Ορισμός προέλευσης εγγραφής για μια αναφορά

Ορισμός προέλευσης εγγραφής για μια αναφορά

Για να επιλέξετε την προέλευση δεδομένων για μια έκθεση, ανοίξτε την έκθεση σε προβολή διάταξης και πιέστε το πλήκτρο Alt + Enter, για να ανοίξετε το φύλλο ιδιοτήτων. Κάντε κλικ στο τετράγωνο ακριβώς κάτω από την καρτέλα αντικειμένου έκθεσης για να επιλέξετε ολόκληρη την έκθεση και, στη συνέχεια, στο φύλλο ιδιοτήτων, στην καρτέλα Δεδομένα κάντε κλικ στην εντολή Προέλευση εγγραφής για να επιλέξτε την ιδιότητα. Στη συνέχεια, μπορείτε να ορίσετε την προέλευση εγγραφών επιλέγοντας ένα στοιχείο από τη λίστα ή κάνοντας κλικ στο κουμπί "Δόμηση" Εικόνα κουμπιού για να ανοίξετε την προβολή σχεδίασης ερωτήματος, όπου μπορείτε να δημιουργήσετε την προέλευση εγγραφής όπως θα κάνατε με οποιοδήποτε ερώτημα.

Η προέλευση εγγραφής μιας έκθεσης καθορίζει ποια πεδία από τη βάση δεδομένων μπορούν να εμφανίζονται στην έκθεση. Σε μια σχεσιακή βάση δεδομένων, τα σχετικά δεδομένα αναπτύσσονται συνήθως σε πολλούς πίνακες. Για παράδειγμα, οι πληροφορίες σχετικά με τους πελάτες αποθηκεύονται σε έναν πίνακα και οι πληροφορίες σχετικά με τις παραγγελίες αποθηκεύονται σε άλλον πίνακα. Οι εκθέσεις σάς προσφέρουν ένα ευέλικτο τρόπο για να συγκροτήσετε ξανά τα δεδομένα και εμφανίζονται ακριβώς όπως θέλετε, ενώ επίσης μπορείτε να τα οργανώσετε για βελτιστοποιημένη εκτύπωση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προελεύσεις εγγραφών έκθεσης, ανατρέξτε το υπόλοιπο μέρος αυτού του άρθρου. Για μια επισκόπηση των εκθέσεων, ανατρέξτε στο άρθρο Εισαγωγή στις εκθέσεις στην Access.

Σημείωση: Αυτό το άρθρο δεν αφορά εφαρμογές Web της Access - το είδος βάσης δεδομένων που σχεδιάζετε με την Access και δημοσιεύετε στο Internet. Ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία εφαρμογής Access για περισσότερες πληροφορίες.

Σε αυτό το άρθρο

Διαφορετικοί τύποι προελεύσεων εγγραφών

Πίνακας

Συγκεκριμένο ερώτημα

Ενσωματωμένο ερώτημα

Πώς τα εργαλεία αναφορών δημιουργούν προελεύσεις εγγραφών

Εργασία με προελεύσεις εγγραφών

Μετατροπή μιας προέλευσης εγγραφών σε ένα ενσωματωμένο ερώτημα

Μέθοδος 1: Κλικ στο κουμπί "Δόμηση"

Μέθοδος 2: Προσθήκη πεδίου από έναν σχετικό πίνακα χρησιμοποιώντας τη λίστα πεδίων

Μέθοδος 3: Αντιγραφή και επικόλληση SQL από ένα συγκεκριμένο ερώτημα

Μέθοδος 4: Αντιγραφή και επικόλληση SQL από άλλη φόρμα ή αναφορά

Επεξεργασία ενσωματωμένου ερωτήματος

Αποθήκευση ενός ενσωματωμένου ερωτήματος ως συγκεκριμένου ερωτήματος

Διαφορετικοί τύποι προελεύσεων εγγραφών

Πίνακας

Εάν όλα τα πεδία που χρειάζεστε βρίσκονται σε ένα και μόνο πίνακα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον πίνακα ως προέλευση εγγραφών της έκθεσης. Εάν τα πεδία που χρειάζεστε περιέχονται σε δύο ή περισσότερους πίνακες, θα χρειαστεί να βεβαιωθείτε ότι οι πίνακες μπορούν να συνδεθούν λογικά με κάποια κοινή τιμή και, στη συνέχεια, να δημιουργήσετε ένα συγκεκριμένο ερώτημα ή ένα ενσωματωμένο ερώτημα προκειμένου να το χρησιμοποιήσετε ως προέλευση εγγραφών.

