Ορισμός της ημερομηνίας έναρξης ή της ημερομηνίας λήξης του έργου σας

Ορισμός της ημερομηνίας έναρξης ή της ημερομηνίας λήξης του έργου σας

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Από προεπιλογή, η ημερομηνία έναρξης για όλα τα νέα έργα είναι η τρέχουσα ημερομηνία. Φυσικά, μπορείτε να αλλάξετε αυτή την επιλογή σε μια διαφορετική ώρα έναρξης. Μπορείτε επίσης να ορίσετε το έργο να προγραμματιστεί από μια ημερομηνία λήξης.

Συμβουλή: Διαχείριση έργων    Εάν έχετε τη δυνατότητα το χρονοδιάγραμμα του έργου από μια ώρα έναρξης. Ακόμα και αν γνωρίζετε την ημερομηνία κατά την οποία πρέπει να ολοκληρωθεί ένα έργο, Προγραμματισμός από μια ημερομηνία έναρξης παρέχει τη μέγιστη ποσότητα ευελιξία.

Προγραμματισμός την ημερομηνία έναρξης του έργου ή ημερομηνία λήξης

 1. Κάντε κλικ στα στοιχεία Έργο > Πληροφορίες έργου.

 2. Στη λίστα Προγραμματισμός από, επιλέξτε Ημερομηνία έναρξης έργου ή Ημερομηνία λήξης έργου.

 3. Στο πλαίσιο Ημερομηνία έναρξης ή Ημερομηνία λήξης, καταχωρήστε την ημερομηνία με βάση την οποία θέλετε να προγραμματίσετε.

Συμβουλή

Επεξήγηση

Επιλέξτε μόνο μία μέθοδο προγραμματισμού

Ένα έργο είναι δυνατό να προγραμματιστεί μόνο με βάση την ημερομηνία έναρξης ή την ημερομηνία λήξης σε μια δεδομένη χρονική στιγμή. Δεν είναι δυνατός ο προγραμματισμός με βάση και τις δύο ημερομηνίες ταυτόχρονα.

Μετακίνηση της ώρας έναρξης ενός έργου

Μπορείτε να αλλάξετε την ημερομηνία έναρξης του έργου ή την ημερομηνία λήξης όποτε θέλετε, ακόμα και μετά τη δημιουργία του σχεδίου έργου. Κάντε κλικ στο Έργο > Μετακίνηση έργου.

Όταν μετακινείτε ένα έργο, μπορείτε να αποφασίσετε αν θέλετε το Project να μετακινήσει και τις ημερομηνίες στην πραγματική εργασία που εκτελέστηκε. Για μεγαλύτερο έλεγχο όσον αφορά τη μετακίνηση πραγματικών και μη ολοκληρωμένων τμημάτων εργασιών, χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα "Ενημέρωση έργου", πριν από τη μετακίνηση. Κάντε κλικ στις επιλογές Έργο > Ενημέρωση έργου και κατόπιν ενεργοποιήστε την επιλογή Επαναπρογραμματισμός μη ολοκληρωμένης εργασίας, ώστε να ξεκινά μετά από. Τώρα, ορίστε ένα χρονικό σημείο στο μέλλον μετά το οποίο μπορεί να προγραμματιστεί η μη ολοκληρωμένη εργασία. Οι πραγματικές ημερομηνίες στις εργασίες δεν θα μετακινηθούν. Όταν ολοκληρώσετε αυτήν τη διαδικασία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα "Μετακίνηση έργου".

Τα πλεονεκτήματα του προγραμματισμού με βάση μια ημερομηνία λήξης

Θέλετε να προσδιορίσετε την ημερομηνία κατά την οποία ένα έργο πρέπει να ξεκινήσει για να ολοκληρωθεί σε μια συγκεκριμένη απαιτούμενη ημερομηνία. Συχνά, είναι καλή ιδέα να επιστρέψετε στον προγραμματισμό από την ημερομηνία έναρξης όταν ξεκινήσει η εργασία στο έργο.

Δεν είστε βέβαιοι για το πότε θα ξεκινήσει το έργο.

Η μεθοδολογία διαχείρισης του έργου σας απαιτεί να προγραμματίσετε με βάση μια ημερομηνία λήξης.

Τι συμβαίνει όταν το Project προγραμματίζει με βάση μια ημερομηνία λήξης;

Όταν καταχωρείτε νέες εργασίες, το Project αντιστοιχίζει αυτόματα τον περιορισμός "Το αργότερο δυνατό" στις εργασίες αυτές. Πρέπει να ορίζετε άλλους περιορισμούς μόνο εάν είναι απαραίτητοι.

