Παρακολούθηση αλλαγών σε κοινόχρηστο βιβλίο εργασίας

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Σημαντικό: Σε αυτό το άρθρο εξηγεί μια παλαιότερη μέθοδος παρακολούθησης αλλαγών με τη χρήση ενός "κοινή χρήση βιβλίου εργασίας." Η δυνατότητα κοινόχρηστου βιβλίου εργασίας έχει πολλά περιορισμούς και έχει αντικατασταθεί από τη σύνταξη από κοινού. Σύνταξη από κοινού δεν παρέχει τη δυνατότητα να παρακολουθείτε τις αλλαγές. Ωστόσο, εάν εσείς και άλλα άτομα έχουν την ίδια στιγμή ανοιχτό το αρχείο, μπορείτε να δείτε τις επιλογές των μεταξύ τους και τις αλλαγές που πραγματοποιούνται. Επίσης, εάν το αρχείο είναι αποθηκευμένο στο cloud, είναι δυνατή η Προβολή προηγούμενων εκδόσεων, ώστε να μπορείτε να δείτε τις αλλαγές κάθε ατόμου. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη σύνταξη από κοινού.

 1. Είστε βέβαιοι ότι θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη μέθοδο πριν να συνεχίσετε. Κοινόχρηστα βιβλία εργασίας έχουν περιορισμούς και ένα είναι ιδιαίτερα αδυναμία για να επεξεργαστείτε χρησιμοποιώντας το Excel Online. Επομένως, προτείνουμε να από κοινού, που είναι η αντικατάσταση για τα κοινόχρηστα βιβλία εργασίας.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Αναθεώρηση > κοινή χρήση βιβλίου εργασίας.

  Σημειώστε ότι, σε νεότερες εκδόσεις του Excel, το κουμπί "κοινή χρήση βιβλίου εργασίας" είναι κρυφή. Ακολουθεί ο τρόπος για να επανεμφανίσετε.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Κοινή χρήση βιβλίου εργασίας, στην καρτέλα Επεξεργασία, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Επεξεργασία από πολλούς χρήστες ταυτόχρονα.

 4. Κάντε κλικ στην καρτέλα Για προχωρημένους.

 5. Στην περιοχή Παρακολούθηση αλλαγών, κάντε κλικ στην επιλογή τήρηση ιστορικού αλλαγών για και, στο πλαίσιο ημέρες, πληκτρολογήστε τον αριθμό των ημερών του ιστορικού αλλαγών που θέλετε να διατηρήσετε. Από προεπιλογή, το Excel διατηρεί το ιστορικό αλλαγών για 30 ημέρες και διαγράφει μόνιμα κάποιο ιστορικό αλλαγών που είναι παλιότερα από αυτόν τον αριθμό των ημερών. Για να διατηρήσετε το ιστορικό αλλαγών για ένα περισσότερο από 30 ημέρες, πληκτρολογήστε έναν αριθμό που είναι μεγαλύτερη από 30.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK και, εάν σας ζητηθεί να αποθηκεύσετε το βιβλίο εργασίας, κάντε κλικ στο κουμπί OK για να το αποθηκεύσετε.

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή Αναθεώρηση > Παρακολούθηση αλλαγών, και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποδοχή ή απόρριψη αλλαγών.

  Σημειώστε ότι, σε νεότερες εκδόσεις του Excel, το κουμπί "Παρακολούθηση αλλαγών" είναι κρυφή. Ακολουθεί ο τρόπος για να επανεμφανίσετε.

 2. Εάν σας ζητηθεί να αποθηκεύστε το βιβλίο εργασίας, κάντε κλικ στο ΟΚ.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή αλλαγών προς αποδοχή ή απόρριψη, κάντε τα εξής:

  • Για να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε αλλαγές που πραγματοποιούνται μετά από μια συγκεκριμένη ημερομηνία, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ημερομηνία, κάντε κλικ στην επιλογή Παλαιότερη ημερομηνία στη λίστα Ημερομηνία και κατόπιν πληκτρολογήστε την παλαιότερη ημερομηνία, για τις αλλαγές της οποίας θέλετε να πραγματοποιήσετε αναθεώρηση.

  • Για να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν από άλλο χρήστη, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Χρήστης και, στη συνέχεια, στη λίστα Χρήστης, κάντε κλικ στο χρήστη, για τις αλλαγές του οποίου θέλετε να πραγματοποιήσετε αναθεώρηση.

  • Για να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε αλλαγές που πραγματοποιούνται από όλους τους χρήστες, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Χρήστης.

  • Για να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε αλλαγές που πραγματοποιούνται σε μια συγκεκριμένη περιοχή, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Θέση και κατόπιν πληκτρολογήστε την αναφορά κελιού στην περιοχή φύλλου εργασίας.

