Παρακολούθηση αλλαγών στο Word

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Όταν θέλετε να βλέπετε ποιος χρήστης κάνει αλλαγές στο έγγραφό σας, ενεργοποιήστε τη δυνατότητα "Παρακολούθηση αλλαγών".

 • Στην καρτέλα Αναθεώρηση, στην ομάδα Παρακολούθηση, επιλέξτε Παρακολούθηση αλλαγών.

Όταν ενεργοποιείτε την Παρακολούθηση αλλαγών, το Word επισημαίνει τις καινούργιες αλλαγές που κάνατε στο έγγραφο.

Όταν απενεργοποιείτε την Παρακολούθηση αλλαγών, το Word σταματά να επισημαίνει τις νέες αλλαγές. Όλες οι αλλαγές που είχαν εντοπιστεί ήδη παραμένουν επισημασμένες στο έγγραφο, μέχρι να τις καταργήσετε.

Παρακολούθηση αλλαγών στην κορδέλα του Word

Όταν ενεργοποιείτε την Παρακολούθηση αλλαγών, το Word επισημαίνει και εμφανίζει κάθε αλλαγή που κάνει οποιοσδήποτε στο έγγραφο.

Κύρια εικόνα ενσωματωμένων αναθεωρήσεων στο Word

 1. Στην καρτέλα Αναθεώρηση, στην ομάδα Παρακολούθηση, στη λίστα Απλή σήμανση, επιλέξτε μια επιλογή προβολής.

  • Η δυνατότητα Απλή σήμανση είναι η προεπιλογή και υποδεικνύει τις αλλαγές με μια κόκκινη γραμμή στο περιθώριο.

   Στο συγκεκριμένο σημείο, υπάρχει γραμμή στο περιθώριο που δείχνει εντοπισμένη αλλαγή

  • Χωρίς σημάνσεις: αποκρύπτει τις σημάνσεις, ώστε να δείτε πώς θα εμφανίζονται οι ενσωματωμένες αλλαγές.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Μπορείτε να δείτε τις σημάνσεις ξανά επιλέγοντας Απλή σήμανση ή Όλες οι σημάνσεις.

  • Όλες οι σημάνσεις: εμφανίζει όλες τις αλλαγές με διαφορετικά χρώματα κειμένου και γραμμές.

  • Αρχικό: εμφανίζει το έγγραφο στην αρχική του μορφή.

 2. Στη λίστα Εμφάνιση σημάνσεων, επιλέξτε τις αναθεωρήσεις που θέλετε να δείτε — Σχόλια, Γραφή, Εισαγωγές και διαγραφές, Μορφοποίηση, Πλαίσια, Συγκεκριμένα άτομα.

Για να εμποδίσετε κάποιον άλλο χρήστη να απενεργοποιήσει την Παρακολούθηση αλλαγών, ενεργοποιήστε την επιλογή "Κλείδωμα αλλαγών" και προσθέστε έναν κωδικό πρόσβασης. Όταν η Παρακολούθηση αλλαγών είναι κλειδωμένη, δεν μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα ούτε μπορείτε να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε τις αλλαγές.

 1. Στην καρτέλα Αναθεώρηση, στην ομάδα Παρακολούθηση αλλαγών, επιλέξτε Κλείδωμα παρακολούθησης.

  Η εντολή "Κλείδωμα αλλαγών" στο μενού "Παρακολούθηση αλλαγών"

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Στο παράθυρο διαλόγου Κλείδωμα παρακολούθησης, πληκτρολογήστε έναν κωδικό πρόσβασης, πληκτρολογήστε τον ξανά στο πλαίσιο Επανάληψη εισαγωγής για επιβεβαίωση και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η προσθήκη κωδικού πρόσβασης είναι προαιρετική. Δεν πρόκειται για δυνατότητα ασφαλείας. Προορίζεται, ωστόσο, για την αποτροπή άλλων χρηστών από την απενεργοποίηση της Παρακολούθησης αλλαγών.

  • Στο παράθυρο διαλόγου Κλείδωμα παρακολούθησης, επιλέξτε Άκυρο.

