Ορισμός σχέσης σε ένα διάγραμμα μοντέλου βάσης δεδομένων

Ορίστε σχέσεις στο Visio χρησιμοποιώντας πρωτεύοντα και εξωτερικά κλειδιά, ώστε να είναι δυνατή η δημιουργία μιας συλλογής δεδομένων από περισσότερους από έναν πίνακες.

Σημείωση:  Αν χρησιμοποιείτε Visio Pro για Office 365 και θέλετε πληροφορίες σχετικά με τη συμπίληση μιας υπάρχουσας βάσης δεδομένων σε ένα μοντέλο βάσης δεδομένων, ανατρέξτε στο θέμα Αποσυμπίληση υπάρχουσας βάσης δεδομένων.

Τι θέλετε να κάνετε;

Δημιουργία σχέσης σε διάγραμμά μοντέλου βάσης δεδομένων

Κατάργηση σχέσης από μοντέλο βάσης δεδομένων

Ορισμός σχέσης ένα προς ένα ή ένα προς πολλά

Εμφάνιση σχέσεων και των ιδιοτήτων τους σε ένα διάγραμμα

Δεν μπορείτε να βρείτε τις δυνατότητες μοντελοποίησης βάσης δεδομένων;

Πιθανότατα, η έκδοση του Visio που χρησιμοποιείτε δεν περιλαμβάνει τις δυνατότητες που θέλετε. Για να μάθετε ποια έκδοση του Visio έχετε, κάντε κλικ στην επιλογή Πληροφορίες για το Microsoft Office Visio στο μενού Βοήθεια. Το όνομα της έκδοσης είναι στην πρώτη γραμμή κειμένου του πλαισίου ελέγχου.

Το Microsoft Office Visio Standard δεν περιλαμβάνει το πρότυπο Διαγράμματος μοντέλου βάσης δεδομένων.

Το Microsoft Office Visio Professional υποστηρίζει τις δυνατότητες αποσυμπίλησης για το πρότυπο του Διαγράμματος μοντέλου βάσης δεδομένων (δηλαδή, τη χρήση μιας υπάρχουσας βάσης δεδομένων για τη δημιουργία ενός μοντέλου στο Visio), αλλά δεν υποστηρίζει τη συμπίληση (δηλαδή τη χρήση ενός μοντέλου βάσης δεδομένων του Visio για την παραγωγή κώδικα SQL).

Σημείωση: Μπορείτε να βρείτε την πλήρη οικογένεια δυνατοτήτων μοντελοποίησης βάσης δεδομένων, για αποσυμπίληση και συμπίληση, στο Visio for Enterprise Architects. Το Visio for Enterprise Architects περιλαμβάνεται στη συνδρομή για το MSDN Premium, η οποία είναι διαθέσιμη μαζί με το Visual Studio Professional και τις εκδόσεις βάσει ρόλων του Visual Studio Team System.

Δημιουργία σχέσης σε διάγραμμά μοντέλου βάσης δεδομένων

 1. Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο πίνακες είναι ορατοί στο διάγραμμα. Εάν κάνετε αποσυμπίληση του μοντέλου από μια υπάρχουσα βάση δεδομένων, ίσως χρειαστεί να σύρετε τον έναν ή και τους δύο πίνακες από το παράθυρο "Πίνακες και προβολές" στη σελίδα σχεδίασης.

 2. Κάντε διπλό κλικ στον πίνακα που θέλετε για την πλευρά του πρωτεύοντος κλειδιού της σχέσης.

 3. Στο παράθυρο Ιδιότητες βάσης δεδομένων, στην ενότητα Κατηγορίες, κάντε κλικ στην επιλογή Στήλες.

 4. Στο πλέγμα, κάντε κλικ στη στήλη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να προσδιορίσετε κάθε γραμμή του πίνακα με μοναδικό τρόπο και επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου PK για να την ορίσετε ως πρωτεύον κλειδί.

 5. Από το στάμπο Σχεσιακό αντικείμενο ή Σχέση οντοτήτων, σύρετε ένα σχήμα Σχέση και αποθέστε το σε έναν κενό χώρο στη σελίδα.

