3 ώρες το συγκεντρωτικό κόστος είναι 60 € κ.ο.κ.

Συγκεντρωτικό κόστος (πεδίο πόρου χρονολογικής φάσης)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη

Τρόπος υπολογισμού    Το πεδίο "Συγκεντρωτικό κόστος" για πόρους βασίζεται σε τιμές κόστους που προκύπτουν ήδη από τον πόρο για εργασίες που του έχουν ανατεθεί, σε συνδυασμό με προγραμματισμένες τιμές κόστους για την υπόλοιπη απασχόληση όλες τις αναθέσεις. Οι τιμές αυτές βασίζονται στο πεδίο πόρου "Κόστος" και προστίθενται στην προηγούμενη χρονική περίοδο για την αθροιστική τιμή. Το συγκεντρωτικό κόστος είναι ίσο με το συγκεντρωτικό κόστος της προηγούμενης περιόδου, συν το προγραμματισμένο κόστος για αυτήν την περίοδο.

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο "Συγκεντρωτικό κόστος" στην ενότητα χρονολογικής φάσης της προβολής "Χρήση πόρων", για να εμφανιστεί το τρέχον συνολικό κόστος για έναν πόρο, συνδυάζοντας τις τιμές πραγματικού και υπόλοιπου κόστους συνεχώς.

Παράδειγμα    Παρακολουθείτε το κόστος για έναν πόρο με χρέωση 20 € ανά ώρα. Στον πόρο έχουν ανατεθεί 15 διαφορετικές εργασίες σε όλη τη διάρκεια του έργου. Οποιαδήποτε στιγμή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πεδίο "Συγκεντρωτικό κόστος" για να δείτε το συνολικό κόστος για αυτόν το πόρο μέχρι σήμερα, που συμπεριλαμβάνει τις τιμές πραγματικού και υπόλοιπου κόστους για όλες τις αναθέσεις εργασιών. Για κάθε χρονική περίοδο, το προγραμματισμένο κόστος προστίθεται στο προηγούμενο. Μετά από 1 ώρα, το συγκεντρωτικό κόστος είναι 20 €. Μετά από 2 ώρες, το συγκεντρωτικό κόστος είναι 40 €. Μετά από 3 ώρες το συγκεντρωτικό κόστος είναι 60 € κ.ο.κ.

Συγκεντρωτικό κόστος (πεδίο ανάθεσης χρονολογικής φάσης)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη

Τρόπος υπολογισμού    Το πεδίο "Συγκεντρωτικό κόστος" για αναθέσεις βασίζεται σε τιμές κόστους που προκύπτουν ήδη για εργασία που έχει υλοποιηθεί στην ανάθεση, σε συνδυασμό με προγραμματισμένες τιμές κόστους για την υπόλοιπη απασχόληση για την ανάθεση. Οι τιμές αυτές βασίζονται στο πεδίο ανάθεσης "Κόστος" και προστίθενται στην προηγούμενη χρονική περίοδο για την αθροιστική τιμή. Το συγκεντρωτικό κόστος είναι ίσο με το συγκεντρωτικό κόστος της προηγούμενης περιόδου, συν το προγραμματισμένο κόστος για αυτήν την περίοδο.

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο "Συγκεντρωτικό κόστος" στο τμήμα χρονολογικής φάσης της προβολής "Χρήση εργασιών" ή "Χρήση πόρων", για να εμφανιστεί το τρέχον συνολικό κόστος για μια ανάθεση, συνδυάζοντας τις τιμές πραγματικού και υπόλοιπου κόστους συνεχώς.

Παράδειγμα    Μια ανάθεση αποτελείται από 10 ώρες για έναν πόρο με χρέωση 20 € ανά ώρα. Κατά την έναρξη της ανάθεσης, το συγκεντρωτικό κόστος είναι 0 €. Για κάθε χρονική περίοδο, το προγραμματισμένο κόστος προστίθεται στο προηγούμενο. Μετά από 1 ώρα, το συγκεντρωτικό κόστος είναι 20 €. Μετά από 2 ώρες, το συγκεντρωτικό κόστος είναι 40 €. Μετά από 3 ώρες το συγκεντρωτικό κόστος είναι 60 € κ.ο.κ.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×