Παραστάσεις ανάλυσης δεδομένων (DAX) στο Power Pivot

Παραστάσεις ανάλυσης δεδομένων (DAX) στο Power Pivot

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Παραστάσεις ανάλυσης δεδομένων (DAX) φαίνεται λίγο intimidating την πρώτη, αλλά δεν σας επιτρέπουν να το όνομα παραπλάνησης. Βασικά στοιχεία του DAX είναι πραγματικά πολύ εύκολο να κατανοήσετε. Πρώτη πράγματα πρώτα - DAX δεν είναι μια γλώσσα προγραμματισμού. DAX είναι μια γλώσσα τύπου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε DAX για τον ορισμό προσαρμοσμένων υπολογισμών για Υπολογιζόμενες στήλες και μετρήσεις (γνωστό και ως υπολογιζόμενα πεδία). DAX περιλαμβάνει ορισμένες από τις συναρτήσεις που χρησιμοποιούνται σε τύπους του Excel και πρόσθετες λειτουργίες που έχει σχεδιαστεί για εργασία με σχεσιακών δεδομένων και να εκτελέσετε δυναμική συνάθροιση.

Κατανόηση τύπων DAX

Οι τύποι DAX έχουν πολλές ομοιότητες με τους τύπους του Excel. Για να δημιουργήσετε έναν τύπο, θα πρέπει να πληκτρολογήσετε ένα σύμβολο ισότητας, ακολουθούμενο από ένα όνομα συνάρτησης ή παράσταση και οποιεσδήποτε απαιτούμενες τιμές ή ορίσματα. Όπως και το Excel, το DAX παρέχει διάφορες συναρτήσεις που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να εργαστείτε με συμβολοσειρές, να εκτελέσετε υπολογισμούς χρησιμοποιώντας ημερομηνίες και ώρες ή να δημιουργήσετε τιμές υπό όρους.

Ωστόσο, οι τύποι DAX διαφέρουν με τους εξής σημαντικούς τρόπους:

 • Εάν θέλετε να προσαρμόσετε υπολογισμούς γραμμή προς γραμμή, το DAX περιλαμβάνει συναρτήσεις που σας επιτρέπουν να χρησιμοποιήσετε την τρέχουσα τιμή γραμμής ή μια σχετική τιμή για την εκτέλεση υπολογισμών που διαφέρουν ανάλογα με το περιβάλλον.

 • Το DAX περιλαμβάνει έναν τύπο συνάρτησης που επιστρέφει έναν πίνακα ως αποτέλεσμα, αντί για μια μεμονωμένη τιμή. Αυτές οι συναρτήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής σε άλλες συναρτήσεις.

 • Συναρτήσεις χρονικής ευφυΐαςστο DAX καθιστούν υπολογισμούς χρησιμοποιώντας περιοχές ημερομηνιών και συγκρίνουν τα αποτελέσματα σε παράλληλες χρονικές περιόδους.

Πού μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τύπους DAX

Μπορείτε να δημιουργήσετε τύπους στο Power Pivot στο c υπολογιζόμενεςστήλες ή στο υπολογισμού fields.

Στήλες υπολογισμού

Μια στήλη υπολογισμού είναι μια στήλη που μπορείτε να προσθέσετε σε έναν υπάρχοντα πίνακα του Power Pivot. Αντί για επικόλληση ή εισαγωγή τιμών στη στήλη, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν τύπο DAX που ορίζει τις τιμές στήλης. Εάν συμπεριλάβετε τον πίνακα του Power Pivot σε ένα Συγκεντρωτικό Πίνακα (ή Συγκεντρωτικό Γράφημα), η στήλη υπολογισμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπως θα κάνατε με οποιαδήποτε άλλη στήλη δεδομένων.

Οι τύποι σε στήλες υπολογισμού έχουν πολλές ομοιότητες με τους τύπους που δημιουργείτε στο Excel. Ωστόσο, σε αντίθεση με το Excel δεν μπορείτε να δημιουργήσετε ένα διαφορετικό τύπο για διαφορετικές γραμμές σε έναν πίνακα. Αντίθετα, ο τύπος DAX εφαρμόζεται αυτόματα σε ολόκληρη τη στήλη.

Όταν μια στήλη περιέχει έναν τύπο, η τιμή υπολογίζεται για κάθε γραμμή. Τα αποτελέσματα υπολογίζονται για τη στήλη μόλις δημιουργήσετε τον τύπο. Οι τιμές της στήλης επανυπολογίζονται μόνο εάν ανανεωθούν τα υποκείμενα δεδομένα ή εάν χρησιμοποιηθεί μη αυτόματος επανυπολογισμός.

