Πίνακας τελεστών

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Ο τελεστής είναι ένα σύμβολο ή ένα σύμβολο που καθορίζει τον τύπο υπολογισμού για να εκτελέσετε μέσα σε μια παράσταση. Υπάρχουν μαθηματική, σύγκρισης, λογικές, και τελεστές αναφοράς. Η Access υποστηρίζει μια ποικιλία τελεστές, όπως αριθμητικοί τελεστές, όπως είναι οι +, , πρέπει να πολλαπλασιάσετε (*) και διαίρεση (/), εκτός από τελεστές σύγκρισης για τη σύγκριση τιμών, τελεστές κειμένου για τον κείμενο, και λογικοί τελεστές για τον προσδιορισμό τιμές true ή false. Σε αυτό το άρθρο παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση αυτών των τελεστών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ξεκινώντας με την Access 2010, η Δόμηση παραστάσεων έχει IntelliSense, ώστε να μπορείτε να δείτε ποιες ορίσματα που απαιτεί την παράστασή σας.

Σε αυτό το άρθρο

Αριθμητικοί τελεστές

Τελεστές σύγκρισης

Λογικοί τελεστές

Συνένωση τελεστές

Ειδικοί τελεστές

Αριθμητικοί τελεστές

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους αριθμητικούς τελεστές για τον υπολογισμό μιας τιμής από δύο ή περισσότερα αριθμών ή για να αλλάξετε το πρόσημο ενός αριθμού από θετική σε αρνητική ή αντίστροφα.

Τελεστής

Σκοπός

Παράδειγμα

+

Άθροισμα δύο αριθμών.

[ΜερικόΆθροισμα]+[ΦόροςΠωλήσεων]

-

Εύρεση της διαφοράς μεταξύ δύο αριθμών ή υπόδειξη της αρνητικής τιμής ενός αριθμού.

[Τιμή]-[Έκπτωση]

*

Πολλαπλασιασμός δύο αριθμών.

[Ποσότητα]*[Τιμή]

/

Διαίρεση του πρώτου αριθμού με τον δεύτερο.

[Σύνολο]/[ΠλήθοςΣτοιχείων]

\

Στρογγυλοποίηση και των δύο αριθμών σε ακέραιους, διαίρεση του πρώτου αριθμού με τον δεύτερο και κατόπιν, περικοπή του αποτελέσματος σε ακέραιο.

[Εγγεγραμμένοι]\[Αίθουσες]

Mod

Διαίρεση του πρώτου αριθμού από τον πρώτο αριθμό και, στη συνέχεια, επιστρέψετε μόνο το υπόλοιπο.

[Εγγεγραμμένοι] Mod [Αίθουσες]

^

Ύψωση αριθμού στη δύναμη ενός εκθέτη.

Αριθμός ^ Εκθέτης

Αρχή της σελίδας

Τελεστές σύγκρισης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους τελεστές σύγκρισης για να συγκρίνετε τις τιμές και να επιστραφεί ένα αποτέλεσμα που είναι True, False ή Null.

Τελεστής

Σκοπός

Παράδειγμα

<

Επιστρέφει True εάν η πρώτη τιμή είναι μικρότερη από τη δεύτερη τιμή.

Τιμή1 < τιμή2

<=

Επιστρέφει True εάν η πρώτη τιμή είναι μικρότερη ή ίση με τη δεύτερη τιμή.

Τιμή1 < = τιμή2

>

Επιστρέφει True εάν η πρώτη τιμή είναι μεγαλύτερη από τη δεύτερη τιμή.

Τιμή1 > τιμή2

>=

Επιστρέφει την τιμή True εάν η πρώτη τιμή είναι μεγαλύτερη ή ίση με τη δεύτερη τιμή.

Τιμή1 > = τιμή2

=

Επιστρέφει True εάν η πρώτη τιμή είναι ίση με τη δεύτερη τιμή.

Τιμή1; τιμή2 =

<>

Επιστρέφει True εάν η πρώτη τιμή δεν είναι ίση με τη δεύτερη τιμή.

Τιμή1; τιμή2 <>

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Σε κάθε περίπτωση, εάν η πρώτη τιμή ή η δεύτερη τιμή είναι null, το αποτέλεσμα είναι, στη συνέχεια, επίσης null. Επειδή η τιμή null αντιπροσωπεύει μια άγνωστη τιμή, το αποτέλεσμα οποιασδήποτε σύγκρισης με τιμή null είναι επίσης άγνωστο.

Αρχή της σελίδας

Λογικοί τελεστές

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους λογικούς τελεστές για να συνδυάσετε δύο δυαδικές τιμές και επιστρέφει μια τιμή true, false ή null αποτέλεσμα. Λογικοί τελεστές αναφέρονται επίσης ως οι τελεστές Boolean.

Τελεστής

Σκοπός

Παράδειγμα

Και

Επιστρέφει True όταν Expr1 και Expr2 είναι αληθής.

Παράστ1 And Παράστ2

Ή

Επιστρέφει True όταν Expr1 ή η Expr2 είναι αληθής.

Παράστ1 Or Παράστ2

Eqv

Επιστρέφει True όταν οι Expr1 και Expr2 είναι αληθείς ή όταν οι Expr1 και Expr2 είναι ψευδείς.

Παράστ1 Eqv Παράστ2

Not

Επιστρέφει True όταν η παράσταση δεν είναι αληθής.

Not Παράστ

Xor

Επιστρέφει True όταν είτε Expr1 είναι αληθής ή Expr2 είναι αληθής, αλλά όχι και τις δύο.

Παράστ1 Xor Παράστ2

Αρχή της σελίδας

Συνένωση τελεστές

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους τελεστές συνένωσης για να συνδυάσετε δύο τιμές κειμένου σε μία.

Τελεστής

Σκοπός

Παράδειγμα

&

Συνδυάζει δύο συμβολοσειρές για να δημιουργηθεί μία.

συμβολοσειρά1 & συμβολοσειρά2

+

Συνδυάζει δύο συμβολοσειρές για να δημιουργηθεί μία και μεταδίδει τιμές null (Εάν μια τιμή είναι Null, ολόκληρη η έκφραση αποτιμάται σε Null).

συμβολοσειρά1 + συμβολοσειρά2

Αρχή της σελίδας

Ειδικοί τελεστές

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ειδική τελεστές για να λάβετε ένα αποτέλεσμα True ή False, όπως περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα.

Τελεστής

Σκοπός

Παράδειγμα

Έχει τιμή Null ή δεν είναι κενό

Προσδιορίζει εάν μια τιμή είναι Null ή Not Null.

Πεδίο1 δεν είναι Null

Like "pattern"

Αντιστοιχίζει τις τιμές συμβολοσειράς με χρήση των τελεστών μπαλαντέρ ? και *.

Πεδίο1 όπως "πείτε *"

Between val1 And val2

Καθορίζει εάν μια τιμή ημερομηνίας ή αριθμητικές βρίσκεται μέσα σε μια περιοχή.

Πεδίο1 μεταξύ 1 και 10
- ή -
πεδίο1 μεταξύ #07-01-07 # και #12-31-07 #

Στο (τιμή1, τιμή2...)

Καθορίζει εάν μια τιμή βρίσκεται μέσα σε ένα σύνολο τιμών.

Πεδίο1 στο ("κόκκινο", "πράσινο", "μπλε")
- ή -
πεδίο1 στο (1,5,7,9)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×