Συγκεκριμένο ερώτημα

Συγκεκριμένο ερώτημα - συνήθως λέγεται απλά ερώτημα - είναι ένα ερώτημα που έχει αποθηκευτεί ως ένα αντικείμενο βάσης δεδομένων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα συγκεκριμένο ερώτημα ως προέλευση εγγραφής για πολλές φόρμες και εκθέσεις. Ωστόσο, οι αλλαγές στη σχεδίαση του ερωτήματος θα επηρεάσουν όλες τις φόρμες και τις εκθέσεις που το χρησιμοποιούν ως προέλευση εγγραφών. Επιπλέον, είναι σχετικά εύκολο να διαγράψετε ένα συγκεκριμένο ερώτημα το οποίο αλλάζει κάθε φόρμα ή έκθεση που το χρησιμοποιεί.

Ενσωματωμένο ερώτημα

Ενσωματωμένο ερώτημα είναι ένα ερώτημα που είναι αποθηκευμένο στην ιδιότητα "Προέλευση εγγραφών" άλλου αντικειμένου. Επειδή ένα ενσωματωμένο ερώτημα δεν είναι ξεχωριστό αντικείμενο, είναι λιγότερο πιθανό να διακόψει την έκθεση εξαιτίας κατά λάθος διαγραφής ή τροποποίησης του ερωτήματος. Η δημιουργία ενός ενσωματωμένου ερωτήματος συνιστάται εάν θέλετε το ερώτημα να είναι αποκλειστικά και μόνο για την έκθεση (με άλλα λόγια, δεν θέλετε να είναι κοινόχρηστο το ερώτημα με κανένα άλλο αντικείμενο).

Ενσωματωμένα ερωτήματα δημιουργούνται από προεπιλογή όταν χρησιμοποιείτε τα εργαλεία Σχεδίαση έκθεσης, Κενή έκθεση ή Ετικέτες, που περιγράφονται στην επόμενη ενότητα. Ενσωματωμένα ερωτήματα δημιουργούνται επίσης από τον Οδηγό εκθέσεων, εφόσον επιλέξετε δεδομένα από περισσότερους από έναν πίνακες για την έκθεση σας. Εάν επιλέγετε δεδομένα μόνο από έναν πίνακα, ο Οδηγός εκθέσεων συνδέει την έκθεση απευθείας με τον πίνακα.

Μπορείτε, επίσης, να δημιουργήσετε ένα ενσωματωμένο ερώτημα, αντιγράφοντας την πρόταση SQL από ένα συγκεκριμένο ερώτημα που είναι ανοικτό σε προβολή SQL και, στη συνέχεια, να επικολλήσετε την πρόταση SQL στην ιδιότητα "Προέλευση εγγραφών" μιας έκθεσης. Για να ανοίξετε ένα συγκεκριμένο ερώτημα σε προβολή SQL:

 1. Κάντε δεξί κλικ στο ερώτημα στο Παράθυρο περιήγησης και μετά κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή σχεδίασης.

 2. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Αποτελέσματα, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή SQL.

Αρχή της σελίδας

Πώς τα εργαλεία έκθεσης δημιουργούν προελεύσεις εγγραφών

Για να δημιουργήσετε μια έκθεση στην Access, κάνετε κλικ σε ένα από τα εργαλεία της ομάδας Εκθέσεις της καρτέλας Δημιουργία. Ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τα εργαλεία, κάθε ένα δημιουργεί έναν από τους τρεις τύπους προέλευσης εγγραφών που περιγράφονται στην προηγούμενη ενότητα.

Ο πίνακας που ακολουθεί περιγράφει τι κάνει κάθε εργαλείο έκθεσης και ποιοι τύποι προέλευσης εγγραφών δημιουργούνται από προεπιλογή.

Εργαλείο

Περιγραφή

Προεπιλεγμένος τύπος προέλευσης εγγραφών

Έκθεση

Δημιουργεί μια απλή έκθεση σε μορφή πίνακα που περιέχει όλα τα πεδία στην προέλευση δεδομένων.

Πίνακας ή συγκεκριμένο ερώτημα, το οποίο πρέπει να επιλέξετε στο παράθυρο περιήγησης πριν κάνετε κλικ στο εργαλείο.

