Ο ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος δεν λειτουργεί όπως αναμένεται

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μερικές φορές μπορεί να θέλετε ο ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος στο πρόγραμμα του Office για να αγνοήσετε ορισμένα ορθογραφία ή γραμματικά κατασκευές. Σε άλλες περιπτώσεις, ίσως δεν γνωρίζετε γιατί ο γραμματικός ή ο ορθογραφικός έλεγχος είναι η προσθήκη σημαίας ή δεν Προσθήκη σημαίας, κάποιο κείμενο. Εδώ θα βρείτε ορισμένες προτάσεις για να δοκιμάσετε όταν ο ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος δεν λειτουργεί όπως αναμένεται ή θέλετε να προσαρμόσετε τα αποτελέσματα.

Εάν θέλετε ο ορθογραφικός έλεγχος να παραβλέψετε ορισμένες κύρια ονόματα, τεχνικούς όρους, ακρωνύμια ή εξειδικευμένες μετατροπής σε κεφαλαία, μπορείτε να προσθέσετε τέτοιων λέξεων ή η χρήση πεζών-κεφαλαίων σε ένα προσαρμοσμένο λεξικό για να αποτρέψετε την προσθήκη σημαίας κατά τον ορθογραφικό έλεγχο.

Για να μάθετε πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και διαχείριση προσαρμοσμένων λεξικών, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη λέξεων στο του ορθογραφικού ελέγχου λεξικού.

Εάν είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου δεν έλεγχος ορθογραφίας και γραμματικής, της ορθογραφίας στα έγγραφά σας δεν είναι επιλεγμένο.

Για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Αυτόματος εντοπισμός γλώσσας στο Word, κάντε τα εξής:

 1. Στην καρτέλα Αναθεώρηση, στην ομάδα γλώσσα, κάντε κλικ στην επιλογή γλώσσα > Ορισμός γλώσσας γλωσσικού ελέγχου.

  (Στο Word 2007, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός γλώσσας στην ομάδα Γλωσσικός έλεγχος.)

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Γλώσσα, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Χωρίς ορθογραφικό ή γραμματικό έλεγχο.

  Παράθυρο διαλόγου "Γλώσσα"

Η ρύθμιση δεν ορθογραφικού και γραμματικού ελέγχου μπορεί να εφαρμοστεί σε ολόκληρο το έγγραφο ή απλώς τμήματά του. Για να βεβαιωθείτε ότι ένα ολόκληρο έγγραφο ελέγχεται για ορθογραφικό και γραμματικό έλεγχο, επιλέξτε όλα (CTRL + A) πριν από την απενεργοποίηση του πλαισίου ελέγχου.

Εάν ο ορθογραφικός έλεγχος επισημαίνεται για μια γλώσσα που σκοπεύατε ή δεν χρησιμοποιείτε, μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα γλωσσικού ελέγχου ή το λεξικό που χρησιμοποιεί το Office. Για να μάθετε πώς γίνεται αυτό, ανατρέξτε στο θέμα Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος σε άλλη γλώσσα.

Αν ο ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος δεν είναι η προσθήκη σημαίας σε λέξεις ή τη φράση που γνωρίζετε ότι δεν είναι σωστοί, μπορεί να επιλέξατε να παραβλέψετε τους κατά τη διάρκεια μιας προηγούμενης τον ορθογραφικό έλεγχο. Στο Word, Outlook, PowerPoint 2013 και το PowerPoint 2016, μπορείτε να επιβάλετε επανέλεγχο των λέξεων και της γραμματικής που είχατε επιλέξει προηγουμένως να παραβλέψετε. Για να μάθετε πώς γίνεται αυτό, ανατρέξτε στο θέμα Επανάληψη ελέγχου Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος που ήταν προηγουμένως επιλέξατε να παραβλέψετε.

Εάν ο ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος παράλειψη ορισμένων ενοτήτων ενός εγγράφου, ενδέχεται να επισημανθεί αυτές οι ενότητες να παραβλέψετε. Για να μάθετε πώς μπορείτε να καταργήσετε αυτήν τη ρύθμιση, ανατρέξτε στο θέμα Απαλοιφή κειμένου που έχει επισημανθεί ως χωρίς ορθογραφικό έλεγχο παρακάτω.

