Παρουσίαση των δεδομένων σε γράφημα διασποράς ή σε γράφημα γραμμής

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Γραφήματα διασποράς και γραφήματα γραμμών μοιάζει πολύ, ειδικά όταν εμφανίζεται ένα γράφημα διασποράς με γραμμές σύνδεσης. Ωστόσο, υπάρχει μια μεγάλη διαφορά με τον τρόπο κάθε αυτών των δεδομένων σχεδιάσεων τύποι γραφήματος κατά μήκος του οριζόντιου άξονα (που είναι επίσης γνωστή ως άξονα x) και στον κατακόρυφο άξονα (που είναι επίσης γνωστή ως τον άξονα y).

Μορφοποιημένο γράφημα διασποράς
Αυτό το γράφημα διασποράς μορφοποιημένο εμφανίζει αριθμητικές τιμές κατά μήκος του οριζόντιου και κατακόρυφου άξονα, συνδυάζοντας τις τιμές αυτές τις τιμές σε μεμονωμένα σημεία δεδομένων που εμφανίζονται στο ίδιο ύψος χρονικά διαστήματα.
Μορφοποιημένο γράφημα γραμμής
Αυτό το γράφημα γραμμών μορφοποιημένο κατανέμει κατηγορία δεδομένων (σε αυτήν την περίπτωση, ένα χρονικό διάστημα ομοιόμορφα έναν οριζόντιο άξονα) και όλα τα δεδομένα αριθμητική τιμή ομοιόμορφα σε έναν κατακόρυφο άξονα.

Προτού επιλέξετε αυτούς τους τύπους γραφήματος, μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις διαφορές και να δείτε πότε είναι καλύτερα να χρησιμοποιήσετε ένα γράφημα διασποράς αντί για ένα γράφημα γραμμών, ή το αντίστροφο.

Σε αυτό το άρθρο

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις διαφορές μεταξύ γραφήματα διασποράς και γραμμών

Πότε πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα γράφημα διασποράς ή γραμμής

Εξερεύνηση τύποι γραφήματος διασποράς και γραμμών

Δημιουργήστε ένα γράφημα διασποράς

Δημιουργία γραφήματος γραμμών

Αποθήκευση γραφήματος ως προτύπου

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις διαφορές μεταξύ γραφήματα διασποράς και γραμμών

Η κύρια διαφορά ανάμεσα σε γραφήματα διασποράς και γραμμής είναι ο τρόπος τους απεικονίσετε δεδομένα στον οριζόντιο άξονα. Για παράδειγμα, όταν χρησιμοποιείτε τα ακόλουθα δεδομένα φύλλου εργασίας για να δημιουργήσετε ένα γράφημα διασποράς και ένα γράφημα γραμμών, μπορείτε να δείτε ότι τα δεδομένα κατανέμεται διαφορετικά.

Εικόνα δεδομένων φύλλου εργασίας για ημερήσια βροχόπτωση

Σε ένα γράφημα διασποράς, ημερήσιες Βροχοπτώσεις τιμές από τη στήλη α εμφανίζεται ως τιμές x στην του οριζόντιου (άξονα x) και τις σωματιδίων τιμές από τη στήλη B εμφανίζονται ως τιμές στον άξονα κατακόρυφο άξονα (y). Αναφέρεται συχνά ως ένα γράφημα xy, ένα γράφημα διασποράς ποτέ εμφανίζει κατηγορίες στον οριζόντιο άξονα.

Εικόνα γραφήματος διασποράς

Γράφημα διασποράς έχει πάντα δύο άξονες τιμών για να εμφανίσετε ένα σύνολο αριθμητικών δεδομένων σε έναν άξονα οριζόντιο άξονα (τιμή) και ένα άλλο σύνολο αριθμητικές τιμές κατά μήκος έναν κατακόρυφο άξονα (τιμή). Το γράφημα εμφανίζει τα σημεία βρίσκεται στην τομή της ένα x και y αριθμητική τιμή, συνδυάζοντας τις τιμές αυτές τις τιμές σε μία μόνο δεδομένα σημεία. Αυτά τα σημεία δεδομένων μπορεί να διανεμηθούν ομοιόμορφα ή ανομοιόμορφη κατά μήκος του οριζόντιου άξονα, ανάλογα με τα δεδομένα.

