Πίνακας τελεστών

Ο τελεστής είναι μια ένδειξη ή ένα σύμβολο που καθορίζει τον τύπο υπολογισμού που θα εκτελεστεί μέσα σε μια παράσταση. Υπάρχουν μαθηματικοί τελεστές, τελεστές σύγκρισης, λογικοί τελεστές και τελεστές αναφοράς. Η Access υποστηρίζει μια ποικιλία τελεστών, συμπεριλαμβανομένων των αριθμητικών τελεστών, όπως +, -, επί (*) και δια (/), εκτός από τους τελεστές σύγκρισης για τη σύγκριση τιμών, τους τελεστές κειμένου για τη συνένωση κειμένου και τους λογικούς τελεστές για τον προσδιορισμό τιμών "Αληθές" ή "Ψευδές". Αυτό το άρθρο παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση αυτών των τελεστών.

Σημείωση: Αρχίζοντας από την Access 2010, η Δόμηση παραστάσεων διαθέτει τη δυνατότητα IntelliSense, ώστε να μπορείτε να βλέπετε ποια ορίσματα απαιτεί η παράστασή σας.

Σε αυτό το άρθρο

Αριθμητικοί τελεστές

Τελεστές σύγκρισης

Λογικοί τελεστές

Τελεστές συνένωσης

Ειδικοί τελεστές

Αριθμητικοί τελεστές

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους αριθμητικούς τελεστές για να υπολογίσετε μια τιμή από δύο ή περισσότερους αριθμούς ή για να αλλάξετε το πρόσημο ενός αριθμού από θετικό σε αρνητικό ή το αντίστροφο.

Τελεστής

Σκοπός

Παράδειγμα

+

Άθροισμα δύο αριθμών.

[ΜερικόΆθροισμα]+[ΦόροςΠωλήσεων]

-

Εύρεση της διαφοράς μεταξύ δύο αριθμών ή υπόδειξη της αρνητικής τιμής ενός αριθμού.

[Τιμή]-[Έκπτωση]

*

Πολλαπλασιασμός δύο αριθμών.

[Ποσότητα]*[Τιμή]

/

Διαίρεση του πρώτου αριθμού με τον δεύτερο.

[Σύνολο]/[ΠλήθοςΣτοιχείων]

\

Στρογγυλοποίηση και των δύο αριθμών σε ακέραιους, διαίρεση του πρώτου αριθμού με τον δεύτερο και κατόπιν, περικοπή του αποτελέσματος σε ακέραιο.

[Εγγεγραμμένοι]\[Αίθουσες]

Mod

Διαίρεση του πρώτου αριθμού με τον δεύτερο και, στη συνέχεια, επιστροφή μόνο του υπόλοιπου.

[Εγγεγραμμένοι] Mod [Αίθουσες]

^

Ύψωση αριθμού στη δύναμη ενός εκθέτη.

Αριθμός ^ Εκθέτης

Αρχή της σελίδας

Τελεστές σύγκρισης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους τελεστές σύγκρισης για να συγκρίνετε τιμές και να επιστραφεί ένα αποτέλεσμα που είναι "Αληθές", "Ψευδές" ή Null.

Τελεστής

Σκοπός

Παράδειγμα

<

Επιστρέφει "Αληθές" αν η πρώτη τιμή είναι μικρότερη από τη δεύτερη τιμή.

Τιμή1 < Τιμή2

<=

Επιστρέφει "Αληθές" αν η πρώτη τιμή είναι μικρότερη ή ίση με τη δεύτερη τιμή.

Τιμή1 <= Τιμή2

>

Επιστρέφει "Αληθές" αν η πρώτη τιμή είναι μεγαλύτερη από τη δεύτερη τιμή.

Τιμή1 > Τιμή2

>=

Επιστρέφει "Αληθές" αν η πρώτη τιμή είναι μεγαλύτερη ή ίση με τη δεύτερη τιμή.

Τιμή1 >= Τιμή2

=

Επιστρέφει "Αληθές" αν η πρώτη τιμή είναι ίση με τη δεύτερη τιμή.

