Παροχή σχολίων

Ποιο πρόγραμμα του Office χρησιμοποιείτε;

Word

Excel

PowerPoint

Outlook

Word

Τα ανώνυμα σχόλιά σας μας βοηθούν να βελτιώσουμε τα προϊόντα μας για δικό σας όφελος αλλά και για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

Συμμετοχή στο Πρόγραμμα βελτίωσης εμπειρίας πελατών

Εάν συμμετέχετε στο Πρόγραμμα βελτίωσης εμπειρίας πελατών (CEIP), η Microsoft συλλέγει αυτόματα ανώνυμες πληροφορίες σχετικά με τη διαμόρφωση του υλικού σας και τον τρόπο που χρησιμοποιείτε το λογισμικό και τις υπηρεσίες μας. Η Microsoft δεν συλλέγει αναγνωρίσιμα προσωπικά στοιχεία. Χρησιμοποιεί τις πληροφορίες για τη βελτίωση του λογισμικού, ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες σας. Η συμμετοχή είναι προαιρετική.

 1. Στο μενού του Word, κάντε κλικ στην επιλογή Προτιμήσεις.

 2. Στην περιοχή Προσωπικές ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Σχόλια  Κουμπί "Προτιμήσεις σχολίων" .

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Ναι, μπορώ να συμμετέχω ανώνυμα στο πρόγραμμα βελτίωσης εμπειρίας πελατών. (Συνιστάται).

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CEIP, επισκεφθείτε το Πρόγραμμα βελτίωσης εμπειρίας πελατών της Microsoft.

Αποστολή σχολίων προϊόντος σχετικά με το Word

 1. Στο μενού Βοήθεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποστολή σχολίων σχετικά με το Word.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για να στείλετε σχόλια, πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο Internet.

 2. Χρησιμοποιήστε τη φόρμα που εμφανίζεται στο πρόγραμμα περιήγησης Web για να παρέχετε τα σχόλιά σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Υποβολή.

Απενεργοποίηση της αναφοράς σφαλμάτων

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τις εφαρμογές του Office, μπορείτε να στείλετε ανώνυμα πληροφορίες στη Microsoft, χρησιμοποιώντας το Πρωτόκολλο αναφοράς σφαλμάτων της Microsoft (MERP). Η Microsoft χρησιμοποιεί τις πληροφορίες για να εντοπίσει και να διορθώσει προβλήματα λογισμικού και για να αυξηθεί η συνολική σταθερότητα του Office. Εάν μια εφαρμογή του Office παύει να ανταποκρίνεται, το MERP δημιουργεί μια αναφορά που περιγράφει με λεπτομέρειες τις περιπτώσεις. Μπορείτε να επιλέξετε εάν θέλετε να στείλετε την αναφορά σφάλματος στη Microsoft μέσω Internet. Για μια επεξήγηση του τι είναι αυτά τα δεδομένα, γιατί συλλέγονται και τι γίνεται με αυτά, επισκεφθείτε την Ανάλυση σφάλματος σε σύνδεση της Microsoft . Η Αναφορά σφαλμάτων της Microsoft είναι ενεργοποιημένη κατά την εγκατάσταση του Office, αλλά μπορείτε να την απενεργοποιήσετε εάν το θέλετε.

 1. Στο /Βιβλιοθήκη/Υποστήριξη εφαρμογών/Microsoft/MERP2.0, κάντε διπλό κλικ στην εφαρμογή Αναφορά σφαλμάτων της Microsoft.

 2. Στο μενού Αναφορά σφαλμάτων της Microsoft, κάντε κλικ στην επιλογή Προτιμήσεις.

 3. Καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση αναφοράς σφαλμάτων της Microsoft.

Excel

Τα ανώνυμα σχόλιά σας μας βοηθούν να βελτιώσουμε τα προϊόντα μας για δικό σας όφελος αλλά και για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

Συμμετοχή στο Πρόγραμμα βελτίωσης εμπειρίας πελατών

Εάν συμμετέχετε στο Πρόγραμμα βελτίωσης εμπειρίας πελατών (CEIP), η Microsoft συλλέγει αυτόματα ανώνυμες πληροφορίες σχετικά με τη διαμόρφωση του υλικού σας και τον τρόπο που χρησιμοποιείτε το λογισμικό και τις υπηρεσίες μας. Η Microsoft δεν συλλέγει αναγνωρίσιμα προσωπικά στοιχεία. Χρησιμοποιεί τις πληροφορίες για τη βελτίωση του λογισμικού, ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες σας. Η συμμετοχή είναι προαιρετική.

 1. Στο μενού του Excel, κάντε κλικ στην επιλογή Προτιμήσεις.

 2. Στην περιοχή Κοινή χρήση και προστασία προσωπικών δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Σχόλια  Κουμπί "Προτιμήσεις σχολίων" .

