Παραθύρου Συγκεντρωτικού διαγράμματος

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Εμφανίζεται το παράθυρο Συγκεντρωτικό διάγραμμα κατά τη δημιουργία Συγκεντρωτικού διαγράμματος ή όταν εισάγετε ένα Συγκεντρωτικό γράφημα σε οποιαδήποτε Microsoft Office Visio Professional 2007 σχεδίασης.

Προσθήκη κατηγορίας

Η λίστα Προσθήκη κατηγορίας εμφανίζει κατηγορίες στο αρχείο προέλευσης δεδομένων με την οποία μπορείτε να ομαδοποιήσετε τα δεδομένα σας. Οι κατηγορίες που αντιστοιχούν σε στήλες για περισσότερα αρχεία προέλευσης δεδομένων (διαστάσεις για το Microsoft SQL Server Analysis Services). Για να καταργήσετε έναν κόμβο προς τα κάτω σε δευτερεύοντες κόμβους, επιλέξτε έναν κόμβο στο σχέδιό σας Συγκεντρωτικό γράφημα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή κατηγορίας στη λίστα Προσθήκη κατηγορίας.

Κάθε κατηγορία έχει τέσσερις διαθέσιμες δυνατότητες. Στην περιοχή Προσθήκη κατηγορίας, κάντε δεξί κλικ στο όνομα κατηγορίας για να αποκτήσετε πρόσβαση τις ακόλουθες δυνατότητες:

 • Προσθήκη όνομα κατηγορίας     Αυτή η επιλογή κάνει το ίδιο με κάνοντας κλικ στο όνομα — το χωρίζει το επιλεγμένο κόμβο σε δευτερεύοντες κόμβους με μία κατηγορία.

 • Επιλογή όλων     Η επιλογή αυτή επιλέγει όλους τους κόμβους στο σχέδιο που αναλύονται σε αυτή την κατηγορία.

 • Επεξεργασία γραφικού δεδομένων     Αυτή η επιλογή Άνοιγμα Επεξεργασία γραφικού δεδομένων παράθυρο, όπου μπορείτε να προσαρμόσετε την εμφάνιση των δεδομένων σας σε τους κόμβους.

 • Ρύθμιση παραμέτρων στήλης     Αυτή η επιλογή ανοίγει το παράθυρο Ρύθμιση παραμέτρων διαλόγου Στήλης (για SQL Server Analysis Services, το παράθυρο διαλόγου Ρύθμιση παραμέτρων διάσταση ), όπου μπορείτε να φιλτράρετε τις γραμμές των δεδομένων σας σε ένα υποσύνολο που πληρούν τα κριτήριά σας. Για να καταργήσετε το φίλτρο, επαναφέρετε στο πλαίσιο του Εμφάνιση δεδομένων όπου στήλη (Επιλέξτε λειτουργία).

Προσθήκη συνόλου

Η Προσθήκη συνόλου λίστα εμφανίζει τις στήλες στο αρχείο προέλευσης δεδομένων που μπορούν να συνοψίζονται και που αναφέρονται στον κόμβο. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε για την εμφάνιση των συνολικών πωλήσεων που έγιναν από κάθε πωλητής ενώ επίσης που εμφανίζει τον αριθμό των παραγγελιών που χειρίζεται κάθε πωλητής.

Εκτός από τις στήλες από την προέλευση δεδομένων, η Προσθήκη συνόλου περιλαμβάνει ένα στοιχείο, Count (εκτός από υπηρεσίες ανάλυσης SQL Server), που καταμετρά τον αριθμό των γραμμών από την προέλευση δεδομένων που αντιπροσωπεύονται σε κάθε κόμβο.

Κάθε στοιχείο στη λίστα Προσθήκη συνόλου έχει έξι διαθέσιμες δυνατότητες. Κάντε δεξί κλικ στο όνομα στοιχείου για να αποκτήσετε πρόσβαση τις ακόλουθες δυνατότητες:

 • Άθροισμα     Αυτή η επιλογή προσθέτει τις αριθμητικές τιμές όλων των γραμμών που περιέχονται σε κάθε κόμβο.

 • Συνάρτηση AVG     Αυτή η επιλογή υπολογίζει τον μέσο όρο όλων των γραμμών που περιέχονται σε κάθε κόμβο τις αριθμητικές τιμές.

 • Min     Η επιλογή αυτή εμφανίζει την ελάχιστη τιμή όλων των γραμμών που περιέχονται σε κάθε κόμβο.

 • Max     Η επιλογή αυτή εμφανίζει τη μέγιστη τιμή όλων των γραμμών που περιέχονται σε κάθε κόμβο.