  • Για να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τις αλλαγές σε ολόκληρο το βιβλίο εργασίας, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Θέση.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK και κατόπιν πραγματοποιήστε αναθεώρηση των πληροφοριών για κάθε αλλαγή στο παράθυρο διαλόγου Αποδοχή ή απόρριψη αλλαγών.

 5. Για να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε κάθε αλλαγή, κάντε κλικ στο κουμπί Αποδοχή ή Απόρριψη.

 6. Αν σας ζητηθεί να επιλέξετε μια τιμή για ένα κελί, κάντε κλικ στην τιμή που θέλετε και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Αποδοχή.

Σημειώσεις: 

 • Πρέπει να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε μια αλλαγή, προτού προχωρήσετε στην επόμενη αλλαγή.

 • Μπορείτε να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε όλες τις υπόλοιπες αλλαγές αμέσως κάνοντας κλικ στο κουμπί Αποδοχή όλων ή Απόρριψη όλων.

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή Αναθεώρηση > Παρακολούθηση αλλαγών, και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επισήμανση αλλαγών.

  Σημειώστε ότι, σε νεότερες εκδόσεις του Excel, το κουμπί "Παρακολούθηση αλλαγών" είναι κρυφή. Ακολουθεί ο τρόπος για να επανεμφανίσετε.

 2. Για να επιλέξετε τις αλλαγές που θέλετε να δείτε, κάντε τα εξής.

  • Για να εμφανίσετε όλες τις αλλαγές που έχουν εντοπιστεί, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ημερομηνία, κάντε κλικ στην επιλογή Όλες στη λίστα Ημερομηνία και, στη συνέχεια, καταργήστε την επιλογή των πλαισίων ελέγχου Χρήστης και Θέση.

  • Για να εμφανίσετε αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν μετά από μια συγκεκριμένη ημερομηνία, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ημερομηνία, κάντε κλικ στην επιλογή Παλαιότερη ημερομηνία στη λίστα Ημερομηνία και κατόπιν πληκτρολογήστε την παλαιότερη ημερομηνία, τις αλλαγές της οποίας θέλετε να εμφανίσετε.

  • Για να εμφανίσετε τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν από έναν συγκεκριμένο χρήστη, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Χρήστης και, στη συνέχεια, στη λίστα Χρήστης, κάντε κλικ στο χρήστη, τις αλλαγές του οποίου θέλετε να εμφανίσετε.

  • Για να εμφανίσετε αλλαγές σε μια συγκεκριμένη περιοχή κελιών, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Θέση και κατόπιν πληκτρολογήστε την αναφορά κελιού στην περιοχή φύλλου εργασίας.

 3. Για να καθορίσετε τον τρόπο εμφάνισης των αλλαγών, κάντε τα εξής:

  • Για να επισημάνετε αλλαγές στο φύλλο εργασίας, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Επισήμανση αλλαγών στην οθόνη.

  • Για να δημιουργήσετε μια λίστα αλλαγών σε ένα ξεχωριστό φύλλο εργασίας, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Καταγραφή αλλαγών σε ένα νέο φύλλο εργασίας για να εμφανίσετε το φύλλο εργασίας ιστορικού.

   Σημείωση: Αυτό το πλαίσιο ελέγχου είναι διαθέσιμο μόνο αφού ενεργοποιήσετε την παρακολούθηση αλλαγών και αποθηκεύσετε το αρχείο με μία τουλάχιστον εντοπίσιμη αλλαγή.

Η απενεργοποίηση της παρακολούθησης αλλαγών διαγράφει το ιστορικό αλλαγών. Για να διατηρήσετε ένα αντίγραφο αυτών των πληροφοριών, κάνετε τα εξής, για να εκτυπώσετε το φύλλο εργασίας ιστορικού ή να το αντιγράψετε σε ένα άλλο βιβλίο εργασίας:

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή Αναθεώρηση > Παρακολούθηση αλλαγών > Επισήμανση αλλαγών.

  Σημειώστε ότι, σε νεότερες εκδόσεις του Excel, το κουμπί "Παρακολούθηση αλλαγών" είναι κρυφή. Ακολουθεί ο τρόπος για να επανεμφανίσετε.

 2. Στην περιοχή Επισήμανση ποιων αλλαγών, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ημερομηνία και, στη συνέχεια, στη λίστα Ημερομηνία, κάντε κλικ στην επιλογή Όλες.

 3. Καταργήστε την επιλογή από τα πλαίσια ελέγχου Χρήστης και Θέση.

 4. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Καταγραφή αλλαγών σε ένα νέο φύλλο εργασίας.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 6. Τώρα, μπορείτε να εκτυπώσετε ή να αντιγράψετε το ιστορικό σε άλλο βιβλίο εργασίας.

Όταν επισημαίνετε αλλαγές καθώς εργάζεστε, το Excel σημειώνει τυχόν αναθεωρήσεις (όπως αλλαγές, εισαγωγές και διαγραφές) με ένα χρώμα επισήμανσης.