Μπορείτε να δημιουργήσετε υπολογιζόμενες στήλες που βασίζονται σε μετρήσεις και άλλες στήλες υπολογισμού. Ωστόσο, αποφύγετε τη χρήση του ίδιου ονόματος για μια υπολογιζόμενη στήλη και μετρήσεις, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε προκαλέσουν σύγχυση αποτελεσμάτων. Όταν γίνεται αναφορά σε μια στήλη, είναι καλύτερα να χρησιμοποιήσετε μια αναφορά πλήρως προσδιοριζόμενη στήλη, για να αποφύγετε την κλήση κατά λάθος μια μέτρηση.

Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Στήλες υπολογισμού στο Power Pivot.

Μετρήσεις

Μια μέτρηση είναι ένας τύπος που έχει δημιουργηθεί ειδικά για χρήση σε έναν πίνακα (ή Συγκεντρωτικού γραφήματος) που χρησιμοποιεί δεδομένα Power Pivot. Μετρήσεις μπορεί να βασίζονται σε τυπικές συναρτήσεις συνάθροισης, όπως COUNT ή SUM, ή μπορείτε να καθορίσετε το δικό σας τύπο με χρήση DAX. Μια μέτρηση χρησιμοποιείται στην περιοχή τιμών του Συγκεντρωτικού πίνακα. Εάν θέλετε να τοποθετήσετε υπολογισμένων αποτελεσμάτων σε μια άλλη περιοχή του Συγκεντρωτικού πίνακα, χρησιμοποιήστε μια υπολογιζόμενη στήλη.

Όταν ορίζετε έναν τύπο για μέτρηση ρητή, δεν συμβαίνει τίποτα μέχρι να προσθέσετε τη μονάδα μέτρησης σε έναν Συγκεντρωτικό πίνακα. Όταν προσθέτετε το μέτρο, ο τύπος αξιολογείται για κάθε κελί της περιοχής τιμών του Συγκεντρωτικού πίνακα. Επειδή ένα αποτέλεσμα δημιουργείται για κάθε συνδυασμό κεφαλίδες γραμμών και στηλών, το αποτέλεσμα για τη μέτρηση μπορεί να διαφέρουν σε κάθε κελί.

Τον ορισμό των τη μονάδα μέτρησης που δημιουργείτε αποθηκεύεται με του πίνακα προέλευσης δεδομένων. Εμφανίζεται στη λίστα πεδίων Συγκεντρωτικού πίνακα και είναι διαθέσιμο σε όλους τους χρήστες του βιβλίου εργασίας.

Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα μετρήσεων στο Power Pivot.

Δημιουργία τύπων με χρήση της γραμμής τύπων

Το Power Pivot, όπως και το Excel, παρέχει  μια γραμμή τύπων, για τη διευκόλυνση της δημιουργίας και της επεξεργασίας τύπων, καθώς και τη λειτουργία Αυτόματης Καταχώρησης, για την ελαχιστοποίηση των σφαλμάτων σύνταξης και πληκτρολόγησης.

Για να εισαγάγετε το όνομα ενός πίνακα   Αρχίστε να πληκτρολογείτε το όνομα του πίνακα. Η Αυτόματη Καταχώρηση τύπου παρέχει μια αναπτυσσόμενη λίστα που περιέχει έγκυρα ονόματα που αρχίζουν με αυτά τα γράμματα.

Για να εισαγάγετε το όνομα μιας στήλης   Πληκτρολογήστε μια αγκύλη και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη στήλη από τη λίστα των στηλών στον τρέχοντα πίνακα. Για μια στήλη από έναν άλλο πίνακα, αρχίστε να πληκτρολογείτε τα πρώτα γράμματα από το όνομα του πίνακα και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη στήλη από την αναπτυσσόμενη λίστα Αυτόματης Καταχώρησης.

Για περισσότερες λεπτομέρειες και αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο δημιουργίας τύπων, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία τύπων για τους υπολογισμούς στο Power Pivot.

Συμβουλές για τη χρήση της Αυτόματης Καταχώρησης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Αυτόματη Καταχώρηση τύπου στο μέσον ενός υπάρχοντος τύπου με ένθετες συναρτήσεις. Το κείμενο που βρίσκεται ακριβώς πριν από το σημείο εισαγωγής χρησιμοποιείται για την εμφάνιση τιμών στην αναπτυσσόμενη λίστα, ενώ το κείμενο που βρίσκεται μετά το σημείο εισαγωγής παραμένει αμετάβλητο.