Εάν σύρετε μια γραμμή Gantt για να αλλάξετε την ημερομηνία λήξης μιας εργασίας, το Project αντιστοιχίζει αυτόματα τον περιορισμό "Λήξη όχι αργότερα από".

Εάν χρησιμοποιείτε την αυτόματη ισοστάθμιση για να μειώσετε τις υπερ-αναθέσεις πόρων στο έργο σας, το Project προσθέτει αυτόματα έναν αρνητικό αριθμό για την καθυστέρηση ισοστάθμισης για λόγους εξισορρόπηση διαθεσιμότητας πόρων. Επειδή το έργο έχει προγραμματιστεί από την ημερομηνία λήξης, αρνητικές ισοστάθμισης καθυστερήσεις προσθήκη χρόνου μετά από μια εργασία, και όχι πριν από μια εργασία.

Εάν αλλάξετε ένα έργο που ήταν προηγουμένως έχει προγραμματιστεί από μια ημερομηνία έναρξης, έτσι ώστε να τώρα έχει προγραμματιστεί από μια ημερομηνία λήξης, Project καταργεί αυτόματα όλων των καθυστερήσεων ισοστάθμισης και ισοστάθμιση διαιρέσεις από εργασίες και τις αναθέσεις.

Προσέχετε τους περιορισμούς ημερομηνίας

Εάν η ημερομηνία λήξης δεν αλλάζουν αφού αλλάξετε την ημερομηνία έναρξης, στη συνέχεια, μία ή περισσότερες εργασίες ίσως χρειαστεί εφαρμοστεί ημερομηνία περιορισμού. Εξετάστε τους περιορισμούς στο πρόγραμμα για να βεβαιωθείτε ότι είναι όλα τα απαραίτητα και κατάλληλο. Για να προβάλετε τους περιορισμούς μιας εργασίας, κάντε δεξί κλικ στην εργασία, κάντε κλικ στην επιλογή πληροφορίες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα για προχωρημένους.

Προσέχετε την πραγματική πρόοδο που αναφέρεται σε εργασίες

Εάν η ημερομηνία έναρξης δεν αλλάξει αφού αλλάξετε την ημερομηνία λήξης, μπορεί να έχει αναφερθεί πραγματικό πρόοδος για μία ή περισσότερες εργασίες ή να έχει εφαρμοστεί μια ημερομηνία περιορισμού. Εξετάστε τους περιορισμούς στο σχέδιό σας, για να βεβαιωθείτε ότι όλοι είναι απαραίτητοι και κατάλληλοι. Για να δείτε τους περιορισμούς εργασίας, κάντε δεξί κλικ στην εργασία, κάντε κλικ στην εντολή Πληροφορίες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Για προχωρημένους.

Περισσότερες πληροφορίες για τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης του έργου

Αρχή της σελίδας

Αυτές οι οδηγίες αφορούν συγκεκριμένα το Microsoft Project 2007.

Προγραμματισμός την ημερομηνία έναρξης του έργου ή ημερομηνία λήξης

 1. Από το μενού έργο, κάντε κλικ στην επιλογή Πληροφορίες έργου.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να προγραμματίσετε από την ημερομηνία έναρξης, κάντε κλικ στην επιλογή Ημερομηνία έναρξης έργου στη λίστα Προγραμματισμός από.

  • Για να προγραμματίσετε από την ημερομηνία λήξης, κάντε κλικ στην επιλογή Ημερομηνία λήξης έργου στη λίστα Προγραμματισμός από.

 3. Στο πλαίσιο Ημερομηνία έναρξης ή Ημερομηνία λήξης, καταχωρήστε την ημερομηνία με βάση την οποία θέλετε να προγραμματίσετε.

 • Εάν επιλέξετε να προγραμματίσετε από την ημερομηνία λήξης, επειδή θέλετε να προσδιορίσετε την τελευταία ημερομηνία που μπορείτε να ξεκινήσετε το έργο σας και εξακολουθείτε να λήξης από την ημερομηνία λήξης, συχνά ακόμη μια καλή ιδέα είναι να επιστρέψετε Προγραμματισμός από την ημερομηνία έναρξης όταν αρχίσει η εργασία στο έργο. Αυτό σας βοηθά να για να δείτε με σαφήνεια την πρόοδο του έργου σας και να τα παρακολουθείτε παράγοντες και περιπτώσεις που μπορεί να προκαλέσουν την ημερομηνία λήξης για να αλλάξετε.

