Παράθυρο διαλόγου "Διάταξη"

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου Διάταξη για να αναθεωρήσετε ή να αλλάξετε τον τρόπο διάταξης των πλαισίων "Διάγραμμα δικτύου" στην οθόνη. Έχετε τις εξής δυνατότητες:

  • Ορισμός του τρόπου τακτοποίησης των πλαισίων στην οθόνη.

  • Καθορισμός της στοίχισης, των κενών διαστημάτων, του ύψους και του πλάτους των γραμμών και των στηλών.

  • Ορισμός των επιλογών για το στυλ και το χρώμα της σύνδεσης.

  • Επιλογή του χρώματος και του μοτίβου του φόντου του Διαγράμματος δικτύου.

Θέση παραθύρου διαλόγου

Εμφάνιση της προβολής "Διάγραμμα δικτύου". Στο μενού Μορφή, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη.

Λεπτομέρειες

Ενότητα Διάταξης λειτουργία

Αυτόματη τοποθέτηση όλων των πλαισίων     Καθορίζει ότι τα πλαίσια "Διάγραμμα δικτύου" θα τοποθετούνται αυτόματα και θα κλειδώνονται στη θέση τους. Αυτή είναι η προεπιλογή.

Μη αυτόματη τοποθέτηση πλαισίων     Καθορίζει ότι είναι δυνατή η μη αυτόματη τοποθέτηση των πλαισίων "Διάγραμμα δικτύου". Όταν οριστεί η θέση, μπορείτε να τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού σε μια άκρη του πλαισίου και να το σύρετε σε μια άλλη θέση στην οθόνη.

Ενότητα Διάταξης του πλαισίου

Τακτοποίηση     Καθορίζει την τακτοποίηση των πλαισίων "Διάγραμμα δικτύου" στο Διάγραμμα δικτύου. Κάντε κλικ στο βέλος για να επιλέξετε από τη λίστα επιλογών τακτοποίησης, για παράδειγμα, Από επάνω προς τα κάτω ανά ημέρα ή Κεντράρισμα από την κορυφή.

Επιλογές πλαισίου τακτοποίησης

Από επάνω προς κάτω από αριστερά     Τακτοποιεί το Διάγραμμα δικτύου ώστε η πρώτη σειρά των συνδεδεμένων εργασιών (ή διαδρομών) να ξεκινά από την άνω αριστερή γωνία και κάθε νέα διαδρομή να ξεκινά μια γραμμή κάτω από εκείνο το σημείο. Κάθε διαδρομή εκτίνεται οριζόντια διαμέσου του Διαγράμματος δικτύου. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη τακτοποίηση.

Από επάνω προς τα κάτω ανά ημέρα     Τακτοποιεί το Διάγραμμα δικτύου ώστε η πρώτη διαδρομή να ξεκινά από την άνω αριστερή γωνία και όλες οι εργασίες που ξεκινούν την ίδια ημέρα να στοιχίζονται κατακόρυφα, με τις ημέρες τοποθετημένες οριζόντια διαμέσου της προβολής. Χρησιμεύει όταν θέλετε να εμφανίζονται στο Διάγραμμα δικτύου όλες οι εργασίες που έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσουν μια δεδομένη ημέρα.

Από επάνω προς τα κάτω ανά εβδομάδα     Τακτοποιεί το Διάγραμμα δικτύου ώστε η πρώτη διαδρομή να ξεκινά από την άνω αριστερή γωνία και όλες οι εργασίες που ξεκινούν την ίδια εβδομάδα να στοιχίζονται κατακόρυφα, με τις εβδομάδες τοποθετημένες οριζόντια διαμέσου της προβολής. Χρησιμεύει όταν θέλετε να εμφανίζονται στο Διάγραμμα δικτύου όλες οι εργασίες που έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσουν μια δεδομένη εβδομάδα.

Από επάνω προς τα κάτω ανά μήνα     Τακτοποιεί το Διάγραμμα δικτύου ώστε η πρώτη διαδρομή να ξεκινά από την άνω αριστερή γωνία και όλες οι εργασίες που ξεκινούν τον ίδιο μήνα να στοιχίζονται κατακόρυφα, με τους μήνες τοποθετημένους οριζόντια διαμέσου της προβολής. Χρησιμεύει όταν θέλετε να εμφανίζονται στο Διάγραμμα δικτύου όλες οι εργασίες που έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσουν έναν δεδομένο μήνα.

