Παράλειψη επιλογών εκκίνησης κατά το άνοιγμα μιας βάσης δεδομένων

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Εάν χρησιμοποιήσατε μια ρύθμιση για να καθορίσετε τι συμβαίνει όταν ανοίγετε μια βάση δεδομένων Microsoft Access 2010, μπορείτε να παρακάμψετε αυτές τις ρυθμίσεις για να αποκτήσετε ξανά πλήρη πρόσβαση στη βάση δεδομένων σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να ορίσετε επιλογές για μια Τρέχουσα βάση δεδομένων από το παράθυρο διαλόγου Επιλογές της Access, ή, δημιουργώντας μια μακροεντολή AutoExec ή από ένα ανοιχτό διαδικασία συμβάντος. Εάν η βάση δεδομένων έχει μια ρύθμιση επιλογής εκκίνησης, αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο για να παρακάμψετε αυτό.

Η επιλογή για παράλειψη επιλογών εκκίνησης μπορεί να είναι χρήσιμη μερικές φορές. Για παράδειγμα, αν είχατε ρυθμίσει την επιλογή να αποκρύπτει το παράθυρο περιήγησης, αλλά θέλετε το παράθυρο περιήγησης να είναι ορατό, μπορείτε να παραλείψετε την επιλογή που είχατε ήδη ρυθμίσει. Για να παραλείψετε όλες τις επιλογές εκκίνησης, ολοκληρώστε το ακόλουθο βήμα:

  • Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT ενώ ανοίγετε τη βάση δεδομένων σας.

Ανάλογα με τις ρυθμίσεις ασφαλείας μακροεντολών που έχετε ορίσει για τη βάση δεδομένων σας, ενδεχομένως να εμφανιστούν ένα ή περισσότερα μηνύματα ασφαλείας κατά την εκκίνηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Πρέπει να συνεχίσετε να κρατάτε πατημένο το πλήκτρο Shift ενώ κλείνετε όλα τα μηνύματα ασφαλείας, διαφορετικά οι επιλογές εκκίνησης δεν θα παραλειφθούν.

Όταν ανοίγετε μια βάση δεδομένων ενώ κρατάτε πατημένο το πλήκτρο Shift, πολλές από τις επιλογές που ορίζονται στη σελίδα Τρέχουσα βάση δεδομένων του παραθύρου διαλόγου Επιλογές της Access παραλείπονται. Για να προβάλετε αυτές τις επιλογές, κάντε τα εξής:

  1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο και μετά κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές.

    Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επιλογές της Access.

  2. Κάντε κλικ στην επιλογή Τρέχουσα βάση δεδομένων και αλλάξτε τις ρυθμίσεις για την τρέχουσα βάση δεδομένων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ίσως πρέπει να κλείσετε και να ανοίξετε ξανά τη βάση δεδομένων για να ενεργοποιηθούν οι αλλαγές.

Στον παρακάτω πίνακα περιλαμβάνονται όλες οι ρυθμίσεις που υπάρχουν στη σελίδα Τρέχουσα βάση δεδομένων και ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρονται όταν ανοίγετε τη βάση δεδομένων ενώ κρατάτε πατημένο το πλήκτρο Shift.

Ομάδα επιλογών

Ρύθμιση

Συμπεριφορά κατά την παράλειψη των επιλογών εκκίνησης

Επιλογές εφαρμογής

Τίτλος εφαρμογής

Ο προσαρμοσμένος τίτλος της εφαρμογής δεν εμφανίζεται.

Εικονίδιο εφαρμογής

Το εικονίδιο της προσαρμοσμένης εφαρμογής δεν εμφανίζεται.

Εμφάνιση φόρμας

Η καθορισμένη φόρμα δεν εμφανίζεται και καμία από τις διαδικασίες συμβάντων της φόρμας δεν εκτελείται.

Φόρμα εμφάνισης στο Web

Είναι διαθέσιμη μόνο αν υπάρχει μια καθορισμένη φόρμα Web. Αν υπάρχει, η καθορισμένη φόρμα Web δεν εμφανίζεται και καμία από τις διαδικασίες συμβάντων της φόρμας δεν εκτελείται.

Περιήγηση

Εμφάνιση του παραθύρου περιήγησης

Ακόμα και αν αυτή η επιλογή δεν είναι ενεργοποιημένη, το παράθυρο περιήγησης εμφανίζεται.

Επιλογές Κορδέλας και γραμμής εργαλείων

Όνομα κορδέλας

Η καθορισμένη προσαρμοσμένη κορδέλα δεν εμφανίζεται.

Πλήρη μενού

Ανεξάρτητα από τη ρύθμιση, εμφανίζονται όλες οι προεπιλεγμένες καρτέλες της κορδέλας.

Προεπιλεγμένα μενού συντόμευσης

Ανεξάρτητα από τη ρύθμιση, εμφανίζονται όλα τα προεπιλεγμένα μενού συντόμευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο για να ορίσετε επιλογές για την τρέχουσα βάση δεδομένων, ανατρέξτε στο άρθρο Ορισμός επιλογών χρήστη για τρέχουσα βάση δεδομένων από μια κεντρική θέση.

Εάν προσθέσετε μια μακροεντολή της Access με ονομασία AutoExec σε μια βάση δεδομένων, η μακροεντολή συνήθως εκτελείται κάθε φορά που ανοίγετε τη βάση δεδομένων. Όταν παραλείπετε τις επιλογές εκκίνησης, η μακροεντολή AutoExec δεν εκτελείται.


Όταν η βάση δεδομένων έχει πολλούς χρήστες, μπορείτε να αποτρέψετε τους χρήστες παρακάμπτουν της επιλογές εκκίνησης. Απενεργοποιήστε το πλήκτρο παράκαμψης (SHIFT) με τη χρήση της Visual Basic for Applications (VBA) κώδικα για να ορίσετε την ιδιότητα AllowBypassKey σε False.

Η ιδιότητα AllowBypassKey χρησιμοποιεί τις ακόλουθες ρυθμίσεις.

Ρύθμιση

Περιγραφή

Αληθές

Ενεργοποιεί το πλήκτρο Shift για να δώσει στο χρήστη τη δυνατότητα να παρακάμψει τις ιδιότητες εκκίνησης και τη μακροεντολή AutoExec.

Ψευδές

Απενεργοποιεί το πλήκτρο Shift για να εμποδίσει το χρήστη να παρακάμψει τις ιδιότητες εκκίνησης και τη μακροεντολή AutoExec.

Μπορείτε να ορίσετε αυτήν την ιδιότητα χρησιμοποιώντας μια μακροεντολή ή κώδικα VBA.

Για να ορίσετε την ιδιότητα AllowBypassKey χρησιμοποιώντας μια μακροεντολή, πρέπει να δημιουργήσετε την ιδιότητα με τον ακόλουθο τρόπο:

  • Σε μια βάση δεδομένων της Microsoft Access (.mdb ή .accdb), μπορείτε να προσθέσετε την ιδιότητα χρησιμοποιώντας τη μέθοδο CreateProperty και προσαρτώντας την στη συλλογή Properties του αντικειμένου βάσης δεδομένων .

  • Σε ένα έργο της Microsoft Access (.adp), μπορείτε να προσθέσετε την ιδιότητα στη συλλογή AccessObjectProperties του αντικειμένου CurrentProject, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Add.

Η ρύθμιση της ιδιότητας AllowBypassKey εφαρμόζεται από την επόμενη φορά που θα ανοίξει η βάση δεδομένων της εφαρμογής.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×