Παρακολούθηση εκδόσεων αρχείου σε μια βιβλιοθήκη του SharePoint.

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το ιστορικό εκδόσεων ενός αρχείου ανάληψης από μια βιβλιοθήκη εγγράφων σε μια τοποθεσία του Windows SharePoint Services 3.0 ή μια τοποθεσία Microsoft Office SharePoint Server 2007, εάν η βιβλιοθήκη έχει ενεργοποιημένο το ιστορικό εκδόσεων.

Σημείωση: Παρόλο που μπορείτε να ολοκληρώσετε τις περισσότερες από αυτές τις διαδικασίες μέσα από τη βιβλιοθήκη SharePoint, αυτό το άρθρο εστιάζει σε αυτά που μπορείτε να κάνετε μέσα από το πρόγραμμα 2007 Microsoft Office system. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκτέλεση αυτών των διαδικασιών μέσα από τη βιβλιοθήκη SharePoint, ανατρέξτε στις συνδέσεις στην ενότητα Δείτε επίσης.

Σε αυτό το άρθρο

Εργασία με κύριες και δευτερεύουσες εκδόσεις

Ενεργοποίηση τήρησης ιστορικού εκδόσεων σε μια βιβλιοθήκη

Αποθήκευση αρχείου ως μια κύρια ή τη δευτερεύουσα έκδοση

Προβάλετε τις ιδιότητες μιας προηγούμενης έκδοσης ενός αρχείου

Προβολή μιας προηγούμενης έκδοσης ενός αρχείου

Επαναφορά προηγούμενης έκδοσης ενός αρχείου

Εργασία με κύριες και δευτερεύουσες εκδόσεις

Όταν είναι ενεργοποιημένο το ιστορικό εκδόσεων σε μια βιβλιοθήκη SharePoint, οι προηγούμενες εκδόσεις ενός αρχείου αποθηκεύονται στη βιβλιοθήκη ώστε να μπορείτε να δείτε πληροφορίες σχετικά με προηγούμενες εκδόσεις, να προβάλετε προηγούμενες εκδόσεις και επίσης να αντικαταστήσετε μια τρέχουσα έκδοση με παλαιότερη χωρίς να πραγματοποιήσετε έξοδο από το πρόγραμμα του 2007 Office release. Η παρακολούθηση των εκδόσεων του αρχείου σας σε βιβλιοθήκη SharePoint σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε καλύτερα το περιεχόμενό σας καθώς αυτό αναθεωρείται. Η τήρηση ιστορικού εκδόσεων είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν πολλοί χρήστες συνεργάζονται για τη δημιουργία ενός αρχείου ή όταν το αρχείο διέρχεται από αρκετά στάδια ανάπτυξης και αναθεώρησης, επειδή μπορείτε να συγκρίνετε τις αλλαγές μεταξύ των διαφορετικών εκδόσεων.

Για να εργαστείτε με εκδόσεις ενός αρχείου που είναι αποθηκευμένες σε βιβλιοθήκη SharePoint πρέπει πρώτα να ανοίξετε το αρχείο από μια βιβλιοθήκη SharePoint με ενεργοποιημένο το ιστορικό εκδόσεων. Αφού ανοίξετε το αρχείο από τη βιβλιοθήκη, περισσότερες επιλογές στο στοιχείο Διακομιστής, συμπεριλαμβανομένων των επιλογών ιστορικού εκδόσεων, εμφανίζονται στο Κουμπί του Microsoft Office.

Μια βιβλιοθήκη με ενεργοποιημένο το ιστορικό εκδόσεων μπορεί να ρυθμιστεί μόνο για παρακολούθηση κύριων εκδόσεων αρχείων ή να παρακολουθεί κύριες και δευτερεύουσες εκδόσεις.

