Πεδία "Έναρξη"

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Πεδίο "Έναρξη" εμφανίζει την ημερομηνία κατά την μια εργασία, πόρο ή μια ανάθεση έχει προγραμματιστεί για να ξεκινήσετε. Μπορείτε να έχετε το Microsoft Project υπολογίζει την ημερομηνία έναρξης ή μπορείτε να το εισαγάγετε τον εαυτό σας.

Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες πεδίων "Έναρξη".

Τύπος δεδομένων    Ημερομηνία

Έναρξη (πεδίο εργασίας)

Τύπος Καταχώρησης    Υπολογισμός ή καταχώρηση

Τρόπος υπολογισμού    Το Project υπολογίζει την ημερομηνία έναρξης της εργασίας από την ημερομηνία έναρξης του έργου και τυχόν εξαρτήσεις εργασιών. Έργου μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσετε εργασίας διάρκεια και άλλους περιορισμούς εργασιών. Εάν έχουν εκχωρηθεί πόροι, Project θεωρεί επίσης το ημερολόγιο πόρου και τις μονάδες ανάθεσης.

Εάν καταχωρήσετε μια ημερομηνία έναρξης για μια αυτόματα προγραμματισμένη εργασία, το Project αντιστοιχίζει τον περιορισμό Έναρξη όχι νωρίτερα από στην εργασία και χρησιμοποιεί την ημερομηνία έναρξης ως την ημερομηνία περιορισμού. Εάν το έργο σας προγραμματίζεται από την ημερομηνία λήξης και εάν καταχωρήσετε μια ημερομηνία έναρξης, Project εφαρμόζει αυτόματα έναν περιορισμό "Έναρξη όχι αργότερα από" στην εργασία.

Σημείωση: Microsoft Office Project 2007 και παλαιότερες εκδόσεις, όλες οι εργασίες προγραμματίζονται αυτόματα.

Εάν χρησιμοποιείτε το Microsoft Project 2010 και εισαγάγετε μια ημερομηνία έναρξης για μια μη αυτόματα προγραμματισμένη εργασία, απλώς έχει καταχωρηθεί η ημερομηνία ως έχει και έργου δεν εκχωρήσετε έναν περιορισμό εργασίας ή να κάνετε άλλες αλλαγές προγραμματισμού.

Εάν καταχωρήσετε μια πραγματική ημερομηνία έναρξης που είναι διαφορετική από την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης, το Project αλλάζει την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης ώστε να ταιριάζει με την ημερομηνία στο πεδίο "Πραγματική έναρξη".

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο "Έναρξη" σε ένα φύλλο εργασίας για να δείτε ή ημερομηνίες έναρξης φίλτρου για την εργασία. Πεδίο "Έναρξη" εμφανίζεται από προεπιλογή στην προβολή γραφήματος Gantt.

Παράδειγμα    Πρέπει να φιλτράρετε για όλες τις ημερομηνίες έναρξης έχει προγραμματιστεί μετά Μαρτίου. Μπορείτε να φιλτράρετε στο πεδίο "Έναρξη" για να δείτε μόνο αυτές τις εργασίες που έχει προγραμματιστεί με μια ημερομηνία έναρξης πέρα από 31 Μαρτίου.

Παρατηρήσεις    Σε μια μη αυτόματα προγραμματισμένη εργασία, μπορείτε να εισαγάγετε μια έγκυρη ημερομηνία έναρξης ή μπορείτε να εισαγάγετε κείμενο όπως TBD ή Άγνωστη. Μια μη αυτόματα προγραμματισμένη εργασία θεωρείται εργασία κράτησης θέσης μέχρι δύο από τα τρία παραγόντων προγραμματισμού — ημερομηνίες έναρξης και λήξης, καθώς και διάρκεια — περιέχουν πληροφορίες έγκυρη χρονοδιάγραμμα.

Όταν εισάγετε το ποσοστό ολοκλήρωσης ή πραγματική εργασία, το έργο θα προγραμματίσει ξανά την υπόλοιπη εργασία γύρω από την ημερομηνία κατάστασης, και αυτό μπορεί να αλλάξει αυτή προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης. Εάν προτιμάτε, μπορείτε να αφήσετε αυτά τα πεδία παρακολούθησης στο έργο όπως ήταν αρχικά προγραμματισμένα, ακόμα και αν η ολοκληρωμένη εργασία εμφανίζεται στο μέλλον ή η υπόλοιπη εργασία εμφανίζεται στο παρελθόν.

Office Project 2007 και παλαιότερες εκδόσεις, στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές. Στην καρτέλα Υπολογισμός, καταργήστε την επιλογή των πλαισίων ελέγχου με την ετικέτα Μετακίνηση της λήξης των ολοκληρωμένων τμημάτων που βρίσκονται μετά την ημερομηνία κατάστασης στην ημερομηνία κατάστασης και Μετακίνηση της έναρξης των υπόλοιπων τμημάτων που βρίσκονται πριν από την ημερομηνία κατάστασης, στην ημερομηνία κατάστασης. Για να ορίσετε την ημερομηνία κατάστασης σε μια ημερομηνία διαφορετική από τη σημερινή ημερομηνία, κάντε κλικ στην επιλογή Πληροφορίες έργου από το μενού έργο και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε την ημερομηνία στο πλαίσιο ημερομηνία κατάστασης.