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Ναι, μπορώ να συμμετέχω ανώνυμα στο πρόγραμμα βελτίωσης εμπειρίας πελατών. (Συνιστάται).

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CEIP, επισκεφθείτε το Πρόγραμμα βελτίωσης εμπειρίας πελατών της Microsoft.

Αποστολή σχολίων προϊόντος σχετικά με το Excel

 1. Στο μενού Βοήθεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποστολή σχολίων σχετικά με το Excel.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για να στείλετε σχόλια, πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο Internet.

 2. Χρησιμοποιήστε τη φόρμα που εμφανίζεται στο πρόγραμμα περιήγησης Web για να παρέχετε τα σχόλιά σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Υποβολή.

Απενεργοποίηση της αναφοράς σφαλμάτων

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τις εφαρμογές του Office, μπορείτε να στείλετε ανώνυμα πληροφορίες στη Microsoft, χρησιμοποιώντας το Πρωτόκολλο αναφοράς σφαλμάτων της Microsoft (MERP). Η Microsoft χρησιμοποιεί τις πληροφορίες για να εντοπίσει και να διορθώσει προβλήματα λογισμικού και για να αυξηθεί η συνολική σταθερότητα του Office. Εάν μια εφαρμογή του Office παύει να ανταποκρίνεται, το MERP δημιουργεί μια αναφορά που περιγράφει με λεπτομέρειες τις περιπτώσεις. Μπορείτε να επιλέξετε εάν θέλετε να στείλετε την αναφορά σφάλματος στη Microsoft μέσω Internet. Για μια επεξήγηση του τι είναι αυτά τα δεδομένα, γιατί συλλέγονται και τι γίνεται με αυτά, επισκεφθείτε την Ανάλυση σφάλματος σε σύνδεση της Microsoft . Η Αναφορά σφαλμάτων της Microsoft είναι ενεργοποιημένη κατά την εγκατάσταση του Office, αλλά μπορείτε να την απενεργοποιήσετε εάν το θέλετε.

 1. Στο /Βιβλιοθήκη/Υποστήριξη εφαρμογών/Microsoft/MERP2.0, κάντε διπλό κλικ στην εφαρμογή Αναφορά σφαλμάτων της Microsoft.

 2. Στο μενού Αναφορά σφαλμάτων της Microsoft, κάντε κλικ στην επιλογή Προτιμήσεις.

 3. Καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση αναφοράς σφαλμάτων της Microsoft.

PowerPoint

Τα ανώνυμα σχόλιά σας μας βοηθούν να βελτιώσουμε τα προϊόντα μας για δικό σας όφελος αλλά και για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

Συμμετοχή στο Πρόγραμμα βελτίωσης εμπειρίας πελατών

Εάν συμμετέχετε στο Πρόγραμμα βελτίωσης εμπειρίας πελατών (CEIP), η Microsoft συλλέγει αυτόματα ανώνυμες πληροφορίες σχετικά με τη διαμόρφωση του υλικού σας και τον τρόπο που χρησιμοποιείτε το λογισμικό και τις υπηρεσίες μας. Η Microsoft δεν συλλέγει αναγνωρίσιμα προσωπικά στοιχεία. Χρησιμοποιεί τις πληροφορίες για τη βελτίωση του λογισμικού, ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες σας. Η συμμετοχή είναι προαιρετική.

 1. Στο μενού του PowerPoint, κάντε κλικ στην επιλογή Προτιμήσεις.

 2. Στη γραμμή εργαλείων Προτιμήσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Σχόλια  Κουμπί "Προτιμήσεις σχολίων" .

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Ναι, μπορώ να συμμετέχω ανώνυμα στο πρόγραμμα βελτίωσης εμπειρίας πελατών. (Συνιστάται).

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CEIP, επισκεφθείτε το Πρόγραμμα βελτίωσης εμπειρίας πελατών της Microsoft.

Αποστολή σχολίων προϊόντος σχετικά με το PowerPoint

 1. Στο μενού Βοήθεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποστολή σχολίων σχετικά με το PowerPoint.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για να στείλετε σχόλια, πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο Internet.

 2. Χρησιμοποιήστε τη φόρμα που εμφανίζεται στο πρόγραμμα περιήγησης Web για να παρέχετε τα σχόλιά σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Υποβολή.

