Ορισμός ρυθμίσεων προστασίας εφαρμογών για συσκευές Android ή iOS

Δημιουργία μιας πολιτικής διαχείρισης εφαρμογών

 1. Πραγματοποιήστε είσοδο στο Microsoft 365 Business με διαπιστευτήρια καθολικού διαχειριστή.

 2. Στο κέντρο διαχείρισης, στην κάρτα Πολιτικές συσκευής, επιλέξτε Προσθήκη πολιτικής.

  Κάρτα πολιτικών συσκευής στο κέντρο διαχείρισης.
 3. Στο παράθυρο Προσθήκη πολιτικής, πληκτρολογήστε ένα μοναδικό όνομα για αυτή την πολιτική.

 4. Στην περιοχή Τύπος πολιτικής, επιλέξτε Διαχείριση εφαρμογών για Android ή Διαχείριση εφαρμογών για iOS ανάλογα με το σύνολο των πολιτικών που θέλετε να δημιουργήσετε.

 5. Αναπτύξτε τα στοιχεία Προστασία αρχείων εργασίας όταν οι συσκευές χαθούν ή κλαπούν και Διαχείριση του τρόπου πρόσβασης των χρηστών σε αρχεία του Office σε κινητές συσκευές > ρυθμίστε τις παραμέτρους με τον τρόπο που θέλετε. Η επιλογή Διαχείριση του τρόπου πρόσβασης των χρηστών σε αρχεία του Office σε κινητές συσκευές είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή, αλλά συνιστάται να την ενεργοποιήσετε και να αποδεχτείτε τις προεπιλεγμένες τιμές. Ανατρέξτε στην ενότητα Διαθέσιμες ρυθμίσεις για περισσότερες πληροφορίες.

  Μπορείτε πάντα να χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων για να επιστρέψετε στην προεπιλεγμένη ρύθμιση.

  Στιγμιότυπο οθόνης "Δημιουργία πολιτικής" με επιλεγμένο το στοιχείο "Διαχείριση εφαρμογών για Android"
 6. Στη συνέχεια, αποφασίστε Σε ποιες συσκευές θα εφαρμοστούν αυτές οι ρυθμίσεις; Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την προεπιλεγμένη ομάδα ασφαλείας Όλοι οι χρήστες, επιλέξτε Αλλαγή, επιλέξτε τις ομάδες ασφαλείας που θα λάβουν αυτές τις ρυθμίσεις > Επιλογή.

 7. Τέλος, επιλέξτε Τέλος για να αποθηκεύσετε την πολιτική και να την εκχωρήσετε σε συσκευές.

Επεξεργασία μιας πολιτικής διαχείρισης εφαρμογών

 1. Στην κάρτα Πολιτικές, επιλέξτε Επεξεργασία πολιτικής.

 2. Στο παράθυρο Επεξεργασία πολιτικής, επιλέξτε την πολιτική που θέλετε να αλλάξετε

 3. Επιλέξτε Επεξεργασία δίπλα σε κάθε ρύθμιση για να αλλάξετε τις τιμές της πολιτικής. Όταν αλλάζετε μια τιμή, αυτή αποθηκεύεται αυτόματα στην πολιτική

 4. Όταν ολοκληρώσετε την εργασία σας, κλείστε το παράθυρο Επεξεργασία πολιτικής.

Διαγραφή μιας πολιτικής διαχείρισης εφαρμογών

 1. Στην κάρτα Πολιτικές, επιλέξτε Διαγραφή πολιτικής.

 2. Στο παράθυρο Διαγραφή πολιτικής, επιλέξτε τις πολιτικές που θέλετε να διαγράψετε > Επιλογή και Επιβεβαίωση για να διαγράψετε την πολιτική ή τις πολιτικές που επιλέξατε.

Διαθέσιμες ρυθμίσεις

Οι πίνακες που ακολουθούν παρέχουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες ρυθμίσεις για την προστασία των αρχείων της εργασίας σε συσκευές και τις ρυθμίσεις που ελέγχουν την πρόσβαση των χρηστών σε αρχεία του Office από τις κινητές συσκευές τους.

Ανατρέξτε στο θέμα Πώς οι δυνατότητες προστασίας στο Microsoft 365 για Επιχειρήσεις αντιστοιχίζονται με τις ρυθμίσεις του Intune για περισσότερες πληροφορίες.