Το πρώτο σημείο δεδομένων για να εμφανίζονται στο γράφημα διασποράς αντιπροσωπεύει μια τιμή y 137 (σωματιδίων) και μια τιμή x τμήματος του 1,9 (Ημερήσια Βροχοπτώσεις). Οι αριθμοί αυτοί αντιπροσωπεύουν τις τιμές στο κελί A9 και B9 στο φύλλο εργασίας.

Σε ένα γράφημα γραμμών, ωστόσο, το ίδιο ημερήσιες Βροχοπτώσεις και σωματιδίων τιμές εμφανίζονται ως δύο ξεχωριστές σημεία δεδομένων που είναι ομοιόμορφα κατανεμημένα στον οριζόντιο άξονα. Αυτό συμβαίνει επειδή ένα γράφημα γραμμών έχει μόνο μία τιμή άξονα (κατακόρυφος άξονας). Οριζόντιο άξονα του γραφήματος γραμμών εμφανίζει μόνο τα δεδομένα σε ισοκατανεμημένες ομαδοποιήσεις (κατηγορίες). Επειδή έχουν κατηγορίες δεν παρέχονται στα δεδομένα, αυτές έχουν που δημιουργήθηκε αυτόματα, για παράδειγμα, 1, 2, 3 και ούτω καθεξής.

Αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα πότε δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα γράφημα γραμμών.

Εικόνα γραφήματος γραμμής

Γράφημα γραμμών κατανέμει δεδομένα κατηγορίας ομοιόμορφα έναν οριζόντιο άξονα (κατηγορία), και κατανέμει όλα τα δεδομένα αριθμητική τιμή κατά μήκος έναν κατακόρυφο άξονα (τιμή).

Η τιμή y σωματιδίων του 137 (κελιού B9) και την ημερήσια τιμή Βροχοπτώσεις x τμήματος του 1,9 (κελί A9) εμφανίζονται ως διαχωρισμό σημείων δεδομένων στο γράφημα γραμμών. Κανένα από αυτά τα σημεία δεδομένων είναι το πρώτο σημείο δεδομένων που εμφανίζονται στο γράφημα — αντί για αυτό, το πρώτο σημείο δεδομένων για κάθε ένα από τα σειρά δεδομένων αναφέρεται στις τιμές στην πρώτη γραμμή δεδομένων στο φύλλο εργασίας (το κελί A2 και B2).

Τύπος άξονα και κλίμακας διαφορές

Επειδή η οριζόντιο άξονα του γραφήματος διασποράς είναι πάντα έναν άξονα τιμών, μπορεί να εμφανίσει αριθμητικές τιμές ή τιμές ημερομηνίας (όπως ημέρες ή ώρες) που παρουσιάζονται ως αριθμητικές τιμές. Για να εμφανίσετε τις αριθμητικές τιμές στον οριζόντιο άξονα με μεγαλύτερη ευελιξία, μπορείτε να αλλάξετε τις επιλογές κλιμάκωσης σε αυτόν τον άξονα τον ίδιο τρόπο που μπορείτε να αλλάξετε τις επιλογές κλιμάκωσης από έναν κατακόρυφο άξονα.

Επειδή οριζόντιο άξονα του γραφήματος γραμμών είναι έναν άξονα κατηγοριών, μπορεί να είναι μόνο έναν άξονα κειμένου ή έναν άξονα ημερομηνίας. Έναν άξονα κειμένου εμφανίζει μόνο κείμενο (μη αριθμητικά δεδομένα ή αριθμητικά τις κατηγορίες που δεν έχουν τιμές) σε ομοιόμορφα χρονικά διαστήματα. Έναν άξονα ημερομηνίας εμφανίζει ημερομηνίες με χρονολογική σειρά σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα ή μονάδες μέτρησης, όπως τον αριθμό των ημερών, μηνών ή ετών, ακόμα και εάν οι ημερομηνίες στο φύλλο εργασίας είναι δεν σε σειρά ή στις ίδιες μονάδες μέτρησης.

Οι επιλογές κλιμάκωσης από έναν άξονα κατηγοριών περιορίζονται σε σύγκριση με τις επιλογές κλίμακας του άξονα τιμών. Οι διαθέσιμες επιλογές κλιμάκωσης επίσης στο εξαρτώνται από τον τύπο του άξονα που χρησιμοποιείτε.