Απενεργοποίηση του κλειδώματος αλλαγών

 1. Στη λίστα Παρακολούθηση αλλαγών, επιλέξτε Κλείδωμα παρακολούθησης.

 2. Εάν έχετε προσθέσει έναν κωδικό πρόσβασης, πληκτρολογήστε τον όταν σας ζητηθεί και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η Παρακολούθηση αλλαγών εξακολουθεί να είναι ενεργοποιημένη, αλλά μπορείτε να αποδεχτείτε και να απορρίψετε αλλαγές.

Ο μοναδικός τρόπος κατάργησης των εντοπισμένων αλλαγών σε ένα έγγραφο είναι η αποδοχή ή η απόρριψή τους. Η επιλογή Χωρίς σημάνσεις στο πλαίσιο Εμφάνιση για αναθεώρηση σάς βοηθά να δείτε πώς θα φαίνεται το τελικό έγγραφο — αλλά κρύβει απλώς τις εντοπισμένες αλλαγές προσωρινά. Οι αλλαγές δεν διαγράφονται και εμφανίζονται ξανά την επόμενη φορά που κάποιος ανοίγει το έγγραφο. Αν θέλετε να διαγράψετε οριστικά τις εντοπισμένες αλλαγές, πρέπει είτε να τις αποδεχθείτε είτε να τις απορρίψετε.

Αποδοχή ή απόρριψη μίας εντοπισμένης αλλαγής

 1. Ανοίξτε το έγγραφό σας.

 2. Στην καρτέλα Αναθεώρηση, στην ομάδα Αλλαγές, κάντε κλικ στην επιλογή Επόμενη ή Προηγούμενη.

 3. Επιλέξτε Αποδοχή ή Απόρριψη.

  Τα κουμπιά Αποδοχή, Απόρριψη και Επόμενο

Αποδοχή ή διαγραφή όλων των εντοπισμένων αλλαγών

 1. Ανοίξτε το έγγραφό σας.

 2. Στην καρτέλα Αναθεώρηση, στην ομάδα Αλλαγές, κάντε ένα από τα εξής:

  • Στη λίστα Αποδοχή, επιλέξτε Αποδοχή όλων των αλλαγών.

   ή

  • Στη λίστα Απόρριψη, επιλέξτε Απόρριψη όλων των αλλαγών.

Το Word είτε αποδέχεται την αλλαγή είτε την καταργεί και, στη συνέχεια, προχωρά στην επόμενη αλλαγή.

Προβολή σχολίων

 • Το Word εμφανίζει ένα συννεφάκι στο σημείο όπου κάποιος χρήστης έκανε ένα σχόλιο. Για να δείτε ένα σχόλιο, επιλέξτε το συννεφάκι του σχολίου.

  Το εικονίδιο σχολίων στην Απλή σήμανση

 • Για να δείτε τις αλλαγές, κάντε κλικ στη γραμμή κοντά στο περιθώριο. Με αυτή την ενέργεια, το Word μεταβαίνει στην προβολή Όλες οι σημάνσεις.

  Παρακολούθηση αλλαγών που εμφανίζεται στην προβολή "Όλες οι σημάνσεις"

Διαγραφή σχολίου

 • Επιλέξτε ένα σχόλιο και, στην καρτέλα Αναθεώρηση, στην ομάδα Σχόλια, επιλέξτε Διαγραφή.

Διαγραφή όλων των σχολίων

 • Στην καρτέλα Αναθεώρηση, στην ομάδα Σχόλια, στη λίστα Διαγραφή, επιλέξτε Διαγραφή όλων των σχολίων στο έγγραφο.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: Για να μπορέσετε να θέσετε σε κοινή χρήση την τελική έκδοση του εγγράφου σας, συνιστάται η εκτέλεση της Επιθεώρησης εγγράφου. Αυτό το εργαλείο ελέγχει εάν υπάρχουν εντοπισμένες αλλαγές και σχόλια, κρυφό κείμενο, προσωπικά ονόματα σε ιδιότητες και άλλες πληροφορίες που ίσως να μην θέλετε να κοινοποιηθούν σε άλλους χρήστες.