Αυτά είναι τα κύρια θετικά στοιχεία της παρακολούθησης σε κύριες και δευτερεύουσες εκδόσεις:

 • Οι χρήστες μπορούν εύκολα να δουν πότε γίνονται σημαντικές αλλαγές σε ένα αρχείο.

 • Μπορείτε να ρυθμίσετε τη βιβλιοθήκη σας ώστε μόνο συγκεκριμένα άτομα να μπορούν να προβάλουν δευτερεύουσες εκδόσεις, ώστε να μπορείτε να εργαστείτε με ένα πρόχειρο χωρίς να επιτρέπετε σε όλους τους χρήστες της βιβλιοθήκης να το δουν.

Αρχή της σελίδας

Ενεργοποίηση του ιστορικού εκδόσεων σε βιβλιοθήκη

Για να διατηρήσετε προηγούμενες εκδόσεις αρχείων πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε το ιστορικό εκδόσεων μέσα από τη βιβλιοθήκη SharePoint.

Σημείωση: Για να ενεργοποιήσετε το ιστορικό εκδόσεων πρέπει να έχετε δικαίωμα σχεδίασης μιας λίστας ή βιβλιοθήκης.

 1. Στην τοποθεσία SharePoint ανοίξτε τη βιβλιοθήκη για την οποία θέλετε να ενεργοποιήσετε το ιστορικό εκδόσεων.

  1. Στο μενού Ρυθμίσεις μενού ρυθμίσεων , κάντε κλικ στις ρυθμίσεις για τον τύπο της βιβλιοθήκης που θέλετε να ανοίξετε.

   Για παράδειγμα, σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις βιβλιοθήκης εγγράφων.

 2. Στην περιοχή Γενικές ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις δημιουργίας εκδόσεων.

 3. Στην περιοχή Ιστορικό εκδόσεων εγγράφου, επιλέξτε τον τύπο ιστορικού εκδόσεων που θέλετε:

  • Για να παρακολουθήσετε μόνο τις κύριες εκδόσεις, επιλέξτε Δημιουργία κύριας έκδοσης.

  • Για να παρακολουθήσετε κύριες και δευτερεύουσες εκδόσεις, επιλέξτε Δημιουργία κύριας και δευτερεύουσας (πρόχειρης) έκδοσης.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Αποθήκευση αρχείου ως κύρια ή δευτερεύουσα έκδοση

Η παρακάτω διαδικασία ξεκινά με την ανάληψη ελέγχου ενός αρχείου από μια βιβλιοθήκη, επειδή επιλέξατε να αποθηκεύσετε ένα αρχείο είτε ως κύρια είτε ως δευτερεύουσα έκδοση όταν κάνατε τη μεταβίβαση ελέγχου στη βιβλιοθήκη. Εάν η βιβλιοθήκη σας παρακολουθεί κύριες και δευτερεύουσες εκδόσεις και κάνετε αλλαγές σε ένα αρχείο χωρίς να κάνετε ανάληψη ελέγχου από τη βιβλιοθήκη, κατά την αποθήκευση του αρχείου αυτό θα αποθηκευτεί ως δευτερεύουσα έκδοση. Εάν κάνατε πρώτα ανάληψη ελέγχου, μπορείτε να διαλέξετε τον τύπο έκδοσης με τον οποίο θα αποθηκεύσετε το αρχείο και μπορείτε να κάνετε σχόλια για την έκδοση.

 1. Στη βιβλιοθήκη, κάντε κλικ στο όνομα του εγγράφου για να το ανοίξετε στο πρόγραμμα του 2007 Office release.

 2. Για να αναλάβετε τον έλεγχο του αρχείου, κάντε κλικ στην επιλογή το Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office , κάντε κλικ στο διακομιστή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ανάληψη ελέγχου.

  Τα έγγραφα του Word συχνά ανοίγουν σε προβολή πλήρους οθόνης από προεπιλογή. Εάν αυτό συμβαίνει και με το έγγραφό σας, πρέπει να κάνετε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο για μετάβαση σε προβολή διάταξης εκτύπωσης πριν να ολοκληρώσετε αυτό το βήμα.