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή Αναθεώρηση > Παρακολούθηση αλλαγών, και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επισήμανση αλλαγών.

  Σημειώστε ότι, σε νεότερες εκδόσεις του Excel, το κουμπί "Παρακολούθηση αλλαγών" είναι κρυφή. Ακολουθεί ο τρόπος για να επανεμφανίσετε.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Επισήμανση αλλαγών, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Παρακολούθηση αλλαγών κατά την επεξεργασία. Επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου του βιβλίου εργασίας και επισημαίνονται οι αλλαγές που κάνετε εσείς ή άλλοι χρήστες.

 3. Στην περιοχή Επισήμανση ποιων αλλαγών, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ημερομηνία και, στη συνέχεια, στη λίστα Ημερομηνία, κάντε κλικ στην επιλογή που θέλετε.

 4. Για να καθορίσετε για ποιους χρήστες θέλετε να επισημαίνετε τις αλλαγές, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Χρήστης και, στη συνέχεια, στη λίστα Χρήστης, κάντε κλικ στην επιλογή που θέλετε.

 5. Για να καθορίσετε την περιοχή φύλλου εργασίας, στη οποία θέλετε να επισημανθούν αλλαγές, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Θέση και κατόπιν, στο πλαίσιο Θέση, πληκτρολογήστε την αναφορά κελιού της περιοχής του φύλλου εργασίας.

 6. Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί το πλαίσιο ελέγχου Επισήμανση αλλαγών στην οθόνη.

 7. Κάντε κλικ στο κουμπί OK. Εάν σας ζητηθεί, αποθηκεύστε το βιβλίο εργασίας.

 8. Στο φύλλο εργασίας, κάντε τις αλλαγές που θέλετε. Έχετε υπόψη ότι ορισμένες αλλαγές, όπως η μορφοποίηση, δεν παρακολουθούνται και συνεπώς δεν επισημαίνονται με κάποιο χρώμα.

Όταν δεν θέλετε να γίνεται επισήμανση των αλλαγών πλέον, μπορείτε να την απενεργοποιήσετε.

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή Αναθεώρηση > Παρακολούθηση αλλαγών, και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επισήμανση αλλαγών.

  Σημειώστε ότι, σε νεότερες εκδόσεις του Excel, το κουμπί "Παρακολούθηση αλλαγών" είναι κρυφή. Ακολουθεί ο τρόπος για να επανεμφανίσετε.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Επισήμανση αλλαγών, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Παρακολούθηση αλλαγών κατά την επεξεργασία.

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή Αναθεώρηση > Παρακολούθηση αλλαγών > Επισήμανση αλλαγών.

  Σημειώστε ότι, σε νεότερες εκδόσεις του Excel, το κουμπί "Παρακολούθηση αλλαγών" είναι κρυφή. Ακολουθεί ο τρόπος για να επανεμφανίσετε.

 2. Στην περιοχή Επισήμανση ποιων αλλαγών, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ημερομηνία και, στη συνέχεια, στη λίστα Ημερομηνία, κάντε κλικ στο κουμπί Όλες.

 3. Καταργήστε την επιλογή από τα πλαίσια ελέγχου Χρήστης και Θέση.

 4. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Καταγραφή αλλαγών σε ένα νέο φύλλο εργασίας.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 6. Στο φύλλο εργασίας ιστορικού, κάντε κλικ στα βέλη του φίλτρου δίπλα στις ετικέτες της στήλης για να βρείτε τις πληροφορίες που θέλετε.

Σημείωση: Αν αποθηκεύσετε το βιβλίο εργασίας, αποκρύπτεται το φύλλο εργασίας ιστορικού. Για να εμφανίσετε το φύλλο εργασίας ιστορικού μετά από την αποθήκευση, πρέπει να το εμφανίσετε ξανά επιλέγοντας το πλαίσιο ελέγχου Καταγραφή αλλαγών σε ένα νέο φύλλο εργασίας στο πλαίσιο διαλόγου Επισήμανση αλλαγών.

Χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα εντοπισμένες αλλαγές στο Excel για Mac, μπορείτε να παρακολουθείτε, διατήρηση και εμφάνιση πληροφοριών σχετικά με τις αλλαγές που έχουν γίνει σε ένα κοινόχρηστο βιβλίο εργασίας.

Σημαντικό: 

 • Το κουμπί " Παρακολούθηση αλλαγών " δεν είναι πλέον διαθέσιμη στην κορδέλα στο τις νεότερες εκδόσεις του Excel για Mac. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα, θα πρέπει πρώτα να προσθέσετε παρακολούθηση αλλαγών στην κορδέλα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη το κουμπί "Παρακολούθηση αλλαγών" στην κορδέλα.

