Ορισμός μονού διαστήματος στις γραμμές ενός εγγράφου

Ορισμός μονού διαστήματος στις γραμμές ενός εγγράφου

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μπορείτε να εφαρμόσετε μονό διάστιχο σε ολόκληρο ή σε ένα μέρος ενός εγγράφου.

Ορίστε μονό διάστημα διάστιχο σε ολόκληρο το έγγραφό σας γρήγορα, χρησιμοποιώντας το κουμπί Διάστημα παραγράφου στην καρτέλα Σχεδίαση.

Εφαρμογή μονού διάστιχου στο έγγραφό σας

 1. Επιλέξτε Σχεδίαση > Διάστημα παραγράφων.

 2. Επιλέξτε Χωρίς απόσταση παραγράφου.

Αυτό αντικαθιστά τις ρυθμίσεις του συνόλου στυλ που χρησιμοποιείτε τη συγκεκριμένη στιγμή. Εάν αποφασίσετε αργότερα ότι θέλετε να επιστρέψετε στις αρχικές ρυθμίσεις, επιλέξτε ξανά Σχεδίαση > Διάστημα παραγράφου και ενεργοποιήστε την επιλογή στην περιοχή Σύνολο στυλ. Η επιλογή ενδέχεται να έχει οριστεί ως Προεπιλογή, όπως φαίνεται παραπάνω ή να εμφανίσει το όνομα του συνόλου στυλ που χρησιμοποιείτε τη συγκεκριμένη στιγμή.

Εφαρμογή μονού διάστιχου σε ένα μέρος του εγγράφου

Για να ορίσετε μονό διάστιχο μόνο σε ένα μέρος του εγγράφου:

 1. Επιλέξτε τις παραγράφους που θέλετε να αλλάξετε.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στο κουμπί Διάστιχο και απόσταση παραγράφων.

 3. Επιλέξτε 1,0

Σημείωση: Η αλλαγή γραμματοσειρών μπορεί να επηρεάσει την απόσταση μεταξύ γραμμών και παραγράφων.

Εφαρμογή μονού διάστιχου σε ολόκληρο το έγγραφο

Ο ευκολότερος τρόπος για να εφαρμόσετε μονό διάστιχο σε ολόκληρο το έγγραφο είναι να εφαρμόσετε το σύνολο Γρήγορων στυλ του Word 2003. Το σύνολο Γρήγορων στυλ του Word 2003 ορίζει μονό διάστιχο γραμμών χωρίς επιπλέον διάστημα μεταξύ των παραγράφων και χωρίς εσοχή πρώτης γραμμής στις παραγράφους. Έχετε υπόψη ότι αυτό το διάστημα δυσχεραίνει τη διάκριση των παραγράφων. Ένας τρόπος για να αντιμετωπίσετε αυτό το πρόβλημα είναι να προσθέσετε μια κενή γραμμή μεταξύ των παραγράφων.

Συμβουλή: Εάν δεν θέλετε κανένα επιπλέον διάστημα μεταξύ των παραγράφων, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε το παραδοσιακό σύνολο γρήγορων στυλ, το οποίο προσθέτει εσοχή στην πρώτη γραμμής κάθε παραγράφου.

Χρήση μονού διάστιχου χωρίς επιπλέον διάστημα μεταξύ των παραγράφων

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Στυλ, επιλέξτε Αλλαγή στυλ.

 2. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Σύνολο στυλ και κάντε κλικ στην επιλογή Word 2003.

 3. Εάν θέλετε όλα τα νέα έγγραφα να έχουν αυτό το διάστιχο, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή στυλ ξανά και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός ως προεπιλογής.

Χρήση μονού διάστιχου με μια κενή γραμμή μεταξύ των παραγράφων

Εάν θέλετε γραμμές με μονό διάστιχο και μια κενή γραμμή μεταξύ των παραγράφων, μπορείτε να αποφύγετε το πάτημα του πλήκτρου ENTER δύο φορές μετά από κάθε παράγραφο, αλλάζοντας το Βασικό στυλ παραγράφου.

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Στυλ, κάντε δεξί κλικ στην επιλογή Βασικό και, στη συνέχεια, επιλέξτε Τροποποίηση.

  Εικόνα κορδέλας του Word

 2. Στην περιοχή Μορφοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Μονό διάστημα.

  Ορισμός μονού διαστήματος σε ένα έγγραφο

  Ενότητα Μορφοποίηση

  Κουμπί Μονό διάστημα

  Εάν θέλετε όλα τα νέα έγγραφα να έχουν αυτό το διάστιχο, κάντε κλικ στην επιλογή Νέα έγγραφα που βασίζονται σε αυτό το πρότυπο, κοντά στο κάτω μέρος του πλαισίου διαλόγου

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Σημείωση: Εάν προσπαθήσετε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ συνόλων Γρήγορων στυλ στα έγγραφά σας και, στη συνέχεια, θέλετε να επιστρέψετε σε μονό διάστιχο με μια κενή γραμμή μεταξύ των παραγράφων, κάντε κλικ στην επιλογή Επαναφορά σε Γρήγορα στυλ από πρότυπο (στην ομάδα Στυλ, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή στυλ, τοποθετήστε το δείκτη στην επιλογή Σύνολα στυλ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επαναφορά σε Γρήγορα στυλ από πρότυπο).