 • Καταμέτρηση     Η επιλογή αυτή εμφανίζει τον αριθμό των γραμμών που περιέχονται σε κάθε κόμβο.

 • Ρύθμιση παραμέτρων στήλης     Αυτή η επιλογή ανοίγει το παράθυρο Ρύθμιση παραμέτρων διαλόγου Στήλης (για SQL Server Analysis Services, το παράθυρο διαλόγου Ρύθμιση παραμέτρων διάσταση ), όπου μπορείτε να φιλτράρετε τις γραμμές των δεδομένων σας σε ένα υποσύνολο που πληρούν τα κριτήριά σας. Για να καταργήσετε το φίλτρο, επαναφέρετε στο πλαίσιο του Εμφάνιση δεδομένων όπου στήλη (Επιλέξτε λειτουργία).

Ενέργειες

Στην ενότητα Ενέργειες, μπορείτε να επιλέξετε για να εργαστείτε με τις ακόλουθες δυνατότητες:

 • Εφαρμογή σχήματος    Όταν δημιουργείτε ένα Συγκεντρωτικό διάγραμμα στο Microsoft Office Visio Professional 2007, κάθε κόμβο εμφανίζεται ως ένα ορθογώνιο. Μπορείτε να προσθέσετε μια πιο ενδιαφέροντος οπτικά σχήματος στον κόμβο από τυχόν ανοιχτά στάμπο.

 • Ανανέωση δεδομένων    Μπορείτε να ανανεώσετε τα δεδομένα σε έναν υπάρχοντα Συγκεντρωτικό διάγραμμα. Εάν το σχέδιό σας περιέχει περισσότερα από ένα Συγκεντρωτικό γράφημα, μπορείτε να ανανεώσετε ένα ή όλα από αυτές.

 • Άλλες ενέργειες   

  • Ταξινόμηση    Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα ταξινόμησης για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη σειρά από το δευτερεύοντες κόμβους σε ένα Συγκεντρωτικό διάγραμμα.

  • Συγχώνευση    Αυτό το στοιχείο λίστας συνδυάζει δεδομένα από πολλούς κόμβους σε μία. Για να συγχωνεύσετε κόμβους, επιλέξτε τα και, στο μενού Συγκεντρωτικού διαγράμματος, κάντε κλικ στην επιλογή Συγχώνευση.

  • Κατάργηση συγχώνευσης    Για να διαχωρίσετε συγχωνευμένων κόμβους, κάντε κλικ στον κόμβο συγχωνευμένων και, στο μενού Συγκεντρωτικού διαγράμματος, κάντε κλικ στην επιλογή Αναίρεση συγχώνευσης.

   Σημείωση: Ένα συγχωνευμένο κόμβος έχει πολλές καταχωρήσεις στη γραμμή τίτλου.

  • Προβιβασμός    Για να εμφανίσετε μόνο μέρος μια αναπτυγμένη Συγκεντρωτικό γράφημα, μπορείτε να προβιβάσετε ένα θυγατρικό κόμβο στον επάνω κόμβο.

  • Σύμπτυξη    Χρησιμοποιήστε αυτό το στοιχείο λίστας για να συγχωνεύσετε θυγατρικούς κόμβους ξανά το γονικό κόμβο.

  • Ανανέωση όλων    Χρησιμοποιήστε αυτό το στοιχείο λίστας για την ανανέωση δεδομένων για όλα τα συγκεντρωτικά διαγράμματα στο σχέδιο.

  • Επεξεργασία γραφικού δεδομένων    Αυτή η εντολή ανοίγει την Επεξεργασία γραφικού δεδομένων διαλόγου όπου μπορείτε να αλλάξετε τη θέση και το στυλ των δεδομένων στα σχήματά σας.

  • Αυτόματη επανάληψη διάταξης    Χρησιμοποιήστε αυτό το στοιχείο λίστας για να την αλλαγή της διάταξης Συγκεντρωτικού διαγράμματος αυτόματα καθώς προσθέτετε ή καταργείτε κόμβους.

  • Επιλογές    Χρησιμοποιήστε αυτό το στοιχείο λίστας για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Επιλογές Συγκεντρωτικού διαγράμματος όπου μπορείτε να επιλέξετε ποιες πληροφορίες σχετικά με το διάγραμμα και θα εμφανίσει τον αριθμό των στοιχείων σε κάθε ανάλυση, αλλάξτε τις ρυθμίσεις αυτόματης ανανέωσης και αλλάξτε την προέλευση δεδομένων.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×