Ρυθμίσεις που προστατεύουν τα αρχεία της εργασίας

Οι παρακάτω ρυθμίσεις είναι διαθέσιμες για την προστασία των αρχείων της εργασίας, αν χαθεί ή κλαπεί συσκευή ενός χρήστη:

Ρύθμιση

Περιγραφή

Διαγραφή αρχείων εργασίας από ανενεργή συσκευή μετά από συγκεκριμένο αριθμό ημερών

Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιηθεί για τον αριθμό των ημερών που καθορίζετε εδώ, τα αρχεία εργασίας που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή θα διαγραφούν αυτόματα.

Επιβολή αποθήκευσης στους χρήστες όλων των αρχείων εργασίας στο OneDrive για επιχειρήσεις

Εάν η επιλογή για τη ρύθμιση αυτή είναι Ενεργό, η μόνη διαθέσιμη θέση αποθήκευσης για τα αρχεία της εργασίας θα είναι στο OneDrive για επιχειρήσεις.

Κρυπτογράφηση αρχείων εργασίας

Κρατήστε αυτή τη ρύθμιση στην επιλογή Ενεργό, έτσι ώστε τα αρχεία της εργασίας να προστατεύονται με κρυπτογράφηση. Ακόμα και αν η συσκευή χαθεί ή κλαπεί, κανείς δεν θα μπορεί να διαβάσει τα δεδομένα της εταιρείας σας.

Ρυθμίσεις ελέγχου του τρόπου πρόσβασης των χρηστών σε αρχεία του Office σε κινητές συσκευές

Οι παρακάτω ρυθμίσεις είναι διαθέσιμες για τη διαχείριση του τρόπου πρόσβασης των χρηστών σε αρχεία εργασίας του Office:

Ρύθμιση

Περιγραφή

Να απαιτείται PIN ή δακτυλικό αποτύπωμα για την πρόσβαση στις εφαρμογές του Office

Εάν για αυτή τη ρύθμιση έχει επιλεχθεί Ενεργό, οι χρήστες πρέπει να παρέχουν κι άλλο τρόπο ελέγχου ταυτότητας εκτός από το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης, για να μπορούν να χρησιμοποιούν τις εφαρμογές του Office από την κινητή συσκευή τους.

Επαναφορά PIN όταν η σύνδεση αποτυγχάνει πολλές φορές

Για να αποτρέψετε την τυχαία εισαγωγή σωστού PIN από μη εξουσιοδοτημένο χρήστη, ο αριθμός PIN θα χρειάζεται επαναφορά μετά τον αριθμό των λάθος καταχωρήσεων που θα προσδιορίσετε.

Να απαιτείται από τους χρήστες να πραγματοποιήσουν ξανά είσοδο εάν οι εφαρμογές του Office ήταν αδρανείς για

Αυτή η ρύθμιση καθορίζει πόσο συχνά ένας χρήστης μπορεί να είναι σε αδράνεια πριν να του ζητηθεί να εισέλθει ξανά.

Να μην επιτρέπεται η πρόσβαση σε αρχεία εργασίας σε συσκευές με ξεκλείδωτο λειτουργικό σύστημα

Κάποιοι έξυπνοι χρήστες μπορεί να έχουν μια συσκευή με ξεκλείδωτο λειτουργικό σύστημα. Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης μπορεί να τροποποιήσει το λειτουργικό σύστημα, κάτι που μπορεί να κάνει τη συσκευή πιο ευάλωτη σε λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας. Αυτές οι συσκευές είναι αποκλεισμένες όταν αυτή η ρύθμιση είναι στην επιλογή Ενεργό.

Να επιτρέπεται στους χρήστες να αντιγράφουν περιεχόμενο από εφαρμογές του Office σε προσωπικές εφαρμογές

Αυτό επιτρέπεται από προεπιλογή, αλλά όταν η ρύθμιση είναι στην επιλογή Ενεργό, ο χρήστης μπορεί να αντιγράψει πληροφορίες από ένα αρχείο εργασίας σε ένα προσωπικό αρχείο. Εάν η ρύθμιση είναι στην επιλογή Ανενεργό, ο χρήστης δεν θα μπορεί να αντιγράψει πληροφορίες από ένα λογαριασμό εργασίας σε προσωπική εφαρμογή ή σε προσωπικό λογαριασμό. 

Σχετικά θέματα

Τεκμηρίωση και πόροι του Microsoft 365 Business
Γρήγορα αποτελέσματα με το Microsoft 365 Business
Διαχείριση του Microsoft 365 Business
Επαλήθευση ρυθμίσεων MAM σε συσκευές Android
Επαλήθευση ρυθμίσεων MAM σε συσκευές iOS

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×