Αρχή της σελίδας

Πότε πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα γράφημα διασποράς ή γραμμής

Γραφήματα διασποράς χρησιμοποιούνται ευρέως για την εμφάνιση και τη σύγκριση αριθμητικές τιμές, όπως επιστημονική στατιστική και μηχανική δεδομένων. Αυτά τα γραφήματα είναι χρήσιμα για να εμφανίσετε τις σχέσεις μεταξύ των αριθμητικών τιμών σε πολλές σειρές δεδομένων και τους μπορεί να σχεδιάσει δύο ομάδες αριθμών ως μία σειρά συντεταγμένων xy.

Γραφήματα γραμμών να εμφανίσετε συνεχή δεδομένα με τον καιρό, ορίστε σε σχέση με μια κοινή κλίμακα και είναι, επομένως, ιδανικά για την παρουσίαση τάσεων σε δεδομένα σε ίσα διαστήματα ή μέσα στο χρόνο. Σε ένα γράφημα γραμμών, κατηγορία δεδομένων είναι ομοιόμορφα κατανεμημένα στον οριζόντιο άξονα και όλα τα δεδομένα τιμών είναι ομοιόμορφα κατανεμημένα κατά μήκος του κατακόρυφου άξονα. Γενικά, να χρησιμοποιήσετε ένα γράφημα γραμμών εάν τα δεδομένα σας έχει μη αριθμητικές τιμές x — για x αριθμητικές τιμές, συνήθως είναι καλύτερα να χρησιμοποιήσετε ένα γράφημα διασποράς.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα γράφημα διασποράς αντί για ένα γράφημα γραμμών, εάν θέλετε να:

 • Αλλαγή της κλίμακας του οριζόντιου άξονα    Επειδή οριζόντιο άξονα του γραφήματος διασποράς είναι μια τιμή άξονα, περισσότερες επιλογές κλιμάκωσης είναι διαθέσιμες.

 • Χρήση στον οριζόντιο άξονα σε λογαριθμική κλίμακα    Μπορείτε να μετατρέψετε τον οριζόντιο άξονα σε λογαριθμική κλίμακα.

 • Εμφάνιση δεδομένων φύλλου εργασίας που περιλαμβάνουν ζεύγη ή ομαδοποιημένα σύνολα τιμών    Σε ένα γράφημα διασποράς, μπορείτε να προσαρμόσετε τις ανεξάρτητες κλίμακες των αξόνων για να αποκαλύψετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ομαδοποιημένες τιμές.

 • Εμφάνιση μοτίβων σε μεγάλα σύνολα δεδομένων    Τα γραφήματα διασποράς είναι χρήσιμες για την απεικόνιση τα μοτίβα στα δεδομένα, για παράδειγμα, εμφανίζοντας γραμμικής ή μη γραμμικής τάσεις, συμπλεγμάτων, και των ακραίων τιμών.

 • Συγκρίνετε πολλά σημεία δεδομένων ανεξάρτητα από το χρόνο    Γράφημα όσο περισσότερα δεδομένα που μπορείτε να συμπεριλάβετε σε έναν διασποράς, τόσο καλύτερες είναι οι συγκρίσεις που μπορείτε να κάνετε.

Εξετάστε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε ένα γράφημα γραμμών αντί για ένα γράφημα διασποράς αν θέλετε να κάνετε τα εξής:

 • Χρήση κειμένου ετικετών στον οριζόντιο άξονα    Αυτές οι ετικέτες κειμένου μπορεί να αντιπροσωπεύει ομοιόμορφα τιμές όπως μήνες, τρίμηνα ή οικονομικά έτη.

 • Χρησιμοποιήστε ένα μικρό αριθμό των αριθμητικών ετικετών στον οριζόντιο άξονα    Εάν χρησιμοποιείτε μια μερικά, ομοιόμορφα αριθμητικές ετικέτες που αντιπροσωπεύουν ένα χρονικό διάστημα, όπως έτη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα γράφημα γραμμών.

 • Χρησιμοποιήστε μια χρονική κλίμακα στον οριζόντιο άξονα    Εάν θέλετε να εμφανίσετε ημερομηνίες με χρονολογική σειρά σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα ή μονάδες μέτρησης, όπως τον αριθμό των ημερών, μηνών ή ετών, ακόμα και εάν οι ημερομηνίες στο φύλλο εργασίας είναι δεν είναι στη σειρά ή με τις ίδιες βασικές μονάδες, χρησιμοποιήστε ένα γράφημα γραμμών.

