Ορισμός προεπιλεγμένων τιμών για πεδία ή στοιχεία ελέγχου

Ορισμός προεπιλεγμένων τιμών για πεδία ή στοιχεία ελέγχου

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Σε αυτό το άρθρο εξηγεί πώς μπορείτε να ορίσετε μια προεπιλεγμένη τιμή για ένα πεδίο πίνακα ή για ένα στοιχείο ελέγχου σε μια φόρμα σε μια βάση δεδομένων της Access. Οι προεπιλεγμένες τιμές που ορίζετε θα εμφανίζεται στο πεδίο ή στοιχεία ελέγχου κάθε φορά που δημιουργείτε μια νέα εγγραφή στη βάση δεδομένων σας.

Σε αυτό το άρθρο

Κατανόηση των προεπιλεγμένων τιμών

Ορισμός προεπιλεγμένης τιμής για ένα πεδίο πίνακα

Ορισμός προεπιλεγμένης τιμής για ένα στοιχείο ελέγχου

Ορισμός μιας προεπιλεγμένης γραμμής για ένα πλαίσιο λίστας ή σύνθετο πλαίσιο

Παραδείγματα προεπιλεγμένων τιμών

Κατανόηση των προεπιλεγμένων τιμών

Προσθέστε μια προεπιλεγμένη τιμή σε ένα στοιχείο ελέγχου πεδίου ή φόρμα πίνακα κάθε φορά που θέλετε να εισαγάγετε μια τιμή σε μια νέα εγγραφή αυτόματα Access. Για παράδειγμα, μπορείτε να έχετε πρόσβαση πάντα να προσθέσετε την τρέχουσα ημερομηνία σε νέες παραγγελίες.

Συνήθως, μπορείτε να προσθέσετε μια προεπιλεγμένη τιμή για τα πεδία του πίνακα. Μπορείτε να προσθέσετε την τιμή ανοίγοντας τον πίνακα σε προβολή σχεδίασης και, στη συνέχεια, εισάγοντας μια τιμή στην ιδιότητα Προεπιλεγμένη τιμή για το πεδίο. Εάν ορίσετε μια προεπιλεγμένη τιμή για ένα πεδίο πίνακα, η Access εφαρμόζει την τιμή σε όλα τα στοιχεία ελέγχου που βασίζονται σε αυτό το πεδίο. Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε ένα στοιχείο ελέγχου σε ένα πεδίο πίνακα ή σύνδεση με δεδομένα σε άλλους πίνακες, ορίζετε μια προεπιλεγμένη τιμή για τα στοιχεία ελέγχου φόρμας ίδια.

Μπορείτε να ορίσετε μια προεπιλεγμένη τιμή για πεδία πίνακα που έχουν οριστεί για το κείμενο, Υπόμνημα, αριθμός, ημερομηνία/ώρα, νομισματική μονάδα, Ναι/Όχι, και τους τύπους δεδομένων υπερ-σύνδεσης. Εάν δεν θέλετε να καταχωρήσετε μια τιμή, το πεδίο παραμένει μηδέν (κενό) μέχρι να εισαγάγετε μια τιμή. Αφού ορίσετε μια προεπιλεγμένη τιμή, η Access εφαρμόζει αυτήν την τιμή σε όλες τις νέες εγγραφές που θέλετε να προσθέσετε. Εάν θέλετε, μπορείτε να αλλάξετε την τιμή σε μια εγγραφή από την προεπιλεγμένη τιμή με μια άλλη τιμή, εκτός και αν ένας κανόνας επικύρωσης δεν επιτρέπει αυτό.

Επάνω μέρος της σελίδας

Ορισμός προεπιλεγμένης τιμής για ένα πεδίο πίνακα

Όταν ορίζετε μια προεπιλεγμένη τιμή για ένα πεδίο πίνακα, όλα τα στοιχεία ελέγχου που συνδέετε με αυτό το πεδίο θα εμφανίζεται η προεπιλεγμένη τιμή.

Ορίσετε μια προεπιλεγμένη τιμή

 1. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε δεξί κλικ στον πίνακα που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή σχεδίασης.

 2. Επιλέξτε το πεδίο που θέλετε να αλλάξετε.

 3. Στην καρτέλα Γενικά, πληκτρολογήστε μια τιμή στο πλαίσιο ιδιότητας Προεπιλεγμένη τιμή.