Εάν ο γραμματικός έλεγχος επισημαίνει λάθη που δεν θέλετε να διορθώσετε το πρόβλημα, μπορείτε να προσαρμόσετε το γραμματικής και γραφής κανόνων στυλ να είναι λιγότερο περιοριστικό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο για να απενεργοποιήσετε τους κανόνες για συγκεκριμένες γραμματικής ή γραφής στυλ, ανατρέξτε στο θέμα γραμματικής και στυλ γραφής. Σε ορισμένα προγράμματα, μπορείτε να επίσης απλώς απενεργοποιήσετε γραμματικό έλεγχο.

Για να απενεργοποιήσετε γραμματικού ελέγχου πλήρως:

 1. Ανοίξτε τις επιλογές ορθογραφικού και γραμματικού ελέγχου:

  • Στο Word 2010 και νεότερες εκδόσεις, το PowerPoint 2013 και του PowerPoint 2016: Στο μενού αρχείο, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Γλωσσικός έλεγχος.

  • Στο Outlook 2010 και νεότερες εκδόσεις: Στο μενού αρχείο, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές, κάντε κλικ στην επιλογή Αλληλογραφία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ορθογραφικός έλεγχος και Αυτόματη Διόρθωση.

  • Στο Word 2007: Επιλέξτε το κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office > Επιλογές του Word > Εργαλεία ελέγχου.

  • Στο Outlook 2007: Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές, κάντε κλικ στην καρτέλα Ορθογραφικός έλεγχος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ορθογραφικός έλεγχος και Αυτόματη Διόρθωση.

 2. Καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Γραμματικός και ορθογραφικός έλεγχος.

Στο Word, το Outlook και το PowerPoint, μπορείτε να κάνετε τον ορθογραφικό και γραμματικό έλεγχο Παράβλεψη κειμένου. Για παράδειγμα, ότι μπορείτε να εισαγάγετε κάποιο κείμενο από ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ανεπίσημη που περιέχει Τμήματα προτάσεων και όρους της καθομιλουμένης, και θέλετε το Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος να παραβλέψετε όλες λάθη σε αυτό το μπλοκ κειμένου.

Στο Office 2010, το Office 2013 και του Office 2016

 1. Επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να αγνοηθεί από τον ορθογραφικό και γραμματικό έλεγχο.

 2. Στην καρτέλα Αναθεώρηση, στην ομάδα Γλώσσα, κάντε κλικ στην επιλογή Γλώσσα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ορισμός γλώσσας γλωσσικού ελέγχου.

 3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Χωρίς ορθογραφικό ή γραμματικό έλεγχο.

Στο Office 2007

 1. Επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να αγνοηθεί από τον ορθογραφικό και γραμματικό έλεγχο.

 2. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου γλώσσα:

  • Στο Word: Στην καρτέλα Αναθεώρηση, στην ομάδα Γλωσσικός έλεγχος, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός γλώσσας.

  • Στο Outlook: Στη λίστα αναπτυσσόμενη Ορθογραφικός έλεγχος, στην ομάδα Γλωσσικός έλεγχος, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός γλώσσας.

  • Στο PowerPoint: Στην καρτέλα Αναθεώρηση, στην ομάδα Γλωσσικός έλεγχος, κάντε κλικ στην επιλογή γλώσσας.

 3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Χωρίς ορθογραφικό ή γραμματικό έλεγχο.

Στο Word, το Outlook και το PowerPoint, εάν ο ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος παράλειψη κάποιο κείμενο που θέλετε να ελέγξετε, μπορείτε να αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση και, στη συνέχεια, να εκτελέσετε ξανά τον ορθογραφικό και γραμματικό έλεγχο.

Στο Office 2010, το Office 2013 και του Office 2016

 1. Επιλέξτε ολόκληρο το έγγραφο πατώντας CTRL+A.

 2. Στην καρτέλα Αναθεώρηση, στην ομάδα Γλώσσα, κάντε κλικ στην επιλογή Γλώσσα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ορισμός γλώσσας γλωσσικού ελέγχου.

 3. Καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Χωρίς ορθογραφικό ή γραμματικό έλεγχο.

Στο Office 2007

 1. Επιλέξτε ολόκληρο το έγγραφο πατώντας CTRL+A.