 • Ένα έργο μπορεί να προγραμματιστεί μόνο από την ημερομηνία έναρξης του έργου ή από την ημερομηνία λήξης του έργου σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Δεν είναι δυνατό να προγραμματιστεί από δύο ημερομηνίες ταυτόχρονα. Κατά τον προγραμματισμό από την ημερομηνία έναρξης του έργου, η ημερομηνία λήξης του έργου υπολογίζεται αυτόματα με τις αλλαγές του έργου σας. Όταν προγραμματίζετε από την ημερομηνία λήξης του έργου, υπολογίζεται αυτόματα την ημερομηνία έναρξης του έργου. Για να αλλάξετε την ημερομηνία αυτόματα υπολογισμού, που πρέπει να αλλάξτε για τον προγραμματισμό του έργου από την ημερομηνία υπολογισμού τη συγκεκριμένη στιγμή, ή κάντε τροποποιήσεις των εργασιών στο έργο σας που θα ρυθμίσετε τον υπολογισμό ημερομηνιών.

 • Εάν η ημερομηνία λήξης δεν αλλάζουν αφού αλλάξετε την ημερομηνία έναρξης, στη συνέχεια, μία ή περισσότερες εργασίες ίσως χρειαστεί εφαρμοστεί ημερομηνία περιορισμού. Εξετάστε τους περιορισμούς στο πρόγραμμα για να βεβαιωθείτε ότι είναι όλα τα απαραίτητα και κατάλληλο. (Για να προβάλετε τους περιορισμούς μιας εργασίας, επιλέξτε την εργασία και, στη συνέχεια, στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην επιλογή Προγράμματα οδήγησης εργασιών.)

 • Εάν η ημερομηνία έναρξης δεν αλλάζουν αφού αλλάξετε την ημερομηνία λήξης, μία ή περισσότερες εργασίες ενδέχεται να έχουν πραγματικό πρόοδο που αναφέρεται είτε έχουν εφαρμοστεί ημερομηνία περιορισμού. Εξετάστε τους περιορισμούς στο πρόγραμμα για να βεβαιωθείτε ότι είναι όλα τα απαραίτητα και κατάλληλο. (Για να προβάλετε τους περιορισμούς μιας εργασίας, επιλέξτε την εργασία και, στη συνέχεια, στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην επιλογή Προγράμματα οδήγησης εργασιών.)

 • Εάν μια ερώτηση στο έργο σας ξεκινά νωρίτερα από την ημερομηνία έναρξης του έργου, ενδέχεται να έχει ορίσει ημερομηνία περιορισμού, η εργασία ενδέχεται να έχει μια εξωτερική εξάρτηση ή η εργασία ενδέχεται να έχει μια πραγματική ημερομηνία έναρξης καταγραφεί πριν από την ημερομηνία έναρξης του έργου. Δοκιμάστε τις παρακάτω λύσεις:

  • Εάν η εργασία διαθέτει έναν περιορισμό ημερομηνίας για να ξεκινήσει όχι νωρίτερα από την ημερομηνία έναρξης του έργου, επαναφέρετε τον περιορισμό. Επιλέξτε την εργασία, κάντε κλικ στην επιλογή Πληροφορίες εργασίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα για προχωρημένους. Στη λίστα Τύπος περιορισμού, κάντε κλικ στην επιλογή όσο το δυνατόν πιο σύντομα.

  • Εάν η εργασία σας απαιτεί μια εξωτερική εξάρτηση, αλλάξτε την ημερομηνία έναρξης του έργου, ώστε να ταιριάζει με την εξωτερική εξάρτηση ημερομηνία. Από το μενού έργο, κάντε κλικ στην επιλογή Πληροφορίες έργου. Στο πλαίσιο ημερομηνία έναρξης, πληκτρολογήστε τη νέα ημερομηνία.

  • Εάν η εργασία έχει μια λανθασμένη πραγματική ημερομηνία έναρξης, επιλέξτε την εργασία, και, στη συνέχεια, στο μενού Εργαλεία, τοποθετήστε το δείκτη με την Παρακολούθηση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ενημέρωση εργασιών. Στην περιοχή πραγματική, αλλάξτε την ημερομηνία στο πλαίσιο Έναρξη.