 • Η παρακολούθηση αλλαγών διατίθεται μόνο σε κοινόχρηστα βιβλία εργασίας. Στην πραγματικότητα, όταν ενεργοποιείτε την παρακολούθηση αλλαγών, το βιβλίο εργασίας μετατρέπεται αυτόματα σε κοινόχρηστο βιβλίο εργασίας. Παρόλο που ένα κοινόχρηστο βιβλίο εργασίας αποθηκεύεται συνήθως σε μια θέση όπου οι άλλοι χρήστες μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτό, μπορείτε επίσης να εντοπίσετε τις αλλαγές σε ένα τοπικό αντίγραφο ενός κοινόχρηστου βιβλίου εργασίας.

Προσθέστε το κουμπί "Παρακολούθηση αλλαγών" στην κορδέλα

Για να προσθέσετε το κουμπί "Παρακολούθηση αλλαγών" στην κορδέλα, θα πρέπει να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη ομάδα και, στη συνέχεια, προσθέστε το κουμπί στην ομάδα.

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή Excel > Προτιμήσεις > κορδέλα & γραμμή εργαλείων.

  Office2016 για Mac Προτιμήσεις κορδέλας εργαλείων
 2. Στην περιοχή Προσαρμογή της κορδέλας, στην περιοχή κύριες καρτέλες, επιλέξτε Αναθεώρηση.

 3. Κάτω από τη λίστα Κύριες καρτέλες, κάντε κλικ στην επιλογή Office2016 για Mac Προσαρμογή κουμπιού "Προσθήκη" της κορδέλας και επιλέξτε νέα ομάδα.

 4. Τώρα μπορείτε να μετονομάσετε αυτήν την προσαρμοσμένη ομάδα. Απλώς επιλέξτε Νέα ομάδα (Προσαρμογή), κάντε κλικ στην επιλογή Office2016_for_Mac_Customize_Ribbon_Settings > Μετονομασία > και πληκτρολογήστε ένα όνομα στο πλαίσιο εμφανιζόμενο όνομα και κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

 5. Στην περιοχή Επιλογή εντολών από, επιλέξτε Κύριες καρτέλες και, στη συνέχεια, στη λίστα, επιλέξτε Αναθεώρηση > αλλαγές > Παρακολούθηση αλλαγών (παλαιού τύπου), και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή προϊόντος > (Προσθήκη βέλος) για να μετακινήσετε το στοιχείο στην περιοχή στην προσαρμοσμένη ομάδα που δημιουργήσατε .

  Κάντε κλικ στην επιλογή Παρακολούθηση αλλαγών (παλαιού τύπου) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή > για να μετακινήσετε την επιλογή στην καρτέλα "Αναθεώρηση"

 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση και κλείστε το παράθυρο διαλόγου Προτιμήσεις του Excel.

  Θα πρέπει να βλέπετε την επιλογή Παρακολούθηση αλλαγών (παλαιού τύπου) στην καρτέλα " Αναθεώρηση " στην κορδέλα.

  Παρακολούθηση αλλαγών (παλαιού τύπου) επιλογή στην κορδέλα

 1. Στην καρτέλα " Αναθεώρηση ", κάντε κλικ στην επιλογή Παρακολούθηση αλλαγών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επισήμανση αλλαγών.

 2. Επιλέξτε ή καταργήστε την Παρακολούθηση αλλαγών κατά την επεξεργασία. Αυτό το βιβλίο εργασίας που χρησιμοποιεί επίσης του πλαισίου ελέγχου.

  Επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου του βιβλίου εργασίας και επισημαίνονται οι αλλαγές που κάνετε εσείς ή άλλοι χρήστες. Εάν καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου, θα λάβετε ένα μήνυμα που δηλώνει ότι αυτή η ενέργεια θα καταργήσει το βιβλίο εργασίας κοινής χρήσης.

Όταν επισημαίνετε αλλαγές καθώς εργάζεστε, το Excel περιγράφει τυχόν Αναθεωρήσεις (όπως αλλαγές, εισαγωγές και διαγραφές) με ένα χρώμα επισήμανσης.

 1. Στην καρτέλα " Αναθεώρηση ", κάντε κλικ στην επιλογή Παρακολούθηση αλλαγών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επισήμανση αλλαγών.

 2. Επιλέξτε το Παρακολούθηση αλλαγών κατά την επεξεργασία. Αυτό το βιβλίο εργασίας που χρησιμοποιεί επίσης του πλαισίου ελέγχου.

 3. Στην περιοχή Επισήμανση αλλαγών, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Όταν και, στη συνέχεια, στην αναπτυσσόμενη λίστα, κάντε κλικ στην επιλογή που θέλετε.

 4. Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

  Για να καθορίσετε

  Κάντε το εξής

  Οι χρήστες για τους οποίους θέλετε να γίνεται επισήμανση αλλαγών

  Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου χρήστης και, στη συνέχεια, στο ποιος μενού, κάντε κλικ στην επιλογή που θέλετε.

  Στην περιοχή φύλλου όπου θέλετε να επισημανθούν αλλαγές

  Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου θέση και, στη συνέχεια, στο παράθυρο διαλόγου όπου, πληκτρολογήστε την αναφορά κελιού της περιοχής φύλλου.