Αρχή της σελίδας

Εξερεύνηση τύποι γραφήματος διασποράς και γραμμών

Γραφήματα διασποράς μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις ακόλουθες υποκατηγορίες γραφημάτων.

 • Διασπορά με δείκτες μόνο    Αυτός ο τύπος γραφήματος συγκρίνει ζεύγη τιμών. Χρησιμοποιήστε ένα γράφημα διασποράς με δείκτες δεδομένων, αλλά χωρίς γραμμές, όταν χρησιμοποιείτε πολλά σημεία δεδομένων και γραμμές σύνδεσης θα ώστε τα δεδομένα δυσκολότερη η ανάγνωση. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον τύπο γραφήματος, όταν δεν υπάρχει ανάγκη για να εμφανίσετε τη σύνδεση των σημείων δεδομένων.

  Γράφημα διασποράς με δείκτες μόνο

 • Γραφήματα διασποράς με ομαλές γραμμές και δείκτες και διασποράς με ομαλές γραμμές    Αυτός ο τύπος γραφήματος εμφανίζει μια ομαλή καμπύλη που συνδέει τα σημεία δεδομένων. Ομαλές γραμμές μπορούν να εμφανιστούν με ή χωρίς δείκτες. Χρησιμοποιήστε ομαλή γραμμή χωρίς δείκτες, εάν υπάρχουν πολλά σημεία δεδομένων.

  Γραφήματα διασποράς με ομαλές γραμμές, με και χωρίς δείκτες

 • Γραφήματα διασποράς με ευθείες γραμμές και δείκτες και διασποράς με ευθείες γραμμές    Αυτός ο τύπος γραφήματος εμφανίζει ευθείες γραμμές σύνδεσης μεταξύ των σημείων δεδομένων. Ευθείες γραμμές μπορούν να εμφανιστούν με ή χωρίς δείκτες.

  Γραφήματα διασποράς με ίσιες γραμμές, με και χωρίς δείκτες

Τα γραφήματα γραμμών είναι να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες υποκατηγορίες γραφημάτων.

 • Γραμμή και γραμμή με δείκτες    Εμφανίζεται με δείκτες ώστε να υποδεικνύουν μεμονωμένες τιμές δεδομένων, ή χωρίς, τα γραφήματα γραμμών είναι χρήσιμες για την παρουσίαση τάσεων μέσα στο χρόνο ή είναι σημαντικό να ταξινομημένη κατηγορίες, ιδίως όταν υπάρχουν πολλά σημεία δεδομένων και τη σειρά με την οποία παρουσιάζονται. Εάν υπάρχουν πολλές κατηγορίες ή οι τιμές είναι κατά προσέγγιση, χρησιμοποιήστε ένα γράφημα γραμμών χωρίς δείκτες.

  Γραφήματα γραμμών με ή χωρίς δείκτες

 • Σωρευμένη γραμμή και σωρευμένη γραμμή με δείκτες    Εμφανίζεται με δείκτες ώστε να υποδεικνύουν μεμονωμένες τιμές δεδομένων ή χωρίς σωρευμένη γραμμή γραφήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εμφανίζουν την τάση της συνεισφοράς κάθε τιμής στο χρόνο ή σε ταξινομημένες κατηγορίες, αλλά επειδή δεν είναι εύκολο να δείτε ότι οι γραμμές βρίσκονται σε στοίβα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια διαφορετική γραμμή γράφημα τύπου ή ένα γράφημα σωρευμένης περιοχής αντί για αυτό.

  Γραφήματα σωρευμένων γραμμών με ή χωρίς δείκτες

 • 100% σωρευμένης γραμμής και 100% σωρευμένη γραμμή με δείκτες    Εμφανίζεται με δείκτες ώστε να υποδεικνύουν μεμονωμένες τιμές δεδομένων ή χωρίς, τα γραφήματα 100% σωρευμένων γραμμών είναι χρήσιμες για να εμφανίζουν την τάση του ποσοστού συνεισφοράς κάθε τιμής στο χρόνο ή σε ταξινομημένες κατηγορίες. Εάν υπάρχουν πολλές κατηγορίες ή οι τιμές είναι κατά προσέγγιση, χρησιμοποιήστε ένα γράφημα 100% σωρευμένων γραμμών χωρίς δείκτες.