 • Στην καρτέλα Αρχείο, επιλέξτε Πληροφορίες > Έλεγχος για θέματα > Έλεγχος εγγράφου.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα σχόλια, ανατρέξτε στο θέμα Εισαγωγή και διαγραφή σχολίων.

Δείτε επίσης

Απενεργοποιήστε τις εντοπισμένες αλλαγές

Κατάργηση παρακολούθησης αλλαγών και σχολίων

Τι θα θέλατε να κάνετε;

 • Στην καρτέλα Αναθεώρηση, στην ομάδα Παρακολούθηση, επιλέξτε Παρακολούθηση αλλαγών.

  Η επιλογή Παρακολούθηση αλλαγών επισημαίνεται, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

  Ομάδα "Παρακολούθηση" με ενεργοποιημένη την παρακολούθηση αλλαγών

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν η δυνατότητα Παρακολούθηση αλλαγών δεν είναι διαθέσιμη, ίσως χρειαστεί να απενεργοποιήσετε την προστασία εγγράφου. Στην καρτέλα Αναθεώρηση, στην ομάδα Προστασία, κάντε κλικ στην επιλογή Περιορισμός επεξεργασίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διακοπή προστασίας στο κάτω μέρος του παραθύρου εργασιών Προστασία εγγράφου. (Ίσως χρειαστεί να γνωρίζετε τον κωδικό πρόσβασης του εγγράφου.)

Μπορείτε επίσης να προσθέσετε μια ένδειξη παρακολούθησης αλλαγών στη γραμμή κατάστασης.

 • Κάντε δεξί κλικ στη γραμμή κατάστασης και επιλέξτε Παρακολούθηση αλλαγών.

  Γραμμή κατάστασης όπου το στοιχείο "Παρακολούθηση αλλαγών" εμφανίζεται ενεργοποιημένο

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Τώρα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ένδειξη Παρακολούθηση αλλαγών στη γραμμή κατάστασης για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την Παρακολούθηση αλλαγών.

Όταν απενεργοποιείτε την Παρακολούθηση αλλαγών, μπορείτε να αναθεωρήσετε το έγγραφο χωρίς να επισημάνετε τις αλλαγές. Η απενεργοποίηση της δυνατότητας, ωστόσο, δεν καταργεί τις αλλαγές που έχουν ήδη εντοπιστεί.

 • Στην καρτέλα Αναθεώρηση, στην ομάδα Παρακολούθηση, επιλέξτε το κουμπί Παρακολούθηση αλλαγών.

  Το κουμπί Παρακολούθηση αλλαγών δεν επισημαίνεται πλέον, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

  Ομάδα παρακολούθησης

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για να καταργήσετε τις εντοπισμένες αλλαγές, χρησιμοποιήστε τις εντολές Αποδοχή και Απόρριψη στην καρτέλα Αναθεώρηση στην ομάδα Αλλαγές.

Ανατρέξτε στα ακόλουθα θέματα για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εργασία με σχόλια και εντοπισμένες αλλαγές:

Εμφάνιση ή απόκρυψη σχολίων ή εντοπισμένων αλλαγών

Εισαγωγή ή διαγραφή σχολίου

Αναθεώρηση εντοπισμένων αλλαγών και σχολίων

Τι θα θέλατε να κάνετε;

Μπορείτε εύκολα να κάνετε και να παρακολουθείτε αλλαγές και σχόλια ενώ εργάζεστε σε ένα έγγραφο. Από προεπιλογή, το Microsoft Office Word 2007 χρησιμοποιεί συννεφάκια για να εμφανίσει διαγραφές, σχόλια, αλλαγές μορφοποίησης και περιεχόμενο που έχει μετακινηθεί. Εάν θέλετε να δείτε όλες τις αλλαγές ενσωματωμένες, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, έτσι ώστε οι εντοπισμένες αλλαγές και τα σχόλια να εμφανίζονται με τον τρόπο που θέλετε.