  Συμβουλή: Μπορείτε να επίσης κάντε κλικ στο εικονίδιο Σύμπτυξη παραθύρου διαλόγου στο δεξιό άκρο του πλαισίου όπου και, στη συνέχεια, επιλέξτε την περιοχή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στο φύλλο. Αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία, κάντε κλικ στο κουμπί Σύμπτυξη παραθύρου διαλόγου για να εμφανίσετε ολόκληρο το παράθυρο διαλόγου.

 5. Βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Επισήμανση αλλαγών στην οθόνη.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Εάν σας ζητηθεί να αποθηκεύσετε το βιβλίο εργασίας, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 7. Στο φύλλο, κάντε τις αλλαγές που θέλετε.

  Σημείωση: Ορισμένες αλλαγές, όπως μορφοποίηση, δεν παρακολουθούνται και συνεπώς δεν επισημαίνονται με κάποιο χρώμα.

Όταν δεν θέλετε πλέον να είναι επισήμανση των αλλαγών, μπορείτε να διακόψετε την επισήμανση τους.

 1. Στην καρτέλα " Αναθεώρηση ", κάντε κλικ στην επιλογή Παρακολούθηση αλλαγών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επισήμανση αλλαγών.

 2. Καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Επισήμανση αλλαγών στην οθόνη.

 1. Στην καρτέλα " Αναθεώρηση ", κάντε κλικ στην επιλογή Παρακολούθηση αλλαγών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επισήμανση αλλαγών.

  Σημείωση: Εάν το Παρακολούθηση αλλαγών κατά την επεξεργασία. Αυτό το βιβλίο εργασίας που χρησιμοποιεί επίσης είναι δεν είναι επιλεγμένο, Excel δεν έχει καταγράψει κάποιο ιστορικό αλλαγών για το βιβλίο εργασίας.

 2. Για να επιλέξετε τις αλλαγές που θέλετε να βλέπετε, κάντε οποιοδήποτε από τα εξής:

  Για να δείτε

  Κάντε το εξής

  Όλες οι αλλαγές που έχουν εντοπιστεί

  Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου ημερομηνία, επιλέξτε όλα από το αναδυόμενο μενού Όταν και, στη συνέχεια, καταργήστε την επιλογή από τα πλαίσια ελέγχου χρήστης και θέση.

  Αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί μετά από μια συγκεκριμένη ημερομηνία

  Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Όταν, κάντε κλικ στην επιλογή από την ημερομηνία στη λίστα Όταν και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε την παλαιότερη ημερομηνία για την οποία θέλετε να προβάλετε τις αλλαγές.

  Αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν από έναν συγκεκριμένο χρήστη

  Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου χρήστης και, στη συνέχεια, στο πλαίσιο που, κάντε κλικ στο χρήστη τις αλλαγές του οποίου θέλετε να προβάλετε.

  Αλλαγές σε μια συγκεκριμένη περιοχή κελιών

  Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου θέση και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε την αναφορά κελιού της περιοχής φύλλου.

 3. Μπορείτε να επίσης κάντε κλικ στο κουμπί Σύμπτυξη παραθύρου διαλόγου στο δεξιό άκρο του πλαισίου όπου και, στη συνέχεια, επιλέξτε την περιοχή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στο φύλλο. Αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία, κάντε κλικ στο κουμπί Σύμπτυξη παραθύρου διαλόγου για να εμφανίσετε ολόκληρο το παράθυρο διαλόγου.

 4. Για να καθορίσετε τον τρόπο που θέλετε να προβάλετε τις αλλαγές, κάντε οποιοδήποτε από τα εξής:

  Για

  Κάντε το εξής

  Επισήμανση αλλαγών στο φύλλο

  Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Επισήμανση αλλαγών στην οθόνη.

  Αυτό σας επιτρέπει να εμφανίζετε τις λεπτομέρειες σχετικά με μια αλλαγή τοποθετώντας το δείκτη πάνω από ένα επισημασμένο κελί.

  Δημιουργήστε μια λίστα με τις αλλαγές σε ένα ξεχωριστό φύλλο

  Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Καταγραφή αλλαγών σε ένα νέο φύλλο εργασίας για να εμφανιστεί το φύλλο ιστορικού.

  Αυτό το πλαίσιο ελέγχου είναι διαθέσιμο μόνο αφού ενεργοποιήσετε την παρακολούθηση αλλαγών και αποθηκεύσετε το αρχείο με μία τουλάχιστον εντοπίσιμη αλλαγή.

 1. Στην καρτέλα " Αναθεώρηση ", κάντε κλικ στην επιλογή Παρακολούθηση αλλαγών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποδοχή ή απόρριψη αλλαγών. .