 3. Επεξεργασία του αρχείου σας.

 4. Για να μεταβιβάσετε τον έλεγχο του αρχείου, κάντε κλικ στην επιλογή το Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office , κάντε κλικ στο διακομιστή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μεταβίβαση ελέγχου.

 5. Εάν ερωτηθείτε εάν κάνετε μεταβίβαση ελέγχου κύριας ή δευτερεύουσας έκδοσης, επιλέξτε Δευτερεύουσα έκδοση εάν η αλλαγή είναι μικρή ή Κύρια έκδοση εάν η αλλαγή που κάνατε είναι μεγάλη.

  • Μια κύρια έκδοση, την οποία μπορείτε να παρομοιάσετε με ένα δημοσιευμένο αρχείο, είναι ορατή σε όλα τα άτομα που έχουν δικαίωμα ανάγνωσης του αρχείου.

  • Μια δευτερεύουσα έκδοση, την οποία μπορείτε να παρομοιάσετε με ένα πρόχειρο, είναι ορατή σε όλα τα άτομα που έχουν δικαίωμα επεξεργασίας του αρχείου.

   Σημείωση: Οι χρήστες που μπορούν να προβάλουν πρόχειρα εξαρτώνται από τις ρυθμίσεις στην ενότητα Ασφάλεια στοιχείου προχείρου στιςΡυθμίσεις ιστορικού εκδόσεων στις Ρυθμίσεις βιβλιοθήκης εγγράφου της βιβλιοθήκης σας.

 6. Προσθέστε, αν θέλετε, σχόλια έκδοσης και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Σημείωση: Εάν η βιβλιοθήκη σας έχει ρυθμιστεί ώστε να απαιτείται έγκριση πριν δημοσιευτεί μια έκδοση, οι άλλοι χρήστες της βιβλιοθήκης δεν θα μπορούν να δουν το αρχείο μέχρι να εγκριθεί. Μπορεί επίσης να εμφανιστεί μια φόρμα ροής εργασιών αφού επιλέξετε πώς θέλετε να γίνει η μεταβίβαση του αρχείου σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα άτομα που μπορούν να προβάλουν πρόχειρα και για τις φόρμες ροής εργασιών, ανατρέξτε στις συνδέσεις στην ενότητα Δείτε επίσης.

Αρχή της σελίδας

Προβολή των ιδιοτήτων μιας προηγούμενης έκδοσης αρχείου

Όταν προβάλετε ή επεξεργάζεστε ένα αρχείο στο πρόγραμμα του 2007 Office release, μπορείτε να προβάλετε τις ιδιότητες (μεταδεδομένα) προηγούμενων εκδόσεων του αρχείου. Οι ιδιότητες περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με το πότε τροποποιήθηκε το αρχείο και ποιος έκανε την τροποποίηση. Σε βιβλιοθήκες, το ιστορικό εκδόσεων μπορεί επίσης να περιέχει και σχόλια που έχουν κάνει οι χρήστες για τις αλλαγές τους.

Σημείωση: Αυτή η διαδικασία ισχύει μόνο για αρχεία που βρίσκονται σε βιβλιοθήκες που έχουν ενεργοποιημένο το ιστορικό εκδόσεων.

 1. Με το αρχείο ανοίξει στο πρόγραμμα 2007 Office release, κάντε κλικ στην επιλογή το Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office , κάντε κλικ στο διακομιστή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή ιστορικού εκδόσεων.

  Παράθυρο διαλόγου εκδόσεις αποθηκευτεί για το όνομα του αρχείου εμφανίζει μια λίστα με όλες τις προηγούμενες εκδόσεις του αρχείου, μαζί με πληροφορίες, όπως αριθμούς έκδοσης, όταν έχει τροποποιηθεί κάθε έκδοση, ποιος έκανε τις αλλαγές και τα σχόλια τα οποία έχουν συμπεριληφθεί.