Παρακολούθηση αλλαγών με πλαίσια

Τα συννεφάκια (1) εμφανίζουν αλλαγές μορφοποίησης, σχόλια και διαγραφές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για να αποφύγετε τη διανομή εγγράφων που περιέχουν εντοπισμένες αλλαγές και σχόλια, το Word εμφανίζει τις εντοπισμένες αλλαγές και τα σχόλια από προεπιλογή.Τελική έκδοση με επισημάνσεις είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση στο πλαίσιο Εμφάνιση για αναθεώρηση.

 1. Ανοίξτε το έγγραφο που θέλετε να αναθεωρήσετε.

 2. Στην καρτέλα Αναθεώρηση, στην ομάδα Παρακολούθηση, κάντε κλικ στο κουμπί Παρακολούθηση αλλαγών. Το κουμπί Παρακολούθηση αλλαγών επισημαίνεται, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

  Το κουμπί "Παρακολούθηση αλλαγών" είναι ενεργοποιημένο

 3. Προαιρετικά. Προσθέστε μια ένδειξη παρακολούθησης αλλαγών στη γραμμή κατάστασης. Κάντε δεξί κλικ στη γραμμή κατάστασης και κάντε κλικ στην Παρακολούθηση αλλαγών. Κάντε κλικ στην ένδειξη Παρακολούθηση αλλαγών στη γραμμή κατάστασης για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την Παρακολούθηση αλλαγών.

  Ένδειξη 'Παρακολούθηση αλλαγών'

 4. Κάντε τις αλλαγές που θέλετε με την εισαγωγή, διαγραφή, μετακίνηση ή μορφοποίηση κειμένου ή γραφικών. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε σχόλια.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν χρησιμοποιείτε την παρακολούθηση αλλαγών και, στη συνέχεια, αποθηκεύσετε το έγγραφό σας ως ιστοσελίδα (.htm ή .html), οι εντοπισμένες αλλαγές θα εμφανίζονται στην ιστοσελίδα σας.

Να θυμάστε ότι υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να αποκρύψετε εντοπισμένες αλλαγές ή σχόλια, ωστόσο όλες οι αλλαγές που έγιναν ενώ ήταν ενεργοποιημένη η Παρακολούθηση αλλαγών και όλα τα σχόλια που εισήχθησαν παραμένουν τμήμα του εγγράφου μέχρι να γίνουν αποδεκτές ή να απορριφθούν (ή, στην περίπτωση των σχολίων, να διαγραφούν).

Η απόκρυψη των εντοπισμένων αλλαγών—για παράδειγμα, στην περιοχή Εμφάνιση σημάνσεων, με την κατάργηση του σημαδιού επιλογής για το στοιχείο Εισαγωγές και διαγραφές—δεν διαγράφει υπάρχουσες εντοπισμένες αλλαγές ή σχόλια από το έγγραφο. Αντί για αυτό, η απόκρυψη των εντοπισμένων αλλαγών σάς επιτρέπει να προβάλετε το έγγραφο χωρίς να περνάτε μέσα από διαγραμμένο κείμενο, υπογραμμίσεις και συννεφάκια.

 • Στην καρτέλα Αναθεώρηση, στην ομάδα Παρακολούθηση, κάντε κλικ στο κουμπί Παρακολούθηση αλλαγών.

  Το κουμπί Παρακολούθηση αλλαγών δεν επισημαίνεται πλέον, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

  Εικόνα κορδέλας του Word

Εάν έχετε προσαρμόσει τη γραμμή κατάστασης ώστε να συμπεριλαμβάνει μια ένδειξη παρακολούθησης αλλαγών, η επιλογή της δυνατότητας Παρακολούθηση αλλαγών στην ομάδα Παρακολούθηση θα απενεργοποιήσει επίσης την ένδειξη στη γραμμή κατάστασης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η απενεργοποίηση της παρακολούθησης αλλαγών δεν εξαλείφει τις εντοπισμένες αλλαγές στο έγγραφό σας. Για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν άλλες εντοπισμένες αλλαγές στο έγγραφό σας, βεβαιωθείτε ότι όλες οι αλλαγές εμφανίζονται και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τις εντολές Αποδοχή ή Απόρριψη για κάθε αλλαγή στο έγγραφο.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι απόκρυψης των εντοπισμένων αλλαγών και των σχολίων, κάτι που μπορεί να σας δώσει την εντύπωση ότι δεν υπάρχουν στο έγγραφο.Για παράδειγμα:

