Παρακολούθηση κόστους του έργου σας

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Πώς μπορείτε να διαπιστώσετε εάν το έργο σας είναι εντός του προϋπολογισμού; Έως κόστος παρακολούθησης στο Microsoft Office Project 2007. Χρησιμοποιήστε Project 2007 για να συγκρίνετε τις αρχικές εκτιμήσεις κόστους, πραγματικού κόστους, προγραμματισμένο κόστος και δείτε τις διακυμάνσεις ανάμεσα στο κόστος ανά πάσα στιγμή και σε οποιοδήποτε επίπεδο λεπτομερειών.

Τι θέλετε να κάνετε;

Τι είναι η διαδικασία παρακολούθησης των χρεώσεων;

Πού μπορώ να προβάλω πληροφορίες κόστους;

Μπορώ να δω ένα παράδειγμα της παρακολούθησης χρεώσεων;

Τι είναι η διαδικασία παρακολούθησης των χρεώσεων;

Για βέλτιστη παρακολούθηση κόστους, πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε ένα προϋπολογισμός με τη δημιουργία και εισαγωγή τιμές κόστους για πόρους προϋπολογισμού που έχουν εκχωρηθεί σε το εργασία σύνοψης έργου. Στη συνέχεια, μπορείτε να αναγνωρίσετε άλλους πόρους και το κόστος για την εργασία που θέλετε να παρακολουθείτε και να μετρήσετε με τους πόρους προϋπολογισμού. Μπορείτε να εισαγάγετε χρεώσεις αμοιβής, ανά χρήση και σταθερού κόστους για εργασίες, πόροι, και, εάν είναι απαραίτητο, αναθέσεις. Στη συνέχεια, καθορίστε την εκτιμώμενη εργασία ή διάρκεια για τις εργασίες και εκχωρήσετε πόρους στις εργασίες.

Μόνο όταν ολοκληρωθούν όλα αυτά τα βήματα μπορεί να Project 2007 να υπολογίσει το συνολικό κόστος για το έργο. Μπορείτε, στη συνέχεια, για να περιορίσετε την των εκτιμήσεών σας. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, μπορείτε να κατηγοριοποιήσετε και να ομαδοποιήσετε όλους τους πόρους για να συγκρίνετε τα προϋπολογισμένα κόστη. Επίσης, μπορείτε να ορίσετε μια γραμμή βάσης με τα προϋπολογισμένα κόστη και να το χρησιμοποιήσετε για τη σύγκριση με το πραγματικό κόστος καθώς το έργο εξελίσσεται.

Αφού ξεκινήσει το έργο, ενημερώνετε την πρόοδο της εργασίας — την ποσότητα της εργασίας που έχει πραγματοποιηθεί σε εργασίες ή το ποσοστό της τις εργασίες που έχουν ολοκληρωθεί. Project 2007 υπολογίζει τις χρεώσεις για εσάς με βάση την πρόοδο της εργασίας.

Σημείωση: Μπορείτε επίσης να επιλέξετε για να απενεργοποιήσετε αυτόματο υπολογισμό του κόστους και εισαγωγή πραγματικού κόστους εσείς οι ίδιοι, εκτός από την πρόοδο της εργασίας.

Συνδυάζοντας το πραγματικό κόστος ολοκληρωμένης εργασίας με τις υπολογιζόμενες χρεώσεις για υπόλοιπη εργασία, Project 2007 υπολογίζει την προγραμματισμένη χρεώσεις. Το σημαντικότερο, υπολογίζει τη διαφορά μεταξύ του κόστους προγραμματισμένη και τη γραμμή βάσης. Αυτή η διαφορά ή η διακύμανση κόστους, σας ενημερώνει εάν το έργο σας είναι εντός προϋπολογισμού.

Μπορείτε να κάνετε απλή παρακολούθηση κόστους προβάλλοντας την πραγματική και τις προγραμματισμένες χρεώσεις για εργασίες, πόρους, αναθέσεις και το έργο.