  Για να δείτε ένα ολόκληρο σχόλιο, στη στήλη Σχόλια, κάντε κλικ στο σχόλιο για να ανοίξει το παράθυρο διαλόγου Μεταβίβαση ελέγχου σχολίων.

  Σημείωση: Εάν η βιβλιοθήκη σας έχει ρυθμιστεί ώστε να επιτρέπει κύριες και δευτερεύουσες εκδόσεις, η στήλη Κωδικός στο παράθυρο διαλόγου εκδόσεις αποθηκευτεί για το όνομα του αρχείου χρησιμοποιεί αρίθμηση για να εμφανίσετε που είναι κύριες και οι οποίες είναι δευτερεύουσες εκδόσεις. Κύριων εκδόσεων είναι που ορίζεται από ακέραιους αριθμούς και δευτερεύουσες εκδόσεις είναι που ορίζεται από δεκαδικοί αριθμοί.

Μπορείτε ακόμη να προβάλετε το ιστορικό εκδόσεων από τη βιβλιοθήκη σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους συνδέσμους στην ενότητα Δείτε επίσης.

Αρχή της σελίδας

Προβολή μιας προηγούμενης έκδοσης αρχείου

Όταν προβάλετε ή επεξεργάζεστε ένα αρχείο στο πρόγραμμα του 2007 Office release, μπορείτε να προβάλετε μια προηγούμενη έκδοση του αρχείου χωρίς να αντικαταστήσετε την τρέχουσα έκδοση. Για αρχεία .aspx, μπορείτε να προβάλετε μόνο λεπτομέρειες σχετικά με τις αλλαγές που έχουν γίνει στα αρχεία και ότι τις σελίδες που δημιουργούν τα αρχεία.

Σημείωση: Αυτή η διαδικασία ισχύει μόνο για αρχεία που βρίσκονται σε βιβλιοθήκες που έχουν ενεργοποιημένο το ιστορικό εκδόσεων.

 1. Επιλέξτε το Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office , κάντε κλικ στο διακομιστή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή ιστορικού εκδόσεων.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου εκδόσεις αποθηκευτεί για το όνομα του αρχείου, κάντε κλικ στην προηγούμενη έκδοση που θέλετε να προβάλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

Μπορείτε ακόμη να προβάλετε μια προηγούμενη έκδοση από τη βιβλιοθήκη σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους συνδέσμους στην ενότητα Δείτε επίσης.

Αρχή της σελίδας

Επαναφορά μιας προηγούμενης έκδοσης ενός αρχείου

Έχετε κάνει κάποιο λάθος στην τρέχουσα έκδοση ή θέλετε να επαναφέρετε μέρος ενός αρχείου που έχετε διαγράψει; Όταν προβάλετε ή επεξεργάζεστε ένα αρχείο στο πρόγραμμα του 2007 Office release, μπορείτε εύκολα να αντικαταστήσετε την τρέχουσα έκδοση με μια προηγούμενη. Η τρέχουσα έκδοση γίνεται μέρος τους ιστορικού εκδόσεων.

Σημείωση: Αυτή η διαδικασία ισχύει μόνο για αρχεία που βρίσκονται σε βιβλιοθήκες που έχουν ενεργοποιημένο το ιστορικό εκδόσεων.

 1. Επιλέξτε το Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office , κάντε κλικ στο διακομιστή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή ιστορικού εκδόσεων.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου εκδόσεις αποθηκευτεί για το όνομα του αρχείου, κάντε κλικ στην προηγούμενη έκδοση που θέλετε να επαναφέρετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επαναφορά.

Μπορείτε ακόμη να αντικαταστήσετε ένα τρέχον αρχείο με προηγούμενη έκδοση από τη βιβλιοθήκη σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους συνδέσμους στην ενότητα Δείτε επίσης.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×