 • Πλαίσιο Εμφάνιση για αναθεώρηση    Στην καρτέλα Αναθεώρηση, στην ομάδα Παρακολούθηση, το πλαίσιο Εμφάνιση για αναθεώρηση δείχνει σε ποια λειτουργία προβολής βρίσκεστε.Επίσης, παρέχει πρόσθετες επιλογές για την προβολή του εγγράφου.Αν κάνετε κλικ στο στοιχείο Τελική έκδοση ή Αρχικό, οι εντοπισμένες αλλαγές και τα σχόλια αποκρύπτονται.Για να τα εμφανίσετε, επιλέξτε Τελική έκδοση με επισημάνσεις ή Αρχική έκδοση με επισημάνσεις.

  Εικόνα κορδέλας του Word

 • Εμφάνιση σημάνσεων    Στην καρτέλα Αναθεώρηση, στην ομάδα Παρακολούθηση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λίστα Εμφάνιση σημάνσεων για να αποκρύψετε τα σχόλια και τις εντοπισμένες αλλαγές. Τα στοιχεία που επισημαίνονται με ένα σημάδι ελέγχου στην περιοχή Εμφάνιση σημάνσεων εμφανίζονται, ενώ τα στοιχεία χωρίς σημάδι ελέγχου είναι κρυφά. Για να εμφανίσετε ένα στοιχείο, όπως Εισαγωγές και διαγραφές, κάντε κλικ στην επιλογή από το μενού Εμφάνιση σημάνσεων.

  Εικόνα κορδέλας του Word

Η προεπιλογή στο Word είναι να εμφανίζονται οι διαγραφές και τα σχόλια σε συννεφάκια, στα περιθώρια του εγγράφου. Ωστόσο, μπορείτε να αλλάξετε την εμφάνιση ώστε να εμφανίζονται τα ενσωματωμένα σχόλια και όλες οι διαγραφές με γραμμές διαγραφής αντί να είναι μέσα σε συννεφάκια.

 1. Στην καρτέλα Αναθεώρηση, στην ομάδα Παρακολούθηση, επιλέξτε Πλαίσια.

  Εικόνα κορδέλας του Word

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση όλων των αναθεωρήσεων με ενσωμάτωση για να εμφανίζονται οι διαγραφές με γραμμές διαγραφής και τα σχόλια ως ενσωματωμένα.

Υπάρχουν αρκετές επιλογές διαθέσιμες για να αλλάξετε τον τρόπο εμφάνισης των εντοπισμένων αλλαγών (σήμανση).

 • Μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα και άλλα στοιχεία μορφοποίησης που χρησιμοποιεί το Word για να επισημάνει τροποποιημένο κείμενο και γραφικά, κάνοντας κλικ στο βέλος δίπλα στην Παρακολούθηση αλλαγών και, στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στην επιλογή Αλλαγή επιλογών παρακολούθησης.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Παρόλο που δεν μπορείτε να αντιστοιχίσετε συγκεκριμένα χρώματα στις αλλαγές που έγιναν από διαφορετικούς αναθεωρητές, οι αλλαγές του κάθε αναθεωρητή εμφανίζονται με διαφορετικό χρώμα στο έγγραφο, ώστε να μπορείτε να παρακολουθείτε πολλούς αναθεωρητές.

 • Μπορείτε να προβάλετε όλες τις αλλαγές, συμπεριλαμβανομένων των διαγραφών, σε ενσωμάτωση, αντί μέσα σε συννεφάκια που εμφανίζονται στα περιθώρια του εγγράφου σας. Για να εμφανίσετε τις αλλαγές στη σειρά, στην ομάδα Παρακολούθηση, κάντε κλικ στην επιλογή Πλαίσια και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση όλων των αναθεωρήσεων με ενσωμάτωση.

  Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί Εμφάνιση όλων των αναθεωρήσεων με ενσωμάτωση, όλες οι αναθεωρήσεις και τα σχόλια στο έγγραφο εμφανίζονται ενσωματωμένα.

 • Για να επισημάνετε την περιοχή του περιθωρίου όπου εμφανίζονται όλα τα συννεφάκια, στην περιοχή Εμφάνιση σημάνσεων, κάντε κλικ στην επιλογή Επισήμανση περιοχής σημάνσεων.

 1. Στην καρτέλα Αναθεώρηση, στην ομάδα Παρακολούθηση, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο κουμπί Εμφάνιση σημάνσεων.

  Εικόνα κορδέλας του Word

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Επιλέξτε τον τύπο της αλλαγής που θέλετε να εμφανίσετε.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ακόμα και αν μπορείτε να αποκρύψετε έναν τύπο σήμανσης, απενεργοποιώντας τον στο μενού Εμφάνιση σημάνσεων, η σήμανση εμφανίζεται αυτόματα κάθε φορά που ανοίγει το έγγραφο από εσάς ή από έναν αναθεωρητή.

  • Τοποθετήστε το δείκτη στην επιλογή Αναθεωρητές και, στη συνέχεια, καταργήστε όλα τα σημάδια επιλογής, εκτός από αυτά δίπλα στο όνομα του αναθεωρητή του οποίου τις αλλαγές και τα σχόλια θέλετε να εμφανίσετε.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για να επιλέξετε ή να καταργήσετε όλα τα πλαίσια επιλογής για όλους τους αναθεωρητές στη λίστα, κάντε κλικ στην επιλογή Όλοι οι αναθεωρητές.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λίστα Εμφάνιση για αναθεώρηση στην ομάδα Παρακολούθηση, για να προβάλετε ένα έγγραφο σε διάφορα στάδια της διαδικασίας επεξεργασίας. Κάθε μία από τις τέσσερις επιλογές της λίστας παρέχει μια διαφορετική προβολή του εγγράφου. Όταν ανοίγετε ένα έγγραφο, η προεπιλογή είναι Τελική έκδοση με επισημάνσεις.

Εικόνα κορδέλας του Word

 • Τελική έκδοση με επισημάνσεις    Αυτή η προβολή εμφανίζει το τελικό έγγραφο στο οποίο εμφανίζονται όλες οι εντοπισμένες αλλαγές και τα σχόλια. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη προβολή για όλα τα έγγραφα που ανοίγουν στο Word.

 • Τελική    Αυτή η προβολή εμφανίζει το έγγραφο με όλες τις αλλαγές ενσωματωμένες στο κείμενο και χωρίς να εμφανίζονται οι εντοπισμένες αλλαγές. Ωστόσο, τυχόν εντοπισμένες αλλαγές ή σχόλια που δεν έχουν γίνει αποδεκτά, έχουν απορριφθεί ή έχουν διαγραφεί, παραμένουν στο έγγραφο.

 • Αρχική έκδοση με επισημάνσεις    Αυτή η προβολή εμφανίζει το αρχικό κείμενο με εντοπισμένες αλλαγές και σχόλια.

 • Αρχική    Αυτή η προβολή εμφανίζει το αρχικό έγγραφο χωρίς εντοπισμένες αλλαγές και σχόλια. Ωστόσο, τυχόν εντοπισμένες αλλαγές ή σχόλια στο έγγραφο που δεν έχουν αποδεχτεί, έχουν απορριφθεί ή έχουν διαγραφεί, παραμένουν στο έγγραφο.

Ένας συντάκτης ή ένας αναθεωρητής θέλουν συνήθως να προβάλουν ένα έγγραφο όπως θα εμφανίζεται μετά την ενσωμάτωση των αλλαγών τους. Αυτή η διαδικασία παρέχει σε ένα συντάκτη ή αναθεωρητή τη δυνατότητα να βλέπουν πώς θα φαίνεται το έγγραφο με τις αλλαγές.