  Εάν σας ζητηθεί να αποθηκεύσετε το βιβλίο εργασίας, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή αλλαγών προς αποδοχή ή απόρριψη, κάντε οποιοδήποτε από τα εξής:

  Για να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε

  Κάντε το εξής

  Οι αλλαγές που πραγματοποιούνται έπειτα από μια συγκεκριμένη ημερομηνία

  Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Όταν, κάντε κλικ στην επιλογή από την ημερομηνία στη λίστα Όταν και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε την παλαιότερη ημερομηνία μετά από την οποία θέλετε να αναθεωρήσετε τις αλλαγές.

  Αλλαγές που έχουν γίνει από άλλο χρήστη

  Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου χρήστης και, στη συνέχεια, στο πλαίσιο που, κάντε κλικ στο χρήστη τις αλλαγές του οποίου θέλετε να αναθεωρήσετε.

  Αλλαγές που πραγματοποιούνται από όλους τους χρήστες

  Καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου χρήστης.

  Αλλαγές που πραγματοποιούνται σε μια συγκεκριμένη περιοχή

  Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου θέση και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε την αναφορά κελιού της περιοχής φύλλου.

  Μπορείτε να επίσης κάντε κλικ στο κουμπί Σύμπτυξη παραθύρου διαλόγου στο δεξιό άκρο του πλαισίου όπου και, στη συνέχεια, επιλέξτε την περιοχή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στο φύλλο. Αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία, κάντε κλικ στο κουμπί Σύμπτυξη παραθύρου διαλόγου για να εμφανίσετε ολόκληρο το παράθυρο διαλόγου.

  Αλλαγές σε ολόκληρο το βιβλίο εργασίας

  Καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου θέση.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK και κατόπιν πραγματοποιήστε αναθεώρηση των πληροφοριών για κάθε αλλαγή στο παράθυρο διαλόγου Αποδοχή ή απόρριψη αλλαγών.

  Οι πληροφορίες περιλαμβάνουν άλλες αλλαγές που επηρεάζονται από τις αλλαγές που κάνετε. Μπορείτε να κάνετε κύλιση για να δείτε όλες τις πληροφορίες, όπως απαιτείται.

 4. Για κάθε αλλαγή, κάντε κλικ στην επιλογή Αποδοχή ή Απόρριψη.

  Σημειώσεις: 

  • Εάν σας ζητηθεί να επιλέξετε μια τιμή για ένα κελί, κάντε κλικ στην τιμή που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποδοχή.

  • Πρέπει να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε μια αλλαγή, προτού προχωρήσετε στην επόμενη αλλαγή.

  • Μπορείτε να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε όλες τις υπόλοιπες αλλαγές αμέσως κάνοντας κλικ στο κουμπί Αποδοχή όλων ή Απόρριψη όλων.

  • Όλες οι αλλαγές πρέπει να αποθηκευτεί πριν να καταχωρηθούν στο φύλλο ιστορικού.

  • Όταν απορρίψετε μια αλλαγή, το φύλλο ιστορικού καταγράφει την απόρριψη με "Αναίρεση" ή "Αποτέλεσμα ενέργειας η οποία απορρίφθηκε" στη στήλη Τύπος ενέργειας. Για να προβάλετε το ιστορικό φύλλο, ανατρέξτε στο θέμα Προβολή του φύλλου ιστορικού για περισσότερες πληροφορίες.

 1. Στην καρτέλα " Αναθεώρηση ", κάντε κλικ στην επιλογή Παρακολούθηση αλλαγών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επισήμανση αλλαγών.

  Σημείωση: Εάν το Παρακολούθηση αλλαγών κατά την επεξεργασία. Αυτό το βιβλίο εργασίας που χρησιμοποιεί επίσης δεν είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου, το Excel δεν έχει καταγράψει κάποιο ιστορικό αλλαγών για το βιβλίο εργασίας.

 2. Στην περιοχή Επισήμανση αλλαγών, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου ημερομηνία και, στη συνέχεια, στο Όταν αναδυόμενο μενού, κάντε κλικ στην επιλογή όλων.

 3. Καταργήστε την επιλογή από τα πλαίσια ελέγχου Χρήστης και Θέση.

 4. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Καταγραφή αλλαγών σε ένα νέο φύλλο εργασίας και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Εμφανίζεται το φύλλο ιστορικού.

 6. Στο φύλλο ιστορικού, κάντε κλικ στα βέλη του φίλτρου δίπλα στις ετικέτες στήλης για να βρείτε τις πληροφορίες που θέλετε.

  Σημείωση: Αποθήκευση του βιβλίου εργασίας αποκρύπτει το φύλλο ιστορικού. Για να προβάλετε το ιστορικό φύλλο μετά την αποθήκευση, πρέπει να εμφανίσετε το ξανά, επιλέγοντας το πλαίσιο ελέγχου Καταγραφή αλλαγών σε ένα νέο φύλλο εργασίας στο παράθυρο διαλόγου Επισήμανση αλλαγών.

