Παρουσίαση σε πολλαπλές οθόνες (και προβολή σημειώσεων ομιλητή ιδιωτικά)

Παρουσίαση σε πολλαπλές οθόνες (και προβολή σημειώσεων ομιλητή ιδιωτικά)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μπορείτε να παρουσιάσετε με οθόνες 2: χρήση Της προβολής παρουσιαστή είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να προβάλετε την παρουσίασή σας με τις σημειώσεις ομιλητή σε μία οθόνη (φορητό υπολογιστή σας, για παράδειγμα), ενώ το ακροατήριο παρουσίαση προβολών χωρίς τις σημειώσεις σε διαφορετική οθόνη (όπως μια μεγαλύτερη οθόνη προβολής).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή που χρησιμοποιείτε για την παρουσίαση υποστηρίζει τη χρήση πολλών οθονών.Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με την υποστήριξη πολλαπλών οθονών.

Για να εκτελέσετε αυτήν τη διαδικασία, θα πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στην δεύτερη οθόνη.

Ρύθμιση του PowerPoint για χρήση της Προβολής παρουσιαστή με δύο οθόνες

 1. Στην καρτέλα Προβολή παρουσίασης, στην ομάδα οθόνες, επιλέξτε Χρήση προβολής παρουσιαστή.

  Ομάδα οθόνες στην καρτέλα προβολή παρουσίασης

  Ρυθμίσεις εμφάνισης των Windows πρέπει να ανοίξετε.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις οθόνης, στην καρτέλα Οθόνη, κάντε κλικ στο εικονίδιο της οθόνης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να προβάλετε τις σημειώσεις ομιλητή και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αυτή είναι η κύρια οθόνη μου.

  Εάν το πλαίσιο ελέγχου Αυτή είναι η κύρια οθόνη μου είναι επιλεγμένο και μη διαθέσιμο, η οθόνη έχει ήδη προσδιοριστεί ως η κύρια οθόνη.

 3. Επιλέξτε το εικονίδιο οθόνης για τη δεύτερη οθόνη — η μία το ακροατήριο θα δείτε και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου επέκταση της επιφάνειας εργασίας των Windows σε αυτή την οθόνη.

Σημειώσεις: Εάν δεν ανοίξει τις ρυθμίσεις εμφάνισης των Windows, κάντε τα εξής:

 • Windows 10: Κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη > Ρυθμίσεις > σύστημα > Εμφάνιση. Στο επάνω μέρος, στην περιοχή Προσαρμογή οθόνη σας, είναι ένα διάγραμμα οθόνες συνδεδεμένο με τον υπολογιστή σας, με κάθε οθόνης με αρίθμηση. Εάν είστε συνδεδεμένοι σε ένα έργο, συνήθως το θα αντιστοιχεί στο διάγραμμα ως οθόνη 2. Επιλέξτε οθόνης 1 στο διάγραμμα και, στη συνέχεια, κάντε κύλιση προς τα κάτω. Βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου με το όνομα γίνει αυτή η κύρια οθόνη μου. Πάνω από ότι το πλαίσιο ελέγχου, στη λίστα πολλές οθόνες, επιλέξτε επέκταση αυτών των οθονών.

 • Windows 8: Κάντε δεξί κλικ στο κουμπί Έναρξη των Windows, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας ελέγχου >Εμφάνιση > Ρύθμιση ανάλυσης. Στη λίστα πολλές οθόνες, κάντε κλικ στην επιλογή επέκταση αυτών των οθονών. Επιλέξτε την οθόνη στην οποία θέλετε να προβάλετε τις σημειώσεις ομιλητή, και κάντε κλικ στην επιλογή γίνει αυτή η κύρια οθόνη μου.

 • Windows 7: Κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη > Πίνακας ελέγχου, και στην περιοχή Εμφάνιση και εξατομίκευση, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμογή ανάλυση οθόνης. Στη λίστα πολλές οθόνες, κάντε κλικ στην επιλογή επέκταση αυτών των οθονών. Επιλέξτε την οθόνη στην οποία θέλετε να προβάλετε τις σημειώσεις ομιλητή, και κάντε κλικ στην επιλογή γίνει αυτή η κύρια οθόνη μου.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το PowerPoint στο smartphone σας ως τηλεχειριστήριο για να πραγματοποιήσετε την παρουσίασή σας και να προβάλετε τις σημειώσεις ομιλητή. Ανατρέξτε στο θέμα Χρήση δείκτη λέιζερ στο smartphone σας όταν κάνετε παρουσίαση με το PowerPoint για περισσότερες πληροφορίες και ένα σύντομο βίντεο.