Από επάνω προς τα κάτω - Πρώτα οι Σημαντικές     Τακτοποιεί το Διάγραμμα δικτύου ώστε η πρώτη σειρά συνδεδεμένων εργασιών που ξεκινά στην άνω, αριστερή γωνία να είναι η σημαντική διαδρομή. Όλες οι άλλες διαδρομές θα ξεκινούν σε μια νέα γραμμή από κάτω από τη σημαντική διαδρομή. Όλες οι διαδρομές εκτίνονται οριζόντια διαμέσου του Διαγράμματος δικτύου.

Κεντραρισμένο από αριστερά     Τακτοποιεί το Διάγραμμα δικτύου ώστε η πρώτη διαδρομή να ξεκινά στην άνω αριστερή γωνία και κάθε νέα διαδρομή να ξεκινά σε νέα γραμμή, κάτω από εκείνο το σημείο. Κάθε διαδρομή εκτίνεται οριζόντια διαμέσου του Διαγράμματος δικτύου.

Κεντραρισμένο από την κορυφή     Τακτοποιεί το Διάγραμμα δικτύου ώστε η πρώτη διαδρομή να ξεκινά στην άνω αριστερή γωνία και όλες οι άλλες διαδρομές να ξεκινούν σε νέα στήλη, στα δεξιά. Κάθε διαδρομή εκτίνεται κατακόρυφα στο Διάγραμμα δικτύου.

Γραμμή     Καθορίζει τη στοίχιση, τα κενά διαστήματα και το ύψος των πλαισίων του Διαγράμματος δικτύου μέσα στις γραμμές.

Διάταξη γραμμής

Στοίχιση     Καθορίζει την στοίχιση των πλαισίων του Διαγράμματος δικτύου μέσα στις γραμμές.

Διάστιχο     Καθορίζει το διάστιχο σε pixel μεταξύ των γραμμών του πλαισίων διαγράμματος δικτύου. Αυτός ο αριθμός πρέπει να είναι μεταξύ 0 και 200.

Ύψος     Καθορίζει αν το ύψος της γραμμής των πλαισίων το Διαγράμματος δικτύου είναι σταθερό ή προσαρμοζόμενο για την καλύτερη στοίχιση.

Στήλη     Καθορίζει την στοίχιση, το κενό διάστημα και το πλάτος των στηλών των πλαισίων του Διαγράμματος δικτύου.

Διάταξη στηλών

Στοίχιση     Καθορίζει την στοίχιση των πλαισίων του Διαγράμματος δικτύου μέσα στις στήλες.

Διάστημα     Καθορίζει το κενό διάστημα μεταξύ των στηλών του Διαγράμματος δικτύου. Ο αριθμός αυτός πρέπει να είναι από 0 έως 200.

Πλάτος     Καθορίζει αν το πλάτος της στήλης των πλαισίων το Διαγράμματος δικτύου είναι σταθερό ή προσαρμοζόμενο για την καλύτερη στοίχιση.

Εμφάνιση εργασιών σύνοψης     Εμφανίζει τις εργασίες σύνοψης στο έργο σας, για όλες τις προβολές. Αυτή είναι η ίδια ρύθμιση ως την Εμφάνιση του πλαισίου ελέγχου εργασίες σύνοψης στην καρτέλα " Προβολή " του παραθύρου διαλόγου " Επιλογές " (μενούΕργαλεία ). Από προεπιλογή, αυτό το πλαίσιο ελέγχου είναι επιλεγμένο.

Διατήρηση των εργασιών με τις συνόψεις τους     Δίνει προτεραιότητα διατηρώντας τις εργασίες με τις εργασίες σύνοψης μέσω προαπαιτούμενων και εξαρτώμενων εργασιών στη διάταξη του διαγράμματος δικτύου. Από προεπιλογή, αυτό το πλαίσιο ελέγχου είναι επιλεγμένο.

Προσαρμογή για αλλαγή σελίδων     Μετακινεί τα πλαίσια του Διαγράμματος δικτύου ώστε να μην υπερβαίνουν τις αλλαγές σελίδων. Από προεπιλογή, το πλαίσιο ελέγχου είναι ενεργοποιημένο.

Ενότητα Στυλ σύνδεσης

Χρησιμοποιήστε αυτήν την ενότητα για να καθορίσετε το στυλ των γραμμών εξάρτηση στην προβολή διαγράμματος δικτύου.