Επειδή το ιστορικό αλλαγών διαγράφεται όταν απενεργοποιείτε την παρακολούθηση αλλαγών, μπορείτε να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο του ιστορικού. Μπορείτε να εκτυπώσετε το φύλλο ιστορικού ή να αντιγράψετε σε άλλο βιβλίο εργασίας.

 1. Στην καρτέλα " Αναθεώρηση ", κάντε κλικ στην επιλογή Παρακολούθηση αλλαγών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επισήμανση αλλαγών.

 2. Στην περιοχή Επισήμανση αλλαγών, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου ημερομηνία και, στη συνέχεια, στη λίστα Όταν, κάντε κλικ στην επιλογή όλων.

 3. Καταργήστε την επιλογή από τα πλαίσια ελέγχου Χρήστης και Θέση.

 4. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Καταγραφή αλλαγών σε ένα νέο φύλλο εργασίας.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Συμβουλές: 

  • Για να εκτυπώσετε το φύλλο ιστορικού, κάντε κλικ στην επιλογή " Εκτύπωση " στο μενού αρχείο, επιλέξτε τις επιλογές εκτύπωσης που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτύπωση.

  • Για να αντιγράψετε το φύλλο το ιστορικό σε άλλο βιβλίο εργασίας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

  • Κρατήστε πατημένο το στοιχείο ΕΛΈΓΧΟΥ και κάντε κλικ στην καρτέλα " ιστορικό " στο κάτω μέρος του φύλλου ιστορικού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μετακίνηση ή αντιγραφή.

  • Στην περιοχή βιβλίο, κάντε κλικ στο όνομα του βιβλίου εργασίας που θέλετε να μετακινήσετε το φύλλο σε ή κάντε κλικ στην επιλογή (νέο βιβλίο).

  • Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Δημιουργία αντιγράφου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  • Αποθηκεύστε το βιβλίο εργασίας που περιέχει το αντιγραμμένο ιστορικό φύλλο.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παρακολούθηση αλλαγών για να συνδεθείτε λεπτομέρειες σχετικά με τις αλλαγές του βιβλίου εργασίας κάθε φορά που αποθηκεύετε ένα βιβλίο εργασίας. Αυτό το ιστορικό αλλαγών μπορεί να σας βοηθήσει να αναγνωρίζετε τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν για τα δεδομένα στο βιβλίο εργασίας και, στη συνέχεια, μπορείτε να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε τις αλλαγές.

Παρακολούθηση αλλαγών είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν πολλοί χρήστες επεξεργασία ενός βιβλίου εργασίας. Είναι επίσης χρήσιμο κατά την υποβολή ενός βιβλίου εργασίας σε αναθεωρητές για τα σχόλια και, στη συνέχεια, θέλετε να συγχωνεύσετε τα δεδομένα εισόδου που λαμβάνετε σε ένα αντίγραφο αυτού του βιβλίου εργασίας, ενσωμάτωση τις αλλαγές και τα σχόλια που θέλετε να διατηρήσετε.

Όταν γίνονται αλλαγές στο κοινόχρηστο βιβλίο εργασίας, μπορείτε να προβάλετε το ιστορικό αλλαγών απευθείας στο φύλλο ή σε ένα φύλλο εργασίας ιστορικού ξεχωριστά. Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να αμέσως αναθεωρήσετε τις λεπτομέρειες της κάθε αλλαγή. Για παράδειγμα, μπορείτε να δείτε ποιος έκανε την αλλαγή, τον τύπο της αλλαγής είχε γίνει, όταν έγινε, τα κελιά που έχουν επηρεάζονται και τα δεδομένα που έχει προστεθεί ή διαγραφεί.

Όταν χρησιμοποιείτε παρακολούθηση αλλαγών, λάβετε υπόψη τα εξής:

 • Παρακολούθηση αλλαγών διαφέρει από τη λειτουργία αναίρεση και δεν δημιουργεί ένα αντίγραφο ασφαλείας   

  Ίσως αναμένατε ότι παρακολούθησης αλλαγών δημιουργεί ένα αντίγραφο του βιβλίου εργασίας πριν από την πραγματοποίηση αλλαγών ή ότι μπορείτε να αναιρέσετε οποιαδήποτε από αυτές τις αλλαγές. Δυστυχώς, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ιστορικό αλλαγών για να επαναφέρετε τις αλλαγές με αναίρεση τους ή να επαναφέρετε μια προηγούμενη έκδοση του βιβλίου εργασίας. Ωστόσο, το ιστορικό φύλλο περιλαμβάνει μια εγγραφή όλων των διαγραμμένων δεδομένων ώστε να μπορείτε να αντιγράψετε ότι αντίγραφα δεδομένα στα αρχικά κελιά στο κοινόχρηστο βιβλίο εργασίας.