Πραγματοποίηση της παρουσίασης σε δύο οθόνες

 1. Στην καρτέλα Προβολή παρουσίασης, στην ομάδα Ρύθμιση, επιλέξτε Ρυθμίσεις προβολής παρουσίασης.

  Κουμπί "Ρυθμίσεις προβολής παρουσίασης"

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις προβολής, ορίστε τις επιλογές που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK. Εάν επιλέξετε αυτόματων, η οθόνη που επιλέξατε ως κύρια οθόνη σας θα εμφανίσει τις σημειώσεις ομιλητή.

  Οθόνη επιλογών στο παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις προβολής

  (PowerPoint 2010)    Για να δείτε τις σημειώσεις ομιλητή στην κύρια οθόνη. Επιλέξτε δευτερεύουσα οθόνη σας από τη λίστα Εμφάνιση προβολής παρουσίασης σε.

  Επιλογές του PowerPoint 2010 οθόνη

 3. Για να ξεκινήσετε την παρουσίασή σας, στην καρτέλα Προβολή παρουσίασης , κάντε κλικ στην επιλογή Από την αρχή ή επιλέξτε το κουμπί παρουσίασης Κάντε κλικ στην εικόνα μιας οθόνης υπολογιστή στη γραμμή κατάστασης, για να δείτε την προβολή παρουσίασης στο κάτω μέρος του παραθύρου του PowerPoint.

Επέκταση έναντι αναπαραγωγή: τι συμβαίνει αφού η προβολή παρουσίασης τελειώνει

Το PowerPoint δεν λειτουργεί στο παρασκήνιο για να κάνετε τη διαδικασία Έναρξη προβολής παρουσίασης σε μια δεύτερη οθόνη ως ομαλή και γρήγορη όσο το δυνατόν πιο. Όταν εισάγετε προβολής παρουσίασης, PowerPoint αλλάζει αυτόματα τις ρυθμίσεις εμφάνισης (γνωστό και ως σας τοπολογία εμφάνισης) με επέκταση.

Τι μπορεί να είναι περίπλοκη συμβαίνει Αφού συμπεραίνει προβολής παρουσίασης:

 • Στο PowerPoint 2013, κατά την προβολή παρουσίασης τελειώνει, PowerPoint αφήνει της τοπολογίας Εμφάνιση ως επέκταση. (Το πλεονέκτημα αυτής της προσέγγισης την επόμενη φορά που κάνετε παρουσίαση σε μια δεύτερη οθόνη, θα εμφανίζεται στην πρώτη διαφάνεια με ελάχιστη καθυστέρηση της είναι που. Το μειονέκτημα είναι που PowerPoint μπορεί να είναι υπερισχύει των ρυθμίσεών σας προτιμώμενη εμφανιζόμενη του "Αναπαραγωγή". Ορισμένα άτομα δεν σας αρέσει αυτό παράκαμψη.)

 • Στο PowerPoint 2016, στο ίδιο σενάριο τέλος της προβολής παρουσίασης, PowerPoint επανέρχεται στην προεπιλεγμένη ρύθμιση, επιστρέφοντας για την αναπαραγωγή, εάν πρόκειται για την επιλογή σας.

Εάν χρησιμοποιείτε το PowerPoint 2013 και θέλετε PowerPoint για να επαναφέρετε την προεπιλεγμένη ρύθμιση, προτιμάτε που διατηρώντας τη ρύθμιση επέκταση, μπορείτε να καταλάβετε για να το κάνετε, κάνοντας μια μικρή αλλαγή στο μητρώο των Windows, όπως περιγράφεται παρακάτω.

Σε αυτήν τη διαδικασία, δημιουργείτε μια εντολή που προσθέτει μια νέα ρύθμιση στο μητρώο των Windows για PowerPoint και, στη συνέχεια, χρησιμοποιείτε αυτήν την εντολή:

 1. Δημιουργήστε ένα νέο αρχείο στο Σημειωματάριο.