  Συμβουλή: Για καλύτερη παρουσίαση αυτού του τύπου δεδομένων, εξετάστε το ενδεχόμενο χρήσης αντί για αυτό ένα γράφημα 100% σωρευμένης περιοχής.

  Γραφήματα 100% σωρευμένων γραμμών με ή χωρίς δείκτες

 • Τα γραφήματα γραμμών 3-δ γραμμή 3-δ    εμφανίζουν κάθε γραμμή ή στήλη δεδομένων ως μια κορδέλα 3-δ. Ένα γράφημα γραμμών 3-δ έχει οριζόντιο, κατακόρυφο άξονα και άξονα βάθους που μπορείτε να τροποποιήσετε.

  Γράφημα γραμμών 3-Δ

Αρχή της σελίδας

Δημιουργήστε ένα γράφημα διασποράς

Μορφοποιημένο γράφημα διασποράς

Επομένως, πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε αυτό το γράφημα διασποράς; Η παρακάτω διαδικασία θα σας βοηθήσει να δημιουργήσετε ένα γράφημα διασποράς με παρόμοια αποτελέσματα. Για αυτό το γράφημα, χρησιμοποιήσαμε τα δεδομένα του παραδείγματος φύλλου εργασίας. Μπορείτε να αντιγράψετε τα δεδομένα στο φύλλο εργασίας σας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα δικά σας δεδομένα.

 1. Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος φύλλου εργασίας σε ένα κενό φύλλο εργασίας ή ανοίξτε το φύλλο εργασίας που περιέχει τα δεδομένα που θέλετε να απεικονίσετε σε γράφημα διασποράς.

  Πώς να αντιγράψετε τα δεδομένα του φύλλου εργασίας του παραδείγματος

  1. Δημιουργήστε ένα κενό βιβλίο ή φύλλο εργασίας.

  2. Επιλέξτε το παράδειγμα στο θέμα της Βοήθειας.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Μην επιλέγετε τις κεφαλίδες γραμμών ή στηλών.

   Επιλογή παραδείγματος από τη Βοήθεια
   Επιλογή παραδείγματος από τη Βοήθεια
  3. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+C.

  4. Στο φύλλο εργασίας, επιλέξτε το κελί A1 και πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+V.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

Ημερήσιο Rainfal l

Particulat e

4.1

122

4.3

117

5.7

112

5.4

114

5,9

110

5.0

114

3.6

128

1,9

137

7.3

104

 1. Επιλέξτε τα δεδομένα που θέλετε να απεικονίσετε στο γράφημα διασποράς.

 2. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα γραφήματα, κάντε κλικ στην επιλογή διασπορά.

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Διασπορά μόνο με δείκτες.

  Συμβουλή: Μπορείτε να αφήσετε το δείκτη του ποντικιού σε οποιονδήποτε τύπο γραφήματος για να δείτε το όνομά της.

 4. Κάντε κλικ στο περιοχή γραφήματος του γραφήματος.

  Με αυτόν τον τρόπο, θα εμφανιστούν τα Εργαλεία γραφήματος και οι καρτέλες Σχεδίαση, Διάταξη και Μορφή.

 5. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Στυλ γραφήματος, κάντε κλικ στο στυλ γραφήματος που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

  Στυλ γραφήματος στην Κορδέλα του Excel

  Για το γράφημα διασποράς, χρησιμοποιήσαμε 26 στυλ.

 6. Κάντε κλικ στον τίτλο γραφήματος και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε.

  Για το γράφημα διασποράς, θα σας πληκτρολογήσατε Σωματιδίων επίπεδα στο Βροχοπτώσεις.

 7. Για να μειώσετε το μέγεθος του τον τίτλο του γραφήματος, κάντε δεξί κλικ στον τίτλο και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το μέγεθος που θέλετε στο πλαίσιο Μέγεθος γραμματοσειράς από το μενού συντόμευσης.

  Για το γράφημα διασποράς, χρησιμοποιήσαμε 14.

 8. Κάντε κλικ στην επιλογή περιοχή του γραφήματος του γραφήματος.