 • Στην καρτέλα Αναθεώρηση, στο πλαίσιο Εμφάνιση για αναθεώρηση της ομάδας Παρακολούθηση, κάντε κλικ στην επιλογή Τελική έκδοση με επισημάνσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν θέλετε να δείτε σχόλια και εντοπισμένες αλλαγές σε συννεφάκια, πρέπει να είστε σε Προβολή διάταξης εκτύπωσης ή Προβολή διάταξης Web.

Η προεπιλογή στο Word είναι να εμφανίζονται οι διαγραφές και τα σχόλια σε συννεφάκια, στα περιθώρια του εγγράφου. Ωστόσο, μπορείτε να αλλάξετε την εμφάνιση ώστε να εμφανίζονται τα σχόλια ενσωματωμένα. Τα ενσωματωμένα σχόλια μπορούν να προβληθούν όταν τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού στην ένδειξη σχολίου.

 1. Στην καρτέλα Αναθεώρηση, στην ομάδα Παρακολούθηση, επιλέξτε Πλαίσια.

  Εικόνα κορδέλας του Word

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση όλων των αναθεωρήσεων με ενσωμάτωση για να εμφανίζονται οι διαγραφές με γραμμές διαγραφής και τα σχόλια ως ενσωματωμένα.

 3. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω σε ένα σχόλιο στο έγγραφο. Το σχόλιο εμφανίζεται σε μια συμβουλή οθόνης.

  Ενσωματωμένο σχόλιο

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα σχόλια, ανατρέξτε στο θέμα Εισαγωγή και διαγραφή σχολίων.

Το Office Word 2007 προσφέρει μια δυνατότητα που ονομάζεται "Έλεγχος", η οποία σας επιτρέπει να ελέγξετε οποιοδήποτε έγγραφο για εντοπισμένες αλλαγές, σχόλια, κρυφό κείμενο και άλλες προσωπικές πληροφορίες.Για να ελέγξετε ένα έγγραφο:

 1. Ανοίξτε το έγγραφο που θέλετε να ελέγξετε για εντοπισμένες αλλαγές και σχόλια.

 2. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office , τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Προετοιμασία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Έλεγχος εγγράφου.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Έλεγχος εγγράφου, κάντε κλικ στο κουμπί Έλεγχος.

 4. Αναθεωρήστε τα αποτελέσματα του ελέγχου.Αν ο έλεγχος εγγράφου εντοπίσει σχόλια και εντοπισμένες αλλαγές, θα σας ζητηθεί να κάνετε κλικ στο κουμπί Κατάργηση όλων δίπλα στο στοιχείο Σχόλια, αναθεωρήσεις, εκδόσεις και επισημειώσεις.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Επανάληψη ελέγχου ή Κλείσιμο.

Πριν από την εκτύπωση του εγγράφου, μεταβείτε σε Προβολή διάταξης εκτύπωσης και εμφανίστε τις εντοπισμένες αλλαγές και τα σχόλια με τον τρόπο που θέλετε να εμφανίζονται στο εκτυπωμένο έγγραφο. Έχετε αρκετές επιλογές.

 • Εκτύπωση που εμφανίζει όλες τις σημάνσεις    Στην καρτέλα Αναθεώρηση, στην ομάδα Παρακολούθηση, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση σημάνσεων.

  Εικόνα κορδέλας του Word

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν κάνετε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση σημάνσεων, θα πραγματοποιηθεί εμφάνιση ή απόκρυψη όλων των σημάνσεων των επιλεγμένων αναθεωρητών. Όταν εμφανίζετε όλες τις σημάνσεις, όλοι οι τύποι σημάνσεων είναι επιλεγμένοι στο μενού Εμφάνιση σημάνσεων.

 • Εκτύπωση που εμφανίζει τις αλλαγές και τα σχόλια κατά τύπο ή αναθεωρητή    Στην καρτέλα Αναθεώρηση, στην ομάδα Παρακολούθηση, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση σημάνσεων και, στη συνέχεια, επιλέξτε τον τύπο της αλλαγής που θέλετε να εμφανίσετε.