 2. Αντιγράψτε και επικολλήστε τις παρακάτω τρεις γραμμές του κειμένου στο Σημειωματάριο:

  Windows Registry Editor Version 5.00 
  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\PowerPoint\Options] 
  "RestoreTopology"=dword:00000001
 3. Στο μενού " αρχείο " στο Σημειωματάριο, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ως.

 4. Ονομάστε το αρχείο Update.reg. (Αυτό είναι σημαντικό ότι η επέκταση ονόματος αρχείου είναι .reg).

 5. Στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως τύπου, επιλέξτε όλα τα αρχεία (*. *).

 6. Λάβετε υπόψη το φάκελο όπου αποθηκεύετε το αρχείο. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση και κλείστε το Σημειωματάριο.

 7. Ανοίξτε την Εξερεύνηση αρχείων από το μενού Έναρξη και μεταβείτε στο φάκελο όπου έχετε αποθηκεύσει Update.reg.

 8. Κάντε διπλό κλικ Update.reg.

 9. Απαντήστε "Ναι" για τις δύο οδηγίες που θα προκύψουν.

Με που ολοκληρώθηκε, PowerPoint τώρα θα επαναφέρετε την προεπιλεγμένη τοπολογία εμφάνισης κατά τη λήξη της προβολής παρουσίασης.

(Διαβάστε περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες σε αυτή την καταχώρηση Φόρουμ Κοινότητας που απαντήθηκε από ένα διαχειριστή προγράμματος PowerPoint.)

Δείτε επίσης

Βίντεο: Χρήση της προβολής παρουσιαστή

Προβολή των σημειώσεων ομιλητή ενώ κάνετε μια παρουσίαση

Βίντεο: Δοκιμή χρονισμών για μια προβολή παρουσίασης

Εκτύπωση σας διαφάνειες του PowerPoint, σημειώσεις ακροατηρίου και σημειώσεων

Δημιουργία παρουσίασης που εκτελείται αυτόνομα

Χρήση της προβολής παρουσιαστή στο PowerPoint 2016 για Mac

Προαπαιτούμενα στοιχεία για τη χρήση της προβολής παρουσιαστή

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την προβολή παρουσιαστή, κάντε τα ακόλουθα:

 • Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε πολλές οθόνες υποστηρίζει αυτόν τον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε για την παρουσίασή σας. Οι περισσότεροι επιτραπέζιοι υπολογιστές αυτές τις ημέρες έχουν υποστήριξη πολλών οθονών ενσωματωμένη, ωστόσο Εάν όχι, θα μπορείτε να απαιτήσετε δύο κάρτες οθόνης.

  Συμβουλή: Ελέγξτε την τοποθεσία web του κατασκευαστή του υπολογιστή σας για ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με την υποστήριξη πολλών οθονών.

 • PowerPoint υποστηρίζει μόνο τη χρήση των δύο οθόνες για παρουσίαση. Ωστόσο, μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους για να εκτελέσετε μια παρουσίαση σε τρεις ή περισσότερες οθόνες που είναι συνδεδεμένες σε έναν υπολογιστή. Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους για να χρησιμοποιήσετε τρεις ή περισσότερες οθόνες, κάντε κύλιση προς τα κάτω στην ενότητα σε αυτό το άρθρο με το όνομα "Ενεργοποίηση στην υποστήριξη πολλών οθονών (για τρεις ή περισσότερες οθόνες)".

 • Ρύθμιση παραμέτρων του PowerPoint για να χρησιμοποιήσετε την προβολή παρουσιαστή

Ρύθμιση παραμέτρων του PowerPoint για να χρησιμοποιήσετε την προβολή παρουσιαστή με δύο οθόνες

 1. Στην καρτέλα Προβολή παρουσίασης, στην ομάδα Οθόνες, κάντε κλικ στην επιλογή Χρήση προβολής παρουσιαστή.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Μπορεί να εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις οθόνης από Τον πίνακα ελέγχου των Windows. Εάν δεν έχει, που έχετε ήδη ορίσει το. Εάν εξακολουθείτε να θέλετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στο θέμα Βοήθειας των Microsoft Windows για να εντοπίσετε τις ρυθμίσεις εμφάνισης των Windows και ακολουθήστε τα βήματα 2 έως 4.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις οθόνης, στην καρτέλα οθόνη, κάντε κλικ στο εικονίδιο της οθόνης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να προβάλετε τις σημειώσεις ομιλητή και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου αυτή είναι η κύρια οθόνη μου.