Τα καθορισμένα ονόματα που δημιουργείτε για σταθερές δεν εμφανίζονται στην αναπτυσσόμενη λίστα "Αυτόματη καταχώρηση", αλλά μπορείτε ακόμη να τα πληκτρολογήσετε.

Το Power Pivot δεν προσθέτει τη δεξιά παρένθεση των συναρτήσεων και δεν αντιστοιχίζει αυτόματα παρενθέσεις. Θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι κάθε συνάρτηση έχει σωστή σύνταξη, διαφορετικά δεν μπορείτε να αποθηκεύσετε ή να χρησιμοποιήσετε τον τύπο. 

Χρήση πολλαπλών λειτουργιών σε έναν τύπο

Μπορείτε να ενθέσετε συναρτήσεις, το οποίο σημαίνει ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα αποτελέσματα από μία συνάρτηση ως όρισμα μιας άλλης συνάρτησης. Μπορείτε να ενθέσετε έως και 64 επίπεδα συναρτήσεων σε στήλες υπολογισμού. Ωστόσο, η ένθεση μπορεί να δυσκολέψει τη δημιουργία τύπων ή την αντιμετώπιση προβλημάτων σε αυτούς.

Πολλές συναρτήσεις DAX έχουν σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως ένθετες συναρτήσεις. Αυτές οι συναρτήσεις επιστρέφουν έναν πίνακα, ο οποίος δεν μπορεί να αποθηκευτεί απευθείας ως αποτέλεσμα.  Θα πρέπει να δοθεί ως δεδομένα εισόδου σε μια συνάρτηση πίνακα. Για παράδειγμα, και οι τρεις συναρτήσεις SUMX, AVERAGEX και MINX απαιτούν έναν πίνακα ως πρώτο όρισμα.

Σημείωση: Υπάρχουν κάποια όρια ένθεση συναρτήσεων εντός μετρήσεις, για να βεβαιωθείτε ότι οι επιδόσεις δεν επηρεάζονται από τους πολλούς υπολογισμούς που απαιτούνται από τις εξαρτήσεις μεταξύ των στηλών.

Σύγκριση των συναρτήσεων DAX και των συναρτήσεων του Excel

Η βιβλιοθήκη συναρτήσεων DAX βασίζεται στη βιβλιοθήκη συναρτήσεων του Excel, αλλά οι βιβλιοθήκες έχουν πολλές διαφορές. Αυτή η ενότητα συνοψίζει τις διαφορές και τις ομοιότητες μεταξύ των συναρτήσεων του Excel και των συναρτήσεων DAX.

 • Πολλές συναρτήσεις DAX έχουν το ίδιο όνομα και την ίδια γενική συμπεριφορά με τις συναρτήσεις του Excel, αλλά έχουν τροποποιηθεί ώστε να δέχονται διαφορετικούς τύπους εισόδων, και σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να επιστρέψουν διαφορετικό τύπο δεδομένων. Γενικά, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συναρτήσεις DAX σε έναν τύπο του Excel ή να χρησιμοποιήσετε τύπους του Excel στο Power Pivot χωρίς κάποια τροποποίηση.

 • Οι συναρτήσεις DAX δεν παίρνουν ποτέ μια αναφορά κελιού ή μια περιοχή ως αναφορά, αλλά αντιθέτως παίρνουν μια στήλη ή έναν πίνακα ως αναφορά.

 • Οι συναρτήσεις ημερομηνίας και ώρας DAX επιστρέφουν έναν τύπο δεδομένων datetime. Αντιθέτως, οι συναρτήσεις ημερομηνίας και ώρας του Excel επιστρέφουν έναν ακέραιο που αντιπροσωπεύει μια ημερομηνία ως σειριακό αριθμό.

 • Πολλές από τις νέες συναρτήσεις DAX είτε επιστρέφουν έναν πίνακα τιμών ή κάνουν υπολογισμούς με βάση έναν πίνακα τιμών ως δεδομένα εισόδου. Αντιθέτως, το Excel δεν έχει συναρτήσεις που επιστρέφουν έναν πίνακα, αλλά ορισμένες συναρτήσεις μπορούν να λειτουργούν με πίνακες. Η δυνατότητα εύκολης αναφοράς σε ολόκληρους πίνακες και στήλες είναι μια νέα δυνατότητα του Power Pivot.