  Η τιμή που μπορείτε να εισαγάγετε εξαρτάται από τον τύπο δεδομένων που έχει οριστεί για το πεδίο. Για παράδειγμα, μπορείτε να πληκτρολογήσετε =Date() για να εισαγάγετε την τρέχουσα ημερομηνία σε ένα πεδίο ημερομηνίας/ώρας. Για παραδείγματα προεπιλεγμένων τιμών, ανατρέξτε στο θέμα παραδείγματα προεπιλεγμένων τιμών, παρακάτω σε αυτό το άρθρο.

 4. Αποθηκεύστε τις αλλαγές σας.

Αρχή της σελίδας

Ορισμός προεπιλεγμένης τιμής για ένα στοιχείο ελέγχου

Συνήθως, ορίζετε μια προεπιλεγμένη τιμή για ένα στοιχείο ελέγχου μόνο όταν δεν μπορείτε να συνδέσετε το στοιχείο ελέγχου σε ένα πεδίο πίνακα ή κατά τη σύνδεση με δεδομένα σε έναν άλλο πίνακα.

Ορίσετε μια προεπιλεγμένη τιμή

 1. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε δεξί κλικ στη φόρμα που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή σχεδίασης.

 2. Κάντε δεξί κλικ στο στοιχείο ελέγχου που θέλετε να αλλάξετε, και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες ή πατήστε το πλήκτρο F4.

 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα όλα στο φύλλο ιδιοτήτων, εντοπίστε την ιδιότητα Προεπιλεγμένη τιμή και, στη συνέχεια, καταχωρήστε την προεπιλεγμένη τιμή.

 4. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+S για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας.

Αρχή της σελίδας

Ορισμός μιας προεπιλεγμένης γραμμής για ένα πλαίσιο λίστας ή σύνθετο πλαίσιο

Από προεπιλογή, το πλαίσιο και σύνθετο στοιχεία ελέγχου πλαισίου λίστας εμφανίζει δύο τύπους λιστών: λίστες τιμών και λίστες αναζήτησης. Μια λίστα τιμών είναι μια σχεδιασμένου λίστα των στοιχείων που βρίσκεται στην ιδιότητα Προέλευση γραμμής από ένα πλαίσιο ή σύνθετο πλαίσιο λίστας. Αντίθετα, μια λίστα αναζήτησης λαμβάνει τα δεδομένα από ένα πεδίο αναζήτησης (ένα πεδίο που χρησιμοποιεί ένα ερώτημα για να ανακτήσετε δεδομένα από έναν άλλο πίνακα) και, στη συνέχεια φορτία ότι δεδομένων σε ένα σύνθετο πλαίσιο ελέγχου.

Για λίστες τιμών και αναζήτησης, μπορείτε να καθορίσετε ποιο στοιχείο εμφανίζεται από προεπιλογή, αλλά μπορείτε να ακολουθήσετε διαφορετική διαδικασία για κάθε τύπο λίστας. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα εξηγούν τον τρόπο Ορισμός προεπιλεγμένων τιμών για μια λίστα τιμών και μια λίστα αναζήτησης.

Ορισμός προεπιλεγμένης τιμής για μια λίστα τιμών

 1. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε δεξί κλικ στη φόρμα που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή σχεδίασης.

 2. Κάντε δεξί κλικ το πλαίσιο κειμένου ή το στοιχείο ελέγχου πλαισίου λίστας, και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες ή πατήστε το πλήκτρο F4.

 3. Βεβαιωθείτε ότι η ιδιότητα Προέλευση γραμμής περιέχει μια λίστα τιμών. Τα στοιχεία σε μια λίστα τιμών είναι περικλείεται σε διπλά εισαγωγικά και διαχωρισμένα με ελληνικά ερωτηματικά. Για παράδειγμα, ενδέχεται να μπορείτε να δείτε μια λίστα ως εξής: " "καλό είναι ";" "Έκθεση"";" Κακή".

 4. Εάν η ιδιότητα Προέλευση γραμμής περιέχει ένα ερώτημα (μια συμβολοσειρά κειμένου που αρχίζει με ΕΠΙΛΟΓΉ), μεταβείτε στο επόμενο σύνολο βημάτων.

 5. Στο πλαίσιο της ιδιότητας Προεπιλεγμένη τιμή, πληκτρολογήστε τα εξής:

  [όνομα_στοιχείου]. ItemData (n)

  Σε αυτήν την περίπτωση, όνομα_στοιχείου είναι το όνομα του στοιχείου ελέγχου πλαισίου λίστας ή το σύνθετο πλαίσιο και n είναι ο αριθμός του στοιχείου λίστας που θέλετε να ορίσετε ως προεπιλεγμένη. Εάν δεν γνωρίζετε το όνομα του στοιχείου ελέγχου, δείτε την τιμή στην ιδιότητα Name, που βρίσκεται στο επάνω μέρος του φύλλου ιδιοτήτων.

  Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι έχετε ένα στοιχείο ελέγχου σύνθετου πλαισίου που ονομάζεται κάτοχοκαι θέλετε να χρησιμοποιήσετε την τρίτη τιμή στη λίστα ως την προεπιλεγμένη τιμή. Στο πλαίσιο ιδιότητας Προεπιλεγμένη τιμή, πληκτρολογήστε τα εξής:

  [Κάτοχος]. ItemData(2)

  Μπορείτε να πληκτρολογήσετε 2 αντί για 3 επειδή ItemData είναι βασισμένη στο μηδέν, γεγονός που σημαίνει ότι ξεκινά μετρώντας από το μηδέν, δεν μία.

 6. Αποθηκεύστε τις αλλαγές σας και, στη συνέχεια, μεταβείτε ξανά στην προβολή φόρμας. Προεπιλεγμένη τιμή που επιλέξατε θα πρέπει να εμφανίζεται στο πλαίσιο λίστας ή σύνθετο κατά την προσθήκη μιας εγγραφής στη βάση δεδομένων σας.

Ορισμός προεπιλεγμένης τιμής για μια λίστα αναζήτησης

 1. Ανοίξτε τον πίνακα που περιέχει τα δεδομένα προέλευσης για το πεδίο αναζήτησης σε προβολή φύλλου δεδομένων.

 2. Σημείωση της τιμής κλειδιού που είναι συσχετισμένη με το στοιχείο που θέλετε να κάνετε την προεπιλεγμένη τιμή.

  Σημείωση: Από προεπιλογή, η Access αποκρύπτει πεδία πρωτεύοντος και ξένου κλειδιού. Εάν δεν βλέπετε το πεδίο κλειδιού, κάντε δεξί κλικ σε οποιοδήποτε κελί στη γραμμή κεφαλίδας του πίνακα, κάντε κλικ στην επιλογή Επανεμφάνιση στηλών, και στο παράθυρο διαλόγου Επανεμφάνιση στηλών, επιλέξτε το πεδίο κλειδιού και κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο.

 3. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε δεξί κλικ στον πίνακα που περιέχει το πεδίο αναζήτησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή σχεδίασης.

 4. Επιλέξτε το πεδίο αναζήτησης και, στην καρτέλα Γενικά, στο πλαίσιο της ιδιότητας Προεπιλεγμένη τιμή, πληκτρολογήστε την τιμή του κλειδιού που σημειώσατε στα βήματα 1 και 2. Αυτή είναι η τιμή που αντιστοιχεί στο στοιχείο που θέλετε να ορίσετε ως προεπιλεγμένη.

  Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι έχετε 10 προμηθευτές και θέλετε το όνομα του προμηθευτή σας συχνότερα να εμφανίζεται από προεπιλογή. Για να το κάνετε αυτό, εντοπίστε την τιμή κλειδιού που προσδιορίζει με μοναδικό τρόπο το προμηθευτή και πληκτρολογήστε αυτήν την τιμή κλειδιού στο πλαίσιο της ιδιότητας Προεπιλεγμένη τιμή του πεδίου ξένου κλειδιού.

 5. Αποθηκεύστε τις αλλαγές σας, μεταβείτε σε προβολή φύλλου δεδομένων και πληκτρολογήστε μια νέα εγγραφή. Η προεπιλεγμένη τιμή εμφανίζεται στο πεδίο αναζήτησης κατά την προσθήκη της εγγραφής.

Επάνω μέρος της σελίδας

Παραδείγματα προεπιλεγμένων τιμών

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει και περιγράφει ορισμένες προεπιλεγμένες τιμές. Μπορείτε να προσαρμόσετε αυτά τα παραδείγματα για χρήση με τα δικά σας δεδομένα.

Παράσταση

Προεπιλεγμένη τιμή πεδίου

1

1

"MT"

MT

"Νέα Υόρκη, N.Y."

Νέα Υόρκη, N.Y. (Σημειώστε ότι πρέπει να περικλείσετε την τιμή σε εισαγωγικά εάν περιλαμβάνει στίξη)

""

Μια συμβολοσειρά μηδενικού μήκους

Date( )

Today's date

= Ναι

"Ναι" εμφανίζεται στην τοπική γλώσσα του υπολογιστή

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×