  Εάν το πλαίσιο ελέγχου αυτή είναι η κύρια οθόνη μου είναι επιλεγμένο και μη διαθέσιμο, η οθόνη έχει ήδη προσδιοριστεί ως η κύρια οθόνη. Μπορείτε να επιλέξετε μόνο μία κύρια οθόνη τη φορά. Εάν κάνετε κλικ σε ένα διαφορετικό εικονίδιο οθόνης, το πλαίσιο ελέγχου αυτή είναι η κύρια οθόνη μου είναι επιλεγμένο και που καθίστανται διαθέσιμες ξανά.

 3. Κάντε κλικ στο εικονίδιο της οθόνης για τη δεύτερη οθόνη που το ακροατήριο θα προβολή, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου επέκταση της επιφάνειας εργασίας των Windows σε αυτή την οθόνη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 4. Στην καρτέλα Προβολή παρουσίασης, στην ομάδα οθόνες, βεβαιωθείτε ότι η οθόνη στην οποία θέλετε το ακροατήριο να βλέπει την παρουσίαση, εμφανίζεται στη λίστα Εμφάνιση σε.

Πραγματοποίηση της παρουσίασης σε δύο οθόνες

 1. Στην καρτέλα Προβολή παρουσίασης, στην ομάδα Ρύθμιση, επιλέξτε Ρυθμίσεις προβολής παρουσίασης.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Ρύθμιση προβολής, ορίστε τις επιλογές που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 3. Για να ξεκινήσετε την παρουσίαση, στην καρτέλα Προβολή, της ομάδας Προβολές παρουσίασης, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή παρουσίασης.

Ενεργοποίηση υποστήριξης πολλαπλών οθονών (για τρεις ή περισσότερες οθόνες)

Για να μπορέσετε να προβάλετε μια παρουσίαση σε έναν υπολογιστή ο οποίος διαθέτει τρεις ή περισσότερες οθόνες, πρέπει να ενεργοποιήσετε την υποστήριξη πολλαπλών οθονών.

 1. Στην καρτέλα Προβολή παρουσίασης, στην ομάδα Οθόνες, κάντε κλικ στην επιλογή Χρήση προβολής παρουσιαστή.

  Συμβουλή: Μπορεί να εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις οθόνης από τον πίνακα ελέγχου των Windows. Εάν δεν λειτουργεί σωστά, ανατρέξτε στο θέμα Βοήθειας των Microsoft Windows για να εντοπίσετε τις ρυθμίσεις εμφάνισης των Windows

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις οθόνης, στην καρτέλα Οθόνη, κάντε κλικ στο εικονίδιο της οθόνης για την οθόνη του παρουσιαστή και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αυτή είναι η κύρια οθόνη μου.

  Συμβουλή: Εάν το πλαίσιο ελέγχου αυτή είναι η κύρια οθόνη μου είναι επιλεγμένο και μη διαθέσιμο, η οθόνη έχει ήδη προσδιοριστεί ως η κύρια οθόνη. Μπορείτε να επιλέξετε μόνο μία κύρια οθόνη τη φορά. Εάν κάνετε κλικ σε ένα διαφορετικό εικονίδιο οθόνης, το πλαίσιο ελέγχου αυτή είναι η κύρια οθόνη μου είναι επιλεγμένο και που καθίστανται διαθέσιμες ξανά.

 3. Για κάθε πρόσθετη οθόνη που θα βλέπει το ακροατήριο, κάντε κλικ στο εικονίδιο οθόνης, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Επέκταση της επιφάνειας εργασίας των Windows σε αυτή την οθόνηκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Σημειώσεις: 

  • Για να απενεργοποιήσετε την υποστήριξη πολλαπλών οθονών, στο παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις οθόνης, στην καρτέλα Οθόνης, επιλέξτε τη δεύτερη οθόνη και, στη συνέχεια, απενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Επέκταση της επιφάνειας εργασίας των Windows σε αυτή την οθόνη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Δείτε επίσης

Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή βίντεο του PowerPoint 2016 σε δευτερεύουσα οθόνη

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×