Ευθύγραμμη     Εμφανίζει τις εξαρτημένες γραμμές ως γραμμές με δεξιά γωνία μεταξύ των πλαισίων του Διαγράμματος δικτύου. Οι εξαρτημένες συνδέσεις εισάγονται πάντα στην αριστερή πλευρά του πλαισίου του Διαγράμματος δικτύου και εξέρχονται από τη δεξιά πλευρά. Αυτή είναι η προεπιλογή.

Ευθεία     Εμφανίζει τις εξαρτημένες γραμμές ως ευθείες γραμμές μεταξύ των πλαισίων του Διαγράμματος δικτύου.

Εμφάνιση βελών     Εμφανίζει βέλη στο τέλος κάθε εξαρτημένης γραμμής, που δείχνουν από την προηγούμενη εργασία στην επόμενη. Καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου για να αποκρύψετε τα βέλη. Από προεπιλογή, το πλαίσιο ελέγχου είναι ενεργοποιημένο.

Εμφάνιση ετικετών σύνδεσης     Εμφανίζει τις ετικέτες που υποδεικνύουν τον τύπος σύνδεσης (για παράδειγμα, FS ή FF) σε γραμμές σύνδεσης μεταξύ των πλαισίων του Διαγράμματος δικτύου. Από προεπιλογή, το πλαίσιο ελέγχου είναι απενεργοποιημένο.

Σύνδεση χρώματος ενότητας

Χρησιμοποιήστε αυτήν την ενότητα για να καθορίσετε το χρώμα των γραμμών σύνδεσης στην προβολή διαγράμματος δικτύου. Από προεπιλογή, κρίσιμες και μη κρίσιμες εργασίες έχουν γραμμές σύνδεσης διαφορετικού χρώματος.

Μη κρίσιμη συνδέσεις     Καθορίζει το χρώμα των γραμμών σύνδεσης μη κρίσιμη στο διάγραμμα δικτύου.

Κρίσιμες συνδέσεις     Καθορίζει το χρώμα των γραμμών σύνδεσης μεταξύ των κρίσιμων εργασιών στο διάγραμμα δικτύου.

Αντιστοίχιση του περιγράμματος προηγούμενου πλαισίου     Ορίζει ότι οι γραμμές σύνδεσης όλων των εργασιών θα έχουν το ίδιο χρώμα με το περίγραμμα του πλαισίου του Διαγράμματος δικτύου για την προαπαιτούμενη εργασία εργασία, αντί για διαφορετικά χρώματα για σημαντικές και μη σημαντικές συνδέσεις.

Ενότητα Επιλογών διαγράμματος

Χρώμα φόντου     Καθορίζει το χρώμα για το φόντο του Διαγράμματος δικτύου. Το προεπιλεγμένο χρώμα φόντου είναι το λευκό.

Μοτίβο φόντου     Καθορίζει το μοτίβο γεμίσματος για το φόντο του Διαγράμματος δικτύου.

Εμφάνιση των αλλαγών σελίδων     Εμφανίζει τα σημεία στα οποία θα εμφανίζεται η αλλαγή σελίδας αν εκτυπώσετε την προβολή "Διάγραμμα δικτύου". Από προεπιλογή το πλαίσιο ελέγχου είναι απενεργοποιημένο.

Επισήμανση "σε εξέλιξη" και "ολοκληρώθηκε"     Καθορίζει ότι οι εργασίες σε εξέλιξη και οι ολοκληρωμένες εργασίες θα επισημαίνονται στο Διάγραμμα δικτύου. Η επισήμανση μιας εργασίας σε εξέλιξη είναι μία, διαγώνια γραμμή διαμέσου του πλαισίου. Μια ολοκληρωμένη εργασία επισημαίνεται με δύο διαγώνιες γραμμές διαμέσου του πλαισίου (ένα Χ). Από προεπιλογή, το πλαίσιο ελέγχου είναι ενεργοποιημένο.

Απόκρυψη όλων των πεδίων εκτός του Αναγνωριστικού     Εμφανίζει μόνο τους αναγνωριστικούς αριθμούς της εργασίας στα πλαίσια του Διαγράμματος δικτύου. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο αν θέλετε να εμφανίζεται το Διάγραμμα δικτύου σε μικρότερη περιοχή. Από προεπιλογή, το πλαίσιο ελέγχου είναι απενεργοποιημένο.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×