Εάν χρησιμοποιείτε Project 2010, κάντε κλικ στην επιλογή

καρτέλα " αρχείο "

, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Υπολογισμός. Καταργήστε την επιλογή από τα πλαίσια ελέγχου με την ετικέτα Μετακίνηση της λήξης των ολοκληρωμένων τμημάτων που βρίσκονται μετά την ημερομηνία κατάστασης στην ημερομηνία κατάστασης και Μετακίνηση της έναρξης των υπόλοιπων τμημάτων που βρίσκονται πριν από την ημερομηνία κατάστασης, στην ημερομηνία κατάστασης. Μπορείτε να ορίσετε την ημερομηνία κατάστασης σε μια ημερομηνία διαφορετική από τη σημερινή ημερομηνία. Στην καρτέλα έργο, στην ομάδα Ιδιότητες, κάντε κλικ στην επιλογή Πληροφορίες έργου και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε την ημερομηνία στο πλαίσιο ημερομηνία κατάστασης.

Έναρξη (πεδίο πόρου)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη

Τρόπος υπολογισμού    Το Project υπολογίζει την ημερομηνία έναρξης πόρου ως την παλαιότερη ημερομηνία έναρξης όλων των αναθέσεων για τον πόρο.

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο "Έναρξη" σε ένα φύλλο πόρου, για να δείτε ή να φιλτράρετε για τις ημερομηνίες έναρξης νωρίτερη για τους πόρους.

Παράδειγμα    Πρέπει να δείτε κατά την Άννα έχει προγραμματιστεί για να ξεκινήσετε το πρώτο από 10 εργασίες που έχουν ανατεθεί. Στην προβολή Φύλλο πόρων, μπορείτε να προσθέσετε το πεδίο "Έναρξη". Μπορείτε να δείτε την παλαιότερη ημερομηνία έναρξης όλων των αναθέσεων ο Δημήτρης του.

Έναρξη (πεδίο ανάθεσης)

Τύπος Καταχώρησης    Υπολογισμός ή καταχώρηση

Τρόπος υπολογισμού    Το Project υπολογίζει την ημερομηνία έναρξης της ανάθεσης με βάση τις ημερολόγιο πόρου και εξαρτήσεις εργασιών. Επίσης, λαμβάνει υπόψη ημερομηνία έναρξης της εργασίας και οποιαδήποτε καθυστέρηση ανάθεσης ως εξής:

Έναρξη (πεδίο ανάθεσης) = Έναρξη (εργασία) + καθυστέρηση (πεδίο ανάθεσης)

Εάν καταχωρήσετε μια ημερομηνία έναρξης για την ανάθεση που είναι μεταγενέστερη από την ημερομηνία έναρξης για την εργασία, το Project εισάγει τη διαφορά ως καθυστέρηση ανάθεσης.

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο "Έναρξη" στην προβολή "Χρήση εργασιών" ή "Χρήση πόρων", όταν θέλετε να αναθεωρήσετε, να φιλτράρετε ή να επεξεργαστείτε τις ημερομηνίες έναρξης για αναθέσεις.

Παράδειγμα    Πρέπει να εξετάσετε όλες τις ημερομηνίες έναρξης για τα επτά άτομα που έχει ανατεθεί η εργασία "Σύνταξη πρότασης". Στην προβολή "Χρήση εργασιών", μπορείτε να προσθέσετε το πεδίο "Έναρξη". Κάτω από την εργασία "Σύνταξη πρότασης", μπορείτε να δείτε τις ημερομηνίες έναρξης για κάθε πόρο έχει ανατεθεί η εργασία.

Παρατηρήσεις    Όταν εισάγετε ποσοστό ολοκλήρωσης ή την πραγματική εργασία, το έργο θα προγραμματίσει ξανά την υπόλοιπη εργασία γύρω από την ημερομηνία κατάστασης και αυτό μπορεί να αλλάξει αρχικά προγραμματισμένα εξαρτώμενες εργασίες και τις σχετικές αναθέσεις. Εάν προτιμάτε, μπορείτε να αφήσετε αυτά τα πεδία παρακολούθησης στο έργο όπως ήταν αρχικά προγραμματισμένα, ακόμα και αν η ολοκληρωμένη εργασία εμφανίζεται στο μέλλον ή η υπόλοιπη εργασία εμφανίζεται στο παρελθόν.

Microsoft Office Project 2007 και παλαιότερες εκδόσεις, στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές. Στην καρτέλα Υπολογισμός, καταργήστε την επιλογή των πλαισίων ελέγχου με την ετικέτα Μετακίνηση της λήξης των ολοκληρωμένων τμημάτων που βρίσκονται μετά την ημερομηνία κατάστασης στην ημερομηνία κατάστασης και Μετακίνηση της έναρξης των υπόλοιπων τμημάτων που βρίσκονται πριν από την ημερομηνία κατάστασης, στην ημερομηνία κατάστασης. Για να ορίσετε την ημερομηνία κατάστασης σε μια ημερομηνία διαφορετική από τη σημερινή ημερομηνία, κάντε κλικ στην επιλογή Πληροφορίες έργου από το μενού έργο και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε την ημερομηνία στο πλαίσιο ημερομηνία κατάστασης.

Εάν χρησιμοποιείτε Microsoft Project 2010, κάντε κλικ στην επιλογή

καρτέλα " αρχείο "

, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Υπολογισμός. Καταργήστε την επιλογή από τα πλαίσια ελέγχου με την ετικέτα Μετακίνηση της λήξης των ολοκληρωμένων τμημάτων που βρίσκονται μετά την ημερομηνία κατάστασης στην ημερομηνία κατάστασης και Μετακίνηση της έναρξης των υπόλοιπων τμημάτων που βρίσκονται πριν από την ημερομηνία κατάστασης, στην ημερομηνία κατάστασης. Μπορείτε να ορίσετε την ημερομηνία κατάστασης σε μια ημερομηνία διαφορετική από τη σημερινή ημερομηνία. Στην καρτέλα έργο, στην ομάδα " κατάσταση ", κάντε κλικ στην επιλογή Ημερομηνία κατάστασης και, στη συνέχεια, εισαγάγετε την ημερομηνία.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×