 2. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου γλώσσα:

  • Στο Word: Στην καρτέλα Αναθεώρηση, στην ομάδα Γλωσσικός έλεγχος, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός γλώσσας.

  • Στο Outlook: Στη λίστα αναπτυσσόμενη Ορθογραφικός έλεγχος, στην ομάδα Γλωσσικός έλεγχος, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός γλώσσας.

  • Στο PowerPoint: Στην καρτέλα Αναθεώρηση, στην ομάδα Γλωσσικός έλεγχος, κάντε κλικ στην επιλογή γλώσσας.

 3. Καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Χωρίς ορθογραφικό ή γραμματικό έλεγχο.

Εάν, για παράδειγμα, δεν γίνεται με σημαία συγκεκριμένες λέξεις ως λανθασμένες, ενδέχεται να έχετε προσαρμοσμένες ρυθμίσεις — όπως το αγνοώντας λέξεων σε κεφαλαία γράμματα ή τις λέξεις που περιέχουν αριθμούς — επιλεγμένο που θέλετε να αλλάξετε. Ανατρέξτε στο θέμα Παράβλεψη λέξεων κεφαλαία γράμματα, αριθμούς, ή Internet διευθύνσεις κατά τον ορθογραφικό έλεγχο για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις ρυθμίσεις που μπορείτε να ελέγξετε και να αλλάξετε.

Εάν χρησιμοποιείτε το Word ή το Outlook και δεν είστε βέβαιοι γιατί ο γραμματικός έλεγχος επισήμανε κάποιο κείμενο ως γραμματικά λανθασμένο, μπορείτε να μάθετε περισσότερα, κάνοντας τα εξής:

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πιθανό γραμματικό σφάλμα:

 • Χρόνος χρησιμοποιώντας την αυτόματη ο ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος     Κάντε δεξί κλικ στη λέξη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Σχετικά με αυτή την πρόταση.

  Δεξί κλικ σε γραμματικό σφάλμα

 • Ενώ εκτελείται ο ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος     Κάντε κλικ στην επιλογή Επεξήγηση στο παράθυρο διαλόγου Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος.

Στο Outlook, μπορείτε να καθορίσετε ότι το αρχικό κείμενο ενός μηνύματος δεν θα ελέγχεται για ορθογραφικά λάθη κατά την απάντηση ή την προώθηση του μηνύματος.

Στο Outlook 2010, Outlook 2013 και το Outlook 2016

 1. Επιλέξτε την καρτέλα Αρχείο, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές και, στη συνέχεια, επιλέξτε την κατηγορία Αλληλογραφία.

 2. Στην περιοχή Σύνθεση μηνυμάτων, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Παράβλεψη κειμένου αρχικού μηνύματος σε απάντηση ή προώθηση.

Στο Outlook 2007

 1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Ορθογραφικός έλεγχος.

 2. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Παράβλεψη κειμένου αρχικού μηνύματος σε απάντηση ή προώθηση.

Ορισμένοι πίνακες στην Access περιέχουν δεδομένα που δεν πρέπει να περιλαμβάνονται στον ορθογραφικό έλεγχο.

 1. Κατά την προβολή των δεδομένων σε πίνακα, ερώτημα, φόρμα ή έκθεση, επιλέξτε το πεδίο που θέλετε να εξαιρέσετε.

 2. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου Ορθογραφικός έλεγχος:

  • Στην Access 2010, Access 2013 και 2016 πρόσβασης: Στην καρτέλα κεντρική, στην ομάδα εγγραφές, κάντε κλικ στην επιλογή Ορθογραφικός έλεγχος.

  • Στην Access 2007: Στην καρτέλα δεδομένα, στην ομάδα Επεξεργασία, κάντε κλικ στο κουμπί ελέγχου Ορθογραφικός έλεγχος.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή "Παράβλεψη" 'Όνομα πεδίου'.

Εάν έχετε σχόλια ή προτάσεις σχετικά με τη δυνατότητα Γραμματικός και ορθογραφικός έλεγχος, κάντε τις καταχωρήσετε εδώ.

Δείτε επίσης

Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος

Προσθήκη λέξεων στο λεξικό ορθογραφικού ελέγχου

Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος σε άλλη γλώσσα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×