Εάν έχετε δημιουργήσει έναν προϋπολογισμό μέσω μιας γραμμής βάσης, μπορείτε να κάνετε πιο εκτεταμένη παρακολούθηση, συγκρίνοντας το κόστος πραγματική και προγραμματισμένη σύμφωνα με τις τιμές κόστους γραμμής βάσης.

Για να προσδιορίσετε αν βρίσκεστε στη προϋπολογισμού ή όχι, μπορείτε να προβάλετε τις διακυμάνσεις κόστους μεταξύ προγραμματισμένα κόστη και τιμές κόστους γραμμής βάσης. Για παράδειγμα, εάν μια εργασία είναι το προϋπολογισμένο κόστος $50, αλλά η εργασία είναι ημι-τρόπος για την εργασία και το κόστος ήδη $35, το προγραμματισμένο κόστος είναι $60 (του πραγματικού κόστους 35 € μέχρι σήμερα, συν τα 25 € αναμενόμενο κόστος για την υπόλοιπη εργασία στην εργασία). Η διακύμανση κόστους είναι 10 € (60 € πραγματικού κόστους μείον τα 50 € προϋπολογισμένου κόστους).

Παρακολουθώντας διακυμάνσεις κόστους τακτικά, μπορείτε να λάβετε μέτρα για να βεβαιωθείτε ότι το έργο σας παραμένει κοντά τον προϋπολογισμό.

Σημείωση: Μπορείτε να προβάλετε διακυμάνσεις κόστους μόνο εάν έχετε εισαγάγει τις αρχικές τιμές κόστους και αποθήκευση μιας γραμμής βάσης. Για παράδειγμα, εάν δεν μπορείτε να εισαγάγετε χρεώσεις αμοιβής για έναν πόρο πριν από την αποθήκευση της γραμμής βάσης, δεν θα μπορείτε να προβάλλετε διακυμάνσεις κόστους για το συγκεκριμένο πόρο.

Αρχή της σελίδας

Πού μπορώ να προβάλω πληροφορίες κόστους;

Στο Project 2007, μπορείτε να δείτε κόστους για εργασίες, τους πόρους και τις αναθέσεις. Μπορείτε επίσης να δείτε το έργο κόστους, που γενικά βασίζεται σε αυτές τις πιο λεπτομερείς τιμές κόστους. Μπορείτε να προβάλετε το συνολικό κόστος και κόστος χρονολογικής φάσης, το οποίο είναι το κόστος κατανεμημένο στο χρόνο.

Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι για να προβάλετε πληροφορίες κόστους Project 2007:

  • Για να προβάλετε τα σύνολα κόστους έργου, κάντε κλικ στην επιλογή Πληροφορίες έργου από το μενού έργο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Στατιστικά στοιχεία.

  • Για να προβάλετε την προγραμματισμένη, γραμμή βάσης, πραγματική, και υπόλοιπο κόστος, καθώς και διακυμάνσεις κόστους, τοποθετήστε το δείκτη σε πίνακα στο μενού Προβολή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή κόστος για να εφαρμόσετε τον πίνακα κόστους σε μια προβολή φύλλου εργασίας. Προγραμματισμένο κόστος εμφανίζονται στα πεδία "συνολικό κόστος" ή "Κόστος".

  • Για να δείτε ποια θα είναι το συνολικό κόστος μιας εργασίας, κάντε κλικ στο γράφημα Gantt, στο μενού Προβολή. Στη συνέχεια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στην προβολή γραφήματος Gantt για να παρακολουθείτε τις δαπάνες του προγραμματισμένη.

  • Για να παρακολουθείτε τις τιμές κόστους στενά για να έναν προϋπολογισμό, κάντε κλικ στην επιλογή "Χρήση πόρων" ή "Χρήση εργασιών" στο μενού Προβολή. Χρησιμοποιήστε αυτές τις προβολές για να δείτε τις τιμές κόστους που προκύπτουν μέχρι την ημερομηνία.