 6. Συνδέστε το ανώτερο άκρο στον πίνακα με τον γονικό πίνακα.

 7. Συνδέστε το άλλο άκρο στον εξαρτημένο πίνακα.

  Εάν ο δεύτερος πίνακας δεν περιέχει ήδη μια στήλη με το ίδιο όνομα ως πρωτεύον κλειδί, το μοντέλο το προσθέτει στον δεύτερο πίνακα ως εξωτερικό κλειδί.

Σημείωση: Εάν εξαφανιστούν οι γραμμές σχέσης, στο μενού Βάση δεδομένων, επιλέξτε Επιλογές και κάντε κλικ στην επιλογή Έγγραφο. Στην καρτέλα Σχέσεις, στην ενότητα Εμφάνιση, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Σχέσεις.

Αρχή της σελίδας

Κατάργηση σχέσης από μοντέλο βάσης δεδομένων

 1. Κάντε κλικ στη σχέση στο μοντέλο σας και πατήστε "Διαγραφή".

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Διαγραφή αντικειμένου κάντε ένα από τα εξής:

  • Κάντε κλικ στην επιλογή Ναι για να καταργήσετε τη σχέση τόσο από το σχέδιο όσο και από το υποκείμενο μοντέλο.

  • Κάντε κλικ στην επιλογή Όχι για να καταργήσετε τη γραμμή μόνο από το σχέδιο.

   Σημείωση: Εάν κάνετε κλικ στην επιλογή Όχι και αποφασίσετε αργότερα να προσθέσετε ξανά τη γραμμή στο σχέδιο, επιλέξτε έναν από τους πίνακες στη σχέση και, στο μενού Βάση δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση σχετικών πινάκων.

Συμβουλή: Μπορείτε να επιλέξετε αν θα γίνεται απόθεση διαγραμμένων σχέσεων από το υποκείμενο μοντέλο. Στο μενού Βάση δεδομένων, επιλέξτε Επιλογές, κάντε κλικ στην επιλογή Μοντελοποίηση, και επιλέξτε την καρτέλα Λογικό διάγραμμα.

Αρχή της σελίδας

Ορισμός σχέσης ένα προς ένα ή ένα προς πολλά

Η πληθικότητα μιας σχέσης περιγράφει πόσες γραμμές ενός πίνακα μπορούν να συσχετιστούν με πόσες γραμμές άλλου πίνακα. Για παράδειγμα, ένα τμήμα μπορεί να έχει πολλούς υπαλλήλους, αλλά ένας υπάλληλος μπορεί να ανήκει σε ένα μόνο τμήμα. Η πληθικότητα εκφράζεται συνήθως ως ένα προς ένα, ένα προς πολλά και πολλά προς πολλά.

 1. Κάντε διπλό κλικ στη σχέση.

 2. Στο παράθυρο Ιδιότητες βάσης δεδομένων, στην ενότητα Κατηγορίες, κάντε κλικ στην επιλογή Διάφορα.

 3. Στην ενότητα Πληθικότητα επιλέξτε την πληθικότητα που εξυπηρετεί καλύτερα τη σχέση. Για σχέσεις ενός προς πολλά, η καλύτερη επιλογή είναι είτε Μηδέν ή περισσότερα είτε Ένα ή περισσότερα. Για σχέσεις ενός προς ένα, η καλύτερη επιλογή είναι είτε Μηδέν ή ένα είτε Ακριβώς ένα.

Αρχή της σελίδας

Εμφάνιση σχέσεων και των ιδιοτήτων τους σε ένα διάγραμμα

Μπορείτε να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε τις πληροφορίες σχετικά με τις σχέσεις στο διάγραμμά σας.

 1. Στο μενού Βάση δεδομένων, επιλέξτε Επιλογές και κάντε κλικ στην επιλογή Έγγραφο.

 2. Στην καρτέλα Σχέσεις, ελέγξτε τις πληροφορίες που θέλετε να εμφανίζονται στο διάγραμμα.

  Μπορείτε να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε

  • Σχέσεις

  • Πληθικότητα

  • Σύμβολο σχέσης "προς πολλά"

  • Ρηματική διατύπωση

  • Ενέργειες αναφορών

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×