Σχεδίαση έκθεσης

Ανοίγει μια κενή έκθεση σε προβολή σχεδίασης, στην οποία μπορείτε να προσθέσετε τα πεδία και τα στοιχεία ελέγχου που θέλετε.

Ενσωματωμένο ερώτημα, εάν σύρετε πεδία από το παράθυρο εργασιών "Λίστα πεδίων" στην έκθεση. Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε έναν πίνακα ή συγκεκριμένο ερώτημα από την αναπτυσσόμενη λίστα "Προέλευση εγγραφών" στο φύλλο ιδιοτήτων.

Κενή έκθεση

Ανοίγει μια κενή έκθεση σε προβολή διάταξης και εμφανίζει το παράθυρο εργασιών "Λίστα πεδίων". Ενώ εσείς σύρετε πεδία από τη "Λίστα πεδίων" στην έκθεση, η Access δημιουργεί ένα ενσωματωμένο ερώτημα και το αποθηκεύει στην ιδιότητα "Προέλευση εγγραφής" της έκθεσης.

Ενσωματωμένο ερώτημα, εάν σύρετε πεδία από το παράθυρο εργασιών "Λίστα πεδίων" στην έκθεση. Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε έναν πίνακα ή συγκεκριμένο ερώτημα από την αναπτυσσόμενη λίστα "Προέλευση εγγραφών" στο φύλλο ιδιοτήτων.

Οδηγός εκθέσεων

Εμφανίζει έναν οδηγό πολλών βημάτων, ο οποίος σας επιτρέπει να καθορίσετε πεδία, επίπεδα ομαδοποίησης ή ταξινόμησης και επιλογές διάταξης. Ο οδηγός δημιουργεί μια έκθεση με βάση τις επιλογές που πραγματοποιείτε.

Ενσωματωμένο ερώτημα, εάν επιλέξετε πεδία από περισσότερους από έναν πίνακες. Αν επιλέγετε πεδία από έναν και μόνο πίνακα, η Access χρησιμοποιεί τον πίνακα ως προέλευση εγγραφών.

Ετικέτες

Εμφανίζει έναν οδηγό, ο οποίος σας επιτρέπει να επιλέξετε τυπικά ή προσαρμοσμένα μεγέθη ετικετών, καθώς και τα πεδία που θέλετε να εμφανίζονται και τον τρόπο με τον οποίο ταξινομούνται. Ο οδηγός δημιουργεί την έκθεση ετικέτας με βάση τις επιλογές που πραγματοποιείτε.

Πίνακας ή συγκεκριμένο ερώτημα που πρέπει να επιλέξετε πριν κάνετε κλικ στο εργαλείο.

Σημείωση: Τα εργαλεία Σχεδίαση έκθεσης, Οδηγός εκθέσεων και Ετικέτες δημιουργούν όλα εκθέσεις "Υπολογιστή-πελάτη", οι οποίες δεν είναι συμβατές με βάσεις δεδομένων Web. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις βάσεις δεδομένων του Web, ανατρέξτε στο άρθρο Επεξεργασία ή δημοσίευση μιας τοποθεσίας βάσης δεδομένων web στο SharePoint.

Αρχή της σελίδας

Εργασία με προελεύσεις εγγραφών

Μετατροπή μιας προέλευσης εγγραφών σε ένα ενσωματωμένο ερώτημα

Κάθε έκθεση που είναι συνδεδεμένη με έναν πίνακα ή συγκεκριμένο ερώτημα μπορεί να τροποποιηθεί έτσι ώστε να είναι συνδεδεμένη σε ένα ενσωματωμένο ερώτημα. Όπως προαναφέρθηκε, αυτό το γεγονός μπορεί να κάνει πιο εύκολη τη διατήρηση μιας βάσης δεδομένων, κάνοντας πιο αυτόνομες τις εκθέσεις και λιγότερο εξαρτώμενες από άλλα αντικείμενα. Ανάλογα με τον τύπο προέλευσης της τρέχουσας εγγραφής, χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους για να τη μετατρέψετε σε ενσωματωμένο ερώτημα:

Μέθοδος 1: Κάντε κλικ στο κουμπί "Δόμηση"

Εάν η ιδιότητα "Προέλευση εγγραφών" είναι ένα όνομα πίνακα, μπορείτε γρήγορα να δημιουργήσετε ένα ενσωματωμένο ερώτημα, κάνοντας κλικ στην επιλογή στο κουμπί "Δόμηση" στο πλαίσιο ιδιότητας "Προέλευση εγγραφών".