 9. Στην καρτέλα " διάταξη ", στην ομάδα ετικέτες, κάντε κλικ στην επιλογή Τίτλοι άξονα και, στη συνέχεια, κάντε τα εξής:

  1. Για να προσθέσετε έναν τίτλο οριζόντιου άξονα, κάντε κλικ στην επιλογή Τίτλος πρωτεύοντα οριζόντιου άξονα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Τίτλος κάτω από τον άξονα.

  2. Για να προσθέσετε έναν τίτλο κατακόρυφου άξονα, κάντε κλικ στην επιλογή Τίτλος πρωτεύοντα κατακόρυφου άξονα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στον τύπο του τίτλου κατακόρυφου άξονα που θέλετε.

   Για το γράφημα διασποράς, χρησιμοποιήσαμε Περιστρεφόμενος τίτλος.

   Εικόνα της Κορδέλας του Excel

  3. Κάντε κλικ σε κάθε τίτλο, πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

   Για το γράφημα διασποράς, θα σας πληκτρολογήσατε Ημερήσια Βροχοπτώσεις στα τίτλου οριζόντιου άξονα και επίπεδο σωματιδίων στον τίτλο του κατακόρυφου άξονα.

 10. Κάντε κλικ στην επιλογή το περιοχή σχεδίασης του γραφήματος ή επιλέξτε την Περιοχή σχεδίασης από μια λίστα στοιχείων γραφήματος (καρτέλα "διάταξη ", ομάδα Τρέχουσα επιλογή, πλαίσιο Στοιχεία γραφήματος ).

 11. Στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Στυλ σχήματος, κάντε κλικ το κουμπί περισσότερα Εικόνα κουμπιού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο εφέ που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

  Για το γράφημα διασποράς, χρησιμοποιήσαμε το Διακριτικό εφέ - Έμφαση 3.

  Ομάδα "Στυλ σχήματος" στην κορδέλα του Excel

 12. Κάντε κλικ στην επιλογή περιοχή του γραφήματος του γραφήματος.

 13. Στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Στυλ σχήματος, κάντε κλικ το κουμπί περισσότερα Εικόνα κουμπιού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο εφέ που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

  Για το γράφημα διασποράς, χρησιμοποιήσαμε το Διακριτικό εφέ - Έμφαση 1.

 14. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε χρώματα θέματος διαφορετικό από το προεπιλεγμένο θέμα που έχει εφαρμοστεί στο βιβλίο εργασίας σας, κάντε τα εξής:

  1. Στην καρτέλα Διάταξη σελίδας, στην ομάδα Θέματα, επιλέξτε Θέματα.

   Εικόνα της Κορδέλας του Excel

  2. Στην περιοχή Ενσωματωμένα, κάντε κλικ στο θέμα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

   Για το γράφημα γραμμών, χρησιμοποιήσαμε το θέμα του Office .

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία γραφήματος γραμμών

Μορφοποιημένο γράφημα γραμμής

Επομένως, πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε αυτό το γράφημα γραμμών; Η παρακάτω διαδικασία θα σας βοηθήσει να δημιουργήσετε ένα γράφημα γραμμών με παρόμοια αποτελέσματα. Για αυτό το γράφημα, χρησιμοποιήσαμε τα δεδομένα του παραδείγματος φύλλου εργασίας. Μπορείτε να αντιγράψετε τα δεδομένα στο φύλλο εργασίας σας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα δικά σας δεδομένα.

 1. Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος φύλλου εργασίας σε ένα κενό φύλλο εργασίας ή ανοίξτε το φύλλο εργασίας που περιέχει τα δεδομένα που θέλετε να απεικονίσετε σε γράφημα γραμμών.

  Πώς να αντιγράψετε τα δεδομένα του φύλλου εργασίας του παραδείγματος

  1. Δημιουργήστε ένα κενό βιβλίο ή φύλλο εργασίας.

  2. Επιλέξτε το παράδειγμα στο θέμα της Βοήθειας.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Μην επιλέγετε τις κεφαλίδες γραμμών ή στηλών.

   Επιλογή παραδείγματος από τη Βοήθεια
   Επιλογή παραδείγματος από τη Βοήθεια
  3. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+C.