  • Για να προβάλετε τις επιδόσεις κόστος έργου όσον αφορά εκτελεσθείσα αξία, εφαρμόστε Εκτελεσθείσα αξία πίνακες σε οποιαδήποτε προβολή φύλλου. Στο μενού Προβολή, τοποθετήστε το δείκτη του πίνακα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότεροι πίνακες. Κάντε κλικ στην επιλογή Εκτελεσθείσα αξία στη λίστα πίνακες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί εφαρμογή.

Μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες κόστους σε ορισμένες προβολές " Λεπτομέρειες στο μενού μορφή " και, στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στην επιλογή κόστους. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε συγκεκριμένα πεδία κόστους σε οποιαδήποτε προβολή φύλλου με την εισαγωγή μιας στήλης κόστους. Και μπορείτε να εμφανίσετε πεδία κόστους δίπλα σε ράβδους του στην προβολή γραφήματος Gantt, κάνοντας κλικ στην επιλογή Στυλ γραμμής στο μενού " μορφή " και, στη συνέχεια, μορφοποίηση των γραμμών.

Αρχή της σελίδας

Μπορώ να δω ένα παράδειγμα της παρακολούθησης χρεώσεων;

Μπορείτε να εισαγάγετε την εργασία που ονομάζεται "Έλεγχος προγράμματος" στο σχέδιο του έργου σας και να ορίσετε έναν ελεγκτή σύμβασης για την εργασία με 40 € ανά ώρα (λαμβάνεται ως δεδομένο ότι η πληρωμή του είναι το μόνο κόστος της εργασίας). Πληκτρολογήστε μια διάρκεια 10 ημερών (με 8 ώρες ανά ημέρα) και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε μια γραμμή βάσης.

Στο τέλος του 5 ημερών, μπορείτε να καθορίσετε ότι η εργασία είναι το ήμισυ ολοκληρωθεί και να επισημάνετε την εργασία στο Project 2007 ως 50% ολοκλήρωσης. Στην προβολή φύλλου εργασίας, μπορείτε να εφαρμόσετε τον πίνακα κόστους και να βλέπετε τα εξής:

  • Στο πεδίο γραμμής βάσης, Project 2007 εμφανίζει το κόστος γραμμής βάσης της εργασίας, 3.200 € που υπολογίζεται με τον πολλαπλασιασμό του αρχικού εκτίμηση διάρκεια 10 ημερών (ή 80 ώρες) από το πρόγραμμα της δοκιμής τυπική χρέωση 40 € ανά ώρα.

  • Επειδή η εργασία δεν αναλαμβάνουν οποιαδήποτε μη προγραμματισμένη κόστους τις πρώτες 5 ημέρες, το πεδίο "Πραγματική" εμφανίζει με ακρίβεια το πραγματικό κόστος που προκύπτει σε ημερομηνία. Σε αυτήν την περίπτωση, η πραγματική εργασία υπολογίζεται με τον τύπο πραγματική εργασία * Τυπική χρέωση = πραγματικό κόστος ή 40 ώρες * 40 € ανά ώρα = 1.600 $. (Υπερωριών, κόστος ανά χρήση και το σταθερό κόστος δεν περιλαμβάνονται σε αυτό το παράδειγμα, αλλά μπορούν να συμπεριληφθούν στο πραγματικό κόστος.)

  • Το υπόλοιπο κόστος υπολογίζεται με το τύπου υπόλοιπη εργασία * Τυπική χρέωση = υπόλοιπο κόστος ή 40 ώρες * 40 € ανά ώρα = 1.600 $.

  • Στο πεδίο συνολικό κόστος, Project 2007 εμφανίζει το προγραμματισμένο κόστος, το οποίο υπολογίζει σύμφωνα με το τύπο πραγματικό κόστος + υπόλοιπο κόστος = προγραμματισμένο κόστος ή 1.600 € + 1.600 $ = $3.200. Επειδή το προγραμματισμένο κόστος ισούται με το κόστος γραμμής βάσης, το πεδίο "Διακύμανση" εμφανίζει μια διακύμανση κόστους (δκ) 0 €, γεγονός που σημαίνει ότι η εργασία είναι ακριβώς με τον προϋπολογισμό.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×