Ορισμός στηλοθετών σε ένα έγγραφο στο Word για Mac

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να ορίσετε στηλοθέτες σε ένα έγγραφο του Word.

Προσθήκη στηλοθετών

Ένας γρήγορος τρόπος για να ορίσετε στηλοθέτες στο έγγραφό σας είναι να κάνετε κλικ στο χάρακα στο σημείο όπου θέλετε να εμφανίζονται οι στηλοθέτες.

Παράδειγμα χρήσης καρτελών για τη δημιουργία στηλών

 1. Εάν δεν βλέπετε το χάρακα στο επάνω μέρος του εγγράφου σας, κάντε κλικ στα στοιχεία Προβολή > Χάρακας για να εμφανιστεί.

  Στο μενού "Προβολή", επιλέξτε "Χάρακας"

 2. Κάντε κλικ στο χάρακα στα σημεία όπου θέλετε στηλοθέτη. Για παράδειγμα, κάντε κλικ στο 1, 2, 3, 4 και 5.

  Οι στηλοθέτες εμφανίζονται ως μικρά βέλη στο χάρακα

Στο εξής, όταν πατάτε το πλήκτρο TAB, το κείμενό σας θα ευθυγραμμίζεται με τους στηλοθέτες που έχετε ορίσει.

Σημείωση: Για να προσαρμόσετε τη θέση ενός στηλοθέτη, σύρετέ τον προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά κατά μήκος του χάρακα.

Προσθήκη προεξοχής πρώτης γραμμής

Με μια προεξοχή πρώτης γραμμής, η δεύτερη και όλες οι επόμενες γραμμές μιας παραγράφου έχουν μεγαλύτερη εσοχή από την πρώτη γραμμή.

Παράδειγμα προεξοχής πρώτης παραγράφου

 1. Εάν δεν βλέπετε το χάρακα στο επάνω μέρος του εγγράφου σας, κάντε κλικ στα στοιχεία Προβολή > Χάρακας για να εμφανιστεί.

  Στο μενού "Προβολή", επιλέξτε "Χάρακας"

 2. Επιλέξτε το κείμενο στο οποίο θέλετε να προσθέσετε προεξοχή πρώτης γραμμής.

 3. Στο χάρακα, σύρετε το επάνω τριγωνικό τμήμα του κάτω δείκτη στο σημείο που θέλετε να ξεκινήσετε, για παράδειγμα στο σημάδι 1" την εσοχή.

  Επιλέξτε το επάνω μέρος του βέλους και σύρετέ το στις εσοχές που θέλετε

Προσθήκη κουκκίδων αρχής

Το διάστημα μεταξύ των στηλοθετών μπορεί να εμφανίζει κουκκίδες, παύλες ή άλλους χαρακτήρες-οδηγούς για την παράθεση πληροφοριών.

Παράδειγμα χρήσης μιας κουκκίδας αρχής

 1. Εάν δεν βλέπετε το χάρακα στο επάνω μέρος του εγγράφου σας, κάντε κλικ στα στοιχεία Προβολή > Χάρακας για να εμφανιστεί.

  Στο μενού "Προβολή", επιλέξτε "Χάρακας"

 2. Κάντε κλικ στο κάτω άκρο του χάρακα στο σημείο όπου θέλετε να ορίσετε το στηλοθέτη.

 3. Στο μενού " μορφή ", επιλέξτε καρτέλες για να ανοίξετε ένα παράθυρο με επιλογές της καρτέλας.

 4. Επιλέξτε τον στηλοθέτη.

  Το παράθυρο διαλόγου "Στηλοθέτες", ρυθμισμένο για στηλοθέτη με στοίχιση δεξιά με τελείες

 5. Στην περιοχή Στοίχιση, επιλέξτε Δεξιά.

 6. Στην περιοχή Οδηγός, ορίστε την επιλογή των διάστικτων γραμμών και στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Μπορείτε πλέον να προσθέσετε καταχωρήσεις και όταν πατάτε το πλήκτρο TAB, θα εμφανίζεται μια διάστικτη γραμμή κατά μήκος της σελίδας, μέχρι το σημάδι των 6". Η μορφοποίηση θα προστίθεται σε κάθε νέα γραμμή μέχρι να αλλάξετε τον οδηγό. Για να αλλάξετε τη μορφοποίηση, ώστε να μην εμφανίζεται οδηγός, ακολουθήστε τα βήματα 3-5 και στην περιοχή Οδηγός, επιλέξτε κανένας.