  Εικόνα κορδέλας του Word

 • Εκτύπωση αλλαγών και σχολίων για ένα συντάκτη ή άλλον αναθεωρητή    Στην καρτέλα Αναθεώρηση, στην ομάδα Παρακολούθηση, στο πλαίσιο Εμφάνιση για αναθεώρηση, κάντε κλικ στην επιλογή Τελική έκδοση με επισημάνσεις.

  Εικόνα κορδέλας του Word

Όταν η σήμανση εμφανιστεί με τον τρόπο που θέλετε, είστε έτοιμοι να εκτυπώσετε το έγγραφό σας.

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Εκτύπωση.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Εκτύπωση, στο πλαίσιο Εκτύπωση τίνος, κάντε κλικ στην επιλογή Έγγραφο με σήμανση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Σημειώσεις: 

  • Από προεπιλογή, το Microsoft Word επιλέγει επίπεδο ζουμ και προσανατολισμό σελίδας για τη βέλτιστη εμφάνιση των εντοπισμένων αλλαγών στο εκτυπωμένο έγγραφο.

  • Εάν είναι ενεργοποιημένα τα συννεφάκια, το έγγραφο θα συρρικνωθεί ώστε να χωρούν τα συννεφάκια στην εκτυπωμένη σελίδα. Για να κάνετε δυνατή την ανάγνωση της εκτυπωμένης σελίδας σας, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα συννεφάκια, κάνοντας κλικ στην επιλογή Πλαίσια στην ομάδα Παρακολούθηση και, στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στην επιλογή Εμφάνιση όλων των αναθεωρήσεων με ενσωμάτωση. Μπορείτε επίσης να ορίσετε τη διάταξη σελίδας σε οριζόντιο προσανατολισμό, για να εκτυπώσετε τα συννεφάκια και το κείμενο σε πιο ευανάγνωστη μορφή. Στην καρτέλα Διάταξη σελίδας, στην περιοχή Διαμόρφωση σελίδας, επιλέξτε Προσανατολισμός και, στη συνέχεια, επιλέξτε Οριζόντιος.

Αλλαγή της διάταξης για την εκτύπωση εντοπισμένων αλλαγών

 1. Στην καρτέλα Αναθεώρηση, στην ομάδα Παρακολούθηση, κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται δίπλα στην Παρακολούθηση αλλαγών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην Αλλαγή επιλογών παρακολούθησης.

 2. Στην περιοχή Πλαίσια, στη λίστα Προσανατολισμός χαρτιού κατά την εκτύπωση, κάντε κλικ σε μία από τις εξής επιλογές:

  • Αυτόματος     Όταν επιλέγετε αυτή τη δυνατότητα, το Word καθορίζει τον προσανατολισμό που θα παρέχει την καλύτερη διάταξη για το έγγραφό σας.

  • Διατήρηση     Όταν ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή, το Word εκτυπώνει το έγγραφο με τον προσανατολισμό που καθορίζεται από το παράθυρο διαλόγου Διαμόρφωση σελίδας.

  • Οριζόντιος     Όταν ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή, ο προσανατολισμός είναι οριζόντιος και ο περισσότερος χώρος διατίθεται για τα συννεφάκια.

Εκτύπωση μιας λίστας αλλαγών που έγιναν σε ένα έγγραφο

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Εκτύπωση.

 2. Στο πλαίσιο Εκτύπωση, κάντε κλικ στην επιλογή Λίστα σήμανσης.

Η απόκρυψη των αλλαγών δεν καταργεί τις αλλαγές από το έγγραφο. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε τις εντολές Αποδοχή και Απόρριψη στην ομάδα Αλλαγές για να καταργήσετε την επισήμανση από το έγγραφό σας.

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Εκτύπωση.

 2. Στο πλαίσιο Εκτύπωση, κάντε κλικ στην επιλογή Έγγραφο (αντί για Έγγραφο με σήμανση).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×