 • Το DAX παρέχει νέες συναρτήσεις αναζήτησης που είναι παρόμοιες με τις συναρτήσεις αναζήτησης πίνακα και ανύσματος στο Excel. Ωστόσο, οι συναρτήσεις DAX απαιτούν μια σχέση μεταξύ των πινάκων.

 • Τα δεδομένα σε μια στήλη αναμένεται να είναι πάντοτε του ίδιου τύπου. Εάν τα δεδομένα δεν είναι του ίδιου τύπου, το DAX αλλάζει ολόκληρη τη στήλη για τον τύπο δεδομένων που εξυπηρετεί καλύτερα όλες τις τιμές.

Τύποι δεδομένων DAX

Μπορείτε να εισαγάγετε δεδομένα σε ένα μοντέλο δεδομένων του Power Pivot από πολλές διαφορετικές προελεύσεις δεδομένων που μπορεί να υποστηρίζουν διαφορετικούς τύπους δεδομένων. Όταν εισάγετε ή φορτώνετε τα δεδομένα και, στη συνέχεια, χρησιμοποιείτε τα δεδομένα σε υπολογισμούς ή σε Συγκεντρωτικούς Πίνακες, τα δεδομένα μετατρέπονται σε έναν από τους τύπους δεδομένων του Power Pivot. Για να δείτε μια λίστα με τους τύπους δεδομένων, ανατρέξτε στο θέμα Τύποι δεδομένων σε μοντέλα δεδομένων.

Ο τύπος δεδομένων πίνακα είναι ένας νέος τύπος δεδομένων στο DAX που χρησιμοποιείται ως είσοδος ή έξοδος σε πολλές νέες λειτουργίες. Για παράδειγμα, η συνάρτηση FILTER λαμβάνει έναν πίνακα ως είσοδο και εξάγει έναν άλλο πίνακα που περιέχει μόνο τις γραμμές που ικανοποιούν τις συνθήκες φιλτραρίσματος. Συνδυάζοντας συναρτήσεις πίνακα με συναρτήσεις συνάθροισης, μπορείτε να εκτελέσετε περίπλοκους υπολογισμούς σε σύνολα δεδομένων που ορίζονται με δυναμικό τρόπο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Συναθροίσεις στο Power Pivot.

Τύποι και σχεσιακό μοντέλο

Το παράθυρο Power Pivot είναι μια περιοχή όπου μπορείτε να εργαστείτε με πολλούς πίνακες δεδομένων και να συνδέσετε τους πίνακες στο σχεσιακό μοντέλο. Μέσα σε αυτό το μοντέλο δεδομένων, οι πίνακες συνδέονται μεταξύ τους με σχέσεων, οι οποίες σας επιτρέπουν να δημιουργήσετε συσχετίσεις με στήλες σε άλλους πίνακες και να δημιουργήσετε πιο ενδιαφέρον υπολογισμούς. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε τύπους με Άθροιση τιμών για έναν σχετικό πίνακα και στη συνέχεια, αποθηκεύστε αυτήν την τιμή σε ένα κελί. Εναλλακτικά, για να ελέγξετε τις γραμμές από τον σχετικό πίνακα, μπορείτε να εφαρμόσετε φίλτρα σε πίνακες και στήλες. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα σχέσεις μεταξύ πινάκων σε ένα μοντέλο δεδομένων.

Επειδή μπορείτε να συνδέσετε πίνακες χρησιμοποιώντας σχέσεις, οι Συγκεντρωτικοί σας Πίνακες μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν δεδομένα από πολλές στήλες που προέρχονται από διαφορετικούς πίνακες.

Ωστόσο, επειδή οι τύποι μπορούν να λειτουργούν με ολόκληρους πίνακες και στήλες, πρέπει να σχεδιάζετε υπολογισμούς με διαφορετικό τρόπο από ό,τι στο Excel.

 • Σε γενικές γραμμές, ένας τύπος DAX σε μια στήλη εφαρμόζεται πάντα σε ολόκληρο το σύνολο των τιμών στη στήλη (ποτέ σε μερικές γραμμές ή κελιά μόνο).

 • Οι πίνακες στο Power Pivot πρέπει πάντα να έχουν τον ίδιο αριθμό στηλών σε κάθε γραμμή και όλες οι γραμμές σε μια στήλη πρέπει να περιέχουν τον ίδιο τύπο δεδομένων.