Μπορείτε να ορίσετε τους ακόλουθους τύπους στηλοθετών:

Στηλοθέτης

Περιγραφή

Αριστερός στηλοθέτης

Ένας αριστερός στηλοθέτης ορίζει τη θέση που αρχίζει το κείμενο, το οποίο συνεχίζεται προς τα δεξιά καθώς πληκτρολογείτε.

Στηλοθέτης με στοίχιση στο κέντρο

Ένας στηλοθέτης με στοίχιση στο κέντρο ορίζει τη θέση στο μέσο του κειμένου. Το κείμενο στοιχίζεται στο κέντρο σε αυτή τη θέση καθώς πληκτρολογείτε.

Δεξιά καρτέλα

Ένας δεξιός στηλοθέτης ορίζει το δεξιό άκρο του κειμένου. Καθώς πληκτρολογείτε, το κείμενο μετακινείται προς τα αριστερά.

Καρτέλα δεκαδικών

Ένας στηλοθέτης με στοίχιση στην υποδιαστολή στοιχίζει αριθμούς γύρω από την υποδιαστολή. Ανεξάρτητα από τον αριθμό των ψηφίων, η υποδιαστολή θα είναι στην ίδια θέση. (Μπορείτε να στοιχίσετε αριθμούς μόνο γύρω από ένα χαρακτήρα υποδιαστολής. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το στηλοθέτη με στοίχιση στην υποδιαστολή για να στοιχίσετε αριθμούς γύρω από έναν διαφορετικό χαρακτήρα, όπως μια παύλα ή ένα εμπορικό και.)

Καρτέλα "Γραμμές"

Ένας στηλοθέτης με εμφάνιση γραμμής δεν τοποθετεί το κείμενο. Εισάγει μια κατακόρυφη γραμμή στη θέση του στηλοθέτη.

Ορισμός στηλοθέτη με χρήση του χάρακα

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη εκτύπωσης.

 2. Επιλέξτε το κείμενο στο οποίο θέλετε να ορίσετε ένα στηλοθέτη.

  Συμβουλή: Για να ορίσετε έναν στηλοθέτη για ένα ολόκληρο έγγραφο, επιλέξτε όλο το κείμενο. Η συντόμευση πληκτρολογίου είναι COMMAND + A.

 3. Στο μενού Προβολή, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ένα σημάδι ελέγχου δίπλα στην επιλογή Χάρακας.

 4. Κάντε κλικ στον επιλογέα στηλοθετών στο αριστερό άκρο του χάρακα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στον τύπο στηλοθέτη που θέλετε.

 5. Κάντε κλικ στο κάτω περίγραμμα του χάρακα στο σημείο όπου θέλετε να ορίσετε το στηλοθέτη.

Ορισμός στηλοθέτη με χρήση του παραθύρου διαλόγου

Εάν θέλετε οι στηλοθέτες να βρίσκονται σε ακριβή σημεία τα οποία δεν μπορείτε να επιτύχετε κάνοντας κλικ στο χάρακα, ή εάν θέλετε να εισαγάγετε έναν συγκεκριμένο χαρακτήρα (οδηγό) πριν από το στηλοθέτη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο διαλόγου "Στηλοθέτες".

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη εκτύπωσης.

 2. Στο μενού Προβολή, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ένα σημάδι ελέγχου δίπλα στην επιλογή Χάρακας.

 3. Στο αριστερό άκρο του οριζόντιου χάρακα, κάντε κλικ στο Κουμπί στηλοθέτη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Στηλοθέτες.

 4. Στην περιοχή Θέση στηλοθετών, πληκτρολογήστε τη θέση στην οποία θέλετε να ορίσετε το στηλοθέτη.

 5. Στην περιοχή Στοίχιση, επιλέξτε τον τύπο στηλοθέτη που θέλετε.

 6. Για να προσθέσετε κουκκίδες μαζί με το στηλοθέτη, ή για να προσθέσετε έναν άλλο τύπο οδηγού, κάντε κλικ στην επιλογή που θέλετε στην περιοχή Οδηγός.

 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Ορισμός.

Κατάργηση στηλοθέτη

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη εκτύπωσης.

 2. Επιλέξτε το κείμενο από το οποίο θέλετε να καταργήσετε ένα στηλοθέτη.

 3. Στο μενού Προβολή, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ένα σημάδι ελέγχου δίπλα στην επιλογή Χάρακας.

 4. Σύρετε το στηλοθέτη εκτός του χάρακα.

Δείτε επίσης

Κιβώτιο έναν πίνακα περιεχομένων

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×