 1. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε δεξί κλικ στην έκθεση που θέλετε να τροποποιήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή διάταξης.

 2. Κάντε δεξί κλικ οπουδήποτε στην έκθεση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες έκθεσης.

 3. Στην καρτέλα Όλα, κάντε κλικ στο πλαίσιο ιδιότητας Προέλευση εγγραφών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί "Δόμηση" Εικόνα κουμπιού .

 4. Η Access σάς ρωτάει αν θέλετε να δημιουργήσετε ένα ερώτημα που να βασίζεται στον πίνακα. Επιλέξτε Ναι για να συνεχίσετε.

  Η Access ανοίγει τη Λειτουργία δόμησης ερωτημάτων και προσθέτει τον πίνακα που δημιουργήθηκε αρχικά στην ιδιότητα "Προέλευση στοιχείου ελέγχου".

 5. Προσθέστε πεδία στο πλέγμα ερωτήματος κάνοντας διπλό κλικ σε κάθε όνομα πεδίου που θέλετε να περιλαμβάνεται στην έκθεση. Αυτό πρέπει να γίνει για όλα τα πεδία που θέλετε να εμφανίζονται στην έκθεση.

 6. Για να προσθέσετε πεδία από σχετικούς πίνακες ή ερωτήματα:

  1. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στη λίστα Ρύθμιση ερωτήματος, κάντε κλικ στην εντολή Εμφάνιση πίνακα.

  2. Στο παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πίνακα,επιλέξτε τον πίνακα ή το ερώτημα που θέλετε να προσθέσετε και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

  3. Κάντε κλικ στο κουμπί "Τέλος", για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πίνακα.

  4. Βεβαιωθείτε ότι οι πίνακες και τα ερωτήματα που προσθέσατε συνδέονται με λογικό τρόπο. Για παράδειγμα, το πεδίο "Αναγνωριστικό πίνακα" του πίνακα "Πελάτες" είναι πιθανότερο να έχει μια γραμμή συνδέσμου που θα το συνδέει με το πεδίο "ΑναγνωριστικόΠελάτη" στον πίνακα "Παραγγελίες". Μπορείτε να δημιουργήσετε γραμμές συνδέσμου, σύροντας ένα όνομα πεδίου από έναν πίνακα ή ερώτημα σε ένα όνομα πεδίου σε κάποιον άλλον πίνακα ή ερώτημα.

   Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία ερωτημάτων, ανατρέξτε στο άρθρο Εισαγωγή στα ερωτήματα.

  5. Προσθέστε πεδία στο πλέγμα ερωτήματος κάνοντας διπλό κλικ σε κάθε όνομα πεδίου που θέλετε να περιλαμβάνεται στην έκθεση. Αυτό πρέπει να γίνει για όλα τα πεδία που θέλετε να εμφανίζονται στην έκθεση.

 7. Για να ελέγξετε το ερώτημα:

  1. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Αποτελέσματα, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή φύλλου δεδομένων.

  2. Για να επιστρέψετε στην προβολή "Σχεδίαση", στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Αποτελέσματα, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή σχεδίασης.

 8. Όταν είστε ικανοποιημένοι ότι τα δεδομένα που επιστρέφονται από το ερώτημα είναι τα δεδομένα που θέλετε στην έκθεσή σας, στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Κλείσιμο, κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο.

 9. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές που κάνατε στην πρόταση SQL και να ενημερώσετε την ιδιότητα.

Σημείωση: Αν το νέο ερώτημα δεν περιέχει όλα τα πεδία που χρησιμοποιήθηκαν στην έκθεση, η Access θα σας ζητήσει μια τιμή παραμέτρου για κάθε πεδίο που λείπει. Μπορείτε να διαγράψετε την αναφορά στο πεδίο της έκθεσης ή να χρησιμοποιήσετε τη διαδικασία στην περιοχή Επεξεργασία ενός ενσωματωμένου ερωτήματος για να προσθέσετε τα πεδία που λείπουν στο ερώτημα.

Μέθοδος 2: Προσθήκη πεδίου από έναν σχετικό πίνακα χρησιμοποιώντας τη λίστα πεδίων

 1. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε δεξί κλικ στην έκθεση που θέλετε να τροποποιήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή διάταξης.

 2. Εάν δεν εμφανίζεται το παράθυρο εργασιών "Λίστα πεδίων", στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Εργαλεία, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη υπαρχόντων πεδίων.