  Επειδή η παρακολούθηση αλλαγών δεν έχει σχεδιαστεί για να σας βοηθήσουν να επιστρέψετε σε παλαιότερες εκδόσεις του βιβλίου εργασίας, πρέπει να συνεχίσετε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας βιβλία εργασίας που έχουν ενεργοποιηθεί η παρακολούθηση αλλαγών.

 • Ορισμένοι τύποι αλλαγών δεν παρακολουθούνται   

  Παρακολούθηση αλλαγών που κάνετε για να τα περιεχόμενα του κελιού, αλλά δεν παρακολουθούνται άλλες αλλαγές, όπως οι αλλαγές στη μορφοποίηση. Ορισμένες δυνατότητες του Excel δεν είναι διαθέσιμες σε κοινόχρηστα βιβλία εργασίας και, επομένως, δεν είναι δυνατό να παρακολουθούνται.

 • Το ιστορικό αλλαγών διατηρείται μόνο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα   

  Από προεπιλογή, όταν ενεργοποιήσετε την παρακολούθηση αλλαγών, το ιστορικό αλλαγών διατηρείται για 30 ημέρες για να διατηρήσετε το μέγεθος του βιβλίου εργασίας διαχειρίσιμες. Ωστόσο, μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε τον αριθμό των ημερών του ιστορικού αλλαγών που θέλετε να διατηρήσετε. Για να διατηρήσετε το ιστορικό αλλαγών απεριόριστο χρονικό διάστημα, μπορείτε να καθορίσετε μεγάλο αριθμό ημερών. Μπορείτε επίσης να κάνετε περιοδικό αντίγραφα των πληροφοριών ιστορικού.

 • Το παλαιότερο τμήμα της το ιστορικό αλλαγών διαγράφεται περιοδικά   

  Το Excel καθορίζει το ιστορικό αλλαγών που παραμένουν μετρώντας πίσω από την τρέχουσα ημερομηνία. Κάθε φορά που κλείνετε το βιβλίο εργασίας, το Excel διαγράφει οποιοδήποτε τμήμα του ιστορικού αλλαγών που είναι παλιότερα από τον αριθμό των ημερών που ήταν σε ισχύ την τελευταία φορά που αποθηκεύτηκε το βιβλίο εργασίας.

  Για παράδειγμα, εάν διατηρώντας 30 ημερών του ιστορικού αλλαγών και ανοίγετε ένα βιβλίο εργασίας για πρώτη φορά σε δύο μήνες, θα μπορείτε να προβάλετε το ιστορικό από δύο μήνες πριν. Ωστόσο, όταν κλείνετε αυτό το βιβλίο εργασίας, διαγράφεται το ιστορικό από τις προηγούμενες 30 ημέρες (31 έως 60 ημέρες).

Σημαντικό: Όταν απενεργοποιείτε την παρακολούθηση αλλαγών ή διακόπτετε την κοινή χρήση του βιβλίου εργασίας, ολόκληρο το ιστορικό αλλαγών διαγράφεται μόνιμα.

Το Excel παρέχει τους ακόλουθους τρόπους πρόσβασης και χρήσης του αποθηκευμένου ιστορικού αλλαγών.

 • Επισήμανση στην οθόνη   

  Excel μπορεί να περιέχει λίγες αλλαγές σε ένα διαφορετικό χρώμα για κάθε χρήστη και να εμφανίσετε τις λεπτομέρειες της βασικές ως σχόλιο όταν τοποθετείτε το δείκτη του ποντικιού πάνω από κάθε κελί που έχει αλλάξει. Επισήμανση στην οθόνη είναι χρήσιμη όταν ένα βιβλίο εργασίας δεν διαθέτει πολλές αλλαγές ή όταν θέλετε να δείτε με μια ματιά τι έχει αλλάξει.

 • Παρακολούθηση ιστορικού   

  Excel μπορεί να εμφανίσει ένα φύλλο ξεχωριστή ιστορικού που παρέχει μια εκτυπώσιμη λίστα Αλλαγή λεπτομερειών στην οποία μπορείτε να φιλτράρετε για να βρείτε τις αλλαγές που σας ενδιαφέρει. Στο φύλλο ιστορικού είναι χρήσιμη όταν ένα βιβλίο εργασίας περιέχει πολλές αλλαγές ή όταν θέλετε να εξετάσετε τι συνέβη σε μια σειρά με τις αλλαγές.

 • Αλλαγή αναθεώρησης   

  Excel μπορεί να έχετε βήμα προς βήμα τις αλλαγές με τη σειρά, έτσι ώστε να μπορείτε να αποφασίσετε εάν θέλετε να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε κάθε αλλαγή. Αυτή η μέθοδος είναι χρήσιμη όταν την αξιολόγηση σχόλια από άλλους χρήστες.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρωτήσετε έναν ειδικό στην Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του Excel, να λάβετε υποστήριξη από την κοινότητα Answers ή να προτείνετε μια νέα δυνατότητα ή βελτίωση στο Excel User Voice.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×