Τιμή1 = Τιμή2

<>

Επιστρέφει "Αληθές" αν η πρώτη τιμή δεν είναι ίση με τη δεύτερη τιμή.

Value1 <> Value2

Σημείωση: Σε κάθε περίπτωση, εάν η πρώτη τιμή ή η δεύτερη τιμή είναι null, τότε το αποτέλεσμα είναι επίσης null. Επειδή η τιμή null αντιπροσωπεύει μια άγνωστη τιμή, το αποτέλεσμα οποιασδήποτε σύγκρισης με μια τιμή null είναι επίσης άγνωστο.

Αρχή της σελίδας

Λογικοί τελεστές

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους λογικούς τελεστές για να συνδυάσετε δύο δυαδικές τιμές και να λάβετε ένα αποτέλεσμα "Αληθές", "Ψευδές" ή null. Οι λογικοί τελεστές αναφέρονται επίσης ως δυαδικοί τελεστές.

Τελεστής

Σκοπός

Παράδειγμα

And

Επιστρέφει "Αληθές" όταν η Παράσταση1 και η Παράσταση2 είναι αληθείς.

Παράσταση1 And Παράσταση2

Or

Επιστρέφει "Αληθές" όταν τουλάχιστον μία από τις Παράσταση1 ή Παράσταση2 είναι αληθής.

Παράσταση1 Or Παράσταση2

Eqv

Επιστρέφει "Αληθές" όταν τόσο η Παράσταση1 όσο και η Παράσταση2 είναι αληθείς ή όταν και οι δύο παραστάσεις, Παράσταση1 και Παράσταση2, είναι ψευδείς.

Παράσταση1 Eqv Παράσταση2

Not

Επιστρέφει "Αληθές" όταν η Παράσταση δεν είναι αληθής.

Not Παράσταση

Xor

Επιστρέφει "Αληθές" όταν η Παράσταση1 είναι αληθής ή η Παράσταση2 είναι αληθής, αλλά όχι και οι δύο.

Παράσταση1 Xor Παράσταση2

Αρχή της σελίδας

Τελεστές συνένωσης

Οι τελεστές συνένωσης χρησιμοποιούνται για τον συνδυασμό δύο τιμών κειμένου σε μία.

Τελεστής

Σκοπός

Παράδειγμα

&

Συνδυάζει δύο συμβολοσειρές για να δημιουργηθεί μία.

συμβολοσειρά1 & συμβολοσειρά2

+

Συνδυάζει δύο συμβολοσειρές για να δημιουργηθεί μία και μεταβιβάζει τιμές null (αν μια τιμή είναι Null, ολόκληρη η παράσταση αποδίδει την τιμή Null).

συμβολοσειρά1 + συμβολοσειρά2

Αρχή της σελίδας

Ειδικοί τελεστές

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους ειδικούς τελεστές για να λάβετε αποτελέσματα "Αληθές" ή "Ψευδές", όπως περιγράφεται στον ακόλουθο πίνακα.

Τελεστής

Σκοπός

Παράδειγμα

Is Null ή Is Not Null

Προσδιορίζει εάν μια τιμή είναι Null ή Not Null.

Το Πεδίο1 είναι Not Null

Like "υπόδειγμα"

Αντιστοιχίζει τιμές συμβολοσειράς με τη χρήση των τελεστών μπαλαντέρ ? και *.

"Πεδίο1" Like "οδηγί*"

Between τιμή1 And τιμή2

Καθορίζει εάν μια τιμή ημερομηνίας ή αριθμητική τιμή βρίσκεται μέσα σε μια περιοχή.

Πεδίο1 Between 1 And 10
- Ή -
Πεδίο1 Between #01-07-07# And #31-12-07#

In(τιμή1,τιμή2...)

Καθορίζει εάν μια τιμή βρίσκεται μέσα σε ένα σύνολο τιμών.

Πεδίο1 In ("κόκκινο", "πράσινο", "μπλε")
- Ή -
Πεδίο1 In (1,5,7,9)

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×