 • Όταν οι πίνακες συνδέονται με μια σχέση, αναμένεται από εσάς να διασφαλίζετε ότι οι δύο στήλες που χρησιμοποιούνται ως κλειδιά έχουν αντίστοιχες τιμές, στο μεγαλύτερο μέρος. Επειδή το Power Pivot δεν επιβάλλει ακεραιότητα αναφορών, είναι πιθανό να έχουν μη αντίστοιχες τιμές σε μια στήλη κλειδιού και να μπορούν να δημιουργήσουν μια σχέση. Ωστόσο, η παρουσία κενών ή μη αντίστοιχων τιμών ενδέχεται να επηρεάσει τα αποτελέσματα των τύπων και την εμφάνιση των Συγκεντρωτικών Πινάκων. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Αναζητήσεις σε τύπους του Power Pivot.

 • Όταν συνδέετε πίνακες χρησιμοποιώντας σχέσεις, μπορείτε να μεγεθύνετε την εμβέλεια ή context με την οποία αξιολογούνται τους τύπους σας. Για παράδειγμα, μπορεί να επηρεαστούν οι τύποι στο Συγκεντρωτικό πίνακα από τυχόν φίλτρα ή επικεφαλίδες στηλών και γραμμών στον Συγκεντρωτικό πίνακα. Μπορείτε να γράψετε τύπους που να χειρίζονται περιβάλλοντος, αλλά περιβάλλοντος μπορεί να προκαλέσουν τα αποτελέσματα για να αλλάξετε με τρόπους που ίσως δεν σκοπεύετε να. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα περιβάλλον σε τύπους DAX.

Ενημέρωση των αποτελεσμάτων των τύπων

R δεδομένων Ανανέωση και επανάληψη του υπολογισμού είναι δύο ξεχωριστές αλλά σχετικές εργασίες που θα πρέπει να κατανοήσετε όταν σχεδιάζετε ένα μοντέλο δεδομένων που περιέχει σύνθετους τύπους, μεγάλες ποσότητες δεδομένων ή δεδομένων που προκύπτει από εξωτερικές προελεύσεις δεδομένων.

Η ανανέωση δεδομένων είναι η διαδικασία ενημέρωσης των δεδομένων στο βιβλίο εργασίας σας με νέα δεδομένα από μια εξωτερική προέλευση δεδομένων. Μπορείτε να ανανεώσετε τα δεδομένα με μη αυτόματο τρόπο σε χρονικά διαστήματα που εσείς καθορίζετε. Εναλλακτικά, εάν έχετε δημοσιεύσει το βιβλίο εργασίας σε μια τοποθεσία του SharePoint, μπορείτε να προγραμματίσετε αυτόματη ανανέωση από εξωτερικές πηγές.

Ο επανυπολογισμός είναι η διαδικασία ενημέρωσης των αποτελεσμάτων των τύπων, ώστε να αντικατοπτρίζουν τυχόν αλλαγές στους ίδιους τους τύπους, αλλά και να αντικατοπτρίζουν αυτές τις αλλαγές στα υποκείμενα δεδομένα. Ο επανυπολογισμός μπορεί να επηρεάσει τις επιδόσεις με τους εξής τρόπους:

 • Για μια στήλη υπολογισμού, το αποτέλεσμα του τύπου θα πρέπει πάντα να επανυπολογίζεται για ολόκληρη τη στήλη, κάθε φορά που αλλάζετε τον τύπο.

 • Για μια μέτρηση, τα αποτελέσματα του τύπου δεν υπολογίζονται μέχρι η μέτρηση τοποθετείται στο περιβάλλον του Συγκεντρωτικού πίνακα ή Συγκεντρωτικού γραφήματος. Ο τύπος θα υπολογιστεί επίσης όταν αλλάζετε οποιαδήποτε επικεφαλίδα γραμμής ή στήλης που επηρεάζει τα φίλτρα στα δεδομένα ή κατά την ανανέωση του Συγκεντρωτικού πίνακα με μη αυτόματο τρόπο.

Αντιμετώπιση προβλημάτων σε τύπους

Σφάλματα κατά τη σύνταξη τύπων

Εάν λάβετε ένα σφάλμα κατά τον καθορισμό ενός τύπου, ο τύπος μπορεί να περιέχει ένα συντακτικό σφάλμα, ένα σημασιολογικό σφάλμα ή ένα σφάλμα υπολογισμού.

Τα συντακτικά σφάλματα έχουν την ευκολότερη επίλυση. Συνήθως αφορούν την απουσία μιας παρένθεσης ή ενός κόμματος. Για βοήθεια σχετικά με τη σύνταξη των επιμέρους συναρτήσεων, ανατρέξτε στην ενότητα "Αναφορά συνάρτησης DAX".