 • Μπορείτε να αλλάξετε την ημερομηνία έναρξης έργου ή ημερομηνία κάθε φορά που θέλετε, ακόμη και μετά δημιουργείτε του σχεδίου έργου λήξης. Για παράδειγμα, εάν προσπαθείτε να πληροί μια συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης και το χρονοδιάγραμμά σας εκτείνεται προς το παρόν πέρα από την ημερομηνία, με μη αυτόματο τρόπο, μπορείτε να ορίσετε την ημερομηνία έναρξης νωρίτερα, για να προσαρμόσετε αυτόματα την ημερομηνία λήξης. Για να μετακινήσετε την ημερομηνία έναρξης έργου ή ημερομηνία λήξης, κάντε κλικ στην επιλογή Ρύθμιση ημερομηνιών στη γραμμή εργαλείων ανάλυσης. Αυτή η μακροεντολή αλλάζει τις ημερομηνίες των εργασιών σε σχέση με τη νέα ημερομηνία έναρξης ή ημερομηνίας λήξης για το έργο.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον προγραμματισμό από την έναρξη μιας ημερομηνίας ή ημερομηνία λήξης

Σχεδόν κάθε έργου πρέπει να προγραμματιστεί από μια ημερομηνία έναρξης γνωστά. Ακόμα και αν γνωρίζετε την ημερομηνία κατά την οποία πρέπει να ολοκληρωθεί ένα έργο, Προγραμματισμός από μια ημερομηνία έναρξης παρέχει τη μέγιστη ποσότητα ευελιξία.

Υπάρχουν μερικές περιπτώσεις, ωστόσο, στις οποίες ίσως είναι προτιμότερο να προγραμματίσετε με βάση μια ημερομηνία λήξης. Για παράδειγμα, συνήθως μια καλή ιδέα είναι να προγραμματίσετε με βάση μια λήξη ημερομηνίας όταν:

 • Θέλετε να προσδιορίσετε την ημερομηνία όταν πρέπει να ξεκινήσει ένα έργο, για να ολοκληρώσετε μια συγκεκριμένη απαιτούμενη ημερομηνία.

 • Δεν είστε βέβαιοι πότε θα ξεκινήσει το έργο σας (εάν την ημερομηνία έναρξης εξαρτάται από το αποδεικτικό της εργασίας από μια άλλη προέλευση, για παράδειγμα, και την ημερομηνία άφιξης για αυτή την εργασία δεν είναι ακόμη γνωστή).

 • Η μεθοδολογία διαχείρισης του έργου σας απαιτεί να προγραμματίσετε με βάση μια ημερομηνία λήξης.

Όταν εργάζεστε με ένα έργο που έχει προγραμματιστεί από μια ημερομηνία λήξης, λάβετε υπόψη τις διαφορές με τον τρόπο που το Microsoft Office Project χειρίζεται ορισμένες διεργασίες όπως έργα. Σε ένα έργο που έχει προγραμματιστεί από μια ημερομηνία λήξης:

 • Όταν εισάγετε νέες εργασίες, Office Project εκχωρεί αυτόματα το ως εκπρόθεσμη ως πιθανή ΑΡΓΌΤΕΡΟ δυνατό περιορισμός σε αυτές τις εργασίες. Θα πρέπει να μπορείτε να ρυθμίσετε άλλους περιορισμούς μόνο εάν είναι απαραίτητο.

 • Εάν σύρετε μια γραμμή Gantt για να αλλάξετε την ημερομηνία λήξης μιας εργασίας, το Office Project αντιστοιχίζει αυτόματα έναν περιορισμό "Λήξη όχι αργότερα από (").

 • Εάν χρησιμοποιείτε την αυτόματη ισοστάθμιση για να μειώσετε τις υπερ-αναθέσεις πόρων στο έργο σας, το Office Project προσθέτει αυτόματα έναν αρνητικό αριθμό για την καθυστέρηση ισοστάθμισης για λόγους εξισορρόπηση διαθεσιμότητας πόρων. Επειδή το έργο έχει προγραμματιστεί από την ημερομηνία λήξης, αρνητικές ισοστάθμισης καθυστερήσεις προσθήκη χρόνου μετά από μια εργασία, και όχι πριν από μια εργασία.

Εάν αλλάξετε ένα έργο που ήταν προηγουμένως έχει προγραμματιστεί από μια ημερομηνία έναρξης, έτσι ώστε να τώρα έχει προγραμματιστεί από μια ημερομηνία λήξης, Office Project καταργεί αυτόματα όλων των καθυστερήσεων ισοστάθμισης και ισοστάθμιση διαιρέσεις από εργασίες και τις αναθέσεις.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×