 3. Αν η επιλογή Εμφάνιση όλων των πινάκων εμφανίζεται στο επάνω μέρος της λίστας πεδίων, κάντε κλικ σε αυτή για να εμφανίσετε πεδία σε σχετικούς πίνακες και σε άλλους πίνακες.

 4. Στην περιοχή Διαθέσιμα πεδία στους σχετιζόμενους πίνακες, αναπτύξτε έναν πίνακα και, μεταφέρετε ένα από τα πεδία του στην έκθεση.

  Η Access αλλάζει την προέλευση εγγραφής σε ένα ενσωματωμένο ερώτημα που περιέχει το πεδίο το οποίο προσθέσατε. Μπορείτε να συνεχίσετε να προσθέτετε πεδία με αυτόν τον τρόπο ή να επεξεργαστείτε το ενσωματωμένο ερώτημα χρησιμοποιώντας τη διαδικασία στην Επεξεργασία ενός ενσωματωμένου ερωτήματος.

Μέθοδος 3: Αντιγραφή και επικόλληση SQL από ένα συγκεκριμένο ερώτημα

 1. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε δεξί κλικ στο ερώτημα που περιέχει την πρόταση SQL που θέλετε να αντιγράψετε και μετά κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή σχεδίασης.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Προβολές, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή και έπειτα στην επιλογή Προβολή SQL.

 3. Αντιγράψτε το κείμενο στο τμήμα παραθύρου SQL και, στη συνέχεια, κλείστε το ερώτημα χωρίς να το αποθηκεύσετε.

 4. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε δεξί κλικ στην έκθεση στην οποία θέλετε να προσθέσετε το ενσωματωμένο ερώτημα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προβολή διάταξης.

 5. Αν το φύλλο ιδιοτήτων δεν εμφανίζεται ήδη, πατήστε F4 για να το εμφανίσετε.

 6. Στην καρτέλα Όλα, επιλέξτε το κείμενο που βρίσκεται στην ιδιότητα Προέλευση εγγραφών και, στη συνέχεια, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+P για να επικολλήσετε το SQL σε ένα πλαίσιο ιδιότητας.

Σημείωση: Αν το νέο ερώτημα δεν περιέχει όλα τα πεδία που χρησιμοποιήθηκαν στην έκθεση, η Access θα σας ζητήσει μια τιμή παραμέτρου για κάθε πεδίο που λείπει. Μπορείτε να διαγράψετε την αναφορά στο πεδίο της έκθεσης ή να χρησιμοποιήσετε τη διαδικασία στην περιοχή Επεξεργασία ενός ενσωματωμένου ερωτήματος για να προσθέσετε τα πεδία που λείπουν στο ερώτημα.

Μέθοδος 4: Αντιγραφή και επικόλληση SQL από άλλη φόρμα ή έκθεση

Μπορείτε να αντιγράψετε ένα ενσωματωμένο ερώτημα απευθείας από τη ιδιότητα "Προέλευση εγγραφών" ενός αντικειμένου σε κάποιο άλλο. Με τον τρόπο αυτόν, εάν μια άλλη φόρμα ή έκθεση περιέχει ένα ενσωματωμένο ερώτημα που επιστρέφει τα δεδομένα που θέλετε, είναι εύκολο να το ξαναχρησιμοποιήσετε για την έκθεση την οποία επεξεργάζεστε.

 1. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε δεξί κλικ στη φόρμα ή στην έκθεση που περιέχει την ενσωματωμένη πρόταση SQL που θέλετε να αντιγράψετε και μετά κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή σχεδίασης.

 2. Κάντε δεξί κλικ σε οποιοδήποτε σημείο στη φόρμα ή την έκθεση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες φόρμας ή Ιδιότητες έκθεσης.

 3. Στην καρτέλα Όλα, επιλέξτε ολόκληρο το κείμενο της πρότασης SQL πλαίσιο ιδιότητας Προέλευση εγγραφών και, στη συνέχεια, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+C για αντιγραφή.

 4. Κλείστε τη φόρμα ή την έκθεση χωρίς να αποθηκεύσετε.

 5. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε δεξί κλικ στην έκθεση στην οποία θέλετε να προσθέσετε το ενσωματωμένο ερώτημα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προβολή διάταξης.

 6. Κάντε δεξί κλικ οπουδήποτε στην έκθεση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες έκθεσης.