  4. Στο φύλλο εργασίας, επιλέξτε το κελί A1 και πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+V.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

C

Ημερομηνία

Ημερήσιο Rainfal l

Particulat e

1/1/07

4.1

122

1/2/07

4.3

117

1/3/07

5.7

112

1/4/07

5.4

114

1/5/07

5,9

110

1/6/07

5.0

114

1/7/07

3.6

128

1/8/07

1,9

137

1/9/07

7.3

104

 1. Επιλέξτε τα δεδομένα που θέλετε να απεικονίσετε στο γράφημα γραμμών.

 2. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα γραφήματα, κάντε κλικ στην επιλογή γραμμή.

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή γραμμή με δείκτες.

 4. Κάντε κλικ στο περιοχή γραφήματος του γραφήματος.

  Με αυτόν τον τρόπο, θα εμφανιστούν τα Εργαλεία γραφήματος και οι καρτέλες Σχεδίαση, Διάταξη και Μορφή.

 5. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Στυλ γραφήματος, κάντε κλικ στο στυλ γραφήματος που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

  Στυλ γραφήματος στην Κορδέλα του Excel

  Για το γράφημα γραμμών, χρησιμοποιήσαμε στυλ 2.

 6. Στην καρτέλα " διάταξη ", στην ομάδα ετικέτες, κάντε κλικ στην επιλογή Τίτλος γραφήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επάνω από το γράφημα.

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

 7. Κάντε κλικ στον τίτλο γραφήματος και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε.

  Για το γράφημα γραμμών, θα σας πληκτρολογήσατε Σωματιδίων επίπεδα στο Βροχοπτώσεις.

 8. Για να μειώσετε το μέγεθος του τον τίτλο του γραφήματος, κάντε δεξί κλικ στον τίτλο και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το μέγεθος που θέλετε στο πλαίσιο " μέγεθος " στο μενού συντόμευσης.

  Για το γράφημα γραμμών, χρησιμοποιήσαμε 14.

 9. Στο γράφημα, κάντε κλικ στο υπόμνημα ή επιλέξτε την από μια λίστα στοιχείων γραφήματος (καρτέλα "διάταξη ", ομάδα Τρέχουσα επιλογή, πλαίσιο Στοιχεία γραφήματος ).

 10. Στην καρτέλα " διάταξη ", στην ομάδα ετικέτες, κάντε κλικ στην επιλογή Υπόμνημα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη θέση που θέλετε.

  Για το γράφημα γραμμών, χρησιμοποιήσαμε Εμφάνιση υπομνήματος επάνω.

 11. Για να απεικονίσετε μία από τις σειρές δεδομένων σε έναν δευτερεύοντα κατακόρυφο άξονα, κάντε κλικ στη σειρά δεδομένων για Βροχοπτώσεις ή επιλέξτε την από μια λίστα στοιχείων γραφήματος (καρτέλα "διάταξη ", ομάδα Τρέχουσα επιλογή, πλαίσιο Στοιχεία γραφήματος ).

 12. Στην καρτέλα " διάταξη ", στην ομάδα Τρέχουσα επιλογή, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογή μορφής.

  Ομάδα τρέχουσας επιλογής στην Κορδέλα του Excel

 13. Στην περιοχή Επιλογές σειράς, επιλέξτε Δευτερεύοντα άξονα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο.

 14. Στην καρτέλα " διάταξη ", στην ομάδα ετικέτες, κάντε κλικ στην επιλογή Τίτλοι άξονα και, στη συνέχεια, κάντε τα εξής:

  1. Για να προσθέσετε μια Τίτλος πρωτεύοντα κατακόρυφου άξονα, κάντε κλικ στην επιλογή Τίτλος πρωτεύοντα κατακόρυφου άξονα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στον τύπο του τίτλου κατακόρυφου άξονα που θέλετε.

   Για το γράφημα γραμμών, χρησιμοποιήσαμε Περιστρεφόμενος τίτλος.

  2. Για να προσθέσετε έναν τίτλο δευτερεύοντα κατακόρυφο άξονα, κάντε κλικ στην επιλογή Τίτλος δευτερεύοντα κατακόρυφου άξονα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στον τύπο του τίτλου κατακόρυφου άξονα που θέλετε.

   Για το γράφημα γραμμών, χρησιμοποιήσαμε Περιστρεφόμενος τίτλος.