Απενεργοποίηση της αναφοράς σφαλμάτων

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τις εφαρμογές του Office, μπορείτε να στείλετε ανώνυμα πληροφορίες στη Microsoft, χρησιμοποιώντας το Πρωτόκολλο αναφοράς σφαλμάτων της Microsoft (MERP). Η Microsoft χρησιμοποιεί τις πληροφορίες για να εντοπίσει και να διορθώσει προβλήματα λογισμικού και για να αυξηθεί η συνολική σταθερότητα του Office. Εάν μια εφαρμογή του Office παύει να ανταποκρίνεται, το MERP δημιουργεί μια αναφορά που περιγράφει με λεπτομέρειες τις περιπτώσεις. Μπορείτε να επιλέξετε εάν θέλετε να στείλετε την αναφορά σφάλματος στη Microsoft μέσω Internet. Για μια επεξήγηση του τι είναι αυτά τα δεδομένα, γιατί συλλέγονται και τι γίνεται με αυτά, επισκεφθείτε την Ανάλυση σφάλματος σε σύνδεση της Microsoft . Η Αναφορά σφαλμάτων της Microsoft είναι ενεργοποιημένη κατά την εγκατάσταση του Office, αλλά μπορείτε να την απενεργοποιήσετε εάν το θέλετε.

 1. Στο /Βιβλιοθήκη/Υποστήριξη εφαρμογών/Microsoft/MERP2.0, κάντε διπλό κλικ στην εφαρμογή Αναφορά σφαλμάτων της Microsoft.

 2. Στο μενού Αναφορά σφαλμάτων της Microsoft, κάντε κλικ στην επιλογή Προτιμήσεις.

 3. Καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση αναφοράς σφαλμάτων της Microsoft.

Outlook

Τα ανώνυμα σχόλιά σας μας βοηθούν να βελτιώσουμε τα προϊόντα μας για δικό σας όφελος αλλά και για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

Συμμετοχή στο Πρόγραμμα βελτίωσης εμπειρίας πελατών

Εάν συμμετέχετε στο Πρόγραμμα βελτίωσης εμπειρίας πελατών (CEIP), η Microsoft συλλέγει αυτόματα ανώνυμες πληροφορίες σχετικά με τη διαμόρφωση του υλικού σας και τον τρόπο που χρησιμοποιείτε το λογισμικό και τις υπηρεσίες μας. Η Microsoft δεν συλλέγει αναγνωρίσιμα προσωπικά στοιχεία. Χρησιμοποιεί τις πληροφορίες για τη βελτίωση του λογισμικού, ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες σας. Η συμμετοχή είναι προαιρετική.

 1. Στο μενού του Outlook, κάντε κλικ στην επιλογή Προτιμήσεις.

 2. Στην περιοχή Άλλα, κάντε κλικ στην επιλογή Σχόλια  Κουμπί "Προτιμήσεις σχολίων" .

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Ναι, θέλω να συμμετάσχω στο πρόγραμμα.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CEIP, επισκεφθείτε το Πρόγραμμα βελτίωσης εμπειρίας πελατών της Microsoft.

Αποστολή σχολίων προϊόντος σχετικά με το Outlook

 1. Στο μενού Βοήθεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποστολή σχολίων σχετικά με το Outlook.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για να στείλετε σχόλια, πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο Internet.

 2. Χρησιμοποιήστε τη φόρμα που εμφανίζεται στο πρόγραμμα περιήγησης Web για να παρέχετε τα σχόλιά σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Υποβολή.

Απενεργοποίηση της αναφοράς σφαλμάτων

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τις εφαρμογές του Office, μπορείτε να στείλετε ανώνυμα πληροφορίες στη Microsoft, χρησιμοποιώντας το Πρωτόκολλο αναφοράς σφαλμάτων της Microsoft (MERP). Η Microsoft χρησιμοποιεί τις πληροφορίες για να εντοπίσει και να διορθώσει προβλήματα λογισμικού και για να αυξηθεί η συνολική σταθερότητα του Office. Εάν μια εφαρμογή του Office παύει να ανταποκρίνεται, το MERP δημιουργεί μια αναφορά που περιγράφει με λεπτομέρειες τις περιπτώσεις. Μπορείτε να επιλέξετε εάν θέλετε να στείλετε την αναφορά σφάλματος στη Microsoft μέσω Internet. Για μια επεξήγηση του τι είναι αυτά τα δεδομένα, γιατί συλλέγονται και τι γίνεται με αυτά, επισκεφθείτε την Ανάλυση σφάλματος σε σύνδεση της Microsoft . Η Αναφορά σφαλμάτων της Microsoft είναι ενεργοποιημένη κατά την εγκατάσταση του Office, αλλά μπορείτε να την απενεργοποιήσετε εάν το θέλετε.

 1. Στο /Βιβλιοθήκη/Υποστήριξη εφαρμογών/Microsoft/MERP2.0, κάντε διπλό κλικ στην εφαρμογή Αναφορά σφαλμάτων της Microsoft.

 2. Στο μενού Αναφορά σφαλμάτων της Microsoft, κάντε κλικ στην επιλογή Προτιμήσεις.

 3. Καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση αναφοράς σφαλμάτων της Microsoft.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×