 7. Στην καρτέλα Όλα, επιλέξτε το κείμενο που βρίσκεται στην ιδιότητα Προέλευση εγγραφών και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+P για να επικολλήσετε το SQL σε ένα πλαίσιο ιδιότητας.

Σημείωση: Αν το νέο ερώτημα δεν περιέχει όλα τα πεδία που χρησιμοποιήθηκαν στην έκθεση, η Access θα σας ζητήσει μια τιμή παραμέτρου για κάθε πεδίο που λείπει. Μπορείτε να διαγράψετε την αναφορά στο πεδίο της έκθεσης ή να χρησιμοποιήσετε την ακόλουθη διαδικασία (Επεξεργασία ενός ενσωματωμένου ερωτήματος) για να προσθέσετε τα πεδία που λείπουν στο ερώτημα.

Επεξεργασία ενσωματωμένου ερωτήματος

Όσο η βάση δεδομένων σας μεγαλώνει, ίσως χρειαστεί να τροποποιήσετε την προέλευση εγγραφών μιας έκθεσης, για παράδειγμα, να προσθέσετε περισσότερα πεδία σε μια έκθεση. Χρησιμοποιήστε αυτήν τη διαδικασία για να ανοίξετε την προέλευση εγγραφών στη Λειτουργία δόμησης ερωτημάτων:

 1. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε δεξί κλικ στην έκθεση που περιέχει το ενσωματωμένο ερώτημα που θέλετε να επεξεργαστείτε και μετά κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή σχεδίασης.

 2. Κάντε δεξί κλικ οπουδήποτε στην έκθεση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες έκθεσης.

 3. Στην καρτέλα Όλα, κάντε κλικ στο πλαίσιο ιδιότητας Προέλευση εγγραφών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Δόμηση Εικόνα κουμπιού .

  Η Access ανοίγει το ερώτημα στη Λειτουργία δόμησης ερωτημάτων.

 4. Επεξεργαστείτε το ερώτημα όπως χρειάζεται και, στη συνέχεια, στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Κλείσιμο, κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές και να ενημερώσετε την ιδιότητα.

  Η Access κλείνει τη Λειτουργία δόμησης ερωτημάτων. Οι αλλαγές που έχετε κάνει στη Λειτουργία δόμησης ερωτημάτων θα φανούν στην πρόταση SQL στην ιδιότητα Προέλευση εγγραφών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία ερωτημάτων, ανατρέξτε στο άρθρο Εισαγωγή στα ερωτήματα.

Αποθήκευση ενός ενσωματωμένου ερωτήματος ως συγκεκριμένου ερωτήματος

Μπορεί να αποφασίσετε ότι το ενσωματωμένο ερώτημα που λειτουργεί ως προέλευση εγγραφών για μια έκθεση μπορεί να είναι επίσης χρήσιμο για κάποιον άλλο σκοπό. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να το αποθηκεύσετε ως συγκεκριμένο ερώτημα το οποίο στη συνέχεια θα είναι διαθέσιμο για χρήση από άλλα αντικείμενα.

 1. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε δεξί κλικ στην έκθεση που περιέχει το ενσωματωμένο ερώτημα και μετά κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή σχεδίασης.

 2. Κάντε δεξί κλικ οπουδήποτε στην έκθεση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες έκθεσης.

 3. Στην καρτέλα Όλα, κάντε κλικ στο πλαίσιο ιδιότητας Προέλευση εγγραφών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Δόμηση Εικόνα κουμπιού .

  Η Access ανοίγει το ερώτημα στη Λειτουργία δόμησης ερωτημάτων.

 4. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Κλείσιμο, κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση ως.

 5. Στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως, πληκτρολογήστε ένα όνομα ερωτήματος στο επάνω πλαίσιο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

  Η Access αποθηκεύει το ερώτημα ως συγκεκριμένο ερώτημα στο παράθυρο περιήγησης.

 1. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Κλείσιμο, κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο.

  Η Access σας ρωτάει αν θέλετε να αποθηκεύσετε τις αλλαγές που κάνατε στο ενσωματωμένο ερώτημα, ακόμα και αν δεν κάνατε αλλαγές. Στις περισσότερες περιπτώσεις, πρέπει να απλώς κάντε κλικ στο κουμπί Όχι για να κλείσει η Λειτουργία δόμησης ερωτημάτων. Ωστόσο, αν κάνατε αλλαγές που θέλετε να φαίνονται στο ενσωματωμένο ερώτημα της έκθεσης, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×