Ο άλλος τύπος σφάλματος παρουσιάζεται όταν η σύνταξη είναι σωστή, αλλά η τιμή ή η στήλη στην οποία αναφέρεται δεν έχει νόημα στο περιβάλλον του τύπου. Τέτοια σημασιολογικά σφάλματα και σφάλματα υπολογισμού ενδέχεται να προκληθούν από οποιοδήποτε από τα εξής προβλήματα:

 • Ο τύπος αναφέρεται σε μια στήλη, έναν πίνακα ή μια συνάρτηση που δεν υπάρχει.

 • Ο τύπος φαίνεται ότι είναι σωστός, αλλά, όταν ο μηχανισμός δεδομένων λαμβάνει τα δεδομένα, βρίσκει μια ασυμφωνία τύπου και εμφανίζει ένα σφάλμα.

 • Ο τύπος μεταβιβάζει έναν εσφαλμένο αριθμό ή τύπο παραμέτρων σε μια συνάρτηση.

 • Ο τύπος αναφέρεται σε μια διαφορετική στήλη που περιέχει ένα σφάλμα και, επομένως, οι τιμές του δεν είναι έγκυρες.

 • Ο τύπος αναφέρεται σε μια στήλη που δεν έχει υποβληθεί σε επεξεργασία, το οποίο σημαίνει ότι έχει μετα-δεδομένα, αλλά όχι πραγματικά δεδομένα για χρήση στους υπολογισμούς.

Στις πρώτες τέσσερις περιπτώσεις, το DAX επισημαίνει ολόκληρη τη στήλη που περιέχει τον μη έγκυρο τύπο. Στην τελευταία περίπτωση, το DAX εμφανίζει με γκρι χρώμα τη στήλη για να υποδείξει ότι η στήλη είναι σε μια κατάσταση που δεν έχει υποβληθεί σε επεξεργασία.

Εσφαλμένα ή ασυνήθιστα αποτελέσματα κατά την κατάταξη ή την ταξινόμηση τιμών στήλης

Κατά την κατάταξη ή την ταξινόμηση μιας στήλης που περιέχει την τιμή Nan (Not a Number - δεν είναι αριθμός), ενδέχεται να λάβετε εσφαλμένα ή μη αναμενόμενα αποτελέσματα. Για παράδειγμα, όταν ένας υπολογισμός διαιρεί το 0 με το 0, επιστρέφεται ένα αποτέλεσμα Nan.

Αυτό συμβαίνει επειδή ο μηχανισμός τύπων εκτελεί την κατάταξη και την ταξινόμηση συγκρίνοντας τις αριθμητικές τιμές. Ωστόσο, δεν είναι δυνατή η σύγκριση της τιμής Nan με άλλους αριθμούς στη στήλη.

Για να εξασφαλίσετε τα σωστά αποτελέσματα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε προτάσεις υπό όρους χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση IF, για να ελέγξετε εάν υπάρχουν τιμές Nan και να επιστρέψετε μια αριθμητική τιμή 0.

Συμβατότητα με τα μοντέλα σε μορφή πίνακα των υπηρεσιών ανάλυσης και τη λειτουργία DirectQuery

Σε γενικές γραμμές, οι τύποι DAX που δημιουργείτε στο Power Pivot είναι πλήρως συμβατοί με τα μοντέλα σε μορφή πίνακα των υπηρεσιών ανάλυσης. Ωστόσο, εάν πραγματοποιήσετε μετεγκατάσταση του μοντέλου του Power Pivot σε μια παρουσία των υπηρεσιών ανάλυσης και, στη συνέχεια, αναπτύξετε το μοντέλο στη λειτουργία DirectQuery, υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί.

 • Ορισμένοι τύποι DAX ενδέχεται να επιστρέψουν διαφορετικά αποτελέσματα, εάν αναπτύξετε το μοντέλο στη λειτουργία DirectQuery.

 • Ορισμένοι τύποι ενδέχεται να προκαλέσουν σφάλματα επικύρωσης κατά την ανάπτυξη του μοντέλου στη λειτουργία DirectQuery, επειδή ο τύπος περιέχει μια συνάρτηση DAX που δεν υποστηρίζεται σε σχέση με μια σχεσιακή προέλευση δεδομένων.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην "Τεκμηρίωση μοντελοποίησης σε μορφή πίνακα των υπηρεσιών ανάλυσης στο SQL Server 2012 BooksOnline".

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×