Εφαρμογή μονού διάστιχου στην επιλεγμένη παράγραφο

 1. Επιλέξτε την παράγραφο που θέλετε να αλλάξετε.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Παράγραφος, επιλέξτε Διάστιχο και διάστημα παραγράφων (Διάστιχο στο Word 2007).

  Εικόνα Κορδέλας
 3. Επιλέξτε 1,0.

Κατάργηση επιπλέον διαστήματος επάνω ή κάτω από την επιλεγμένη παράγραφο

 1. Επιλέξτε την παράγραφο που έχει επιπλέον διάστημα επάνω ή κάτω.

 2. Στην καρτέλαΔιάταξη σελίδας, στην ομάδα Παράγραφος, κάντε κλικ σε ένα βέλος δίπλα στο πλαίσιο Διάστημα πριν ή Διάστημα μετά και εισαγάγετε το μέγεθος του διαστήματος που θέλετε.

  Εικόνα κορδέλας του Word

Διευθύνσεις με μονό διάστιχο

Εάν πληκτρολογείτε διευθύνσεις, ο ευκολότερος τρόπος για να έχουν μονό διάστημα είναι στο τέλος κάθε γραμμής να προσθέτετε μια αλλαγή γραμμής αντί για μια αλλαγή παραγράφου. Αυτή η μέθοδος τοποθετεί κάθε διεύθυνση πολλών γραμμών σε ξεχωριστή παράγραφο. Στη συνέχεια, μπορείτε να εφαρμόσετε το στυλ διάστιχου παραγράφου που θέλετε χωρίς να προσθέσετε διάστημα μεταξύ των γραμμών της διεύθυνσης.

Εάν οι διευθύνσεις ήδη έχουν πληκτρολογηθεί με κάθε γραμμή ως ξεχωριστή παράγραφο ή εάν οι διευθύνσεις που προέρχονται από μια συγχώνευση αλληλογραφίας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα σύνολο Γρήγορων στυλ που εξαλείφει το επιπλέον διάστημα μεταξύ των παραγράφων. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τις γραμμές της διεύθυνσης και να καταργήσετε τον επιπλέον χώρο μεταξύ τους.

Πληκτρολόγηση διευθύνσεων με μονό διάστιχο

 1. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση. Στο τέλος κάθε γραμμής, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων SHIFT+ENTER και στο τέλος της τελευταίας γραμμής της διεύθυνσης, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

 2. Κάντε κλικ σε κάποιο σημείο μέσα στη διεύθυνση που πληκτρολογήσατε.

 3. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Παράγραφος, επιλέξτε Διάστιχο και διάστημα παραγράφων (Διάστιχο στο Word 2007).

 4. Επιλέξτε 1,0.

 5. Κάντε δεξί κλικ στις διευθύνσεις και τοποθετήστε το δείκτη στην επιλογή Στυλ.

 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση επιλογής ως νέου γρήγορου στυλ.

 7. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το στυλ, όπως Διεύθυνση.

 8. Όταν θα πληκτρολογήσετε περισσότερες διευθύνσεις, εφαρμόστε το νέο στυλ σε αυτές (στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Στυλ, κάντε κλικ στο στυλ που δημιουργήσατε).

Μορφοποίηση παραγράφων διευθύνσεων για την εξάλειψη επιπλέον διαστήματος

 • Εάν ολόκληρο το έγγραφο αποτελείται από διευθύνσεις (όπως ένα φύλλο ετικετών διευθύνσεων), χρησιμοποιήστε το σύνολο Γρήγορων στυλ του Word 2003.

  1. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Στυλ, επιλέξτε Αλλαγή στυλ.

  2. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Σύνολο στυλ και κάντε κλικ στην επιλογή Word 2003.

 • Εάν οι διευθύνσεις βρίσκονται μέσα σε ένα έγγραφο με διαφορετικά διάσιχα και θέλετε να αλλάξετε μόνο το διάστιχο της διεύθυνσης, κάντε τα εξής:

  1. Επιλέξτε τις παραγράφους με τις διευθύνσεις.

  2. Στην καρτέλαΔιάταξη σελίδας, κάντε κλικ σε ένα βέλος δίπλα στο πλαίσιο Διάστημα πριν ή Διάστημα μετά και εισαγάγετε το μέγεθος του διαστήματος που θέλετε.

Δείτε επίσης

Ορισμός διπλού διάστιχου στις γραμμές ενός εγγράφου

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×