  3. Κάντε κλικ σε κάθε τίτλο, πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

   Για το γράφημα γραμμών, θα σας πληκτρολογήσατε επίπεδο σωματιδίων στα Τίτλος πρωτεύοντα κατακόρυφου άξονα και Ημερήσια Βροχοπτώσεις ο τίτλος δευτερεύοντα κατακόρυφου άξονα.

 15. Κάντε κλικ στην επιλογή το περιοχή σχεδίασης του γραφήματος ή επιλέξτε την από μια λίστα στοιχείων γραφήματος (καρτέλα "διάταξη ", ομάδα Τρέχουσα επιλογή, πλαίσιο Στοιχεία γραφήματος ).

 16. Στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Στυλ σχήματος, κάντε κλικ το κουμπί περισσότερα Εικόνα κουμπιού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο εφέ που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

  Για το γράφημα γραμμών, χρησιμοποιήσαμε το Διακριτικό εφέ - Σκούρο 1.

  Ομάδα "Στυλ σχήματος" στην κορδέλα του Excel

 17. Κάντε κλικ στην επιλογή περιοχή του γραφήματος του γραφήματος.

 18. Στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Στυλ σχήματος, κάντε κλικ το κουμπί περισσότερα Εικόνα κουμπιού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο εφέ που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

  Για το γράφημα γραμμών, χρησιμοποιήσαμε το Διακριτικό εφέ - Έμφαση 3.

 19. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε χρώματα θέματος διαφορετικό από το προεπιλεγμένο θέμα που έχει εφαρμοστεί στο βιβλίο εργασίας σας, κάντε τα εξής:

  1. Στην καρτέλα Διάταξη σελίδας, στην ομάδα Θέματα, επιλέξτε Θέματα.

   Εικόνα της Κορδέλας του Excel

  2. Στην περιοχή Ενσωματωμένα, κάντε κλικ στο θέμα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

   Για το γράφημα γραμμών, χρησιμοποιήσαμε το θέμα του Office .

Αρχή της σελίδας

Αποθήκευση γραφήματος ως προτύπου

Εάν θέλετε να δημιουργήσετε και άλλο γράφημα όπως αυτό που μόλις δημιουργήσατε, μπορείτε να αποθηκεύσετε το γράφημα ως πρότυπο και να το χρησιμοποιήσετε ως βάση για παρόμοια γραφήματα.

 1. Κάντε κλικ στο γράφημα που θέλετε να αποθηκεύσετε ως πρότυπο.

 2. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στη λίστα Τύπος, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ως προτύπου.

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

 3. Στο πλαίσιο Όνομα αρχείου, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το πρότυπο.

  Συμβουλή: Εκτός και εάν καθορίσετε διαφορετικό φάκελο, το αρχείο προτύπου (.crtx) θα αποθηκευτεί στο φάκελο Γραφήματα και το πρότυπο θα είναι διαθέσιμο στην περιοχή Πρότυπα στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή γραφήματος (καρτέλα Εισαγωγή, ομάδα Γραφήματα, Εκκίνηση παραθύρου διαλόγου Εικόνα κουμπιού ) και στο παράθυρο διαλόγου Αλλαγή τύπου γραφήματος (καρτέλα Σχεδίαση, ομάδα Τύπος, Αλλαγή τύπου γραφήματος).

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή ενός προτύπου γραφήματος, ανατρέξτε στο θέμα Αποθήκευση προσαρμοσμένου γραφήματος ως προτύπου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ένα πρότυπο γραφήματος περιέχει τη μορφοποίηση γραφήματος και αποθηκεύει τα χρώματα που χρησιμοποιούνται όταν αποθηκεύετε το γράφημα ως πρότυπο.Όταν χρησιμοποιείτε ένα πρότυπο γραφήματος για τη δημιουργία ενός γραφήματος σε άλλο βιβλίο εργασίας, το νέο γράφημα χρησιμοποιεί τα χρώματα του προτύπου γραφήματος - όχι τα χρώματα του θέματος εγγράφου που εφαρμόζεται στο βιβλίο εργασίας τη συγκεκριμένη στιγμή.Για να χρησιμοποιήσετε τα χρώματα του θέματος εγγράφου αντί για τα χρώματα του προτύπου γραφήματος, κάντε δεξί κλικ στην περιοχή γραφήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Επαναφορά για συμφωνία στυλ στο μενού συντόμευσης.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×